Nová pravidla pro kontrolu zahraničních investic v Česku v otázkách a odpovědích

Jan Kupčík

PRÁVNÍ SERVIS | Česko je od začátku května další zemí kontrolující některé zahraniční investice. A to ty, které mohou ovlivňovat klíčové vnitřní a bezpečnostní zájmy státu. Kontrola se koncentruje do nového režimu přezkumu zaštiťovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jaké jsou základní elementy zákona o FDI, které je potřeba zvažovat při investicích do českých podniků?

K prvnímu květnu nabyl účinnosti zákon č. 34/2021 Sb. o prověřování zahraničních investic (foreign direct investment - „zákon o FDI“). Některé investice tak budou spadat do nového režimu přezkumu zaštiťovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu („MPO“), jehož klíčové parametry si s důrazem na praktickou aplikaci představíme. 

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Jak funguje notrifikační povinnost a co je povinnost povinné konzultace?
  • A jaké jsou následky nesplnění povinnosti?
sinfin.digital