Voličský průkaz pro 2. kolo voleb 2018. Vzor žádosti zde | info.cz

Články odjinud

Víte, jak si vyřídit voličský průkaz pro druhé kolo voleb? Nejlepší je nečekat

Také při prezidentských volbách množství Čechů volilo na voličské průkazy. Velká část z nich si zřejmě nechala poslat průkaz na obě kola voleb. Ti, kteří ale průkaz nemají, o něj mohou požádat i mezi koly voleb. Nejlépe je ale s žádostí neotálet.

Voličský průkaz umožňuje obyvatelům České republiky hlasovat mimo místo svého trvalého bydliště. Požádat o něj je možné poštou, osobně i prostřednictvím datové schránky.

Kdy je možné žádat o voličský průkaz

Pokud chce volič zažádat o průkaz prostřednictvím pošty, musí žádost dorazit na obecní úřad v místě jeho trvalého bydliště nejpozději 7 dnů před prvním dnem volby, to znamená do 19. ledna 2018. Stejný den také musí žádost nejpozději dorazit prostřednictvím datové schránky. Pokud chcete tedy žádost zaslat poštou, je nejlepší to udělat už na začátku příštího týdne.

Zažádat o průkaz je možné také osobně. I v tomto případě musí volič dorazit na obecní úřad do místa svého trvalého bydliště, a to nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování, to znamená do 24. ledna do 16. hodiny.

Konečné výsledky po 1. kole
Vstup do speciálu
Sečteno: 100.00%
Účast: 61.92%

Jak žádat o voličský průkaz

Při osobní i písemné žádosti je nutné upřesnit, jak si volič průkaz vyzvedne. Buď si pro něj na úřad může přijít osobně, případně si jej může nechat zaslat na předem určenou adresu, nebo pověřit příbuzného či známého, aby průkaz vyzvedl. Pokud ale doklad vyzvedne někdo třetí, nestačí se na tom jen předem domluvit se zaměstnancem úřadu, ale je nutné, aby žádající volič sepsal plnou moc, na které bude jeho úředně ověřený podpis a kterou vybaví člověka, který mu doklad vyzvedává.

Žádost nemá unifikovanou podobu. Musí v ní všechny důležité identifikační údaje. Možná je například tato podoba: „Já, níže podepsaný/á, JMÉNO, narozený/á DATUM, trvalý pobyt ADRESA, žádám tímto o vydání voličského průkazu pro druhé kolo prezidentských voleb, které se uskuteční 26. a 27. ledna 2018.“

Pokud si nejste jistí, u kterého úřadu žádat o voličský průkaz, můžete to zjistit zadáním vašeho trvalého bydliště zde>>>

K písemné žádosti o průkaz je nutné připojit úředně ověřený podpis. Pokud zájemce žádá o ověření podpisu krajský úřad, obecní úřad, úřady městských částí nebo obvodů statutárních měst může dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sbírky požádat o osvobození od poplatků za ověření a nic tedy neplatí. Podpis mohou ověřit i držitelé poštovní licence, Hospodářská komora ČR nebo notáři. Ti ale mohou za úkon požadovat poplatek.

Jak volit v zahraničí

Češi se mohou voleb zúčastnit i v zahraničí. Pokud je žadatel za hranicemi krátkodobě a  má trvalé bydliště v České republice, postup je podobný. Musí o průkaz zažádat obecní úřad v místě svého trvalého bydliště, a to buď osobně do 24. ledna 2018, nebo písemně, případně skrze datovou schránku do 19. ledna. Žadatel si průkaz může vyzvednout osobně, pověřit třetí osobu, která bude mít jeho plnou moc s ověřeným podpisem, případně si jej nechá zaslat na předem uvedenou adresu, nebo přímo na zastupitelský úřad v zahraničí, kde bude volit.

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí musí čeští občané bez trvalého bydliště v ČR požádat zastupitelský úřad o zapsání do zvláštního seznamu voličů. Neobrací se tedy na úřady v Česku, ale na zastupitelský úřad v zahraničí dle místa jejich pobytu. Při žádosti o zápis musí předložit originál, případně ověřenou kopii dokladů, které potvrzují totožnost, státní občanství a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu v zahraničí. Tuto žádost musí zastupitelský úřad obdržet nejpozději 40 dnů před začátkem voleb, tedy do 3. prosince 2017.

Pokud se volič žijící trvale v zahraničí nebude v době konání voleb nacházet v místě svého zastupitelského úřadu, může požádat o voličský průkaz. O ten žádá opět přímo zastupitelský úřad (ne český obecní úřad). Lhůty platí stejné jako při žádostech v ČR. Do 24. ledna 2018 lze žádat osobně, do 19. ledna písemně. Nutné je ale už předtím vyřídit zápis do zvláštního seznamu voličů (pokud již člověk v zahraničí v tomto úřadu nevolil předtím, v tom případě by měl být ve zvláštním seznamu již automaticky).

Kde volit v zahraničí

V zahraničí se volby konají na zastupitelských úřadech, jejichž seznam najdete zde (volit lze pouze na velvyslanectvích nebo generálních konzulátech).

Vše o volbách prezidenta ČR 2018 čtěte zde

Videa a bohaté fotogalerie z prezidentských voleb sledujte na Blesk.cz

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Češi budou vybírat celkem 21 nových poslanců. Volí se poměrným systémem, to znamená, že strana musí získat minimálně 5 % hlasů, aby měla nárok na křeslo v parlamentu. I těchto voleb je možné se zúčastnit mimo místo trvalého bydliště na voličský průkaz, nelze ovšem odvolit v zahraničí.

Jak volit Kandidáti Seznam europoslanců Průzkumy Voličský průkaz Jak se stát členem volební komise Jak vypadá europarlament Historie voleb do EP

Články odjinud

Fyzioložka: Varuji před letním časem. V zimě bude svítat v 10, nebude nám dobře

Evropa vyhlíží konec střídání letního a zimního času. Členské státy EU ale stále hledají shodu na tom, jaký čas vybrat. Chronobioložka Zdeňka Bendová má ovšem jasno, stejně jako naprostá většina jejích kolegů z oboru. „Člověk velice nutně potřebuje světlo z rána. Hrozí riziko, že v listopadu, prosinci a lednu ranní světlo mít nebudeme. Pro zdravotní stav lidí i duševní pohodu je to neštěstí,“ tvrdí v rozhovoru s Pavlem Štruncem. Bendová zároveň varuje před modrým světlem. Lidé si prý totiž stále neuvědomují biologické dopady na zdraví člověka. V čem je nebezpečné modré světlo? Jak přesvěcování škodí životnímu prostředí? A v čem jsou nebezpečné třísměnné provozy? Podívejte se na rozhovor v úvodu článku.

