Radek Pokorný přišel o jedno ze svých právních es. Jaroslav Havel naopak posílil o manažera z ČSA

Jan Januš

10. 05. 2019 • 08:30

Advokátní trh se po několika týdnech opět trochu rozhýbal. Velkou personální posilu oznámila zejména dvojka trhu, kancelář White & Case, do níž nastoupil na pozici Local Partner expert na informační a komunikační technologie Tomáš Ščerba. V posledních letech působil v kanceláři Pokorný, Wagner & partneři, za níž stojí vlivný právník a přítel bývalého premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) Radek Pokorný. Výraznou posilu získala rovněž největší kancelář na trhu Havel & Partners, do níž přišel bývalý člen představenstva Českých aerolinií (ČSA) Josef Adam. Další kanceláře pak v posledních dnech povyšovaly, významná personálie se odehrála rovněž mimo advokacii.

Nové partnery mají například v Dentons či v bnt. Významná právní personálie se pak odehrála mimo advokacii a překvapivě nevzbudila ani moc pozornosti. Vedoucí katedry mezinárodní práva pražské právnické fakulty Pavel Šturma se totiž stal novým předsedou Komise OSN pro mezinárodní právo.

V posledních dnech tak advokacie trochu ožila. Alespoň v porovnání s posledními týdny, kdy se toho na advokátním trhu, pokud jde o personálie, nic moc zásadního nedělo. Nejvýznamnější zprávou je každopádně již zmíněný přestup advokáta Tomáše Ščerby z kanceláře Pokorný, Wagner & partneři do mezinárodní kanceláře White & Case.

Další známé jméno ve White & Case

„Příchod Tomáše Ščerby dokládá naše strategické zaměření směrem k dalšímu růstu v oblasti technologií, médií a telekomunikací, infrastruktury a energetiky. Tomáš je vysoce fundovaný právník a specialista, který si v české advokátní sféře vybudoval respekt a dobré jméno. Věříme, že perfektně doplní náš úspěšný tým,“ říká vedoucí partner pražské White & Case Petr Pánek.

Jde přitom o další významné jméno, které kancelář během několika měsíců získala. Loni na podzim šlo o Marii Talašovou, expertku na arbitráže z ministerstva financí.

„Tomáš Ščerba má bohaté zkušenosti z oblasti kybernetické bezpečnosti, GDPR, archivace dat či e-contractingu (elektronického uzavírání smluv). Během své praxe se dále podílel na řadě rozsáhlých projektů v oblasti fúzí a akvizic, restrukturalizací, korporátního financování a energetiky,“ představuje Ščerbu kancelář.

Josef Adam v Havel & Partners

Kancelář Havel & Partners rozšířil toto pondělí Josef Adam. „Josef v letech 2009–2018 působil jako člen představenstva ve společnostech Český Aeroholding a České aerolinie, kde kromě právního oddělení vedl též oddělení finanční, lidských zdrojů a informačních technologií. Byl jednou z  klíčových osob, která vyjednala vstup společnosti Korean Air Line do Českých aerolinií. Mezi jeho velké úspěchy patří restrukturalizace Českých aerolinií a obnovení jejich ziskovosti,“ představuje jej kancelář s tím, že ještě dříve Adam šéfoval právnímu oddělení Letiště Praha.

„Josef bude mít v rámci našeho transakčního poradenství na starosti zejména oblast corporate governance a compliance. Mezi jeho klíčové specializace bude patřit i oblast komplexních nemovitostních projektů a investiční výstavby.

Zapojí se ale také do mandátů se zaměřením na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, a své zkušenosti zúročí i v rámci spolupráce s týmy zaměřenými na restrukturalizace a insolvence a komerční právo,“ uvedl řídící partner kanceláře Jaroslav Havel.

Jan Procházka novým partnerem Dentons

Novým partnerem kanceláře Dentons je pak Jan Procházka. „Je jedním ze dvou vedoucích skupiny pro oblast korporátního práva pražské a bratislavské kanceláře Dentons. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti fúzí a akvizic, private equity a joint ventures, jakož i korporátního, bankovního a finančního práva. Specializuje se na transakce zejména v sektorech strojírenství a automobilového průmyslu, chemického průmyslu, hotelnictví, obnovitelných zdrojů, e-commerce a TMT,“ představuje Procházku kancelář.

Překvapivé je, že v rámci dalších informací o Procházkovi Dentons zveřejnila i některé své klienty: „V poslední době poskytoval poradenství například společnostem Best Hotel Properties a Westmont při prodeji hotelu InterContinental investiční skupině R2G, akcionářům skupiny International BEZ Group při prodeji největšího středoevropského výrobce transformátorů ruskému investorovi nebo Argus Capital při prodeji kabelové a IP televize RIO Media investiční skupině Kaprain.“

Novými counsely advokátní kanceláře Dentons, která byla v rámci loňské Právnické firmy roku prezentována jako trojka trhu, jsou pak Václav Žalud a Martin Froněk.

Pražská kancelář má tak v současnosti 16 partnerů a 10 counselů. V Evropě pak Dentons jmenovala v poslední době dohromady 25 nových partnerů, nejvíce z nich ve Velké Británii.

Sniehotta & Vajda Legal nabírala

Nedávno posílala také menší kancelář Sniehotta & Vajda Legal. Nově pro ni pracuje advokát Michal Špryňar a také koncipientka Anna Rešlová, která dříve působila ve známé kanceláři Brož & Sokol & Novák.

„V naší kanceláři bude mít Michal Špryňar na starosti zejména poskytování právních služeb v rámci sporné agendy. Věnovat se bude především zastupování našich klientů v trestních a insolvenčních řízeních. Ve své další praxi se zaměří i na přípravu smluvní dokumentace a poradenství v oblasti rodinného práva,“ uvedl společník kanceláře Michal Sniehotta.

Šturma novým šéfem Komise OSN

Zásadní informací pak je, že novým předsedou Komise OSN pro mezinárodní právo se stal profesor Pavel Šturma, vedoucí katedry pražské právnické fakulty a rovněž její bývalý proděkan. Šturma již v komisi několik let působí, teď tak fakticky povýšil.

„Profesor Pavel Šturma byl 29. dubna 2019 na 71. zasedání Komise OSN pro mezinárodní právo zvolen předsedou tohoto důležitého orgánu. Jedná se o velký profesní úspěch a ocenění dosavadní práce profesora Šturmy. Tato volba je dokladem vysokého respektu, který si profesor Šturma získal mezi odborníky v oblasti mezinárodního práva, jde však také o významný úspěch České republiky a její nauky mezinárodního práva,“ uvedlo ministerstvo zahraničních věcí.

„Komise OSN pro mezinárodní právo byla založena v roce 1947 za účelem podpory rozvoje a kodifikace mezinárodního práva. Skládá se ze 34 světových odborníků, kteří jsou voleni Valným shromážděním OSN. Komise se schází každoročně v Ženevě, kde její členové projednávají různá témata z oblasti mezinárodního práva a napomáhají tak jeho kodifikaci a rozvoji. Komise připravila v minulosti řadu smluvních dokumentů univerzální povahy, například v oblasti diplomatického či smluvního práva,“ vysvětluje pak o komisi ministerstvo.

SDÍLET