Jste těhotná? Kdo bude s nemocnými dětmi doma? Kouříte? Bříza a Trubač vytipovali zakázané otázky při pohovorech

Jan Januš

28. 03. 2018 • 14:40

Advokátní kancelář Bříza & Trubač připravila v rámci své pro bono činnosti příručku Právní minimum pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance. Publikace obsahuje jasné a stručné výčty hlavních práv a povinností, které má každý při hledání nového zaměstnání, na začátku podnikání, ale třeba i ve chvíli, kdy jej chce zaměstnavatel vyhodit z práce. Navíc se věnuje také půjčování peněz a obsahuje vzory pro uznání dluhu či návrhu na zastavení nebo odklad exekuce.

Praktičnost dnes představené publikace, která má jen lehce přes 50 stran a měla by být srozumitelná prakticky pro každého, ukazuje už část věnovaná zakázaným otázkám při pracovních pohovorech.

„Při pracovním pohovoru jsou zakázány otázky týkající se: pohlaví (včetně těhotenství, mateřství, otcovství), sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu a vztahu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích,” dočteme se v červeném rámečku.

Následují konkrétní otázky typu: „Plánujete mít děti? Kdy? Máte malé děti? Jaký je Váš rodinný stav? Byl/a jste někdy trestně stíhaný/a? Trápí vás nějaká nemoc? Věříte v Boha?”

Dočteme se, že odpověď na tyto otázky můžeme odmítnout a také podat stížnost na Státní úřad inspekce práce. Příručka si ale zároveň na nic nehraje: „Tímto podnětem upozorníte na porušování Vašich práv ze strany zaměstnavatele, ale k získání práce tento postup zpravidla zřejmě nepovede.”

Jak se bránit vyhazovu?

Účinnější způsoby obrany existují například ve chvíli, kdy vás bude chtít zaměstnavatel vyhodit z práce. A i tomu se publikace věnuje. Například: „Pokud je pracovní poměr skončen neoprávněně (bez splnění zákonných důvodů), zaměstnanec musí okamžitě zaměstnavateli oznámit, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával.”

A jak je to s případnou žalobou? „Žaloba o neplatnost rozvázání pracovního poměru musí být podána nejpozději dva měsíce od okamžiku, kdy měl být pracovní poměr rozvázán. Později podaná žaloba nebude projednána.”

Příručka se dále věnuje také finančním problémům, a to z obou stran. Tedy jak případům, kdy jsme někomu půjčili a on peníze nevrátil, tak situacím, kdy jsme si naopak půjčili my a dostáváme se kvůli tomu do těžkostí. Vhod mohou přijít jak související vzory, tak přehledy bezplatných právních poraden.

„Snažili jsme se udělat takovou kuchařku se základními právními tématy a dotazy. Je nám jasné, že ne vždy je právní povědomí takové, aby uchazeč mohl správně využít svá práva. Zamysleli jsme se v kanceláři nad nejčastějšími otázkami a problémy a snažili jsme se je co nejpraktičtěji shrnout,” popisuje základní přístup Ondřej Trubač, jeden z řídících partnerů kanceláře Bříza & Trubač.

Coca-Cola chystá digitální hub

Příručka je součástí projektu To dáš!, na kterém spolupracuje Coca-Cola HBC Česko a Slovensko s Nadací Terezy Maxové dětem a dalšími partnery. Projekt má pomoci zejména lidem z dětských domovů a matkám z azylových domů při hledání nové práce.

Příručka právního minima však může, podobně jako metodická příručka pro zaměstnavatele nazvaná Pomozte jim najít své místo, jíž připravila společnost Accenture ve spolupráci s dalšími odborníky, posloužit širší veřejnosti.

„Rádi bychom tyto materiály veřejně a hromadně šířili. Nabídneme je zcela zdarma a plošně dětským domovům a firmám, které budeme oslovovat kvůli nabídce pracovních míst. Právní minimum jsme připravovali s cílem podpořit sociální pracovníky v azylových domech nebo ředitele a vedoucí dětských domovů, když pomáhají mladým lidem vstoupit na trh práce, aby měli nějaké vodítko,” popsala základní distribuci příruček Terezie Sverdlinová, ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem.

Širší veřejnosti budou k dispozici hlavně elektronické verze těchto publikací. Právní minimum plánuje na svém webu zveřejnit advokátní kancelář Bříza & Trubač, patrně se objeví také na stránkách zmíněné nadace a v dohledné budoucnosti jej využije rovněž Coca-Cola.

Ta totiž plánuje celý projekt ještě rozšířit. Vybízí tak i další partnery, aby se k němu připojili. „Lidí, kterým se budeme věnovat detailně, budou desítky, v lepším případě nižší stovky. Věříme ale, že know-how, které do projektu všichni vkládají, by bylo dobré zpřístupnit i dalším lidem. Začínáme budovat webové stránky, jakýsi digitální hub, rozcestník, kde se budou moci lidé dozvědět cokoliv od sestavení životopisu přes typologii osobnosti a motivační videa,” říká Petr Jonák, ředitel vnějších vztahů a komunikace společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. Termín spuštění tohoto digitálního hubu ještě není zcela jasný, mohlo by k němu ale dojít v červnu.

Advokátní kancelář Bříza & Trubač připravuje ještě další krok. Nadaci Terezy Maxové dětem zpřístupní „horkou linku”, prostřednictvím které by měla pomáhat s konkrétními situacemi.

SDÍLET