Víte, kdo uzavřel Pražský hrad? Úřady si odpovědi přehazují jako horký brambor

ANALÝZA VÁCLAVA VLKA | Někdy má veřejnost v rukou nástroje, o jejichž síle ani netuší. Všichni nějak tak pod dojmem beznaděje přijmuli fakt, že Pražský hrad je uzavřený a nikdo do něj nesmí. Prezident Miloš Zeman se v něm obrnil jak ve starověké pevnosti. Napadlo mě tedy zeptat se, jak to vlastně s tou uzávěrou je, kdo ji vyvolal a jestli vůbec nějaká existuje. 

První dva dotazy ze dne 19. dubna 2021 směřovaly na Kancelář prezidenta republiky a Magistrát hlavního města Prahy. Dotaz určený Kanceláři prezidenta mířil na omezení vstupu veřejnosti do areálu Pražského hradu jakožto veřejného prostranství. Zjišťuje, jaké aktuální zákazy vstupu na Pražský hrad platí, kdo je vydal, proč jsou udržovány v platnosti, zda jsou dány pokyny ozbrojeným složkám, případně kdo tyto pokyny vydal. Zároveň bylo požádáno o kopie příslušných opatření a sdělení jmen osob, jež tato opatření vydaly, jejich postavení a oprávnění a odkaz na příslušný zákonný předpis, který vydání takového rozhodnutí umožňuje. To vše od roku 2016 až do současnosti (tedy nejenom za období pandemie, během nějž je uzavření vcelku pochopitelné). 

Žádost odeslaná Magistrátu se naopak ptá, z jakého titulu byl omezen přístup na veřejné komunikace se zde nacházející (tedy především ulice Jiřská, Vikářská, Zlatá ulička a I.-IV. nádvoří Pražského hradu), o jaký zákonný předpis se opírají, kdo taková rozhodnutí vydal a rovněž bylo požádáno o zaslání kopií všech takových rozhodnutí vydaných od roku 2014 do současnosti. Šlo tedy o dotaz určený silničnímu správnímu úřadu.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Kde skončilo dotazování na uzavření Pražského hradu?
  • A proč je vstup do Hradu podmíněn prohlídkou tzv. bezpečnostními rámy?
sinfin.digital