Link

Link

', image: 'https://img.cncenter.cz/img/12/normal1050/5925338-img-insider-ivo-zelinka-podcast-v0.jpg?v=0', views: 1671, title: 'Euroarmáda? Politika, který vysvětluje smrt synů a dcer, si představuji těžko, říká Zelinka', imgCount: 8, type: 'wide gallery', url: 'https://www.info.cz/podcasty/insider/euroarmada-politika-ktery-vysvetluje-smrt-synu-a-dcer-si-predstavuji-tezko-rika-zelinka-42966.html' }, { id: 42958, date: '2019-09-17 06:30:00', body: '%3Cp%3EPavel%20Svoboda%20na%20ja%C5%99e%20vedl%20lidoveckou%20kandid%C3%A1tku%20do%20evropsk%C3%BDch%20voleb%2C%20osobn%C4%9B%20ale%20neusp%C4%9Bl%20a%20nyn%C3%AD%20si%20hled%C3%A1%20nov%C3%A9%20anga%C5%BEm%C3%A1.%20Dlouhodob%C4%9B%20p%C5%AFsob%C3%AD%20jako%20docent%20evropsk%C3%A9ho%20pr%C3%A1va%20na%20pra%C5%BEsk%C3%A9%20pr%C3%A1vnick%C3%A9%20fakult%C4%9B%2C%20v%20minulosti%20pracoval%20nap%C5%99%C3%ADklad%20i%20jako%20velvyslanec%20St%C3%A1l%C3%A9%20mise%20%C4%8CR%20p%C5%99i%20Rad%C4%9B%20Evropy%20%C4%8Di%20n%C3%A1m%C4%9Bstek%20ministra%20zahrani%C4%8Dn%C3%ADch%20v%C4%9Bc%C3%AD.%20Pat%C5%99%C3%AD%20k%20v%C3%BDrazn%C3%BDm%20tv%C3%A1%C5%99%C3%ADm%20KDU-%C4%8CSL%2C%20v%20letech%202009%20a%C5%BE%202013%20byl%20dokonce%20m%C3%ADstop%C5%99edsedou%20t%C3%A9to%20strany.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ESvobodovy%20%C5%A1ance%20na%20%C3%BAsp%C4%9Bch%20by%20jist%C4%9B%20nebyly%20mal%C3%A9%2C%20na%20druhou%20stranu%20by%20ale%20mohly%20v%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9%20komise%2C%20zejm%C3%A9na%20na%20evropsk%C3%A9%20%C3%BArovni%2C%20jeho%20politick%C3%A9%20zku%C5%A1enosti%20tak%C3%A9%20dr%C3%A1%C5%BEdit.%20Podobn%C4%9B%20jako%20tomu%20bylo%20p%C5%99ed%20%C5%A1esti%20lety%20v%20p%C5%99%C3%ADpad%C4%9B%20sou%C4%8Dasn%C3%A9ho%20n%C3%A1m%C4%9Bstka%20ministra%20vnitra%20Petra%20Mlsny%2C%20kter%C3%BD%20m%C4%9Bl%20tehdy%20za%20sebou%20%C4%8Derstvou%20zku%C5%A1enost%20ministra%20a%20%C5%A1%C3%A9fa%20Legislativn%C3%AD%20rady%20vl%C3%A1dy%20a%20uch%C3%A1zel%20se%20o%20funkci%20soudce%20evropsk%C3%A9ho%20Tribun%C3%A1lu.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_132281%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20132281%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3EUm%C3%ADte%20francouzsky%3F%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3E%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fdomaci.ihned.cz%2Fc1-66510700-jiri-malenovsky-ukonci-svou-karieru-u-soudniho-dvora-eu-predcasne-nechce-mit-privilegium-oproti-kolegum-v-cesku-kteri-v-70-musi-skoncit%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%22%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cstrong%3EJak%20ji%C5%BE%20d%C5%99%C3%ADve%20uvedl%20Ji%C5%99%C3%AD%20Malenovsk%C3%BD%20pro%20Hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A9%20noviny%20a%20%C4%8Dasopis%20Pr%C3%A1vn%C3%AD%20r%C3%A1dce%2C%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%20funkci%20opust%C3%AD%20vzhledem%20ke%20sv%C3%BDm%2070.%20narozenin%C3%A1m.%20Tedy%20dosa%C5%BEen%C3%AD%20v%C4%9Bkov%C3%A9%20hranice%2C%20kdy%20svou%20funkci%20opou%C5%A1t%C4%9Bj%C3%AD%20i%20soudci%20v%20%C4%8Cesk%C3%A9%20republice.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%E2%80%9EZ%C3%A1jemci%20o%20tuto%20presti%C5%BEn%C3%AD%20funkci%20mohou%20p%C5%99edkl%C3%A1dat%20svou%20kandidaturu%20do%2011.%20%C5%99%C3%ADjna%202019%2C%E2%80%9C%20uvedl%20resort%20%C5%99%C3%ADzen%C3%BD%20Mari%C3%AD%20Bene%C5%A1ovou%20(za%20ANO).%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.justice.cz%2Fdocuments%2F12681%2F1849546%2FPravidla_pro_v%25C3%25BDb%25C4%259Br_soudce_SD_EU_-_%25C3%25BApln%25C3%25A9_zn%25C4%259Bn%25C3%25AD_2017.pdf%2Fb19a8101-51d1-4244-b484-1657aad1764a%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%22%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cstrong%3EPo%C5%BEadavky%20kladen%C3%A9%20na%20z%C3%A1jemce%20o%20tuto%20funkci%20jsou%20pom%C4%9Brn%C4%9B%20p%C5%99%C3%ADsn%C3%A9%2C%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%20stejn%C4%9B%20jako%20%C4%8De%C5%A1t%C3%AD%20%C3%BAstavn%C3%AD%20soudci%20mus%C3%AD%20m%C3%ADt%20nap%C5%99%C3%ADklad%20alespo%C5%88%20desetiletou%20pr%C3%A1vn%C3%AD%20praxi%2C%20z%C3%A1rove%C5%88%20ale%20mus%C3%AD%20b%C3%BDt%20tak%C3%A9%20skv%C4%9Ble%20jazykov%C4%9B%20vybaveni%2C%20po%C5%BEaduje%20se%20zejm%C3%A9na%20aktivn%C3%AD%20znalost%20francouz%C5%A1tiny.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EVzhledem%20k%20tomu%2C%20%C5%BEe%20je%20tato%20funkce%20na%20vrcholu%20evropsk%C3%A9%20justice%20jednou%20z%20v%C5%AFbec%20nejpresti%C5%BEn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADch%20mo%C5%BEnost%C3%AD%20pr%C3%A1vn%C3%ADho%20uplatn%C4%9Bn%C3%AD%2C%20m%C4%9Bly%20by%20o%20ni%20usilovat%20opravdov%C3%A9%20kapacity.%20Atraktivn%C3%AD%20by%20m%C4%9Bla%20b%C3%BDt%20t%C5%99eba%20pro%20soudce%20%C3%9Astavn%C3%ADho%20soudu%20%C4%8Di%20obou%20nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADch%20soud%C5%AF.%20S%C3%A1m%20Malenovsk%C3%BD%20je%20vysoko%C5%A1kolsk%C3%BD%20profesor%20a%20do%20Lucemburku%20zam%C3%AD%C5%99il%20pr%C3%A1v%C4%9B%20z%20pozice%20%C4%8Desk%C3%A9ho%20%C3%BAstavn%C3%ADho%20soudce.%20Aktivn%C3%AD%20soudce%20Tribun%C3%A1lu%20Jan%20M.%20Passer%20pak%20p%C5%99ed%20svou%20evropskou%20mis%C3%AD%20p%C5%AFsobil%20jako%20soudce%20Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADho%20spr%C3%A1vn%C3%ADho%20soudu.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_132284%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20132284%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fekonom.ihned.cz%2Fc1-59797730-bruselske-tajnosti-s-platy%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%22%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cstrong%3EN%C3%A1ro%C4%8Dn%C3%A1%20funkce%20je%20pak%20tak%C3%A9%20nadstandardn%C4%9B%20ohodnocena%2C%20n%C4%9Bkolikasettis%C3%ADcov%C3%BD%20plat%3C%2Fstrong%3E%20%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3Eje%20dokonce%20n%C3%A1sobkem%20plat%C5%AF%20%C5%A1%C3%A9f%C5%AF%20zm%C3%ADn%C4%9Bn%C3%BDch%20tuzemsk%C3%BDch%20justi%C4%8Dn%C3%ADch%20instituc%C3%AD.%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3EKdo%20se%20p%C5%99ihl%C3%A1s%C3%AD%3F%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3EOt%C3%A1zkou%20ale%20je%2C%20kdo%20si%20o%20zhruba%20p%C5%AFlmilionovou%20m%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD%20odm%C4%9Bnu%20a%20presti%C5%BE%20evropsk%C3%A9ho%20soudce%20v%C5%AFbec%20%C5%99ekne.%20Kdy%C5%BE%20se%20toti%C5%BE%20naposledy%20obsazovala%20obdobn%C3%A1%2C%20jen%20lehce%20ni%C5%BE%C5%A1%C3%AD%20pozice%2C%20m%C3%ADsto%20soudce%20evropsk%C3%A9ho%20Tribun%C3%A1lu%2C%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.info.cz%2Fpravo%2Fpelikanova-konci-jako-evropska-soudkyne-a-v-brne-zacina-boj-o-noveho-dekana-tyden-v-pravu-komentuje-jan-janus-36677.html%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%22%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cstrong%3E%C4%8De%C5%A1t%C3%AD%20pr%C3%A1vn%C3%ADci%20p%C5%99%C3%ADli%C5%A1%20z%C3%A1jmu%20neprojevili%20a%20n%C3%A1stupkyn%C3%AD%20profesorky%20Ireny%20Pelik%C3%A1nov%C3%A9%20v%20t%C3%A9to%20funkci%20se%20stala%20prakticky%20nezn%C3%A1m%C3%A1%20Petra%20%C5%A0kva%C5%99ilov%C3%A1-Pelzl.%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ED%C5%AFvody%20a%20genera%C4%8Dn%C3%AD%20v%C3%BDm%C4%9Bnu%2C%20k%20n%C3%AD%C5%BE%20nyn%C3%AD%20doch%C3%A1z%C3%AD%2C%20jsem%20podrobn%C4%9Bji%20rozebral%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fplus.rozhlas.cz%2Fjan-janus-irena-pelikanova-odchazi-od-evropskeho-soudu-dochazi-tim-i-ke-stridani-8073663%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%22%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cstrong%3Ev%20koment%C3%A1%C5%99i%20pro%20%C4%8Cesk%C3%BD%20rozhlas%20Plus.%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%20Pokud%20ale%20budeme%20d%C3%A1l%20p%C3%A1trat%20typov%C4%9B%20po%20odborn%C3%ADc%C3%ADch%2C%20kter%C3%A9%20by%20mohla%20l%C3%A1kat%20funkce%20soudce%20Soudn%C3%ADho%20dvora%20Evropsk%C3%A9%20unie%2C%20m%C4%9Bli%20bychom%20se%20vr%C3%A1tit%20k%20d%C5%99%C3%ADv%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADm%20konkurz%C5%AFm%20na%20obdobn%C3%A9%20pozice.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ENapov%C4%9Bd%C4%9Bt%20n%C3%A1m%20m%C5%AF%C5%BEe%20t%C5%99eba%20v%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20na%20pozici%20soudce%20Evropsk%C3%A9ho%20soudu%20pro%20lidsk%C3%A1%20pr%C3%A1va%2C%20kter%C3%A9%20se%20konalo%20p%C5%99ed%20sedmi%20lety.%20Toho%20se%20%C3%BA%C4%8Dastnila%20profesorka%20Mahulena%20Hofmannov%C3%A1%2C%20kter%C3%A1%20v%20sou%C4%8Dasnosti%20p%C5%AFsob%C3%AD%20na%20lucembursk%C3%A9%20univerzit%C4%9B%2C%20soudce%20Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADho%20spr%C3%A1vn%C3%ADho%20soudu%20Zden%C4%9Bk%20K%C3%BChn%2C%20jen%C5%BE%20se%20stal%20v%20mezi%C4%8Dase%20profesorem%20teorie%20pr%C3%A1va%2C%20a%20d%C5%99%C3%ADv%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD%20m%C3%ADstop%C5%99edseda%20%C4%8Cesk%C3%A9%20advok%C3%A1tn%C3%AD%20komory%20Ale%C5%A1%20Pejchal.%20Ten%20v%20n%C3%A1sledn%C3%A9%20volb%C4%9B%20zv%C3%ADt%C4%9Bzil.%20K%C3%BChn%20ale%20tentokr%C3%A1t%20z%C3%A1jem%20m%C3%ADt%20nebude.%20%E2%80%9EUr%C4%8Dit%C4%9B%20se%20uch%C3%A1zet%20nebudu%2C%E2%80%9C%20uvedl%20pro%20INFO.CZ.%20Hofmannov%C3%A1%20na%20dotaz%20zat%C3%ADm%20nereagovala.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_132285%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20132285%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EMinisterstvo%20spravedlnosti%20obvykle%20podrobnosti%20podobn%C3%BDch%20v%C3%BDb%C4%9Brov%C3%BDch%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20nezve%C5%99ej%C5%88uje.%20%E2%80%9EPokud%20kandid%C3%A1t%20spln%C3%AD%20v%C5%A1echny%20povinn%C3%A9%20po%C5%BEadavky%2C%20kter%C3%A9%20umo%C5%BE%C5%88uj%C3%AD%20jeho%20%C3%BA%C4%8Dast%20ve%20v%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9m%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%2C%20obdr%C5%BE%C3%AD%20pozv%C3%A1nku%20k%20%C3%BAstn%C3%ADmu%20pohovoru%20p%C5%99ed%20v%C3%BDb%C4%9Brovou%20komis%C3%AD.%20Ta%20vybere%20nejvhodn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADho%20kandid%C3%A1ta%20a%20p%C5%99%C3%ADpadn%C4%9B%20tak%C3%A9%20prvn%C3%ADho%20a%20druh%C3%A9ho%20n%C3%A1hradn%C3%ADka.%20Seznam%20vybran%C3%BDch%20osob%20n%C3%A1sledn%C4%9B%20p%C5%99edlo%C5%BE%C3%AD%20ministryn%C4%9B%20spravedlnosti%20V%C3%BDboru%20pro%20evropsk%C3%A9%20z%C3%A1le%C5%BEitosti%20Poslaneck%C3%A9%20sn%C4%9Bmovny%20Parlamentu%20%C4%8CR.%20S%20v%C3%BDb%C4%9Brem%20sezn%C3%A1m%C3%AD%20tak%C3%A9%20V%C3%BDbor%20pro%20z%C3%A1le%C5%BEitosti%20Evropsk%C3%A9%20unie%20Sen%C3%A1tu%20Parlamentu%20%C4%8CR%20a%20jm%C3%A9na%20kandid%C3%A1t%C5%AF%20p%C5%99edlo%C5%BE%C3%AD%20ke%20schv%C3%A1len%C3%AD%20vl%C3%A1d%C4%9B%2C%E2%80%9C%20popsalo%20pouze%20dal%C5%A1%C3%AD%20v%C3%BDb%C4%9Brov%C3%BD%20mechanismus.%20B%C4%9Bhem%20podzimu%20by%20se%20ale%20m%C4%9Blo%20uk%C3%A1zat%2C%20o%20koho%20by%2C%20alespo%C5%88%20typov%C4%9B%2C%20mohlo%20j%C3%ADt.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%C2%A0%3Cimg%20class%3D%22custom%20mGallery%22%20title%3D%22galleryObj%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%2242958%22%20width%3D%22435%22%20height%3D%22335%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E', perex: '

Jediný český soudce Soudního dvora EU Jiří Malenovský dobrovolně odejde k 6. říjnu příštího roku ze své funkce, potvrdilo ministerstvo spravedlnosti. Resort tak právě sbírá přihlášky jeho potenciálních nástupců. O funkci se možná přihlásí také dřívější lidovecký ministr Pavel Svoboda, kterého označil respektovaný server Politico v roce 2016 coby předsedu právního výboru Evropského parlamentu za jednoho z vůbec nejvlivnějších europoslanců. „Zvažuji to, ještě nejsem rozhodnut,“ uvedl pro INFO.CZ Svoboda. Zájem o tuto funkci naopak vyloučil soudce Nejvyššího správního soudu Zdeněk Kühn, který se v minulosti neúspěšně ucházel o funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva.

