Působí jako doktorand mezinárodních vztahů na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Západočeské univerzity v Plzni. Odborně se zabývá proměnami mezinárodního řádu, mocenským soupeřením mezi USA a Čínou, americkou a britskou zahraniční politikou v Asii a otázkami politické ekonomie. Pravidelně se účastní mezinárodních vědeckých konferencí po celé Evropě a publikuje v zahraničních odborných časopisech.

sinfin.digital