Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Jak udělat Ameriku skvělou? Trump po zvolení slíbil obnovu infrastruktury

Jak udělat Ameriku skvělou? Trump po zvolení slíbil obnovu infrastruktury
 

V kampani sázel na útočný styl, jeho prostořekost a schopnost urazit kohokoli se staly pověstnými. V prvním projevu po zvolení ale Donald Trump nasadil smířlivý tón a vlídná slova našel i pro svou oponentku Hillary Clintonovou. Co ještě řekl?

  • Chci vzkázat světu, že zatímco budeme vždy stavět zájmy Ameriky na první místo, budeme se všemi jednat spravedlivě. Budeme vyhledávat společné zájmy a nikoli nepřátelství, partnerství a nikoli konflikty.
  • „Máme skvělý ekonomický plán. Zdvojnásobíme růst a budeme mít nejsilnější ekonomiku na světě.“
  • „Společnou prací začneme s důležitým úkolem, kterým je opětovné vybudování našeho národa a amerického snu.“
  • „Každý Američan bude moci naplno využít svůj potenciál.“
  • „Obnovíme centra našich měst, znovu vybudujeme dálnice, mosty, tunely, letiště, školy a nemocnice. Vybudujeme infrastrukturu, která bude lepší než cokoli jiného.“
  • „Dáme práci milionům lidí, kteří se budou podílet na obnově země.“
  • „Slibuji všem občanům naší země, že budu prezidentem každého Američana. Tato věc je pro mě velmi důležitá.“

„Slibuji, že vás nezklamu.“
Donald Trump

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1