Proč je těžké v právu inovovat? Na čem pracují Kinstellar a DLA? A kdo posílá klientům čtyřlístek?

Jan Januš

ADVOKÁTNÍ VÝBĚR JANA JANUŠE | Podzimní část koronavirové pandemie propuká v plné síle, což má svůj vliv i na advokacii a právní akce. Tento týden se konala inovativní konference Legito Legal Diruptors 2020 a není vůbec jasné, jak to bude s dalšími - některé už se odkládají na příští rok. Pokračují ale advokátní transakce i spory o Krtka. A Deloitte Legal pomáhá klientům s regenerací a pro štěstí jim posílá čtyřlístek. Potřebovat ho možná budeme všichni.

Inovovat v české advokacii, a rovněž v právu jako takovém, je těžké. Čeští právníci působí na poměrně malém trhu, což nutně limituje jakékoliv možné investice, zejména do technologií. Pokud se pak někteří, zejména mladší advokáti, snaží trh „disruptovat“, naráží na přísné zákony, regulaci České advokátní komory a často příliš pozitivisticky přemýšlející úředníky či soudce. V zahraničí je to daleko jednodušší: díky velikosti trhu, zvyku využívat advokáty a adekvátně jim platit, propracovanější legislativě a v neposlední řadě díky univerzálnější angličtině a dalším světovým jazykům, na které mohou snadněji navazovat automatizované provozy. Navíc, třeba na českých právnických fakultách se inovačními otázkami prakticky nikdo soustavně nezabývá, nevycházejí tu ani související knihy. Jednou z možností, jak se něčemu přiučit a přemýšlet i v Česku takzvaně „out of the box“, je sledovat projekt Legal Disruptors, jehož první ročník vyvrcholil za partnerství INFO.CZ konferencí Legito Legal Diruptors 2020. Ta byla vzhledem k epidemiologické situaci rovněž bezplatně streamována, a díky tomu je k vidění i zpětně.

sinfin.digital