Globální lídr Deloittu Mike Turley pro INFO.CZ: S regulací začínáte v Česku moc brzy

Jan Januš

07. 05. 2019 • 08:30

V České republice vyjde ročně několik stovek právních předpisů. Stanovují nové povinnosti, regulují byznys. Orientovat se v nich nebývá většinou příliš jednoduché, řeší totiž i jednotlivosti, a to mnohdy slovníkem, který není právním laikům zrovna srozumitelný. Na tyto nešvary každý rok upozorňuje i anketa Zákon roku, za níž stojí skupina Deloitte. Na letošní vyhlášení výsledků dorazil také její globální lídr pro veřejnoprávní sektor Mike Turley, jemuž mělo INFO.CZ možnost položit několik otázek. Sám se snaží razit pozitivní přístup – k regulaci totiž podle něj lze přistupovat i jako k výzvě k novému byznysu.

Co ale Turley říká na pro Českou republiku typické neustálé změny zákonů? „Může to být známkou toho, že se regulace přijímá v příliš rané fázi. V některých zemích je problémem přístup „regulovat a zapomenout“ – regulace již jasně zastarala, avšak nebyla včas nahrazena novou. Je třeba tyto přístupy vyvážit,“ myslí si Turley.

„Podle mého názoru je zásadní vést konstruktivní dialog. Češi by mohli těžit z rozšíření kvalifikovaných konzultací či cílených kampaní na podporu dodržování existujících právních předpisů. Pokud nezrychlíme, dočkáme se buď méně inovací, nebo naopak více inovací zaváděných mimo jakýkoliv regulatorní rámec,“ dodává.

Z jeho slov je patrné, že ale nemusíme propadat panice. Podobná situace totiž panuje i v jiných zemích. „Problémy, jimiž se česká ekonomika a české regulační orgány zabývají, se příliš neliší od záležitostí, které se řeší v ostatních zemích po celém světě. Problematika blockchainu, umělé inteligence či autonomních vozidel je pro všechny společná. Jednoduchá odpověď na otázku, jak regulovat dopady těchto technologií, zkrátka neexistuje,“ říká Mike Turley.

Vezměte si příklad z Kanady či ze Singapuru

Podle něj existuje několik obecných principů, jak by regulátoři měli ke své práci do budoucna přistupovat. Projevují se zejména ve spolupráci s regulovanými subjekty. „Například Kanada, Singapur a Dánsko se v poslední době aktivněji zapojily do přijímání těchto principů i do úvah, jakým způsobem je třeba regulace pozměnit.“ Právě z nich by si podle něj mohla vzít příklad i Česká republika.

„Neexistuje jednoduché magické řešení, jak regulace zjednodušit tak, aby byly srozumitelnější a efektivnější. Každou společnost formují různé faktory a specifika právního systému. Z toho důvodu je ale právě velmi užitečné porozumět obecným trendům a principům, které platí bez ohledu na lokální specifika. Zásadní zrychlování inovací vyžaduje, abychom k regulaci přistupovali jinak, přičemž samy inovace tuto změnu přístupu umožňují,“ doplňuje jeho slova partner advokátní kanceláře Deloitte Legal Tomáš Babáček, který každoročně organizuje anketu Zákon roku.

„Politici v řadě zemí začínají uvažovat o využití regulací jakožto konkurenční výhody – ať už mezi státy a kraji nebo mezi zeměmi. Snaží se třeba testovat první autonomní vozidla či vytvořit testovací regulační prostředí – tj. sandbox – pro vývoj fintechu. Společnosti, které se těchto aktivit účastní, dokážou rychleji získat peníze na svůj další rozvoj. V Dánsku byl ostatně nedávno zaveden nový úřad na podporu inovací, který poskytuje komplexní služby usnadňující orientaci v regulatorním prostředí v rámci celého Dánska,“ popisuje dále Turley.

„Vztah mezi kvalitou regulace a úspěšným podnikáním je zřejmý. V různých zemích mají tuto agendu zpravidla na starosti státní resorty zabývající se průmyslem nebo financemi. Takže regulace není o právnících – nebo rozhodně ne jen o nich. Potěšilo mě, že Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky v poslední době zveřejnilo šestibodový plán zahrnující zavedení paušálního posuzování dopadů nové regulace, konceptu „one-in one-out“, jednotných dat účinnosti předpisů… Toto všechno jsou správné a prověřené nástroje pro řešení nadměrné regulace, která představuje obecný problém. Současně je dobré si uvědomit, že potřebujeme k regulacím přistupovat nově, a to v ještě širším kontextu,“ říká k tomu Tomáš Babáček.

Deloitte se tak snaží k regulaci přistupovat jako k výzvě pro nový byznys a to samé radí i svým klientům. „Jsme svědky rostoucího zájmu porozumět regulacím a regulátorům v různých jurisdikcích. Se zapojením umělé inteligence a strojového učení pro analýzy textů, jež by lidem trvaly roky,“ upozorňuje Turley a zmiňuje i související studie Deloittu, které jsou dostupné na jeho webu.

SDÍLET