', image: 'https://img.cncenter.cz/img/12/normal1050/4889556-img-pavel-svoboda-evropsky-parlament-els-v0.jpg?v=0', views: 1251, title: 'Kdo si řekne o půlmilionový plat a prestiž evropského soudce? Může to být Svoboda', imgCount: 5, type: 'wide gallery', url: 'https://www.info.cz/pravo/kdo-si-rekne-o-pulmilionovy-plat-a-prestiz-evropskeho-soudce-muze-to-byt-svoboda-42958.html' }, { id: 42970, date: '2019-09-17 19:30:00', body: '%3Cp%3E%3Cstrong%3ESlovensk%C3%A1%20opozice%20se%20v%20%C3%BAter%C3%BD%20ne%C3%BAsp%C4%9B%C5%A1n%C4%9B%20pokusila%20vyslovit%20ned%C5%AFv%C4%9Bru%20vl%C3%A1d%C4%9B.%20Je%20za%20t%C3%ADm%20n%C4%9Bjak%C3%A9%20z%C3%A1sadn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD%20p%C5%99eskupov%C3%A1n%C3%AD%20sil%2C%20anebo%20to%20pova%C5%BEujete%20za%20standardn%C3%AD%20pokus%20opozice%20bez%20%C5%A1anc%C3%AD%20na%20%C3%BAsp%C4%9Bch%3F%3C%2Fstrong%3E%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3EPodle%20m%C4%9B%20to%20hlasov%C3%A1n%C3%AD%20de%20facto%20ned%C3%A1v%C3%A1%20smysl.%20Slovensko%20je%20%C5%A1est%20m%C4%9Bs%C3%ADc%C5%AF%20p%C5%99ed%20parlamentn%C3%ADmi%20volbami%2C%20tak%C5%BEe%20i%20kdyby%20se%20opozici%20poda%C5%99ilo%20vl%C3%A1d%C4%9B%20vyslovit%20ned%C5%AFv%C4%9Bru%2C%20je%20skoro%20jist%C3%A9%2C%20%C5%BEe%20by%20ji%20prezidentka%20%C4%8Caputov%C3%A1%C2%A0pov%C4%9B%C5%99ila%2C%20aby%20zemi%20dovedla%20k%20%C5%99%C3%A1dn%C3%BDm%20volb%C3%A1m.%20Nav%C3%ADc%2C%20pokud%20vl%C3%A1dne%20kabinet%20v%20demisi%2C%20nem%C5%AF%C5%BEete%20odvol%C3%A1vat%20jednotliv%C3%A9%20ministry.%20V%20z%C3%A1sad%C4%9B%20jde%20tedy%20o%20politick%C3%A9%20gesto%20opozice%2C%20kter%C3%A1%20o%20sob%C4%9B%20prost%C4%9B%20mus%C3%AD%20%C4%8Das%20od%20%C4%8Dasu%20d%C3%A1t%20v%C4%9Bd%C4%9Bt.%20P%C5%99esto%20mus%C3%ADm%20%C5%99%C3%ADct%2C%20%C5%BEe%20tomu%20%C3%BApln%C4%9B%20nerozum%C3%ADm.%20Je%20to%20jist%C4%9B%20ur%C4%8Dit%C3%BD%20zp%C5%AFsob%2C%20jak%20mobilizovat%20sv%C3%A9%20voli%C4%8De%2C%20volby%20jsou%20ale%20a%C5%BE%20za%20%C5%A1est%20m%C4%9Bs%C3%ADc%C5%AF%2C%20za%20tu%20dobu%20se%20toho%20stane%20je%C5%A1t%C4%9B%20hodn%C4%9B.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%3Cstrong%3EP%C5%99esto%2C%20jak%20vid%C3%ADte%20%C5%A1ance%20Sm%C4%9Bru%2C%20respektive%20aliance%20stran%2C%20kter%C3%A9%20nyn%C3%AD%20tvo%C5%99%C3%AD%20vl%C3%A1dn%C3%AD%20koalici%3F%3C%2Fstrong%3E%20%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3EStra%C5%A1n%C4%9B%20t%C4%9B%C5%BEko%20se%20to%20nyn%C3%AD%20odhaduje.%20Stranick%C3%A1%20sc%C3%A9na%20je%20mimo%C5%99%C3%A1dn%C4%9B%20rozt%C5%99%C3%AD%C5%A1t%C4%9Bn%C3%A1%2C%20co%C5%BE%20znamen%C3%A1%2C%20%C5%BEe%20ty%20volby%20jsou%20do%20jist%C3%A9%20m%C3%ADry%20n%C3%A1hoda.%20Jako%20kdybyste%20hr%C3%A1l%20kostky%2C%20taky%20dop%C5%99edu%20nev%C3%ADte%2C%20co%20v%C3%A1m%20padne.%20Zleh%C4%8Duji%2C%20jsou%20tam%20ale%20%C4%8Dty%C5%99i%20nebo%20p%C4%9Bt%20nov%C3%BDch%20stran%2C%20kter%C3%A9%20maj%C3%AD%20re%C3%A1lnou%20%C5%A1anci%20dostat%20se%20do%20parlamentu.%20Z%C3%A1le%C5%BEet%20bude%20tak%C3%A9%20na%20tom%2C%20kdo%20se%20tam%20nedostane.%20Teprve%20pak%20se%20to%20bude%20skl%C3%A1dat.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_132324%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20132324%22%20src%3D%22data%3Aimage%2Fpng%3Bbase64%2CiVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAakAAAAjCAYAAAAucPVRAAAEs0lEQVR4Xu2drcsVQRSHf280axAEEYvRKqjZP8BgUJNBUBAEjX6g0SCICmY1GPwDLCYFg8VosxitWuXAHjgMszuzXzp373OL4c7OPfPsvPNwZs6uB%2BIDAQhAAAIQaJTAQaNxERYEIAABCEBASIpJAAEIQAACzRJAUs3eGgKDAAQgAAEkxRyAAAQgAIFmCSCpZm8NgUEAAhCAAJJiDkAAAhCAQLMEkFSzt4bAIAABCEAASTEHIAABCECgWQJIqtlbQ2AQgAAEIPC%2FJXVZ0lVJ9u%2BvkbfjlKR3kr5Iui3pz8jrW2%2B%2B9fG1zp%2F4IACBBgiMkdQhSU%2B7mHNSOCzpraTPkh5Xjm2qpGpieS7poaTvIZazkj4lsd1P4r0n6VFo803SpdCP%2F%2Fb1gTYumNOhTfo7KSJj8UbSuY6hfe%2F9POnYVmKlGQQgAIFtENhVSZlsXiTyiHfEFvy7me9NQB8zEnjficoEdEfSy5DZ2TUXQ18mjmuSHoTsLW1j8Z0IYnHZ%2BO%2BksyfKM0rK2k0V%2BTZmKKOAAAT2msCSkpoCcsoC7JnMz0zG5tmIxZJmQH3xmWBMEn1bjjXZTE2bvt%2Fxa02MNyTdDBK1mD1DfU02NWWKcQ0EILDLBJaUVCoPF9AtSc8kXehAxUwhlZQvyEcHsiRf1NPFPN6HUqYV25o8jg2ca9VIoiamnJBj31%2B7M7bcuEox7vIcJHYIQAACvQTWlpSdsXwIWUq6DRcX7t%2BFMy8fhAnIFu2hYotaSfk2W7rFlgrPzrGu9GQypfMx68vb2BZgjDvK5%2FiApGrHw1SHAAQgsCkCa0sqrdxLM44oKdvqGtp2c%2FB2zflCRV9pUfdtwVeFflwuZzKZnWdBliEOSc7idhnG4ok0sxrKxuw7y0YtK42FIJuajAwGAhCAQErgX0sq3TrzhfpHV2hQU4pes%2FVVkpRzKJ0lucz6sijvZ%2Bhcy8dsbX18ufiGJOV9WNWkVU%2FygQAEILAXBFqQlG0J%2BqeUkVi7JSXl4sg9q1WqyIsTZOjcKq38i5lV3yRLy9WR1F78OTJICECg1UzKMgzb7oul3n13a4ntvth3rlzdpWAZXs2Dwn3PiOWefeobF9t9%2FH1CAAIQSAi0kEl5FmOh2cPAJTEsWTjhmVk8CxsrKOsjt204RlCxj1x1X%2B32JRMcAhCAwKYItCQpey1SzRZbTbl3blE3%2BaRvofCCBj9zqhGUyedkeEYrV7k3VlAlSdVscW5qYjIYCEAAAkZgiqTi64CcopWZ21sYbDH1h2xLzwVZ1pRr4wt832uEah%2FmjXfYz7rSVx5Zm9xriOLrjOIYLbYjXal4bJNWCeZ%2Bx%2FvpK8Lok2%2FNc1rMZghAAAKbJDBGUi0B2Kftrylv5WjpXhELBCAAgckEdlVSNQ%2FQTobS0IWlEvmGQiUUCEAAAssT2FVJxTMc%2FquO5ecFPUIAAhBogsAuS6oJgAQBAQhAAALrEUBS67GlZwhAAAIQmEkASc0EyOUQgAAEILAeASS1Hlt6hgAEIACBmQSQ1EyAXA4BCEAAAusRQFLrsaVnCEAAAhCYSQBJzQTI5RCAAAQgsB4BJLUeW3qGAAQgAIGZBJDUTIBcDgEIQAAC6xH4CyUhZzOQYmOfAAAAAElFTkSuQmCC%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3EA%20jak%20byste%20tedy%20popsal%20z%C3%A1kladn%C3%AD%20trendy%2C%20pokud%20jde%20o%20posledn%C3%AD%20dva%20roky%3F%3C%2Fstrong%3E%20%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3EZ%C3%A1kladn%C3%AD%20a%20dlouhodob%C3%BD%20trend%20je%20klesaj%C3%ADc%C3%AD%20podpora%20Sm%C4%9Bru.%20Zat%C3%ADmco%20je%C5%A1t%C4%9B%20n%C4%9Bkdy%20p%C5%99ed%20sedmi%20lety%20stranu%20podporovalo%20p%C5%99es%20%C4%8Dty%C5%99icet%20procent%20voli%C4%8D%C5%AF%2C%20dnes%20osciluje%20okolo%20dvaceti%20procent.%20Jejich%20podpora%20je%20tedy%20nyn%C3%AD%20m%C3%A9n%C4%9B%20ne%C5%BE%20polovi%C4%8Dn%C3%AD.%20Prom%C4%9B%C5%88uje%20se%20tak%C3%A9%20vnitrostranick%C3%A1%20situace.%20Doned%C3%A1vna%20byl%20dominantn%C3%ADm%20akt%C3%A9rem%20Robert%20Fico%2C%20kter%C3%BD%20stranu%20dr%C5%BEel%20pevn%C4%9B%20v%20ruk%C3%A1ch%20a%20jednozna%C4%8Dn%C4%9B%20ji%20%C5%99%C3%ADdil.%20Dnes%20to%20u%C5%BE%20tak%20%C3%BApln%C4%9B%20neplat%C3%AD.%20Situace%20uvnit%C5%99%20Sm%C4%9Bru%20nen%C3%AD%20ani%20zdaleka%20tak%20p%C5%99ehledn%C3%A1.%20%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3ERobert%20Fico%20je%20sice%20st%C3%A1le%20p%C5%99edsedou%20strany%2C%20av%C5%A1ak%20nen%C3%AD%20u%C5%BE%20premi%C3%A9rem.