Voličský průkaz pro 2. kolo voleb 2018. Vzor žádosti zde | info.cz

Články odjinud

Víte, jak si vyřídit voličský průkaz pro druhé kolo voleb? Nejlepší je nečekat

Také při prezidentských volbách množství Čechů volilo na voličské průkazy. Velká část z nich si zřejmě nechala poslat průkaz na obě kola voleb. Ti, kteří ale průkaz nemají, o něj mohou požádat i mezi koly voleb. Nejlépe je ale s žádostí neotálet.

Voličský průkaz umožňuje obyvatelům České republiky hlasovat mimo místo svého trvalého bydliště. Požádat o něj je možné poštou, osobně i prostřednictvím datové schránky.

Kdy je možné žádat o voličský průkaz

Pokud chce volič zažádat o průkaz prostřednictvím pošty, musí žádost dorazit na obecní úřad v místě jeho trvalého bydliště nejpozději 7 dnů před prvním dnem volby, to znamená do 19. ledna 2018. Stejný den také musí žádost nejpozději dorazit prostřednictvím datové schránky. Pokud chcete tedy žádost zaslat poštou, je nejlepší to udělat už na začátku příštího týdne.

Zažádat o průkaz je možné také osobně. I v tomto případě musí volič dorazit na obecní úřad do místa svého trvalého bydliště, a to nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování, to znamená do 24. ledna do 16. hodiny.

Konečné výsledky po 1. kole
Vstup do speciálu
Sečteno: 100.00%
Účast: 61.92%

Jak žádat o voličský průkaz

Při osobní i písemné žádosti je nutné upřesnit, jak si volič průkaz vyzvedne. Buď si pro něj na úřad může přijít osobně, případně si jej může nechat zaslat na předem určenou adresu, nebo pověřit příbuzného či známého, aby průkaz vyzvedl. Pokud ale doklad vyzvedne někdo třetí, nestačí se na tom jen předem domluvit se zaměstnancem úřadu, ale je nutné, aby žádající volič sepsal plnou moc, na které bude jeho úředně ověřený podpis a kterou vybaví člověka, který mu doklad vyzvedává.

Žádost nemá unifikovanou podobu. Musí v ní všechny důležité identifikační údaje. Možná je například tato podoba: „Já, níže podepsaný/á, JMÉNO, narozený/á DATUM, trvalý pobyt ADRESA, žádám tímto o vydání voličského průkazu pro druhé kolo prezidentských voleb, které se uskuteční 26. a 27. ledna 2018.“

Pokud si nejste jistí, u kterého úřadu žádat o voličský průkaz, můžete to zjistit zadáním vašeho trvalého bydliště zde>>>

K písemné žádosti o průkaz je nutné připojit úředně ověřený podpis. Pokud zájemce žádá o ověření podpisu krajský úřad, obecní úřad, úřady městských částí nebo obvodů statutárních měst může dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sbírky požádat o osvobození od poplatků za ověření a nic tedy neplatí. Podpis mohou ověřit i držitelé poštovní licence, Hospodářská komora ČR nebo notáři. Ti ale mohou za úkon požadovat poplatek.

Jak volit v zahraničí

Češi se mohou voleb zúčastnit i v zahraničí. Pokud je žadatel za hranicemi krátkodobě a  má trvalé bydliště v České republice, postup je podobný. Musí o průkaz zažádat obecní úřad v místě svého trvalého bydliště, a to buď osobně do 24. ledna 2018, nebo písemně, případně skrze datovou schránku do 19. ledna. Žadatel si průkaz může vyzvednout osobně, pověřit třetí osobu, která bude mít jeho plnou moc s ověřeným podpisem, případně si jej nechá zaslat na předem uvedenou adresu, nebo přímo na zastupitelský úřad v zahraničí, kde bude volit.

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí musí čeští občané bez trvalého bydliště v ČR požádat zastupitelský úřad o zapsání do zvláštního seznamu voličů. Neobrací se tedy na úřady v Česku, ale na zastupitelský úřad v zahraničí dle místa jejich pobytu. Při žádosti o zápis musí předložit originál, případně ověřenou kopii dokladů, které potvrzují totožnost, státní občanství a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu v zahraničí. Tuto žádost musí zastupitelský úřad obdržet nejpozději 40 dnů před začátkem voleb, tedy do 3. prosince 2017.

Pokud se volič žijící trvale v zahraničí nebude v době konání voleb nacházet v místě svého zastupitelského úřadu, může požádat o voličský průkaz. O ten žádá opět přímo zastupitelský úřad (ne český obecní úřad). Lhůty platí stejné jako při žádostech v ČR. Do 24. ledna 2018 lze žádat osobně, do 19. ledna písemně. Nutné je ale už předtím vyřídit zápis do zvláštního seznamu voličů (pokud již člověk v zahraničí v tomto úřadu nevolil předtím, v tom případě by měl být ve zvláštním seznamu již automaticky).

