Konzultant, bývalý předseda Rady České televize, moderátor a ekonomický novinář.

sinfin.digital