%20Form%C3%A1ln%C4%9B%20se%20to%20tedy%20jev%C3%AD%20tak%2C%20%C5%BEe%20je%20st%C3%A1le%20hlavn%C3%AD%20postavou%20strany%2C%20zvn%C4%9Bj%C5%A1ku%20to%20ale%20sp%C3%AD%C5%A1e%20vypad%C3%A1%2C%20%C5%BEe%20mu%20nejde%20ani%20tak%20o%20stranu%2C%20jako%20sp%C3%AD%C5%A1e%20o%20osobn%C3%AD%20mstu%20za%20p%C3%A1d%2C%20kter%C3%BD%20prod%C4%9Blal.%20Fico%20se%20nyn%C3%AD%20ze%20v%C5%A1eho%20nejv%C3%ADc%20%C5%99%C3%ADd%C3%AD%20strategi%C3%AD%2C%20kter%C3%A1%20m%C3%A1%20minimalizovat%20politick%C3%A9%20%C5%A1kody.%20Ostatn%C4%9B%20za%C4%8D%C3%A1tkem%20roku%20cht%C4%9Bl%20%E2%80%9Ezmizet%E2%80%9C%20na%20%C3%9Astavn%C3%AD%20soud.%20Jasn%C4%9B%20tud%C3%AD%C5%BE%20d%C3%A1v%C3%A1%20najevo%2C%20%C5%BEe%20svou%20budoucnost%20v%20politice%20nespat%C5%99uje%2C%20p%C5%99itom%20v%20n%C3%AD%20b%C3%BDt%20je%C5%A1t%C4%9B%20mus%C3%AD.%20Je%20to%20zvl%C3%A1%C5%A1tn%C3%AD%20situace%2C%20mysl%C3%ADm%20ale%2C%20%C5%BEe%20Fico%20hled%C3%A1%20%C3%BAnikovou%20cestu.%20%C2%A0%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%3Cstrong%3ELogick%C3%A1%20ot%C3%A1zka%20tedy%20zn%C3%AD%3A%20povede%20Fico%20Sm%C4%9Br%20do%20voleb%20jako%20l%C3%ADdr%3F%3C%2Fstrong%3E%20%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3EJe%20to%20st%C3%A1le%20je%C5%A1t%C4%9B%20otev%C5%99en%C3%A9.%20Jedna%20mo%C5%BEnost%20ale%20je%2C%20%C5%BEe%20jedni%C4%8Dkou%20na%20kandid%C3%A1tce%20Sm%C4%9Bru%20bude%20p%C5%99edseda%20vl%C3%A1dy%20Peter%20Pellegrini.%20Ot%C3%A1zkou%20v%C5%A1ak%20nen%C3%AD%20pouze%20to%2C%20kdo%20povede%20kandid%C3%A1tku%2C%20ale%20kte%C5%99%C3%AD%20dal%C5%A1%C3%AD%20politici%20se%20na%20ni%20dostanou.%20A%20pokud%20mohu%20zven%C4%8D%C3%AD%20soudit%2C%20pr%C3%A1v%C4%9B%20slo%C5%BEen%C3%AD%20kandid%C3%A1tky%20Sm%C4%9Bru%20bude%20pro%20volby%20ur%C4%8Duj%C3%ADc%C3%AD.%20Nechci%20mluvit%20hned%20o%20dvou%20k%C5%99%C3%ADdlech%20ve%20Sm%C4%9Bru%2C%20t%C4%9Bch%20skupin%20je%20tam%20v%C3%ADce%2C%20a%20pr%C3%A1v%C4%9B%20to%2C%20jak%20Sm%C4%9Br%20vybalancuje%20slo%C5%BEen%C3%AD%20kandid%C3%A1tky%20tak%2C%20aby%20uspokojil%20jednotliv%C3%A9%20z%C3%A1jmov%C3%A9%20skupiny%2C%20bude%20rozhoduj%C3%ADc%C3%AD.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_132325%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20132325%22%20src%3D%22data%3Aimage%2Fpng%3Bbase64%2CiVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAakAAAAjCAYAAAAucPVRAAAEnklEQVR4Xu2dP89NQRCHf2%2BpppBoRKPUSlD7AAoFKoWERCKh9CeUCokgUaNQ%2BAAaFYlWqdMotbQyyZmYbHbP2XtyMPec5zZvcffsmX127v4ys7P7HogPBCAAAQhAICmBg6R2YRYEIAABCEBAiBROAAEIQAACaQkgUmmnBsMgAAEIQACRwgcgAAEIQCAtAUQq7dRgGAQgAAEIIFL4AAQgAAEIpCWASKWdGgyDAAQgAAFECh%2BAAAQgAIG0BBCptFODYRCAAAQg8L9F6pKkK5Ls748dp%2BOkpLeSPku6JenXjs9nb7728WXnj30QgEACAruI1CFJTwaba6JwWNIbSZ8kPeoc21yR6rHlmaQHkr4GW85I%2BljYdq%2Bw966kh6HNF0kXQz%2F%2B7msjbVxgToU25Xtqbax5fJ%2B3eTyw7cRKMwhAAALrILCvImVi87wQjzgjJn53Kt%2BbAH0YhNTauwi8G4TKBOi2pBchsrNnLoS%2B7Jmrku6H6K1sY%2FYdD8JSvie%2B%2B0awp%2BZVc4V8HR7KKCAAgU0TWFKk5oCcswB7JPO9ErFZf68HQ8oIqGWfCYyJSivl2BPN9LQp3%2BPPTImUR6iviKbmuBjPQAAC%2B0xgSZEqxcMF6Kakp5LOD6DOhsihFClfkI%2BOREk9i%2FtUpBXnzMTj2Mi%2BVo9I9NhUjrXnGbdzysZ99kFshwAEINAk8LdFyqKa9yFKKdNwceH%2BObHn5YMwAbJFe6zYolekfI8qCmcJy9tcbkQyU%2Ftj1p%2B3sRSg292zbxXHPJbexMUhAAEIrJLA3xapsnKvjB6iSF2fSLv5BNgz5yYq%2BqZEytOCLyf6cXE5XYnsPMKyCHFM5MxuF7qyeCI6VW3fyr%2B37ywatag0FoKs0ikZFAQgAAEn8K9FqkyduUh9GwoNekrRe1JfUyIVF38rY29Vz7mYtaKomI5r7Wv5mK3t1PhaBR%2Feh1VNWvUkHwhAAAKbIJBBpLzQwYBPRSTWZkmRcuGondUai2xK5xjbtyor%2F8Ycq5V%2BRKQ28XNkkBCAQEkgg0i5QFi6L5Z6t2ZriXRf7LsWvbgoWITXc1C4dUbMI7Ee8fW0YG3viXQfv10IQGCTBDKJlE2AHQaeEoYlCyc8Moupul0FyvqolaDvKlA1W9wpe9OXm3RiBg0BCKyXQCaRsmuRelJsPaXbtUXdxKe8haKs3OsRKBOfE%2BGMVq1yr0egyoPFY1WEPSnO9XopI4MABDZLYI5IxeuAHJyVmdstDLaY%2BiHb2kHdVuFELCjwBb5VCdd7mDdOqqfbyiuPrE1MxbWuKrJ2Xkp%2FZLgzMF55VFYJ1t7j9ngRRjx47N%2FV0oI957Q268AMHAIQWDeBXUQqE4ktpb%2Fm3MqRaa6wBQIQgMBsAvsqUj0HaGdDSfRgz3VLiczFFAhAAALLEthXkTIKa%2F9XFmsf37KeTG8QgMAqCeyzSK1yQhgUBCAAAQj8IYBI4Q0QgAAEIJCWACKVdmowDAIQgAAEECl8AAIQgAAE0hJApNJODYZBAAIQgAAihQ9AAAIQgEBaAohU2qnBMAhAAAIQQKTwAQhAAAIQSEsAkUo7NRgGAQhAAAK%2FAZcmYjObl2WQAAAAAElFTkSuQmCC%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EVe%20h%C5%99e%20je%20tak%C3%A9%20je%C5%A1t%C4%9B%20po%C5%99%C3%A1d%20to%2C%20%C5%BEe%20Pellegrini%20bude%20kandidovat%20za%20vznikaj%C3%ADc%C3%AD%20stranu%2C%20kterou%20zakl%C3%A1d%C3%A1%20b%C3%BDval%C3%BD%20ministr%20zdravotnictv%C3%AD%20ve%20t%C5%99et%C3%AD%20vl%C3%A1d%C4%9B%20Roberta%20Fica%20Tom%C3%A1%C5%A1%20Drucker.%20A%20p%C5%99esto%C5%BEe%20se%20mi%20jeho%20projekt%20jevil%20neperspektivn%C3%AD%2C%20nelze%20vylou%C4%8Dit%2C%20%C5%BEe%20usp%C4%9Bje.%20Drucker%20m%C3%A1%20v%20nejbli%C5%BE%C5%A1%C3%ADch%20dnech%20p%C5%99edstavit%20sv%C5%AFj%20t%C3%BDm%20lid%C3%AD%2C%20%C3%BAdajn%C4%9B%20budou%20jeho%20sou%C4%8D%C3%A1st%C3%AD%20tak%C3%A9%20sou%C4%8Dasn%C3%AD%20poslanci%20z%20n%C4%9Bkolika%20r%C5%AFzn%C3%BDch%20stran.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%3Cstrong%3EV%C4%8Detn%C4%9B%20Sm%C4%9Bru%3F%3C%2Fstrong%3E%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3ETo%20je%20pr%C3%A1v%C4%9B%20to.%20Pokud%20se%20ve%20Sm%C4%9Bru%20nenajde%20cesta%20k%20dohod%C4%9B%2C%20je%20ve%20h%C5%99e%20odchod%20n%C4%9Bkolika%20lid%C3%AD%20k%20Druckerovi.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%3Cstrong%3EVra%C5%A5me%20se%20tedy%20k%20dal%C5%A1%C3%ADm%20z%C3%A1kladn%C3%ADm%20trend%C5%AFm%20vedle%20klesaj%C3%ADc%C3%AD%20podpory%20Sm%C4%9Bru%E2%80%A6%3C%2Fstrong%3E%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3EDal%C5%A1%C3%ADm%20z%C3%A1kladn%C3%ADm%20trendem%20je%20%C3%BAbytek%20hlas%C5%AF%20pro%20ma%C4%8Farsk%C3%A9%20strany.%20Strana%20ma%C4%8Farsk%C3%A9%20koalice%20(SNK)%20je%20dlouhodob%C4%9B%20pod%20p%C4%9Bti%20procenty%2C%20%C3%BAbytku%20hlas%C5%AF%20ale%20%C4%8Del%C3%AD%20tak%C3%A9%20vl%C3%A1dn%C3%AD%20MOST-H%C3%8DD%20B%C3%A9ly%20Bug%C3%A1ra.%20L%C3%ADd%C5%99i%20obou%20formac%C3%AD%20se%20n%C4%9Bjak%C3%BD%20%C4%8Das%20pokou%C5%A1eli%20o%20dohodu%20na%20p%C5%99edvolebn%C3%AD%20alianci%2C%20nakonec%20z%20toho%20ale%20se%C5%A1lo%2C%20nebo%C5%A5%20se%20nebyli%20schopni%20shodnout%20na%20rozd%C4%9Blen%C3%AD%20m%C3%ADst%20na%20kandid%C3%A1tce.%20V%C3%BDsledek%20m%C5%AF%C5%BEe%20b%C3%BDt%20takov%C3%BD%2C%20%C5%BEe%20poprv%C3%A9%20od%20roku%201990%20nebude%20ma%C4%8Farsk%C3%A1%20men%C5%A1ina%20v%20parlamentu%20reprezentov%C3%A1na.