Zeď nářků jako jádro konfliktu. Tři aktuálně nejcitlivější otázky ve sporu o Jeruzalém | info.cz

Články odjinud

Zeď nářků jako jádro konfliktu. Tři aktuálně nejcitlivější otázky ve sporu o Jeruzalém

Jeruzalém a jeho status opět poutají pozornost. USA v Radě bezpečnosti vetovaly rezoluci, která měla za cíl odsoudit jejich rozhodnutí uznat metropoli za hlavní město Izraele. Rozhodnutí Donalda Trumpa opakovaně vyvolává emoce, naposledy v pátek  propukly další, dosud nejtvrdší srážky mezi palestinskými demonstranty a izraelskými ozbrojenci. Důvodem bylo zřejmě i prohlášení americké administrativy, která si „neumí představit“, že by Zeď nářků nebyla součástí Izraele. Lidé Donalda Trumpa se strefili do nábožensky nejcitlivějšího místa konfliktu. Nabízíme odpovědi na hlavní otázky.

Proč je Zeď nářků pro židy tak důležitá?

Zeď nářků – také Západní zeď – je pozůstatkem západní části vnější hradby obklopující Chrámovou horu. Na té mezi roky 518 př. n. l. až 70 n. l. stál tzv. Druhý chrám, který zničili Římané. (První postavil podle tradice král Šalamoun a v roce 586 př. n. l. jej vypálili babylonští vojáci).

Chrám přežil v modlitbách i zvycích Židů v diaspoře. Jde o nejposvátnější místo Židů, které navíc po šestidenní válce z roku 1967 i fakticky Izrael ovládá.

Když Trump zkraje prosince prohlásil, že USA uznávají Jeruzalém hlavním městem Izraele, popudil tím arabské i muslimské státy. Argumentoval ale tím, že izraelské úřady už stejně v Jeruzalémě – tedy jeho západní části – jsou. A zopakoval, že Svaté město podle něj má zůstat domovem všech tři monoteistických náboženství, která se k němu odkazují: judaismu, křesťanství i islámu.

autor: info.cz

Proč ctí Chámovou horu – Posvátný okrsek – muslimové?

Zeď nářků je fakticky součástí chrámové hory, na jejímž vrcholu se nachází muslimský Posvátný okrsek: mešity al-Aksá a Skalní dóm. Odtud podle tradice nastoupil prorok Muhammad mystickou pouť do nebe a nahlédl prý i do pekla.

„Sláva tomu, jenž za noci přenesl služebníka Svého z Posvátné mešity do mešity nejvzdálenější,“ uvádí Korán v súře „Noční cesta“ (v překladu Ivana Hrbka). Posvátnou se rozumí Velká mešita v Mekce, za nejvzdálenější je považován Posvátný okrsek, obvykle skála uprostřed Dómu, služebníkem pak islámský prorok.

Jaký symbolický a politický význam pro Palestince má?

Charakteristická kopule Skalního dómu se stala symbolem (hlavně) arabského Jeruzaléma a je vyobrazena nejen ve výtvarných dílech, ale dostala se i do znaku mnoha nadací, úřadů a politických hnutí.

Palestinci trvají na tom, aby se hlavním městem jejich budoucího nezávislého státu stal převážně arabský, východní Jeruzalém. Páteční výrok čtou tak, že Zeď nářků a s ní Posvátný okrsek mají podle USA také v budoucnu zůstat pod izraelskou správou (nikoli nábožensky, ale územně).

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud