Ústavní soud dává vládě dlouhodobě zabrat, zakázal i poplatek za prověřování tendrů. Bude to Zákon roku?

Jan Januš

Vláda prosazuje kvůli pandemii řadu kontroverzních zákonů. V dalším směřování českého právního řádu tak sehraje zcela jedinečnou roli Ústavní soud, na němž bude rozhodnutí, zda budou ty nejrozpornější předpisy platit i v delším časovém horizontu. Jak bude Ústavní soud postupovat, můžeme odhadovat i z jeho předešlých zásahů vůči výkonné moci, které v poslední době nenechává nic projít jen tak. Ukazuje se to rovněž na páté nominaci na Zákon roku, neboli na tom, že „stát nesmí vybírat zvláštní poplatek za to, aby si plnil své povinnosti“. V anketě jde přitom už o druhou aktuální nominaci nálezu Ústavního soudu. Ta předešlá se pojí s pravidlem, podle něhož „stát může povinnosti ukládat jen právním předpisem“.

Hlasování v anketě Zákon roku skupiny Deloitte, která se koná za mediálního partnerství INFO.CZ, se pomalu blíží ke konci. Na specializovaných webových stránkách se uzavře tento pátek. Nyní vám tak přestavíme pátou nominaci, kterou je „zrušení poplatku za podání podnětu k prověření veřejné zakázky“ s charakteristikou „stát nesmí vybírat zvláštní poplatek za to, aby si plnil své povinnosti“.

Konkrétně jde o nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2019, dostupný pod spisovou značkou Pl. ÚS 7/19 a také ve Sbírce zákonů pod číslem 309/2019, a zrušení ustanovení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Babiš a spol. útočí na soukromé vlastnictví. Narazí po poslanecké noci u Ústavního soudu?

sinfin.digital