Firmy musí znát pravidla a vědět, že úřady i v krizi půjdou po tvrdých prohřešcích, říká Neruda

Jan Januš

V boji s koronavirovou pandemií musí být rychle jasné, kdy a jak spolu mohou firmy spolupracovat, aniž by porušily pravidla hospodářské soutěže. „Je namístě požadovat po soutěžních úřadech, aby byly vidět. Aby jasně řekly, že nebudou klást překážky legitimní spolupráci podniků, ale zároveň půjdou po tvrdých prohřešcích,“ popisuje pro INFO.CZ Robert Neruda, bývalý místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a partner kanceláře Havel & Partners. Evropská komise pak podle něj celou situaci zvládá v této oblasti dobře, rychlá rozhodnutí vydává například i veřejné podpoře: „Komise má dostatečné nástroje k tomu, aby svou činností usnadnila členským státům co nejrychlejší pomoc. Rychlost, s jakou Komise v této oblasti koná, je obdivuhodná.“

Pozorujete už, jak současná koronavirová krize ovlivňuje hospodářskou soutěž?

Ano, samozřejmě, a to v několika ohledech. Nejviditelnější je masivní podpora postižených sektorů ze strany vlád členských států, která samozřejmě v mnoha případech vykazuje znaky státní pomoci. Ta obecně vždy nějak negativně ovlivňuje konkurenci, Evropská komise však ve velmi rychlém řízení spoustu opatření schválila tak, aby byla umožněna bezprostřední záchrana nejpostiženějších odvětví, jako jsou cestovní ruch, služby a podobně. Vidíme také větší poptávku po spolupráci mezi konkurenty v sektorech ovlivněných krizí; dříve nesmiřitelní rivalové chtějí spolupracovat tak, aby zachovali chod odvětví nebo byznysy svých odběratelů. Bohužel, dá se očekávat útlum na poli fúzí a akvizic, protože mnohé podniky mají nyní jiné starosti než expandovat. A tam, kde se k tomu odhodlají, potřebují konat rychle, aby se zachovala hodnota nabývaných aktiv.

Ústavní soud dává vládě dlouhodobě zabrat, zakázal i poplatek za prověřování tendrů. Bude to Zákon roku?

sinfin.digital