Matzner: Kauza pražských jízdenek. Z „bombastického“ procesu byl šlendrián státního zástupce

Jiří Matzner

KOMENTÁŘ JIŘÍHO MATZNERA | V dlouho trvající kauze údajného tunelování Pražského dopravního podniku Městský soud v Praze po sedmi letech zprostil viny všech sedmnáct obžalovaných. Soudce dospěl k závěru, že jednání obžalovaných nebylo trestné.

Celý proces trestního řízení, od prověřování a vyšetřování až po následné řízení před soudem, byl pro všechny obžalované velmi náročný, a to jak psychicky, tak i časově – nehledě na to, že významně veřejně poškodil jejich osobní pověst. Po rozsáhlém dokazování se však řádně očistili před nezávislým soudem a mělo by tak na ně být i nahlíženo.

Některá média ale tento závěr očividně nejsou schopna respektovat a pasují se nejen do role vyšetřovatelů, ale i soudců, když i po vydání zprošťujícího rozsudku stále tvrdí, že obžalovaní za vytunelování Pražského dopravního podniku vlastně vyvázli bez trestu. Možná mají jakožto investigativní novináři pocit, že bez jakékoliv znalosti více než 20 soudních posudků, (ne)slyšení 80 svědků, (ne)přečtení mnoha tisíců stran soudního spisu, jsou schopni případ posoudit lépe než soudce Městského soudu v Praze. Bohužel si dostatečně neuvědomují, že pod záštitou objektivní, nezávislé a svobodné žurnalistiky vynášejí zjednodušené soudy, které jim vůbec nepřísluší. Naopak by ke komplexnímu a patřičně odůvodněnému rozhodnutí nezávislého soudu měli přistupovat s určitou dávkou respektu a nezpochybňovat jej jenom proto, že se to bude čtenářům dobře prodávat.

Kauza Assange může změnit žurnalistiku. Soud prověří hranice svobody slova

sinfin.digital