VÍME PRVNÍ: Kancelář Havel & Partners povyšovala. Má dva nové partnery a tři nové counsely

Jan Januš

08. 01. 2019 • 07:30

Největší česká advokátní kancelář Havel & Partners povýšila se začátkem roku 2019 několik svých lidí. Novými partnery se stali Filip Čabart a Juraj Steinecker. Kancelář má tak v současnosti 29 partnerů, ne všichni jsou ale zároveň jejími spoluvlastníky.

Společníků kanceláře Havel & Partners je podle obchodního rejstříku celkem 15. Největší podíl, konkrétně 37,96 procenta, drží řídící partner firmy Jaroslav Havel. Druhý největší podíl má Marek Vojáček, lehce přes 10 procent. Ani jeden z nových partnerů ke společníkům firmy v tuto chvíli nepatří.

Se začátkem letošního roku se povýšení v Havel & Partners dočkali rovněž advokáti Jiří Buryan, Martin Ráž a Petr Opluštil. Ti jsou nyní takzvanými counsely, což je v kanceláři druhý nejvyšší manažerský post.

K seniorním advokátům se pak od letošního roku počítají rovněž Martin Drahotský a Veronika Filipová.

Filozofie kanceláře je totiž založena právě na pravidelném povyšování a motivování lidí „Historicky kancelář z hlediska klientů a práce vždy rostla natolik, že jsme mohli vytvořit další partnerské pozice a nabídnout je našim nejlepším a nejtalentovanějším kolegům. Někteří z nich přitom partnershipu dosáhli rychleji, než je průměrných 8 až 10 let,“ uvádí řídící partner kanceláře Jaroslav Havel.

„K vytvoření manažersky druhé nejvyšší pozice counsel pak došlo v roce 2014 spolu s ekonomickým a personálním rozvojem firmy, kdy bylo třeba v některých oblastech rozšířit kompetence nejzkušenějších vedoucích advokátů, kteří typicky buď na pozici partnera neaspirují nebo je pro ně pozice counsela předstupněm, a zároveň je podpořit v jejich akademickém růstu, pedagogické či jiné odborné činnosti. Na pozici counsel aktuálně působí sedm našich kolegyň a kolegů,“ říká dále Havel.

Kdo je Filip Čabart?

„Nový partner kanceláře Filip Čabart bude spoluzodpovědný za řízení týmu zaměřeného na bankovnictví a finance. Sám je specialistou na všechny typy financování včetně syndikovaných úvěrů, na nakládání s portfolii pohledávek či právní a regulační aspekty poskytování finančních služeb a kolektivního investování, nabídky cenných papírů a přijímání k obchodování na veřejných trzích.

V posledních letech se účastnil řady mezinárodních i tuzemských transakcí, kde poskytoval právní poradenství předním mezinárodním i tuzemským finančním institucím a významným společnostem,“ představuje Čabarta kancelář.

Kdo je Juraj Steinecker?

„Druhý nově jmenovaný partner Juraj Steinecker se na partnerské úrovni zapojí do vedení bratislavské kanceláře Havel & Partners a rozvoje její praxe v oblasti soutěžního práva a M&A, na které se dlouhodobě specializuje.

V minulosti zastupoval klienty z různých sektorů před soutěžními orgány a před soudy ve věcech dohod narušujících hospodářskou soutěž a dále ve věcech notifikace spojení soutěžitelů. Poskytuje také poradenství ohledně soutěžněprávních aspektů fúzí a akvizic nebo v oblasti compliance,“ uvádí pak o Steineckerovi.

SDÍLET