Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Ochránci lidských práv kritizují novelu zákona, která má pomoci Francii rychleji vyřizovat azylové řízení

Ochránci lidských práv kritizují novelu zákona, která má pomoci Francii rychleji vyřizovat azylové řízení

Francouzská vláda představila novelu zákona, která má důrazněji potírat nelegální přistěhovalectví a urychlit zpracovávání žádostí o azyl. Normu kritizují ochránci lidských práv jako příliš represivní vůči žadatelům o azyl, uvedla agentura AP. Francouzský parlament bude novelu projednávat v dubnu.

Vláda tvrdí, že zákon umožní rychlejší vyhošťování neúspěšných žadatelů o azyl. Zároveň ale má vytvořil lepší podmínky pro ty, kterým bude umožněno v zemi zůstat. Jde například o větší počet hodin francouzštiny a pracovních školení.

Ministr vnitra Gérard Collomb řekl, že plán je vyvážený a je v souladu s evropskými procedurami. Na nejvýš půl roku včetně odvolání má být z dosavadního jednoho roku zkrácena doba azylového řízení. Ochránci lidských práv tvrdí, že rychlejší řízení žadatelům o azyl ztíží možnost domáhat se svých práv.

Novelizovaný zákon má úřadům umožnit zadržovat migranty, kteří v zemi pobývají ilegálně, v uzavřených střediscích před deportací po dobu až 90 dní. Dosud to bylo 45 dní. Lidé, kteří ilegálně vstoupí do unijního prostoru volného pohybu osob, mohou ve Francii na základě navrhované normy dostat pokutu ve výši 3750 eur (zhruba 95.000 korun).

Některé organizace pomáhající migrantům svolaly na dnešek do Paříže protesty proti vládní politice, které narušuje svobody migrantů.

Podle oficiálních statistik loni ve Francii požádalo o azyl více než 100.000 lidí, což je o 17 procent více než v předchozím roce. Nejvíce žádostí o azyl podali Albánci, Afghánci, Haiťané a Súdánci. Ve zhruba 36 procentech případů byl žadatelům přiznán status uprchlíka.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1