Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Pravidla pro potraty v Severním Irsku porušují lidská práva, konstatoval soud. Zasáhnout ale nemůže

Pravidla pro potraty v Severním Irsku porušují lidská práva, konstatoval soud. Zasáhnout ale nemůže

Podle nejvyššího soudu ve Velké Británii nejsou přísná pravidla pro potraty v Severním Irsku v souladu s lidskými právy, současně mu ale nepřísluší formálně rozhodnout, zda by severoirský zákon týkající se umělého přerušení těhotenství měl být změněn. Zákon v konzervativním Severním Irsku interrupce zakazuje s výjimkou případů, kdy je ohrožen život matky.

Čtyři soudci nejvyššího soudu dnes uvedli, že norma odporuje evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Jiní čtyři soudci ale rozhodli, že severoirský výbor pro lidská práva, který kauzu nejvyššímu soudu předložil, tak neměl pravomoc učinit. „Soud proto nemá pravomoc rozhodnout v tomto případě o neslučitelnosti se (zákony o lidských právech),“ uvedl soud v prohlášení.

Severoirský výbor pro lidská práva usiluje o uvolnění potratového zákona. Chce výjimky pro případy, kdy je těhotenství následkem znásilnění nebo kdy je plod vážně poškozen. Severoirský parlament, který o příslušném zákoně rozhoduje, v roce 2016 hlasoval proti jeho liberalizaci.

Sousední Irsko nedávno v referendu rozhodlo o zrušení ústavního dodatku, který zakazoval potraty. Výrazné uvolnění pravidel pro interrupce podpořilo 68 procent hlasujících a irská vláda slíbila, že do konce roku prosadí zákon, který umožní legální přerušení těhotenství do 12. týdne. Referendum podnítilo debatu o potratovém zákonu v Severním Irsku. Největší místní politická strana, Demokratická unionistická strana (DUP), je ale proti liberalizaci normy.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1