Kde volit v zahraničí

V zahraničí se volby konají na zastupitelských úřadech, jejichž seznam najdete zde (volit lze pouze na velvyslanectvích nebo generálních konzulátech).

Vše o volbách prezidenta ČR 2018 čtěte zde

Videa a bohaté fotogalerie z prezidentských voleb sledujte na Blesk.cz

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Češi budou vybírat celkem 21 nových poslanců. Volí se poměrným systémem, to znamená, že strana musí získat minimálně 5 % hlasů, aby měla nárok na křeslo v parlamentu. I těchto voleb je možné se zúčastnit mimo místo trvalého bydliště na voličský průkaz, nelze ovšem odvolit v zahraničí.

Jak volit Kandidáti Seznam europoslanců Průzkumy Voličský průkaz Jak se stát členem volební komise Jak vypadá europarlament Historie voleb do EP

Články odjinud

Pečinka: Volby změnu nepřinesou. Babišovi hrozí nebezpečí ze tří jiných směrů

KOMENTÁŘ BOHUMILA PEČINKY | Byl to černý týden Andreje Babiše. Po černém pondělí (audit Evropské komise), přišla černá středa (trestní stíhání). Koncem týdne pak hlavní antibabišovská síla – sdružení Milion chvilek pro demokracii – prohlásila, že příští týden uspořádá na Václavském náměstí demonstraci, která přejde v pasivní blokaci hlavního nádraží.  

V následujících týdnech mají obdobné protesty proběhnout v okresních a krajských městech, kde mají Chvilkaři síť svých neformálních sdružení. Co s tím vším chce premiér dělat?

Dvojí demonstrace na pražské Letné, které se aktivně účastnilo mezi 250-300 tisíci lidmi, ukázala nový fenomén. V Česku dnes existují zhruba tři procenta obyvatel, kteří jsou mimořádně nespokojení s politikou Andreje Babiše. Nejen s jeho minulostí, ale především s prosazováním zájmů Agrofertu a českého státu. Z dosavadního auditu Evropské komise vyplývá, že premiér používá Česko a jeho státní správu jako způsob, jak se dostat k evropským a českým subvencím, které hojně podporují jeho podnikání.

Link

Babiš přitom hraje strategické hry s bankami, které jsou věřiteli jeho přeúvěrovaných firem. Tento systém se zhroutí ve chvíli, kdy si některé bankovní domy uvědomí neudržitelnost celé situace a rizika pro ně začnou být vyšší než profit. Ti, kdo očekávají, že změna by měla přijít z voleb, se mýlí. 

Nacházíme se v nenormální situaci, kdy jeden podnikatel a na něj navázané impérium privatizuje stát na zapřenou a část veřejných peněz používá k legální korupci některých skupin voličstva. Ano, dělá to obratně a je přitom úspěšný. V mnoha oblastech ovšem destruuje základy demokratického systému.

Změna proto může daleko spíše přijít ze tří jiných směrů – tlaku občanské veřejnosti a tlaku EU na změnu penězovodů do Česka. Jako poslední se nejspíš přidají věřitelé Agrofertu a spřátelených firem. Odkud padne první výstřel?

Link

Německý kancléř Bismarck kdysi řekl, že na bodácích se nedá vládnout. V podobné situaci je Babiš, i když se to z průzkumů oblíbenosti politických stran moc nezdá. Je fakt, že sjednotil levicovou část politického spektra. Současně je ale také pravda, že Letná je největším hnutím občanského odporu od dob sametové revoluce. Žádný český premiér v posledních třiceti letech neměl proti sobě tak namotivovanou vrstvu lidí jako Babiš. Někteří politologové tvrdí, že to nemá srovnání ani v evropském kontextu.

Letná 2019 to nejsou lidé v šátcích přes obličej, kteří hážou hořlaviny do výloh a ničí soukromý majetek. Je to tichá vzpoura převážně středostavovských voličů, kteří podvědomě tuší, že republika, kterou před třiceti lety zakládali, je postupně erodována.

Nabízí se otázka, proč žádný český premiér za třicet let nezažil nic podobného jako dnes Babiš? Odpovědí je, že premiéři za ODS nebo ČSSD fungovali v rámci více či méně demokratických stran, založených na vnitřní soutěži. Když se objevila podobná hnutí se svými požadavky, vždycky se objevil proud, který se je snažil integrovat, jednat s nimi, začlenit část jejich programu do svého.

Link

Hnutí ANO bohužel není demokratickou strukturou. Část lidí jsou zaměstnanci Agrofertu, další jsou závislí na místě na kandidátce, o němž diktátorsky rozhoduje jeden člověk.

Babiš dnes může jít jen jednou cestou – provokacemi proti hnutí Chvilkařů a jejich následnou diskreditací. Kdyby s nimi totiž chtěl jednat, na stůl by přišel jeho střet zájmů, což není politická pozice, ale byznys model. Bez něj by ovšem jeho firmy zřejmě nepřežily. A tak budou demonstrace pokračovat a propast mezi babišovským a antibabišovským světem se bude zvětšovat. A jednoho dne to praskne.

-1