Tři advokátní kanceláře chtějí pomoci právnickým fakultám se zkouškami. Zorganizují webináře

Info.cz

06. 05. 2020 • 19:52

Unikátní projekt Unique law organizovaný třemi předními advokátními kancelářemi chce především aktivně pomoci právnickým fakultám a jejich studentům při skládání zkoušek. Série 15 zdarma přístupných webinářů pokrývá vybrané právní oblasti a nabídne pohled z praxe na jednotlivé právní instituty.

Cílem právnických webinářů Unique law je vypomoci v době omezené výuky na vysokých školách, obohatit vzdělávání nejen studentů a zároveň jim předat pohled z praxe na jednotlivé právní instituty, sdílet nabyté znalosti a v neposlední řadě také zaujmout posluchače zajímavým pohledem advokátů na řešení právních problémů.   Zástupci advokátních kanceláří ROWAN LEGAL, PRK partners a tdpA připravili 15 témat, které budou zájemcům zprostředkovávat formou online webinářů, a to od 13.5.2020 pravidelně třikrát týdně.

Témata pokrývají oblasti jako jsou podnikání, trestní řízení, GDPR, duševní vlastnictví, počítačová kriminalita a další. Miloš Olík, vedoucí projektu, dodává: ,,Chtěli jsme využít faktu, že při současné situaci je pro každého snadnější najít si čas pro sebevzdělávání. Témata našich přednášek mají přesah i do ekonomie, IT, mezinárodních vztahů, ale například i účetnictví a daňové problematiky. Spolu s příklady z praxe, kterých mají naši přednášející nespočet, věřím, že můžeme posluchačům nabídnout zajímavý a poutavý koktejl informací.“

Online přednášky povedou renomovaní experti ze všech tří zapojených kanceláří. Předpokládaná délka jednotlivých webinářů je 1,5 hodiny a v rámci každého webináře je počítáno i s prostorem pro dotazy či jinou interakci. Všechny webináře budou začínat jednotně vždy od 14:00 hod. 

Webináře budou využívat technologii www.bigmarker.com, která patří mezi nejmodernější nástroje pro pořádání webinářů na světě. Jednoho webináře Unique law se může zúčastnit až 500 účastníků. Aplikace umožňuje vytvořit i vlastní webovou stránku, kam je možné se přihlásit, dohledat jednotlivá témata a získat podklady k webinářům jak proběhlým, tak chystaným.  Zájemci o semináře najdou veškeré informace na webu projektu: https://rowan.legal/rubriky/uniquelaw/. K dispozici jsme také na emailové adrese: uniquelaw@rowan.legal.

SDÍLET