Jak řešit vysávání zisků z Česka do ciziny? Nové daně ani tvrdší regulace fungovat nebudou

KOMENTÁŘ MARTINA MAŇÁKA | V poslední době a zejména v kontextu diskusí před evropskými volbami se ve vyostřené podobě opět vynořilo téma odlivu kapitálu, respektive větší části zisků zahraničních firem z Česka do ciziny. Podle věrozvěstů „odlivového Armagedonu“ tečou prý peníze také do daňových rájů, jež jsou v jistých politických kruzích považovány za učiněné zlo. Vyvádění zisků z tuzemských firem k jejich zahraničním matkám či ještě kamsi dál až do již zmiňovaných „rájů“ je proto popisováno jako cosi, co poškozuje naši ekonomiku, brání jejímu růstu a samozřejmě brání růstu mezd tuzemských zaměstnanců.

Kdyby v tuzemsku – absolutně hypoteticky – všechny zisky zůstaly a promítly se do mezd, životní úroveň by se jistě hnula vzhůru. A pomohlo by to řešit i mnoho chronických bolístek, jako jsou nižší (než potřebné) odvody na penze, do zdravotního systému a do státní kasy. 

Podle odhadů a veřejných vyjádření autorit či politiků může ročně z tuzemských firem vlastněných cizinci odtékat do zahraničí celkem řádově 400 až 500 miliard korun. 

Při zahrnutí i peněz hrazených zahraničním matkám za (většinou nehmotné a většinou předražené) služby odtéká prý z Česka do zahraničí v takto sofistikované podobě nadto dalších až 400 miliard korun.

Svádí to k tvrzení, že tyto ohromující sumy proudí bez užitku z tuzemska pryč; a to je trnem v oku všem, kdo vidí problém v údajně nezodpovědném chování zahraničních vlastníků.

Kdysi populární předák sociální demokracie Lubomír Zaorálek se před eurovolbami dokonce rozohňoval tak, že Fialovu vládu za její údajně tolerantní přístup k odlivu kapitálu označil za „chcípáckou a kolaborantskou“ s těmi, kdo v tuzemsku vygenerovaný kapitál vysávají do jiných zemí.

A nejde jen o tohoto uvadajícího sociálně-demokratického předáka. Nekompromisním kritikem odlivu kapitálu ze země jsou například i (vše)mocné tuzemské odbory.

Kritici vyvádění zisků se – v nadsázce řečeno – stavějí do role blanických rytířů, kteří v době, kdy je ekonomice nejhůř, vyjedou v čele armády „fiskálních vojsk“ do boje s odlivem zisků zahraničních firem, v důsledku čehož pak dojde k záchraně národa, jeho veřejných financí, ekonomiky, zaměstnanců, důchodů a všeho dalšího.

Je tedy na místě se ptát, zda dělá Fialova vláda chybu, když s těmito „zlými“ zahraničními firmami a jejich – pochopitelně zcela legálně – odkláněnými zisky nezatočí? Poměrně sžíravou je však také otázka, proč vlastně zahraniční vlastníci lifrují svoje zisky pryč z Česka a proč je tu neponechají ať už ve mzdách, v investicích do modernizace, potažmo rozšiřování provozů či vytváření zcela nových firem? 

Začněme tím, jakou mají zahraniční firmy s vysokými zisky alternativu. Mohou samozřejmě provádět to, po čem volají odboráři a mnozí politici – své zisky si snížit a část z nich dát zaměstnancům na přilepšení ke mzdám. To by se pozitivně odrazilo ve vyšším výběru daně z příjmů i vyšších odvodech na sociální (tj. i důchodové) a zdravotní zabezpečení.

Je nesporný fakt, že velkorysejší odměňování zvyšuje spokojenost zaměstnanců i jejich motivaci odvádět kvalitní práci. Firmám by se to do jisté – byť obtížně kvantifikovatelné – míry vrátilo. K tomu ale budiž podotknuto, že jedněmi z nejziskovějších firem v zemi jsou zdejší největší banky a telekomunikační giganti, a ty mají nezřídka zahraniční vlastníky.

Jejich zaměstnanci v Česku rozhodně nepatří k těm hůře placeným, právě naopak. Další zvyšování mezd (na úkor zisků zahraničních vlastníků) by sice jistě potěšilo zaměstnance, ale v takovýchto firmách není zřejmě téma mezd tím problémem, na který poukazují kritici odlivu peněz do zahraničí.

Nadstandardně vysoké zisky firem nejsou u nás progresivně daněny, což je trnem v oku všech socialistů. Podle nich by si státní kasa mohla vypomoci tím, že by si ze zisků těch nejprofitabilnějších pro sebe přivlastnila mnohem více – myšleno více než v kauze tzv. „windfall tax“, tedy krizové daně z mimořádných zisků, která z jistého pohledu dopadla neslavně a nenaplnila optimistická očekávání.

Milý pane komunisto! Vy socialisto! Ostrý střet Šnobra s Hamplem o mimořádnou daň

Bylo by lepší o zahraniční vlastníky přijít? Vypudit je do méně zregulovaného a méně zdaňovaného světa? A přitom k nám současně lákat jiné zahraniční investory pomocí velkorysých investičních pobídek, tedy postupem, který je neférový vůči tuzemským podnikatelům? 

