Benešová navrhuje Zemanovi za střet zájmů snížení platu na půl roku

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová navrhuje v kárné žalobě, kterou podala na bývalého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, jako kárné opatření snížení platu o 15 % na půl roku. Portálu Česka justice to sdělil předseda kárného senátu pro kárná řízení se státními zástupci, soudce Nejvyššího správního soudu (NSS) Petr Mikeš.

Žádné překvapení nepřináší kárná žaloba na bývalého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, kterou na něj minulý týden podala ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Kárné provinění, kterého se měl Zeman dopustit, spatřuje ministryně Benešová v tom, že Zeman v postavení nejvyššího státního zástupce schválil a podepsal v prosinci 2019 dovolání v trestní věci týkající se vydání osvědčení o československém občanství Josefiny Czerninové, aniž by rozhodnutí o podání dovolání delegoval na některého ze svých náměstků a upozornil na svůj vztah k věci.

Podle ministryně Benešové přitom měl k dané trestní věci osobní poměr, jelikož výsledek trestního řízení mohl mít přímý vliv na soukromoprávní pozemkový spor, ve kterém vystupuje osobní přítel Zemana, podnikatel Petr Habesberger. V tomto sporu měl navíc Zeman působit jako „zprostředkovatel“, jehož snahou bylo dosáhnout smírného řešení, přičemž inicioval a uskutečnil v průběhu roku 2014 tři schůzky s příbuzným druhé strany sporu. Jako kárné opatření navrhuje ministryně Benešová uložit Zemanovi snížení platu o 15% na 6 měsíců.

Pavel Zeman již v minulosti odmítl, že by se v postupu ve věci dopustil jakéhokoliv pochybení a nepřipustil ani neetické jednání. Jeho schůzky se soudcem Czerninem však kritizoval i zájmový spolek Unie státních zástupců.

V postupu Zemana nevidí naopak žádný problém ani nový nejvyšší státní zástupce Igor Stříž, který navíc postup tzv. aproboval ještě coby Zemanův první náměstek. Pavel Zeman dnes působí jako řadový státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, pracuje v metodickém oddělení, kde jeho budoucnost vidí i Igor Stříž, který v rozhovorech pro média prohlásil, že na samotné trestní řízení není Zeman odborníkem.

Zprávu přinesl portál Česká justice

sinfin.digital