Soudy odročují jednání. Svědci jsou nemocní nebo se bojí nákazy

Česká justice

Eva Paseková

ČESKÁ JUSTICE | Vyloučení veřejnosti nebo úplné zrušení hlavního líčení. Taková je nyní celkem běžná situace u tuzemských soudů zejména u trestních řízení. Soudci přiznávají, že složitější věci s více svědky je lepší zrušit předem, neboť svědci by se stejně z jednání omluvili. V průběhu týdne chce Ministerstvo spravedlnosti podle mluvčího Vladimíra Řepky udělat revizi doporučujících opatření pro soudy.

Odloženo bylo například středeční kárné řízení u Nejvyššího správního soudu (NSS) se soudcem Bohuslavem Petrem. Ten má vysvětlit, proč po loňské autonehodě odmítl zkoušku na alkohol jak z dechu, tak z krve. Kárnou žalobu podala ministryně spravedlnosti Marie Benešová. „Podle informace předsedkyně kárného senátu, bylo jednání ve věci soudce Petra zrušeno s ohledem na zpřísnění nouzového stavu omezujícího cestování mimo bydliště. Ve věci je předvoláno 12 svědků s bydlištěm v různých obcích Jihočeského kraje. Sice by na soudní obsílku mohli cestovat, ale předsedkyně kárného senátu nepovažovala v této epidemiologické situaci za vhodné je k tomu nutit; trvání na jednání by zřejmě přineslo četné omluvy a jednání by bylo stejně třeba odročit,“ vysvětluje mluvčí NSS Sylva Dostálová. Petr je dočasně zbaven funkce soudce a pobírá 60 procent platu.

Zrušeno bylo také jednání v případu soudce Vrchního soudu v Praze Ivana Elischera, respektive hlavní líčení ve věci spoluobviněného Nguyen Quoc Hunga. Elischerův případ se totiž nově projednává odděleně od ostatních obžalovaných. Předsedkyně soudního senátu Veronika Cukerová přitom musela termíny hlavního líčení už několikrát rušit.

Obecně předsedové soudů nechávají rozhodnutí na konání či rušení hlavního líčení na soudci či předsedovi senátu. „Žádná doporučení nedáváme. Zatím nemáme signály, že by se hromadně odročovalo,“ sdělila mluvčí Krajského soudu v Ústí nad Labem Veronika Suchoňová.

V pondělí zasedl krizový štáb Vrchního soudu v Praze, který rozhodl o tom, že v zájmu omezení pohybu veřejnosti po budově soudu budou předsedové senátů požádáni, aby jednání do 21. 3. nenařizovali nebo odročili, s výjimkou jednání ve věcech, v nichž je stanovena zákonná lhůta k vyřízení nebo ve věcech, ve kterých by docházelo k nepřiměřeným průtahům. „Dále budou omezeny úřední hodiny pro styk s veřejností. Předpokládáme širší využívání homeofficů a střídání pracovníků v kancelářích,“ uvedla mluvčí Kateřina Kolářová.

Strach z nákazy

Prezident Soudcovské unie Libor Vávra České justici řekl, že lidé se často k soudu vůbec bojí dorazit kvůli riziku nákazy nemocí Covid-19. Zda někdy nemůže jít o výmluvu, jak se hlavnímu líčení vyhnout, by podle něj nebylo v současné chvíli morální zjišťovat. „Za svůj senát mohu říci, že jsme v následujících třech týdnech zrušili veškerá jednání kromě věcí, které nesnesou odklad například kvůli lhůtám,“ uvedl Vávra. Jde například o rozhodování o vazbě. Kromě strachu z nákazy se účastníci omlouvají kvůli onemocnění koronavirem nebo také proto, že jsou v karanténě.

Jinde se hlavní líčení budou konat, ale veřejnost nebude mít na jednání přístup. Tak se děje například u olomoucké kauzy Vidkun, která trvá od podzimu 2015 a k soudu se znovu dostala po více než půl roce. Senát v pondělí rozhodl o vyloučení veřejnosti, důvodem je ochrana zdraví. Předseda senátu Martin Lýsek po rozhodnutí řekl, že bude jednotlivé zvukové záznamy stranám předkládat k nahlédnutí, případně umožní jejích přehrání. „Záležet bude na stanovisku stran, pokud bude kdokoliv navrhovat přehrání jakéhokoliv záznamu, je mou povinností mu vyhovět,“ uvedl soudce.

Ministerstvo spravedlnosti přitom tentokrát nevydalo žádný nový pokyn, který by doporučoval jednání odročovat. Naposledy tak učinilo loni. Předseda Krajského soudu v Praze Ljubomír Drápal tehdy varoval, že takový krok se odrazí na průtazích v řízení. „Během tohoto týdne bychom se rádi dostali k periodické revizi, mimo jiné abychom zohlednili nový nouzový stav,“ sdělil mluvčí resortu Řepka.

Podle prezidenta Soudcovské unie Vávry ale zatím možné průtahy kompenzuje pokles trestné činnosti z důvodu epidemie koronaviru.

Vávra připomněl, že justice už se v minulosti vypořádala s jinými krizovými situacemi, například při záplavách. I po loňském nástupu koronaviru musela fungovat dál. „Soud nejde zastavit absolutně,“ poznamenal. „Vláda na jaře nejprve reagovala tím nejtvrdším opatřením, které kdy bylo – ingerovala jakoby příkazem i do práce soudů. Dopadla na nás omezení jako na zbytek společnosti, což zprvu vedlo k tomu, že se odročovala jednání,“ uvedl už dříve.

Později už stát soudům postup – například omezení styku s veřejností – pouze doporučoval, což bylo podle Vávry správné. „Tady bych chtěl ministerstvu spravedlnosti poděkovat, že nebylo zbytečně aktivní, protože si myslím, že to předsedové soudů zvládli,“ míní.


Vyšlo na webu Česká justice, zveřejňujeme se souhlasem redakce
sinfin.digital