Januš: Benešová už začala měnit lidi. A nedělá to zatím vůbec špatně

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) má za sebou první dvě výrazné personálie. A světě div se, nejsou vůbec špatné. Ta první je spíše formální, jmenování Petra Nováka novým předsedou Krajského soudu v Ostravě bylo posvěceno již začátkem roku. Ta druhá je možná zajímavější, i když není vůbec tak výrazná a nebudí tolik pozornosti. Novým členem Legislativní rady vlády se totiž stal profesor Jiří Jelínek. Nabízí se tak i otázka, kdo má vlastně dohlížet na kvalitu českých zákonů a zda bychom neměli Legislativní radu vlády posunout ještě dál.

Legislativní rada vlády je neprávem přehlížený orgán u Úřadu vlády. V současnosti v něm zasedá 32 odborníků, kteří mají vládě radit s její legislativní činností. V čele Legislativní rady v poslední době působí nejčastěji ministr spravedlnosti, nyní tedy Marie Benešová, ale nemusí to být pravidlem.

V minulosti měli Legislativní radu vlády na starosti i přímo „specializovaní“ ministři. Například Pavel Svoboda, neúspěšná jednička kandidátky KDU-ČSL do evropských voleb.

Bojí se teď Babiš Benešové? Je to odvážná žena, nikdy nejednala na objednávku, říká Mečl

Toto pondělí se novým členem Legislativní rady vlády stal profesor Jiří Jelínek, vedoucí katedry trestního práva pražské právnické fakulty. Naopak skončil advokát Tomáš Nevečeřal. „Vláda včera provedla dvě změny ve složení Legislativní rady vlády. Z LRV byl odvolán advokát JUDr. Tomáš Nevečeřal (pro jeho pracovní zaneprázdnění, které mu brání účastnit se zasedání LRV). Do LRV vláda jmenovala prof. JUDr. Jiřího Jelínka CSc., vedoucího katedry trestního práva PF UK,“ uvedl na Facebooku jeden z členů Legislativní rady vlády Petr Bezouška. 

Jelínek jako nezpochybnitelná autorita…

Jiří Jelínek je dlouholetým vedoucím katedry trestního práva na pražské právnické fakultě, několik let souběžně působil na stejném postu i na olomoucké univerzitě. Napsal velké množství odborných prací, od učebnic, přes monografie až ke komentářům. Prakticky každoročně připravuje jako vedoucí autorského kolektivu sborník k aktuálním trestněprávním tématům, který bývá výstupem z velké odborné konference. V lednu pak byl oceněn za svůj článek o pravidlech odposlechů v Bulletinu advokacie v rámci ankety Právník roku.

Před časem se také spekulovalo, zda právě Jelínek nebude psát nový trestní řád. Mluvilo se totiž o tom, že mu tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) nabídl pozici předsedy rekodifikační komise.

Insider: Bradáčová je politik. Ovládla státní zástupce a vytvořila nátlak, říká Dimun

„Odpovím asi takto, seriózní nabídka nepadla. Do té patří například možnost vybrat si spolupracovníky a další rozumné podmínky. Pokud by ale šlo o seriózní nabídku, samozřejmě bych ji zvážil. Problém je v tom, že každý ministr dohlédne jen na konec svého období a chce být považován za úspěšného,“ řekl mi na to ale tehdy Jelínek do Lidových novin v rozhovoru, který je pro jeho osobnost celkem signifikantní.

…nebo ne?

Podle všeho jde o odborníka, který do Legislativní rady vlády patří a měl tam již dlouho působit. Samozřejmě se ale jistě najde i opačný pohled. Jelínek občas spolupracuje s privátním sektorem a dlouhodobě je spojený s advokátní kanceláří Nespala, která má blízko k Pražskému hradu a prezidentovi Miloši Zemanovi.

„Mohu potvrdit, že pan prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. je již sedmým rokem nepřetržitě stálým konzultantem ve věcech trestních naší advokátní kanceláře, kdy jeho mimořádná erudice v akademické rovině trestně právní vědy s přesahem do aplikační praxe trestního řízení vytváří mimořádný efekt při poskytování právní služby v oblasti obhajoby ve věcech trestních, neboť se jedná o dlouhodobě respektovanou, uznávanou a hojně citovanou osobnost v daném právním odvětví,“ potvrdil pro INFO.CZ již v listopadu Marek Nespala.

Januš: Benešová čeří vody, ale nepropadejme hysterii. Zrušení vrchních soudů není tragédie

Ortodoxní odpůrci Benešové a Hradu tak mohou vidět i v Jelínkově jmenování symbolickou hrozbu. Jiným zase může vadit přímo a osobně profesor, bez ohledu na cokoliv dalšího. Ne se všemi uznávanými experty má totiž Jelínek zrovna dobré a kolegiální vztahy a stejně tak i oni s ním.

Nad toto všechno bychom se ale měli povznést. Znovu, profesor Jelínek svým odborným profilem do Legislativní rady vlády patří a české zákony mohou z jeho angažmá jen těžit.

Kněžínkova šance

Bylo by tak spíše vhodné se zamyslet nad tím, zda s Legislativní radou vlády nepracovat ještě více, nesvěřit jí širší pravomoci a nesnažit se právě jejím prostřednictvím docílit posunů v tak často kritizovaném českém zákonodárství.

Jak velký trh ovládá největší právní firma a kolik má klientů? Prozradila to s významnou personálií

Pak by ale bylo vhodné provést i jasnou personální inventuru, podívat se na to, kdo v radě vlastně sedí, jak je tam aktivní a zda svou erudicí skutečně splňuje podmínky pro členství v takto prestižním tělese. A nebo by jeho místo spíše mělo připadnout třeba kolegovi, který nemá tolik titulů nebo let, ale do českého práva a jeho problémů uvidí daleko lépe.

Teď je k tomu všemu totiž dobrá příležitost. Ještě před Jelínkem se v květnu nového postu v Legislativní radě vlády ujal bývalý ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). Stal se opět jejím místopředsedou, stejně jako před svým vládním angažmá, zodpovědným za řízení tohoto tělesa. Měl by teď být ale daleko silnější a zkušenější a ve staronové pozici zužitkovat i všechny zkušenosti přímo z resortu spravedlnosti.

Neboli, proč by právě Legislativní rada vlády nemohla být tím správným místem, kde spolu budou moci Marie Benešová a Jan Kněžínek výrazně spolupracovat, což již dříve oba avizovali? A něco pozitivního udělat pro české právo?

SDÍLET
sinfin.digital