Blažek: Úspěšnost teritoriality na Slovensku je iluzorní. Exekutory raději zestátněme

Jan Januš, Antonín Blažek

15. 10. 2019 • 08:30

KOMENTÁŘ ANTONÍNA BLAŽKA | V Poslanecké sněmovně se projednává návrh Pirátské strany na zavedení krajské místní příslušnosti exekutorů s rovnoměrným nápadem mezi všechny exekutory v kraji. Tento model byl v roce 2017 zaveden na Slovensku a je nám všemožně předkládán za vzor. Propagátoři vyzývají zákonodárce k jejímu urychlenému zavedení. V posledních několika dnech jsme konfrontováni informacemi o úspěšnosti projektu zavedení exekutorské teritoriality na Slovensku. Celé tvrzení o úspěšnosti projektu stojí na vyjádření prezidenta Miroslava Pallera, prezidenta Slovenské exekutorské komory, který prohlásil, že se systém osvědčil a že on sám má nyní úspěšnost vymáhání mezi 40 a 43 procenty. Ale opravdu máme Slovensku co závidět? Jaká je pravda?

Předně, Paller toto vyjádření o úspěšnosti nemohl poskytnout jako prezident exekutorské komory za všechny exekutory, neboť Slovenská komora exekútorov údaje o míře úspěšnosti za jednotlivé úřady k dispozici nemá. A nemají je ani ministerstvo spravodlivosti, okresný súd v Banskej Bystrici. Statistika úspěšnosti vymáhání se u nich totiž nevede.

Hovořil-li za svůj úřad, pak nejde o vypovídající údaj a je otázkou, jakého vzorku je ona úspěšnost počítána. Jde o úspěšnost ve všech exekucích, z nových exekucí nebo byl relevantní vzorek očištěn o již zastavené exekuce, čímž se úspěšnost zvedla účelovým posunutím statistických kritérií? Buď jak buď toto tvrzení nelze ani ověřit ani zevšeobecňovat na průměrnou vymahatelnost všech slovenských exekutorských úřadů.

Před zavedením teritoriality věřitelé uváděli úspěšnost 25 % při ročním nápadu 450 tisíc exekucí. Represe vůči věřitelům však způsobily, že při nesníženém objemu zadlužování bylo v roce 2018 zahájeno jen kolem 132 tisíc exekucí. I kdyby byli všichni exekutoři stejně úspěšní a vymohli by kolem 40 % pohledávek, pak to znamená, že vymohou jen něco kolem 12 %. Velcí věřitelé v čele s telefonními operátory totiž pohledávky nově přes exekutory nevymáhají, protože se to nevyplatí. Mnohým z nich klesla úspěšnost vymáhání o 60 %.

Je znám případ věřitele, kterému se během 15 měsíců vrátilo méně než 1 % z celkové výše vymáhaných pohledávek. Nastává tak tristní stav, kdy náklady na vymáhání zahrnující soudní poplatek za žalobu, poplatek za zahájení exekuce a náhradu za zastavení exekuce stojí věřitele více, než kolik exekutoři vymohou. Takový výsledek je na hranici odepření přístupu k soudu a práva na spravedlivý proces. Není proto divu, že nápad nových exekucí se propadl o dvě třetiny.

Iluze si nedělám ani s přiblížením exekutora povinnému. Třetina našich exekutorů nemá vykonavatele, na většinu exekutorských úřadů je problém se dovolat a úřední hodiny? Raději se ani neptejte. Ale případy by chtěli dostávat všichni bez ohledu na kvalitu.

A pokud je exekutorská teritorialita na Slovensku trefou do černého, neměl by se počet exekutorů ustálit či zvyšovat? Zatím jsme svědky, že za 4 roky nebyl jmenován jediný nový soudní exekutor a počet exekutorů se propadl o více než 60 za pouhé dva roky. To o stabilizování prostředí nesvědčí.

A o tom, že by exekutoři nyní na Slovensku nosili lidskou tvář, nelze hovořit ani žertem. Ano ubylo exekucí, ubylo exekutorů, ale počet stížností je i po dvou letech stejný jako před zavedením teritoriality, počet disciplinárních řízení je oproti České republice dokonce dvojnásobný. Mezi nejčastější důvody stále patří stížnost na chování exekutora, nemožnost telefonicky kontaktovat exekutora, podezření na vymáhání nad rámec pověření, rozdíl ve výpočtu vymáhané částky, nezákonnost postupu, výše nákladů exekutora, souběh exekuce účtu a mzdy nemožnost komunikovat s exekutorem po mailu nebo neodblokování majetku po skončení exekuce. Ptám se, kde je v zákoně o exekutorské teritorialitě napsáno, že se toto u nás změní? Nikde. Nezmění se nic, jen si exekutoři rozdělí trh.

Věřitelé exekutorům nově předávají jen ty případy, u nichž míra vymožitelnosti hraničí s jistotou, pak je ale 40 % úspěšnost exekutorů žalostně malá. Jestli ale všichni slovenští exekutoři namísto uplatňování pravomoci daných jim zákonem řeší 60 % dluhů splátkami, je něco špatně. V takovém případě nechť jsou exekutoři v České republice namísto zavedení teritoriality raději zestátněni. Nebudou se vybírat nesmyslné zálohy a náhrady za bezvýsledné exekuce a věřitelé budou mít efektivní možnost požadovat po všech soudech stejný přístup.

JUDr. Antonín Blažek je advokát.

SDÍLET