Benešová začala s reformou justice. Sice beze změn zákonů, ale o to účinněji

Jan Januš

02. 07. 2020 • 08:00
Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) učinila a učiní několik kroků, které mohou do budoucna přispět k vyřešení některých desetiletí trvajících problémů české justice a celkově zrychlit její výkon. Nemusí k tomu ani měnit zákony, stačí, že naslouchá předsedům soudů a snaží se vyhovět jejich potřebám. Benešová tak například posiluje zvláště přetížené soudní úseky novými asistenty a v dohledné době chce rovněž přeskupit kapacity soudců. S klesající trestnou činností se už nebude muset právě trestnímu právu věnovat tolik z nich jako dosud. Benešové silně nahrává i letošní výrazná obměna předsedů krajských soudů – pět z nich má, či bude mít nové vedení.

Tento týden představená Výroční statistická zpráva České soudnictví 2019 vesměs potvrzuje dlouhodobé justiční trendy. Daří se zrychlovat civilní a trestní řízení u okresních soudů, letité problémy jsou naopak se správním řízením, i když i tam loni díky nižšímu nápadu alespoň počet vyřízených věcí překonal počet nových podání.

Přetížený je zejména Městský soud v Praze – v hlavním městě totiž sídlí množství ministerstev a dalších správních úřadů, a pokud je někdo žaluje, obrací se právě na tento soud. Benešová podle svých slov nechce zvyšovat počty soudců, kterých jsou v České republice lehce přes tři tisíce. V tomto konkrétním případě ale spolupracuje s končícím předsedou soudu Liborem Vávrou a přiděluje mu nové asistenty, kteří míří právě na správní úsek. A z jejích navazujících slov je zřejmé, že i další soudy budou moci nabrat nové asistenty. Ad hoc situaci začal řešit už ministr Robert Pelikán (ANO), který při jmenování nových soudců upřednostňoval právě přetížené soudy a agendy.

Dlouhodobě je ale zvyšování počtu asistentů soudců vhodnou strategií – i justiční znalci mluví o tom, že soudce by měli obklopovat kolegové, kteří mohou řadu úkolů vyřešit za ně, zejména jim mohou připravovat podklady tak, aby tito mohli rychle rozhodovat, tedy vydávat rozsudky a usnesení, a nezdržovat se doprovodnou agendou. Aplikace tohoto modelu má totiž jasný ekonomický efekt.

„Jeden asistent soudce může odčerpat od soudce zhruba jednu třetinu jeho práce. Tři asistenti by v zásadě mohli nahradit jednoho soudce. A při porovnání jejich platů matematicky vychází, že navyšování počtu asistentů je pro státní rozpočet ekonomicky výhodné,“ vypočítal například v rozhovoru pro INFO.CZ dlouholetý předseda zmíněného soudu Jan Sváček.

To si uvědomuje rovněž ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která se snaží justici, v jasné spolupráci s šéfy jednotlivých soudů, zrychlit, i když ve státním rozpočtu nejsou, a i kvůli aktuální koronavirové krizi ani nebudou, peníze „navíc“. Rozumné je v tomto ohledu rovněž zamýšlené přeskupení justičních sil, kdy se právě potřebné agendě začne věnovat více soudců. Ne snad, že by jejich počet narostl, ale někteří z nich budou muset změnit svou odbornost. Týkat se to patrně bude hlavně specialistů na trestní právo, trestná činnost totiž v České republice poslední dobou klesá, a tak se jí nebude muset věnovat tolik soudců.

Justice se v současnosti výrazně mění i v její řídící rovině, na svá místa nastupují noví předsedové krajských soudů a desetiletého mandátu se v květnu ujal rovněž předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy. A podle informací, které má INFO.CZ k dispozici, bude rovněž v justici stále znatelnější manažerský způsob řízení, právě tento druh myšlení byl totiž při volbě nových šéfů upřednostňován.

„O vítězích mám velice vysoké mínění, nastupují justiční manažeři s promyšlenými kroky, jak soud směřovat dopředu. Zvítězili ti, kteří komisi přesvědčili o svých nejvyšších manažerských schopnostech. Manažerský standard řízení soudů tak půjde nahoru. Důležité rovněž je, že noví předsedové si uvědomují jednak kariérní propojení mezi jednotlivými stupni soudů, jednak nutnost sjednocování judikatury,“ popsal INFO.CZ jeden z vysoce postavených soudců.

Noví justiční šéfové se mají s ministryní spravedlnosti podle jejích slov setkat na poradě hned po začínajících letních prázdninách a „sesouladit koncepci“. A zatím to vypadá, že změny, které poté přijdou, byť třeba zdánlivě drobné a organizační, budou zase ku prospěchu věci.

SDÍLET