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3EDal%C5%A1%C3%ADm%20dlouhodob%C3%BDm%20trendem%20je%20stoupaj%C3%ADc%C3%AD%20podpora%20pro%20extremistick%C3%A9%20strany.%20A%20nemysl%C3%ADm%20t%C3%ADm%20pouze%20Kotlebu%2C%20tam%20je%20to%20jednozna%C4%8Dn%C3%A9.%20Za%20radik%C3%A1ln%C3%AD%20subjekt%20lze%20ale%20tak%C3%A9%20ozna%C4%8Dit%20stranu%20Sme%20rodina%20Borise%20Koll%C3%A1ra.%20Je%20to%20opozi%C4%8Dn%C3%AD%2C%20radik%C3%A1ln%C4%9B%20konzervativn%C3%AD%20formace.%20Jej%C3%AD%20st%C4%9B%C5%BEejn%C3%AD%20agenda%20je%20protiimigrantsk%C3%BD%20apel%2C%20proti%20politice%20Angely%20Merkelov%C3%A9%2C%20proti%20Evropsk%C3%A9%20unii.%20V%20z%C3%A1sad%C4%9B%20usiluje%20o%20soci%C3%A1ln%C4%9B%20konzervativn%C3%AD%20segment%20slovensk%C3%A9%20spole%C4%8Dnosti%2C%20z%C4%8D%C3%A1sti%20mo%C5%BEn%C3%A1%20c%C3%ADl%C3%AD%20na%20voli%C4%8De%20Sm%C4%9Bru.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_132326%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20132326%22%20src%3D%22data%3Aimage%2Fpng%3Bbase64%2CiVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAakAAAAjCAYAAAAucPVRAAAEqklEQVR4Xu2dsa8NURCHf6%2FUaCgkGtEotRLU%2FgCFApVCQiKRUHqEUiERJGoUCn%2BARkWiVeo0So2CVibZScbJOXfP3exj7u73GpF7du%2Bc75y3X2Z2dt%2Be%2BIEABCAAAQgkJbCXNC7CggAEIAABCAhJsQkgAAEIQCAtASSVdmkIDAIQgAAEkBR7AAIQgAAE0hJAUmmXhsAgAAEIQABJsQcgAAEIQCAtASSVdmkIDAIQgAAEkBR7AAIQgAAE0hJAUmmXhsAgAAEIQOB%2FS%2BqypKuS7N8fWy7HKUlvJX2WdFvS7y2Pzz586fPLzp%2F4IACBBAS2kdQhSU%2BGmGtSOCLpjaRPkh51zm2qpHpieSbpgaSvIZazkj4Wse0X8d6T9DCM%2BSLpUjiPf%2Ff1DWNcMKfDmPJ7%2FKNybBznnz0e2HZiZRgEIACBZRDYVUmZbJ4X8ogrYvK7W%2FncBPRhEKmNdwm8G0RlAroj6UXI7OyYi%2BFcdsw1SfdD9laOsfhOBLGU3%2BOxjs3Dxk0V%2BTJ2KLOAAARWTWBOSU0BOeUC7JnM90rGZud7PQRSZkCt%2BEwwJotWybEnm%2BkZU36PH3MzSLMWo2eor8impmwxjoEABHaZwJySKuXhArol6amkCwOoc%2BGiXErKL8jHNmRJPRf3ngzF183kcXzDfa0eSfTEVM7V%2Fn%2B%2B837aWIy7vAeJHQIQgECTwEFLyrKa9yFLKctw8cL9a%2BSeVyyR2UV7U7NFr6T8HlUUZwnLx1xpZDJj98fsfD7GSoAWt8%2F1p6TDkvz%2BVmQV4%2BidD1sdAhCAwKIIHLSkys69MuOIkroxUnZz8D0ZyNhF3cuCL0cyGZfLmUpm5xmWZYibJGdxu%2Bi8KaKWMZYii92Oxs2yUctKYyPIojYjk4EABCBQEvjXkipLZy6pb0OjQU8rek%2Fpa0xSzmHsXpLLrJVFxZJh676Wz9nG%2BvxanZCteHy8dU1a9yQ%2FEIAABFZBIIOkvNHBgI9lJDZmTkm5OGrParU68mobY9N9q7Lzz45vSap1HiS1il9HJgkBCGTNpCzDsHJfbPVurdYc5b547lq7ukvBMryeB4Vb0vFMrJRvq0OxJSnKffzuQgACqySQIZPyLMYWwB4GHhODldXmapzwzCyW6rYVlJ2jVqZrCco3Wq39vtXI0Vu%2BXOUmZtIQgMByCWSSlDUK9JTYetq9axd1k0%2F5Foqyc69HUCaXk%2BEZrVrDw5igaiW%2FTV2CPSXO5e5SZgYBCKyWwBRJxdcBOThrnba3MNjF1B%2ByrWUKrcaJ2DDhF%2FjWa4R6H%2BaNi%2BrltvKVRzYmluJqrzOKc7TYjg7vDIyvPCq7BGvf4%2BeJTRixQ9A%2Br8255zmt1W5gJg4BCCybwDaSykRiTeWvKW%2FlyLRWxAIBCEBgMoFdlVTPA7SToSQ6cKxFPlGohAIBCEBgfgK7KikjsfQ%2FZbH0%2Bc2%2FmzkjBCCwOAK7LKnFLQYTggAEIACBvwkgKXYEBCAAAQikJYCk0i4NgUEAAhCAAJJiD0AAAhCAQFoCSCrt0hAYBCAAAQggKfYABCAAAQikJYCk0i4NgUEAAhCAAJJiD0AAAhCAQFoCSCrt0hAYBCAAAQj8AQuabTMHodRuAAAAAElFTkSuQmCC%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EA%20st%C3%A1le%20je%20tak%C3%A9%20ot%C3%A1zka%2C%20zda%20do%20voleb%20se%20svoj%C3%AD%20novou%20stranou%20nep%C5%AFjde%20tak%C3%A9%20%C5%A0tefan%20Harabin.%20Posledn%C3%AD%20prezidentsk%C3%A9%20volby%2C%20v%20nich%C5%BE%20Harabin%20kandidoval%2C%20toti%C5%BE%20uk%C3%A1zaly%2C%20%C5%BEe%20m%C3%A1%20slu%C5%A1n%C3%BD%20potenci%C3%A1l%3A%20hlasovalo%20pro%20n%C4%9Bj%20v%20prvn%C3%ADm%20kole%20necel%C3%BDch%20patn%C3%A1ct%20procent%20voli%C4%8D%C5%AF.%20Ne%C5%99%C3%ADk%C3%A1m%2C%20%C5%BEe%20by%20se%20v%C5%A1echny%20tyto%20t%C5%99i%20strany%20do%20parlamentu%20dostaly%2C%20celkov%C4%9B%20je%20ale%20jasn%C3%A9%2C%20%C5%BEe%20v%20sou%C4%8Dtu%20extremist%C3%A9%20posiluj%C3%AD.%20%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%3Cstrong%3EKolik%20procent%20voli%C4%8D%C5%AF%20jsou%20podle%20v%C3%A1s%20tyto%20t%C5%99i%20formace%20v%20sou%C4%8Dtu%20schopny%20oslovit%3F%3C%2Fstrong%3E%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3ET%C4%9B%C5%BEko%20%C5%99%C3%ADct%2C%20v%20prezidentsk%C3%BDch%20volb%C3%A1ch%20dostali%20ale%20Harabin%20s%20Kotlebou%20celkem%20%C4%8Dtvrtinu%20hlas%C5%AF.%20Parlamentn%C3%AD%20volby%20jsou%20pochopiteln%C4%9B%20n%C4%9Bco%20jin%C3%A9ho%2C%20ale%20n%C4%9Bkde%20mezi%20dvaceti%20a%20p%C4%9Btadvaceti%20procenty%20by%20se%20tyto%20strany%20pohybovat%20dohromady%20mohly.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%3Cstrong%3EA%20co%20Progesivn%C3%A9%20Slovensko%3F%3C%2Fstrong%3E%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3EAno%2C%20liber%C3%A1ln%C3%AD%20proud%20slovensk%C3%A9%20politiky.%20Do%20voleb%20jde%20v%20p%C5%99edvolebn%C3%AD%20koalici%20s%20uskupen%C3%ADm%20Spolu%2C%20v%20p%C5%99edvolebn%C3%ADch%20pr%C5%AFzkumech%20je%20aktu%C3%A1ln%C4%9B%20tato%20koalice%20druh%C3%A1%20za%20Sm%C4%9Brem%20s%20podporou%20okolo%20patn%C3%A1cti%20procent%20voli%C4%8D%C5%AF.%20A%20p%C5%99esto%C5%BEe%20maj%C3%AD%20tak%C3%A9%20sv%C3%A9%20probl%C3%A9my%2C%20je%20faktem%2C%20%C5%BEe%20za%20sebou%20maj%C3%AD%20dvoje%20v%C3%ADt%C4%9Bzn%C3%A9%20volby.%20Vyhr%C3%A1li%20volby%20do%20Evropsk%C3%A9ho%20parlamentu%20a%20maj%C3%AD%20svou%20prezidentku.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%3Cstrong%3EJak%20vlastn%C4%9B%20volba%20Zuzany%20%C4%8Caputov%C3%A9%20za%20prezidentku%20ovlivnila%20politickou%20krajinu%20na%20Slovensku%3F%3C%2Fstrong%3E%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3EProgesivn%C3%A9%20Slovensko%20je%20prvn%C3%AD%20stranou%2C%20kter%C3%A1%20dok%C3%A1zala%20po%20mnoha%20letech%20porazit%20Sm%C4%9Br%20v%20celost%C3%A1tn%C3%ADch%20volb%C3%A1ch.%20Jist%C4%9B%2C%20Fico%20prohr%C3%A1l%20minulou%20prezidentskou%20volbu%2C%20tehdy%20proti%20sob%C4%9B%20ale%20nem%C4%9Bl%20stranick%C3%A9ho%20kandid%C3%A1ta.%20Uk%C3%A1zalo%20se%20tedy%2C%20%C5%BEe%20se%20proti%20Ficovi%20dok%C3%A1%C5%BEe%20krom%C4%9B%20extremistick%C3%A9%20%C4%8D%C3%A1sti%20slovensk%C3%A9%20spole%C4%8Dnosti%20mobilizovat%20tak%C3%A9%20ta%20um%C3%ADrn%C4%9Bn%C3%A1.%20Z%C3%A1rove%C5%88%20jde%20o%20lidi%2C%20kte%C5%99%C3%AD%20v%20sou%C4%8Dasn%C3%A9m%20parlamentu%20prakticky%20nejsou%20reprezentov%C3%A1ni.%20Typov%C4%9B%20jde%20o%20ty%2C%20kte%C5%99%C3%AD%20(by)%20volili%20t%C5%99eba%20Mikul%C3%A1%C5%A1e%20Dzurindu.