Blažek: Soud zatrhl vládě praktiky „ústavních šmejdů“. Její fatální chybu zaplatíme všichni

Jakub Blažek

KOMENTÁŘ JAKUBA BLAŽKA | Když vláda na konci března změnila právní režim vydávání opatření z krizových podle krizového zákona na opatření obecné povahy podle zákona o ochraně veřejného zdraví, stala se terčem kritiky. Oprávněnost této kritiky nyní potvrdil Městský soud v Praze a Češi si mohou gratulovat, že žijí v právním státě. Na druhou stranu tuto fatální chybu nakonec zřejmě zaplatí všichni daňoví poplatníci.

Vláda zmíněnou „právní kličku“ udělala zejména proto, aby se vyhnula náhradě škody podle § 36 krizového zákona, k čemuž se následně prostřednictvím svých zástupců, zejména ministryně financí, bezostyšně přiznala. Ona klička spočívala v tom, že vláda místo toho, aby nadále vydávala krizová opatření podle krizového zákona ve stavu nouze, podřadila režim opatření pod zákon o ochraně veřejného zdraví, podle kterého tato opatření vydává ministr zdravotnictví. Obsahově se přitom opatření vlády a opatření ministerstva zdravotnictví shodovala. 

Ministerstvo tímto způsobem zásadně omezilo základní lidská práva a svobody chráněné Listinou základních práv a svobod, tedy právo na volný pohyb, svobodu podnikání atd. Tedy práva a svobody, která jsou chráněna normou nejvyšší právní síly – normou, která byla přijata hned po Ústavě České republiky. Tak důležitá jsou tato práva pro naši společnost. Vláda přitom na jednom zasedání omezení těchto práv zrušila a následně jej hned zavedla, jen v jiné formě, podle jiného právního předpisu a z pochybných důvodů, jako by se nechumelilo.

Někteří novináři zahání lidi do myšlenkového undergroundu. Je to zvrácené, říká Poláček

sinfin.digital