Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Znásilněné mají v arabských zemích smůlu. Neprokážou ho

Znásilněné mají v arabských zemích smůlu. Neprokážou ho

Na první pohled jasný případ. Britku v Dubaji znásilnila skupina krajanů. Zastání u úřadů ale oběť hledala marně. Teď jí hrozí až tři roky vězení a deportace. Islám nejenže v těchto případech nutí ženu samotnou, aby ona přišla s důkazy, ale ještě ji vystavuje riziku, že bude uznána vinou z cizoložství, za které Korán stanovuje přísné tresty. Prokázat znásilnění je totiž s ohledem na zvláštní pravidla téměř nemožné. Proč? 

 

Sexuální zneužívání a znásilnění je sice v rámci islámského práva považováno za závažný trestný čin a Korán muže nabádá, aby se k manželkám chovali s úctou, to se ovšem netýká žen „jichž zmocnily se vaše pravice“ (4. sūra Ženy, verš 24.), tedy otrokyň a válečné kořisti. U těch je možné sex vyžadovat i silou, a to bez ohledu na to, zda jsou to ženy svobodné nebo vdané a zda jejich manželé žijí nebo zemřeli.

V případě znásilnění muslimky je k prokázání trestného činu zapotřebí buď přiznání násilníka, nebo výpovědi čtyř očitých svědků, kteří podpoří ženino obvinění. V potaz jsou v současné době brány také forenzní důkazy, nicméně dokazování skutkové podstaty činu je na ženě (na rozdíl od našeho právního systému, kdy v případě sexuálních deliktů musí obviněný dokazovat svou nevinu). Pokud není žena schopná přivést čtyři očité svědky, kteří by dosvědčili, že k aktu znásilnění došlo (což je v takovém případě asi tak pravděpodobné, jako že se přizná sám násilník), žena se v podstatě přiznává k tomu, že měla pohlavní styk mimo manželství, čímž se dopustila cizoložství.

Cizoložství (zinā’) je jako jeden z mála přestupků proti Božímu právu jmenován přímo v Koránu (spolu s křivým nařčením z cizoložství, opilstvím, krádeží, loupežným přepadením a odpadlictvím od víry) a Korán za ně také stanovuje pevné, neměnné tresty. V případě manželské nevěry čeká usvědčené ukamenování, osobu svobodnou pak sto ran bičem – a zde je onen požadavek čtyř očitých svědků naopak zárukou, že k vynesení takového trestu skutečně jen tak nedojde. Svědci navíc musí být důvěryhodní, ctnostní muži, a který důvěryhodný, ctnostný muž by svítil smilnící dvojici? A natož pak celá parta?

K cizoložství se tedy musí přiznat jeden z účastníků – a přesně to se vlastně děje při obvinění ze znásilnění. Paradoxně tak pravidlo, jež mělo chránit před křivým obviněním, umožňuje, aby viník znásilnění odešel nepotrestán, neboť tam, kde nejsou svědci, se čin nestal a jen málokterá žena bude riskovat, že nakonec bude obviněnou ona sama. Stejný je postup také v případě obvinění ze sexuálního zneužívání. Pokud se násilník nepřizná a dítě nemá čtyři očité svědky nebo přímý důkaz, není možné takový čin dokázat.

Na situaci, v níž se údajně znásilněná Britka v Dubaji ocitla, tak vlastně není nic překvapivého. Pokud budou muži trvat na tom, že k sexu došlo s jejím souhlasem, bude muset ona prokázat, že tomu tak nebylo. Což patrně půjde jen těžko. Ovšem pokud by se znásilnění podařilo prokázat, mají důvod třást se hrůzou obvinění muži. Těm totiž hrozí podle trestního zákoníku Spojených arabských emirátů za prokázané znásilnění trest smrti. Za pokus o znásilnění by je čekalo „jenom“ doživotí.

Ale vzhledem k tomu, jak obtížné je v Dubaji znásilnění prokázat, je pravděpodobnější, že potrestána bude Britka. Čeká ji tak vyhoštění, v horším případě kratší vězení. Neznalost zákona neomlouvá.

Autorka je arabistka

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1