%20%C2%A0%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_132327%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20132327%22%20src%3D%22data%3Aimage%2Fpng%3Bbase64%2CiVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAakAAAAjCAYAAAAucPVRAAAEpElEQVR4Xu2dP4sUQRBHfxcaayCYiImhqaDGfgADAzUyEBQEQUP%2FoKGBICoYq4GBH8DESMHU0MzE0FRTKZiCoumZ6l32bnpm3yXHcb3d1W%2F6%2BlE9NXMH4gsCEIAABCDQKYGDTuMiLAhAAAIQgICQFIsAAhCAAAS6JYCkur00BAYBCEAAAkiKNQABCEAAAt0SQFLdXhoCgwAEIAABJMUagAAEIACBbgkgqW4vDYFBAAIQgACSYg1AAAIQgEC3BJBUt5eGwCAAAQhAYG5JXZN0Q5J9%2F7Ph5Tgr6aOk75LuSfq34ed7b772%2BfXOn%2FggAIEOCGwiqWOSXgwx16RwXNIHSd8kPWuc27aSaonllaQnkn6GWC5I%2BlrE9qiI96Gkp6HND0lXQz8%2B9q2JNi6Yc6FNHKfWRwzr%2BsDS%2B3k%2B%2FNyIlWYQgAAE1kFgqZIy2bwu5BGviMnvQeX3JqAvg0itvUvg0yAqk8d9SW9CZmefuRL6ss%2FclPQ4ZG9lG4vvdBBLOc7Y6qlJaVuRr2OFMgsIQGCvCexSUtuA3GYD9izkdyVjs%2F7eD4GUGdBYfCYYk8rYkWNLNtPSJhvH4qvx8Az1HdnUNkuMz0AAAksmsEtJlfLwDfeupJeSLg%2BgLoZMptyUfUM%2BOZEluRDuhH7Ka5BlWrG9yePUxH2tFkm0xJQJeWqcLMYlr0FihwAEIDBK4LAlZVnN55CllMdwceP%2Bm9zz8kmYgGzTniq2aJWU36OK4qwJz%2B5j%2BX2i8vfZ%2FTFr723sCHAs7imJtc6HpQ4BCEBgVQQOW1Jl5V6ZccSN%2BXZy7Obg7TOXkoq%2BbFP3Y8G3ST8ul%2FOVzM4zH8sQpyRncbsMyyINn1OWrRk3y0YtK42FIKtajEwGAhCAQEngqCVVbsYuqV9DoUFLKXrL0VcmKeeQ3UtymY1lUd7P1P0mn7O1ncqiaoUepcSsatKqJ%2FmCAAQgsBcEepCUFzoY8CwjsTa7lJSLo%2FasVmtFnvWR3U%2BK1YHlwmop3fc2SGov%2FiyZJAQg4AR6kJQLwo77pjbzXR73xRVQK1d3KViG1%2FKg8JhoPBObku9YuXyMkeM%2B%2FmYhAIG9JNCTpOwC2MPAmRh2WTjhmVksQd9UUNbH2PNNliVOCaoli7L%2BW48v93IRM2kIQGC9BHqSlL0WqeWIraXcu7apmxDKt1B4QYPfc2oRlGU%2BZ8IzWrXKvZYMyo8ap%2B5F%2BcprOeJc7yplZhCAwN4S2EZS8XVADs7KzO0tDLaZ%2BkO2LQ%2Bm1tr4Bj9WCdf6MG%2B8qJ7NlK88sjYx06m9zijO0WI7MbwzML7yqKwSrI3j%2FZRCzF4jlVX%2B7e3iZeIQgMD6CWwiqZ5o7NPxV%2FYQcE%2FXhVggAAEI7JTAUiXV8gDtTkHN1FlWIj9TWAwLAQhA4GgILFVSRmft%2F8pi7fM7mhXOKBCAwKIJLFlSiwZP8BCAAAQgkBNAUjkjWkAAAhCAwEwEkNRM4BkWAhCAAARyAkgqZ0QLCEAAAhCYiQCSmgk8w0IAAhCAQE4ASeWMaAEBCEAAAjMRQFIzgWdYCEAAAhDICSCpnBEtIAABCEBgJgJIaibwDAsBCEAAAjmB%2F5vPXzP2LSQxAAAAAElFTkSuQmCC%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EA%20pokud%20jde%20o%20trendy%2C%20je%20tady%20tak%C3%A9%20nov%C3%A1%20strana%20b%C3%BDval%C3%A9ho%20prezidenta%20Andreje%20Kisky%20Za%20lud%C3%AD.%20A%20p%C5%99esto%C5%BEe%20je%C5%A1t%C4%9B%20nelze%20hovo%C5%99it%20o%20n%C4%9Bjak%C3%A9%20ust%C3%A1len%C3%A9%20podpo%C5%99e%2C%20pohybuje%20se%20n%C4%9Bkde%20mezi%20%C5%A1esti%20a%C5%BE%20osmi%20procenty.%20V%20sou%C4%8Dasn%C3%A9m%20parlamentu%20pak%20nen%C3%AD%20K%C5%99es%C5%A5ansko-demokratick%C3%A9%20hnut%C3%AD%20(KDH)%2C%20je%20p%C5%99itom%20vysoce%20pravd%C4%9Bpodobn%C3%A9%2C%20%C5%BEe%20se%20tam%20po%20p%C5%99%C3%AD%C5%A1t%C3%ADch%20volb%C3%A1ch%20vr%C3%A1t%C3%AD.%20U%C5%BE%20v%20komun%C3%A1ln%C3%ADch%20a%20region%C3%A1ln%C3%ADch%20volb%C3%A1ch%20se%20uk%C3%A1zalo%2C%20%C5%BEe%20KDH%20posiluje.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%3Cstrong%3EPokud%20sledujete%20interakce%20jednotliv%C3%BDch%20akt%C3%A9r%C5%AF%2C%20jak%C3%BD%20je%20v%C3%A1%C5%A1%20odhad%2C%20pokud%20jde%20o%20p%C5%99%C3%ADpadnou%20alianci%20Sm%C4%9Bru%20s%20n%C4%9Bkterou%20extremistickou%20formac%C3%AD%3F%20Jednodu%C5%A1e%20%C5%99e%C4%8Deno%3A%20pokud%20by%20neposkl%C3%A1dal%20v%C4%9Bt%C5%A1inu%20na%20sou%C4%8Dasn%C3%A9m%20p%C5%AFdorysu%2C%20mysl%C3%ADte%20si%2C%20%C5%BEe%20by%20byl%20ochoten%20sestavit%20vl%C3%A1du%20by%C5%A5%20t%C5%99eba%20jen%20s%20tichou%20podporou%20n%C4%9Bkter%C3%A9%20z%20t%C4%9Bchto%20stran%3F%3C%2Fstrong%3E%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3EMysl%C3%ADm%20si%2C%20%C5%BEe%20ano.%20Je%C5%A1t%C4%9B%20asi%20p%C5%99ed%20p%C5%AFl%20rokem%20bych%20odpov%C4%9Bd%C4%9Bl%20z%C3%A1porn%C4%9B%2C%20z%20toho%2C%20jak%20se%20ale%20vyjad%C5%99uje%20v%20posledn%C3%ADch%20m%C4%9Bs%C3%ADc%C3%ADch%2C%20odvozuji%2C%20%C5%BEe%20by%20toho%20byl%20Fico%20schopn%C3%BD.%20Pochopiteln%C4%9B%20nelze%20odhadnout%2C%20co%20by%20to%20znamenalo%20dovnit%C5%99%20Sm%C4%9Bru.%20Pot%C5%99eba%20je%20ale%20p%C5%99ipomenout%2C%20%C5%BEe%20Fico%20poskl%C3%A1dal%20u%C5%BE%20v%20roce%202006%20vl%C3%A1du%20s%20HZDS%20a%20SNS.%20A%20pozice%20tehdej%C5%A1%C3%AD%20SNS%20je%20srovnateln%C3%A1%20se%20sou%C4%8Dasnou%20pozic%C3%AD%20Mariana%20Kotleby.%20A%20Fico%20to%20tehdy%20ust%C3%A1l.%20Pokud%20by%20nem%C4%9Bl%20jinou%20mo%C5%BEnost%20a%20vybalancoval%20to%20dovnit%C5%99%20strany%2C%20ur%C4%8Dit%C4%9B%20by%20to%20zkusil%20znovu.%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%3Cstrong%3EJinak%20%C5%99e%C4%8Deno%20se%20m%C5%AF%C5%BEe%20st%C3%A1t%2C%20%C5%BEe%20by%20kandid%C3%A1tka%20onoho%20um%C3%ADrn%C4%9Bn%C3%A9ho%20Slovenska%20v%20roli%20prezidentky%20byla%20nucena%20jmenovat%20vl%C3%A1du%20s%20podporou%2C%20anebo%20dokonce%20p%C5%99%C3%ADmou%20%C3%BA%C4%8Dast%C3%AD%20extremist%C5%AF%E2%80%A6%3C%2Fstrong%3E%20%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3ETo%20jsem%20cht%C4%9Bl%20pr%C3%A1v%C4%9B%20dodat.%20Z%C3%A1le%C5%BEet%20bude%20tak%C3%A9%20na%20tom%2C%20jak%C3%BD%20postup%20po%20volb%C3%A1ch%20zvol%C3%AD%20Zuzana%20%C4%8Caputov%C3%A1.%20Na%20Slovensku%20je%20to%20v%20tomto%20podobn%C3%A9%20jako%20v%20%C4%8Cesk%C3%A9%20republice.%20Nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD%20vliv%20m%C3%A1%20prezidentka%20v%20%C4%8Dase%2C%20kdy%20se%20formuje%20vl%C3%A1da.%20A%20%C4%8Caputov%C3%A1%20nebude%20nijak%20%C3%BAstavn%C4%9B%20v%C3%A1zan%C3%A1%2C%20koho%20m%C3%A1%20pov%C4%9B%C5%99it%20sestaven%C3%ADm%20vl%C3%A1dy.%20A%20j%C3%A1%20si%20dok%C3%A1%C5%BEi%20p%C5%99edstavit%20divok%C3%BD%20sc%C3%A9n%C3%A1%C5%99%20podobn%C3%BD%20tomu%2C%20jako%20kdy%C5%BE%20Milo%C5%A1%20Zeman%20jmenoval%20vl%C3%A1du%20Ji%C5%99%C3%ADho%20Rusnoka%2C%20ani%C5%BE%20by%20pro%20n%C3%AD%20m%C4%9Bl%20vyjednanou%20v%C4%9Bt%C5%A1inu%20ve%20sn%C4%9Bmovn%C4%9B.%20Nic%20nenasv%C4%9Bd%C4%8Duje%20tomu%2C%20%C5%BEe%20takov%C3%BD%20sc%C3%A9n%C3%A1%C5%99%20%C4%8Caputov%C3%A1%20preferuje%2C%20av%C5%A1ak%20pokud%20by%20hrozila%20koalice%20za%20%C3%BA%C4%8Dasti%20extremist%C5%AF%2C%20je%20pot%C5%99eba%20s%20n%C4%9B%C4%8D%C3%ADm%20podobn%C3%BDm%20na%20zp%C5%AFsob%20takov%C3%A9to%20prezidentsk%C3%A9%20vl%C3%A1dy%20po%C4%8D%C3%ADtat.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20class%3D%22custom%20mGallery%22%20title%3D%22galleryObj%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%2242970%22%20width%3D%22425%22%20height%3D%22335%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E', perex: '

