Změny v advokacii: Kdo už letos povýšil? A komu se podařilo zobchodovat známé jméno?

Jan Januš

21. 01. 2019 • 16:28

Advokátní trh je v posledních měsících ve výrazném pohybu. Důležité je i propojení advokátní firmy Taylor Wessing s menší kanceláří Antonína Mokrého. Výrazné posily získali rovněž Bříza a Trubač, přichází k nim právníci z ministerstev spravedlnosti a financí. A několik advokátů se rovněž posunulo na partnerské pozice či v kancelářích jinak povýšilo.

Jak už jsme psali, z Česka odešla mezinárodní síť Weil, Gotshal & Manges, naopak sem míři Eversheds. Lukáš Trojan opustil s dalšími kolegy KŠD Legal, založili si vlastní firmu tdpA. Ke změnám dochází rovněž v PwC Legal, nová kariéra čeká i jejího dřívějšího řídícího partnera Bořivoje Líbala a část jeho týmu. Důležitých událostí se ale děje daleko více.

Mokrý a Laco v Taylor Wessing

Antonín Mokrý je výrazným představitelem právnického stavu, loni byl prezidentem Rady evropských advokátních komor a v minulosti působil rovněž jako místopředseda České advokátní komory. Jeho mandát ve vedení evropské advokacie na konci roku skončil a Mokrý se ve vlastní praxi posouvá dál.

Bude totiž působit v Taylor Wessing jako counsel. Přivádí s sebou rovněž advokáta Karola Laca. „Antonín Mokrý v pozici Counsel bude spolu se svým týmem významnou oporou pro speciální projekty, které v současné době advokátní kancelář řeší,“ uvedla kancelář.

Do Bříza a Trubač právníci z ministerstev

Noví dva právníci působí rovněž v kanceláři Bříza & Trubač: Marta Zavadilová a Tomáš Munzar.

O Martě Zavadilové kancelář uvádí například toto: „Od roku 2003 pracovala na Ministerstvu spravedlnosti v mezinárodní sekci, mimo jiné na pozici ředitelky mezinárodního odboru, vedoucí oddělení mezinárodního práva civilního a vedoucí oddělení evropského práva civilního. Od roku 2007 externě spolupracovala s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy; od října 2018 zde působí jako odborná asistentka pro mezinárodní právo soukromé na katedře obchodního práva.“

Tomáš Munzar „od roku 2014 pracoval na oddělení Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic Ministerstva financí, toto oddělení od ledna 2016 do srpna 2017 také vedl. Od srpna 2017 působí v advokacii, věnuje se generální praxi“.

Nový partner v bpv Braun Partners

Vedle kanceláře Havel & Partners, o čemž jsme již informovali, povyšovala například i kancelář bpv Braun Partners. Jejím novým partnerem je od začátku roku Miroslav Dudek, který do kanceláře nastoupil na konci roku 2017. „Během svého ročního působení v bpv Braun Partners radil např. německému nemovitostnímu fondu Patrizia (dříve Triuva) při akvizici kancelářské budovy Five nebo rakouské Immofinanz při prodeji komplexu kancelářských budov Brno Business Park,“ uvedla firma.

Naopak Gabriela Porupková se z pozice partnerky bpv přesunula do role of counsel, pobývá totiž právě na mateřské dovolené.

Nejmladší partner v Glatzová & Co.

Nového partnera má od začátku roku rovněž kancelář Glatzová & Co. Jde o Jana Veselého, který ve firmě působí od roku 2010, nyní je nejmladším partnerem v dějinách Glatzová & Co. Věnuje se zejména fúzím a akvizicím a energetice.

„Honza v kanceláři prošel postupně všemi pozicemi od koncipienta, přes advokáta, po vedoucího advokáta. Už od samého začátku jasně vynikal svými znalostmi, dobrým úsudkem a efektivitou. Po osmi letech ve firmě ho jednoznačně vnímáme jako partnera, který je schopen se samostatné starat o klienty a vést mladší kolegy,“ uvedla zakládající partnerka Vladimíra Glatzová.

Morávek partnerem ve Felix a spol.

Ke společníkům advokátní kanceláře Felix a spol. pak nově patří Jakub Morávek, který je výraznou osobností pracovního práva, působí rovněž na pražské právnické fakultě a je místopředsedou České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

„Do roku 2012, kdy posílil tým Felix a spol., působil jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ve své advokátní praxi se specializuje zejména na oblast práva pracovního, ochranu osobních údajů a na související právní obory,“ uvádí o něm kancelář.

Posily v Deloitte Legal

Dva nové advokáty pak angažovala kancelář Deloitte Legal. Jde o Kateřinu Mandulovou a Tomáše Brožka.

„Kateřina Mandulová působila před nástupem do Deloitte Legal ve společnosti Tesco Stores, kde se věnovala implementaci nových regulací v retailu a problematice hospodářské soutěže, a ve společnosti ČEZ, v níž podporovala zahraniční akvizice firmy v Bulharsku a Rumunsku. Věnovala se převážně ochraně investic, veřejné podpoře a problematice soutěžní compliance,“ uvádí firma, v níž Mandulová nastoupila do týmu hospodářské soutěže.

„Tomáš Brožek nasbíral bohaté zkušenosti v advokátních kancelářích Baker & McKenzie a Dentons Europe. Zaměřuje se na sporovou agendu se zaměřením na daňové litigace v oblasti DPH, převodních cen a daní z příjmů právnických a fyzických osob. Radí klientům také v oblasti úvěrového financování a v související transakční agendě. Kromě toho má široké zkušenosti na poli mezinárodních obchodních a investičních arbitráží,“ dočteme se pak o Brožkovi, který je součástí oddělení daňových litigací.

Noví senioři v Dvořák Hager i bnt

Nové tři vedoucí advokáty má rovněž kancelář Dvořák Hager & Partners, která se spojuje s Eversheds Sutherland. V Praze jde o Dominiku Veselou a Jiřího Kokeše, v Bratislavě o Janu Sapákovou.

„Dominika Veselá se dlouhodobě věnuje zejména právu nemovitostí, u Dvořák Hager & Partners vede nemovitostní praxi. Jiří Kokeš je přední odborník v oblasti obchodního a finančního práva, včetně fúzí a akvizic, problematiky investičních fondů a kapitálových trhů. Jana Sapáková se zaměřuje na pracovní právo,“ popisuje kancelář.

Povyšovali rovněž v bnt attorneys-at-law. „S účinností od 1. ledna 2019 byli na seniorskou pozici jmenováni současní advokáti – Tereza Chalupová (32) a Ondřej Tejnský (35). Advokáty se stali Jiří Kůra a Jakub Kasl,“ uvádí kancelář.

SDÍLET