Muž si našel milenku, byla to ale vina manželky, rozhodl soud. Dost se totiž nesnažila

Jiří Matzner

23. 05. 2020 • 08:00

GLOSA JIŘÍHO MATZNERA | Manželka zjistila, že její muž má milenku, se kterou se často vídá, a tak podala návrh na rozvod. Soud zjistil, že manžel skutečně měl milenku. Po prozkoumání rozpadu svazku, který trval 20 let, ale překvapivě dospěl k závěru, že manžel skončil v náručí jiné ženy kvůli tomu, že se jeho manželka dostatečně nesnažila a nestačila mu. Proto podle něj není důvod rozpadu manželství milenka, resp. „záletnický“ manžel, ale jde o chybu manželky.

Pokud pominu absurditu daného závěru, který je návodem pro manžela „záletníka“, jak si poradit s manželským protějškem, musím se pozastavit nad zněním § 687 a násl. občanského zákoníku, který výslovně stanoví, že manželé jsou si povinni úctou, jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, vytvářet zdravé rodinné prostředí. Manžel je povinen při volbě svých pracovních činností brát zřetel na manželku a zájem rodiny.

Protože lidsky, hodnotově, právně ani morálně nesouhlasím, že manželka je vinna, že vzhledem ke svým názorům, povaze a postoji netolerujícím mimomanželský vztah, se tím podílela na rozpadu manželství stejnou měrou jako manžel záletník, neboť to byla právě ona, kdo v konečném důsledku vehnal manžela do mileneckých osidel.

Respektuji rozhodnutí soudu, jakkoliv doufám, že takových hodnocení uvidím co možná nejméně. Jsem přesvědčen, vědom si své zaujatosti v dané věci, že manžel porušil všechny principy a zásady, na kterých stojí manželství a rodina, dal tím nesprávný příklad svému okolí a rodině, plivl na morální zásady manželství a vysmál se manželce a její důstojnosti.

Jakkoliv nezpochybňuji možnost rozvodu manželství, které může mít vztahové potíže a kde se jeden z manželů rozhodne svou nespokojenost tímto způsobem řešit, milenecký vztah v jeho průběhu vykládat jako následek rozdílnosti povah považuji za chybný a fakticky nepřijatelný. Tento konkrétní příběh má však „happy end“, protože k rozvodu nakonec došlo a soud vyhověl návrhu manželky.

JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LLM. je zakladatelem advokátní kanceláře Matzner et. al. 

 

SDÍLET