Slovenská vláda v úterý podle očekávání ustála hlasování o nedůvěře. Podle slovenského politologa Marka Rybáře bylo vyvolání hlasování nesmyslným krokem, neboť Slovensko se nachází necelých šest měsíců před volbami. Jaké jsou základní trendy, které mohou výsledek voleb ovlivnit? Navzdory roztříštěné a nepřehledné politické krajině na Slovensku Rybář indentifikuje tři základní politické proudy: sociálně-konzervativní, krajně pravicový a liberální. Maďarské menšině naopak hrozí, že nebude poprvé od roku 1990 v parlamentu zastoupena. A přestože je v danou chvíli více otázek než odpovědí, Rybář nevylučuje povolební alianci Směru-SD s některou z extremistických formací.

', image: 'https://img.cncenter.cz/img/12/normal1050/5926794-img-kotleba-slovensko-ls-nase-slovensko-v0.jpg?v=0', views: 819, title: 'Slovensko před volbami: Spojí se Směr s extremisty? Nastat by mohl i Zemanův scénář ', imgCount: 11, type: 'wide gallery', url: 'https://www.info.cz/svet/slovensko-pred-volbami-spoji-se-smer-s-extremisty-nastat-by-mohl-i-zemanuv-scenar-42970.html' }, { id: 42960, date: '2019-09-17 09:11:00', body: '%3Cp%3EVzpom%C3%ADn%C3%A1m%20si%2C%20jak%20jsme%20p%C5%99ed%20mnoha%20lety%20po%C5%99%C3%A1dali%20s%20ob%C4%8Dansk%C3%BDm%20institutem%20a%20americk%C3%BDmi%20partnery%20takov%C3%BD%20mal%C3%BD%20semin%C3%A1%C5%99%20na%20MZV%20k%20v%C3%A1lce%20v%20Ir%C3%A1ku.%20A%20p%C5%99i%C5%A1el%20tam%20pan%20Muneeb%20Hassan%20Alrawi%2C%20p%C5%AFvodem%20z%20Ir%C3%A1ku%2C%20a%20polo%C5%BEertem%20polov%C3%A1%C5%BEn%C4%9B%20za%C4%8Dal%20sv%C5%AFj%20p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek%20t%C3%ADm%2C%20%C5%BEe%20v%C5%A1echny%20upozor%C5%88uje%2C%20%C5%BEe%20i%20kdy%C5%BE%20je%20Arab%2C%20tak%20nem%C3%A1%20%C5%BE%C3%A1dnou%20bombu%E2%80%A6%20A%20j%C3%A1%20m%C3%A1m%20n%C4%9Bkdy%20dojem%20z%20reakc%C3%AD%20n%C4%9Bkter%C3%BDch%20politik%C5%AF%2C%20%C5%BEe%20i%20my%20st%C5%99elci%20bychom%20asi%20m%C4%9Bli%20v%C5%BEdy%20upozornit%2C%20%C5%BEe%20m%C3%A1me%20sice%20zbran%C4%9B%2C%20ale%20nejsme%20%C5%A1%C3%ADlenci%2C%20ani%20masov%C3%AD%20vrazi%2C%20kte%C5%99%C3%AD%20cht%C4%9Bj%C3%AD%20vyst%C5%99%C3%ADlet%20nejbli%C5%BE%C5%A1%C3%AD%20%C5%A1kolu.%20%C5%BDe%20jsme%20naopak%20nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD%20prov%C4%9B%C5%99en%C3%A1%20jednotliv%C3%A1%20skupina%20obyvatel%20v%20t%C3%A9to%20zemi%20a%20neoceniteln%C3%A1%20skupina%20v%20situaci%20ohro%C5%BEen%C3%AD%20t%C3%A9to%20zem%C4%9B.%20Na%20to%20se%20zapom%C3%ADn%C3%A1%2C%20proto%C5%BEe%20%C5%BEijeme%20u%C5%BE%20hodn%C4%9B%20dlouho%20v%20m%C3%ADru%20(na%C5%A1t%C4%9Bst%C3%AD!)%20a%20zapomn%C4%9Bli%20jsme%2C%20%C5%BEe%20to%20je%20%C5%BEel%20Bohu%20v%20d%C4%9Bjin%C3%A1ch%20situace%20sp%C3%AD%C5%A1e%20anom%C3%A1ln%C3%AD%2C%20nikoliv%20b%C4%9B%C5%BEn%C3%A1.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_132302%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20132302%22%20src%3D%22data%3Aimage%2Fpng%3Bbase64%2CiVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAakAAAAjCAYAAAAucPVRAAAEpUlEQVR4Xu2csa8NQRSHf69UU0g0olFqJaj9AQoFKoWERCKh5AmlQiJI1CgU%2FgCNikSr1GmUWlo5yT3Jycnszu6%2Bd73ZO99rxH2zc898M2%2B%2FzNmzsyd%2BIAABCEAAAo0S2Gs0LsKCAAQgAAEICEmxCCAAAQhAoFkCSKrZqSEwCEAAAhBAUqwBCEAAAhBolgCSanZqCAwCEIAABJAUawACEIAABJolgKSanRoCgwAEIAABJMUagAAEIACBZgkgqWanhsAgAAEIQOCoJXVN0g1J9u%2FvmdNxVtIHSd8k3ZP0d%2Bb1rTff9fG1zp%2F4IACBBgjMkdQxSc83MZekcFzSe0lfJT2dOLalkpoSy0tJjyX9CLFckPQlxfYoxftQ0pPQ5rukq6Ef%2F%2B5bI23sV87j8qbdmyTTUizXNwy9axfVs%2FT5RLw0gwAEILBuAmuVlN3gXyV5xJkw%2BT0o%2FN4E9HkjUmvvEvi4EZUJ6L6k12FnZ9dcCX3ZNTcl7YfdW26The1i%2BxWEaDH%2BDLG4tLKolop83SuT6CEAAQhIs45Fqu1elgBdcgMu3fD9u62%2Fd5v%2F5B3QUHwmGBPEUMpxym4mt7H%2BrN%2FYZ02sQ3xdeG%2FZTS1ZYlwDAQismcBh7qSyPFxAdyW9kORpr4th95Al5TfkkyO7JBfCndBPnoOaEGJ7k8mpkedaUySRYyr1OUV2Q7HUYlzzGiR2CEAAAoMEti0p29V8CjuKnIaLkvpTeeblgyjtUpZKylNsUZylvuw5Vk7Debu8A7LPS8%2FuarLz31sKMD%2FzmyNdljsEIACBnSGwbUnlyr2844iSul1Ju8WU3qVKRV%2Ftpu5pwVzMkCfWBXS%2BsLOLhRFRcrW03VBhicdUkqFxs92o7UpjIcjOLEQGAgEIQKBE4H9LKu8mXFK2ezg9sRR9SuqrJilnUUvBjYkjpwz9udbQjnCs%2BrFWbu7XWtWkSY4fCEAAAl0QaEFSXuhgwMfSbj4hhykp63OoeCNX%2Fo0tiCzfUoxD6T7feY1JGkl18efIICEAgUygBUl5StDSfbHUe2i2TCoHTffFvkvl6mPPh0px5V3SnMKJXL5e6p90H3%2B7EIBAlwRakpRNgL0MXCociJNzmIUT1m8uQZ8rKOtjaQn6FEFZ%2F1PTl10uYgYNAQjsLoGWJGXHIk1JsS0tQTf55FMo8gu0UwRlO68z4aXcUrpuysu8UwXlIh0rk9%2FdFcrIIACBrgkskVQ8DsjhWZm5ncJgN14%2FVaH0rGeocCK%2B9OrFCvm4Iv%2BuqS%2Fzxon1Z135yCNrE5%2BDuQDPFVaFl9Kf2JwZGNuUqgTHjkUqHa1Uitc%2Bq5Wud72AGTwEILDbBOZIqiUSPaW%2FlpzK0dJcEQsEIACBxQTWKqltHNG0GOIWL6yVyG%2Fxq%2BkaAhCAwNETWKukjFzt3aKjp3uwCHZ9fAejw9UQgEAXBNYsqS4miEFCAAIQ6JkAkup59hk7BCAAgcYJIKnGJ4jwIAABCPRMAEn1PPuMHQIQgEDjBJBU4xNEeBCAAAR6JoCkep59xg4BCECgcQJIqvEJIjwIQAACPRNAUj3PPmOHAAQg0DgBJNX4BBEeBCAAgZ4J%2FAOTfHczcuwW3gAAAABJRU5ErkJggg%3D%3D%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22425%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EA%20jestli%20je%20n%C4%9Bco%2C%20na%20%C4%8Dem%20se%20i%20j%C3%A1%2C%20takov%C3%BD%20zap%C5%A1kl%C3%BD%20konzervativec%2C%20shodnu%20s%C2%A0demokratickou%20levic%C3%AD%2C%20tak%20je%20to%20nebezpe%C4%8D%C3%AD%20Ruska%2C%20ve%20kter%C3%A9m%20vid%C3%ADm%20nebezpe%C4%8D%C3%AD%20v%C5%BEdy%20a%20za%20ka%C5%BEd%C3%A9ho%20re%C5%BEimu%2C%20kter%C3%BD%20tam%20vl%C3%A1dne.%20Ale%20zat%C3%ADmco%20demokratick%C3%A1%20levice%20si%20asi%20mysl%C3%AD%2C%20%C5%BEe%20n%C3%A1m%20sta%C4%8D%C3%AD%20bojovat%20s%C2%A0Fake%20News%2C%20tak%20j%C3%A1%20jsem%20vid%C4%9Bl%20dost%20v%C3%A1le%C4%8Dn%C3%BDch%20konflikt%C5%AF%20na%20to%2C%20abych%20si%20%C5%99ekl%3A%20Jist%C4%9B%2C%20%C5%A1ance%2C%20%C5%BEe%20takov%C3%BD%20konflikt%20nastane%2C%20je%20minim%C3%A1ln%C3%AD.%20Ale%20i%20kv%C5%AFli%20takov%C3%A9%20minim%C3%A1ln%C3%AD%20mo%C5%BEnosti%20(a%C5%A5%20u%C5%BE%20nebezpe%C4%8D%C3%AD%20Ruska%2C%20nebo%20jak%C3%A9hokoliv%20jin%C3%A9ho)%20m%C3%A1me%20p%C5%99ece%20arm%C3%A1du.