Vystudoval politologii na Palackého Univerzitě v Olomouci, titul (Ph.D.) získal na Západočeské Univerzitě v Plzni, kde léta pracoval na Katedře politologie a mez. vztahů, později na Metropolitní univerzitě v Praze. V současné době působí na Ministerstvu průmyslu a obchodu a je evidován jako znalec v oboru extremismus a radikalismus při Ministerstvu spravedlnosti. Zabývá se primárně vývojem domácí a zahraniční politiky USA a strategií boje s extrémními/radikálními aktéry. Předsedá Společnosti pro šíření odkazu Albrechta z Valdštejna. Miluje (nejen) moravské víno, zpěv a ženy.

Nejnovější příspěvky

sinfin.digital