Což platí i při vědomí toho, že současná vláda, která se kdysi k dotacím pro zahraniční investory stavěla chladně, změnila přístup a začíná kout podivné „investičně-pobídkové pikle“, jejichž mantrou jsou baterky do elektroaut či mýtické čipy. To už zavání Kocourkovem.

Peníze v rukou státu představují méně účinný nástroj než v rukou toho, kdo je svou prací skutečně vydělal.

Jenže – takový postup, tj. mimořádné zdaňování těch mimořádně úspěšných, čelí námitce, že vyšší zdaňování nenapomáhá k ekonomické motivaci, potažmo ani k rozvoji firem. Úvaha o tom, že čím více peněz z podniků a podnikatelů „vytáhne“ stát na daních, tím to bude pro všechny lepší, není věrohodná a není potvrzována praxí.

Připomeňme roky solidního ekonomického růstu za nedávné Babišovy vlády (a odmítněme přitom důrazně ideu, že strůjcem ekonomického růstu jsou vlády) a více než solidního přírůstku příjmů státní kasy. Výsledkem však byly rozpočtové deficity a rozházení peněz všude možně – jenom ne tam, kde by přinesly efekt pro ekonomický rozvoj. Což vidíme v realitě, jejímž hlavním rysem je ekonomická stagnace, s neoddělitelným průvodním jevem nerůstu či dokonce poklesu vládních příjmů.

Peníze v rukách státu jsou prostě méně účinný nástroj, než v rukou toho, kdo si v potu tváře vydělal. Čím více peněz si stát z ekonomiky, tedy od poplatníků odejme, tím méně peněz zbyde poplatníkům, včetně firem, na mnohem užitečnější, respektive efektivnější záměry.

Je zelený vodík záchrana, nebo nás vodí za nos? Bezemisní energetika spoléhá na nespolehlivý zdroj

Nemluvě o tom, že firmy nestojí o to, aby je někdo daňově trestal za to, že úspěšně podnikají. Myslet si, že represe (a ta daňová mezi ně patří) dokáže v globálním a stále ještě otevřeném světě nahradit ekonomickou motivaci, je iluzorní. Ba co víc. Čím dál silněji se rozmáhá demotivace: tuzemské podniky už odcházejí mimo EU nebo o tom začínají uvažovat. Lze se pak divit, že zahraniční firmy si část zisků přeposílají jinam?

Pokud bychom zahraničním „vyvaděčům“ zisků do ciziny chtěli vyčítat, že u nás více neinvestují, měli bychom to posuzovat v širším rámci podmínek pro úspěšné podnikání v zemi. K čemuž je primárně nutno říci, že pro nové továrny u nás „nejsou lidi“ – nezaměstnanost je v Česku už zase nejnižší v celé EU a není odkud brát.

A – nejen proto – ani mzdy u nás už dávno nepatří k těm nejnižším, i když ve srovnání se západní Evropou stále pokulhávají. Zahraniční vlastníci prostě mají řadu přirozených (tedy tržních) důvodů, proč své zisky z významné části přečerpávají jinam. A ohýbat tržní důvody se nevyplácí.

Ekonomika je deformovaná: přežívají i neživotaschopné firmy, navíc nemalou část lidí z trhu odsává veřejný sektor.

Připomeňme jen, že podnikatelské prostředí je už dnes silně regulováno, a to se ještě ani pořádně nerozběhl Green Deal či ESG (progresivistické euroregulace firem v oblasti ekologie, sociální zodpovědnosti a způsobu řízení).

Ceny energií jsou u nás jedny z nejvyšších vůbec. Ekonomika je deformovaná, když v ní přežívají i firmy, které by přežít neměly. A nemalou část lidí z trhu odsává veřejný sektor. 

Mzdy u nás sice ještě nejsou tak vysoké, jako v západní Evropě, ale ani nejsou tak nízké, aby tu někdo podnikal jen a pouze kvůli jejich výši. 

Zásadní otázka tedy zní – jak by stát odliv zisků do ciziny mohl řešit? Zakázat firmám vyplácet si dividendy? Zakázat jim zisk? To už by rovnou mohl zrušit soukromé podnikání v zemi a tím vyřknout definitivní ortel nad ekonomikou. 

Jediným skutečným řešením je citelně zlepšit podnikatelské prostředí v Česku tak, aby bylo přirozeně (tj. tržně) atraktivní. A to úplně pro všechny, nikoliv jen pro vybrané investory, kteří „jdou s dobou“ a jejími nejkřiklavějšími politicko-ekonomickými výstřelky. 

Jenomže to je protimluv – na obzoru je totiž legislativa, která za aktivní pomoci tuzemských regulátorů a sociálních inženýrů zavádí pravý opak.

Stát nemá peníze na zvyšování platů. Jurečkovo rozdávání na dluh odneseme všichni

Kdo by před volbami šetřil. Fialova vláda uvízla v pasti svých slibů

Z minimální mzdy v Česku nejde normálně vyžít. Vládní automat je ale socialismus, který křiví trh

sinfin.digital