NSS podpořil právo obětí kriminality na peněžitou pomoc od státu

ČTK, lup

19. 02. 2019 • 11:51

Nejvyšší správní soud (NSS) novým rozhodnutím podpořil právo obětí trestného činu na peněžitou pomoc. Tam, kde se oběť nedomůže peněz jinak, typicky přímo od pachatele, by měl pomoc vyplatit stát, konkrétně ministerstvo spravedlnosti. Soud dnes zpřístupnil rozhodnutí na svém webu.

Justice konkrétně řešila kauzu oběti přepadení, které pachatel způsobil fyzická zranění i psychickou újmu. Pachatel zamířil do vězení a podle trestního rozsudku měl oběti vyplatit také 200.000 korun jako bolestné a náhradu psychické újmy.

Peněz by se však žena nedomohla dřív, než si pachatel odpyká trest odnětí svobody. Proto se žena obrátila na ministerstvo spravedlnosti se žádostí o peněžitou pomoc podle zákona o obětech trestných činů, avšak neuspěla. Ministerstvo jí nepřiznalo ani paušální částku peněžité pomoci 50.000 korun, ani 200.000 korun za nemajetkovou újmu.

Ženy se zastal Městský soud v Praze a nyní také NSS, který zamítl stížnost ministerstva spravedlnosti. Formuloval při tom základní principy rozhodování v podobných situacích, a mezi nimi také princip "v pochybnostech ve prospěch oběti".

Oběť, které byla v důsledku trestného činu způsobena těžká újma na zdraví a nedomůže se peněžité pomoci jinak, má podle správního soudu tři možnosti. "Buď prokáže pouze tolik, že je obětí trestného činu a byla jí způsobena těžká újma na zdraví, a bude jí přiznána peněžitá pomoc v paušální částce 50.000 korun. Nebo navíc ještě doloží prokázanou ztrátu na výdělku či prokázané náklady spojené s léčením, snížené o součet všech částek, které z titulu náhrady škody již obdržela, a obdrží peněžitou pomoc v této prokázané výši až do částky 200.000 korun," uvedl soudce Pavel Molek.

Dalším možnost je ta, že oběť doloží pravomocný rozsudek s výrokem o náhradě škody nebo nemajetkové újmy, a obdrží pak peněžitou pomoc v přiznané výši. Stropem je částka 200.000 korun.

V případě přepadené ženy byla naplněna právě třetí možnost a podle NSS bylo úkolem ministerstva spravedlnosti poskytnout jí peněžitou pomoc přiznanou pravomocným rozsudkem a odpovídající finančnímu stropu v zákoně o obětech trestných činů.

SDÍLET