Ministerstvo upravilo možnosti cest na chalupy a nařídilo lidem pobyt v místě bydliště

Česká justice, Irena Válová

25. 03. 2020 • 17:19

ČESKÁ JUSTICE | Vláda prostřednictvím ministerstva zdravotnictví nařídila obyvatelům pobyt v místě bydliště. Tím silně limitovala cesty na chaty a chalupy, ovšem nezakázala je, jak resort Adama Vojtěcha později upřesnil. Přestože v první části mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví je povolen pobyt v přírodě, jak zjistila Česká justice, někde už policie nepouští lidi z velkých měst mířící do chatových oblastí. Omezení cest mimo bydliště platí od úterý 24. března do 1. dubna.

 

Jak Česká justice zjistila, policie už například zastavuje vozidla na hlavní trase z Prahy do rekreační oblasti Slapy a ze Štěchovického (Slapského) kopce řidiče, kteří neprokáží důvod cesty dle výjimek ministerstva, vrací zpět.

Nařízení pobytu v místě bydliště vydala vláda usnesením už 15. března 2020, ale podle jiného zákona a v jiné podobě. 

Nyní vydalo ministerstvo prováděcí opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví vymahatelné policií a s likvidační sankcí.

Nařízený pobyt v místě bydliště platí od úterý 24. března do 1. dubna 2020. Ministerstvo zdravotnictví vydalo toto opatření postupem podle §69 zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví. Pobývat na veřejných místech se také smí kromě členů společné domácnosti v počtu maximálně dvou osob. O tom, že již nejde o nařízení vlády, ale ministerstva zdravotnictví, Česká justice informovala. Znamená to, že v případě porušení některého ze zákazů nebo příkazů hrozí obyvatelům pokuta až 3 000 0000 korun

V předmětném novém opatření ze dne 23. března 2020 ministerstvo zdravotnictví v bodě 1) shrnuje a opakuje předešlé vydané zákazy a k tomu přidává nové. I nadále platí zákaz cestování s výjimkou cestování do práce, za účelem pomoci rodině, obstarání nezbytných věcí a záležitostí. Mezi výjimkami je jmenován i pobyt v přírodě a v parku. K bodu 1) však ministerstvo přidalo ještě bod 2), který zní takto:

S účinností od 24. března 2020 od 6:00 do dne 1. dubna 2020 do 6:00 se nařizuje:

a) Osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodě 1. písm. a) až j)

b) Omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru

c) Pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami nejméně dva metry, pokud je to možné.

Zprávu přinesl portál Česká justice. Další informace zde >>>

SDÍLET