Soudy nemají být kvůli covidu přísnější, zákon myslel na válku a povodně, analyzuje Lukáš Trojan

Lukáš Trojan

TRESTNÍ POLITIKA LUKAŠE TROJANA | Trestní právo nefunguje, jak by mělo. Příčinou je i neexistence dlouhodobé trestní politiky státu. Viceprezident Unie obhájců Lukáš Trojan proto bude pro INFO.CZ každou lichou středu analyzovat souvislosti a navrhovat změny k lepšímu. Začínáme drobnými krádežemi během nouzového stavu, za které teď až příliš často padají tresty vězení.

Čelíme jedné z největších krizí novodobé historie. Primárně jde o krizi zdravotní, kdy jsou bezprostředně ohroženy životy a zdraví lidí, sekundárně o krizi hospodářskou a sociální. V pozadí však můžeme vnímat dílčí krize řady dalších segmentů tvořících život moderní společnosti, ať již jde o bezpečnost a obranu, kulturu, sport, zemědělství a mohl bych pokračovat dál. Stávající krize skutečně prostupuje skrze společnost. Funkčnost procesů a pravidel, na které jsme byli zvyklí za posledních 30 let, je narušena. Mezi segmenty, které jsou zasaženy stávající situací, patří také oblast práva, a to napříč obory a specializacemi. 

Aktuální zásah do funkčnosti justičního systému se na první pohled, zejména v porovnání s jinými složkami společenského života, nejeví jako nijak fatální. Skutečností však je, že justice v širším slova smyslu je oblastí veřejné služby s největší setrvačností vůbec. Reakce na stav společnosti, dílčí výkyvy a krize přichází zvolna a pomalu, aby se následně projevila v mnohaletém rozhodování. 

U státních zástupců „promiňte“ neexistuje a Rychetský se patrně dopustil diskriminace, glosuje Václav Vlk

sinfin.digital