%20Ale%20malou%2C%20profesion%C3%A1ln%C3%AD.%20Ta%20by%20v%C2%A0krizov%C3%A9%20pot%C5%99ebovala%20podporu.%20A%20tady%20m%C3%A1me%20t%C5%99i%20sta%20tis%C3%ADc%20lid%C3%AD%2C%20kte%C5%99%C3%AD%20maj%C3%AD%20zbra%C5%88%20a%20um%C3%AD%20s%20n%C3%AD%20zach%C3%A1zet.%20N%C4%9Bkdo%20v%C3%ADce%20n%C4%9Bkdo%20m%C3%A9n%C4%9B.%20Ale%20m%C3%A1me%20mezi%20lidmi%20v%C3%ADc%20Samopal%C5%AF%20vz.58%2C%20ne%C5%BE%20m%C3%A1%20arm%C3%A1da.%20P%C5%99i%20jak%C3%A9koliv%20krizov%C3%A9%20situaci%20tady%20m%C3%A1te%20seznam%20lid%C3%AD%20s%C2%A0adresami%20a%20se%20zbran%C3%AD%2C%20kter%C3%A9%20lze%20vyu%C5%BE%C3%ADt.%20Kte%C5%99%C3%AD%20ve%20sv%C3%A9m%20voln%C3%A9m%20%C4%8Dase%20a%20za%20sv%C3%A9%20pen%C3%ADze%20se%20zbran%C3%AD%20tr%C3%A9nuj%C3%AD.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EA%20m%C3%ADsto%20toho%2C%20aby%20si%20st%C3%A1t%20takovou%20skupinu%20obyvatel%20p%C5%99%C3%ADmo%20h%C3%BD%C4%8Dkal%2C%20tak%20se%20d%C4%9Bje%20opak.%20Ne%20ze%20strany%20%C4%8Cesk%C3%A9%20republiky%2C%20ale%20Evropsk%C3%A9%20unie.%20S%C2%A0ka%C5%BEd%C3%BDm%20dal%C5%A1%C3%ADm%20teroristick%C3%BDm%20%C3%BAtokem%20neleg%C3%A1ln%C3%AD%20zbran%C3%AD%20se%20zvy%C5%A1uje%20tlak%20na%20z%C3%A1kona%20dbal%C3%A9%20dr%C5%BEitele%20leg%C3%A1ln%C3%ADch%20zbran%C3%AD.%20Je%20to%20z%C2%A0podstaty%20v%C4%9Bci%20nesmysl%2C%20ale%20asi%20je%20nutno%20n%C4%9Bco%20d%C4%9Blat%20a%20je%20jednodu%C5%A1%C5%A1%C3%AD%20odzbrojit%20%C5%99%C3%A1dn%C3%A9%20ob%C4%8Dany%20ne%C5%BE%20islamisty.%20Nav%C3%ADc%20tu%20m%C3%A1me%20jednozna%C4%8Dn%C3%BD%20trend%20doby%20posedl%C3%A9%20bezpe%C4%8Dnost%C3%AD.%20Prob%C4%9Bhne%20%C3%BAtok%20vojensky%20vyhl%C3%AD%C5%BEej%C3%ADc%C3%AD%20zbran%C3%AD%2C%20zak%C3%A1%C5%BEeme%20vojensky%20vyhl%C3%AD%C5%BEej%C3%ADc%C3%AD%20zbran%C4%9B.%20Prob%C4%9Bhne%20%C3%BAtok%20no%C5%BEem%2C%20zak%C3%A1%C5%BEeme%20no%C5%BEe.%20Prob%C4%9Bhne%20%C3%BAtok%20SUV%2C%20zak%C3%A1%C5%BEeme%20SUV%E2%80%A6%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_132303%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20132303%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22425%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EJ%C3%A1%20ale%20chci%2C%20aby%20se%20300%C2%A0000%20lid%C3%AD%20v%C2%A0t%C3%A9to%20zemi%20nec%C3%ADtilo%20ohro%C5%BEeno.%20Aby%20nebyla%20naru%C5%A1ena%20jejich%20d%C5%AFv%C4%9Bra%20v%C2%A0instituce%2C%20co%C5%BE%20vid%C3%ADm%20jako%20jedno%20z%C2%A0nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%ADch%20nebezpe%C4%8D%C3%AD%20dne%C5%A1ka.%20Jsem%20velmi%20ne%C5%A1%C5%A5astn%C3%BD%2C%20kdy%C5%BE%20vid%C3%ADm%20stoupaj%C3%ADc%C3%AD%20vlnu%20skepse%2C%20ned%C5%AFv%C4%9Bry%20v%20instituce%20a%20%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD%20konspira%C4%8Dn%C3%ADch%20teori%C3%AD.%20M%C3%A1m%20ale%20st%C3%A1le%20v%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD%20probl%C3%A9m%20s%20nimi%20bojovat.%20Kdy%C5%BE%20m%C4%9B%20p%C5%99ed%20lety%20n%C4%9Bkdo%20p%C5%99esv%C4%9Bd%C4%8Doval%2C%20jak%20se%20%E2%80%9Eglobalisti%E2%80%9C%20sna%C5%BE%C3%AD%20omezit%20hotovost%2C%20%C5%A5ukal%20jsem%20si%20na%20%C4%8Delo.%20Te%C4%8F%20m%C3%A1me%20omezov%C3%A1n%C3%AD%20hotovosti%20%E2%80%93%20rakousk%C3%BD%20parlament%20se%20t%C3%ADm%20zab%C3%BDv%C3%A1%2C%20nejde%20o%20konspiraci.%20%C5%A4ukal%20jsem%20si%20na%20%C4%8Delo%2C%20kdy%C5%BE%20n%C4%9Bkdo%20mluvil%20o%20evropsk%C3%A9m%20projektu%20nahrazen%C3%AD%20p%C5%AFvodn%C3%ADho%20obyvatelstva.%20%C5%A4uk%C3%A1m%20si%20na%20%C4%8Delo%20po%C5%99%C3%A1d%2C%20ale%20je%20to%20o%20n%C4%9Bco%20t%C4%9B%C5%BE%C5%A1%C3%AD%20kritizovat%2C%20kdy%C5%BE%20se%20stalo%20to%2C%20co%20se%20stal%20v%20roce%202015.%20A%20do%20toho%20naprosto%20zbyte%C4%8Dn%C4%9B%20p%C5%99ijde%20Evropsk%C3%A1%20komise%20s%20n%C3%A1padem%20na%C5%A1tvat%20dal%C5%A1%C3%ADch%20300%20000%20zcela%20%C3%BActyhodn%C3%BDch%20ob%C4%8Dan%C5%AF%20t%C3%A9to%20zem%C4%9B%20t%C3%ADm%2C%20%C5%BEe%20jim%20omez%C3%AD%20pr%C3%A1vo%20dr%C5%BEet%20zbra%C5%88.%20Samoz%C5%99ejm%C4%9B%2C%20zat%C3%ADm%20ne%20%C3%BApln%C4%9B%2C%20ale%20za%C4%8Dne%20to%20%E2%80%9Edlouh%C3%BDm%20z%C3%A1sobn%C3%ADkem%E2%80%9C%20a%20kon%C4%8D%C3%AD%20to%20pistol%C3%AD%2C%20no%C5%BEem%20del%C5%A1%C3%ADm%205%20cm%20a%20pep%C5%99ov%C3%BDm%20sprejem.%20To%20v%C5%A1e%20u%C5%BE%20v%C2%A0%C5%99ad%C4%9B%20zem%C3%AD%20z%C3%A1padn%C3%AD%20Evropy%20m%C3%A1me.%20%C5%BDe%20stra%C5%A1%C3%ADm%3F%20Z%C3%A1kaz%20olova%20do%20brok%C5%AF%2C%20co%C5%BE%20byl%20taky%20je%C5%A1t%C4%9B%20p%C5%99ed%20p%C3%A1r%20m%C4%9Bs%C3%ADci%20hoax%20a%20fake%20news%20a%20ejhle%20%E2%80%93%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fzbrojnice.com%2F2019%2F09%2F05%2Fzakaz-olova-vyjadreni-evropske-komise-k-navrhu-z-leta-2019%2F%22%20target%3D%22_blank%22%20rel%3D%22noopener%22%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cstrong%3Eje%20to%20tady%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E!%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EProto%20podporuji%20jakoukoliv%20pojistku%20pr%C3%A1va%20dr%C5%BEet%20zbra%C5%88.%20Podporuji%20to%20ve%20jm%C3%A9nu%20d%C5%AFv%C4%9Bry%20v%20instituce%2C%20d%C5%AFv%C4%9Bry%20v%20liber%C3%A1ln%C4%9B-demokratick%C3%BD%20spole%C4%8Densk%C3%BD%20%C5%99%C3%A1d%20a%20v%20kone%C4%8Dn%C3%A9m%20d%C5%AFsledku%20i%20ve%20jm%C3%A9nu%20d%C5%AFv%C4%9Bry%20v%20Evropskou%20unii.%20Podporuji%20to%20ve%20jm%C3%A9nu%20obranyschopnosti%20t%C3%A9to%20zem%C4%9B.%20M%C3%A1me%20funk%C4%8Dn%C3%AD%20zbra%C5%88ov%C3%A9%20z%C3%A1kony%2C%20zakonzervujme%20si%20tento%20stav!%20Nebojme%20se%2C%20nenastane%20tady%20Divok%C3%BD%20z%C3%A1pad%2C%20nenastane%20tady%20n%C4%9Bjak%C3%A9%20masov%C3%A9%20ozbrojov%C3%A1n%C3%AD%2C%20st%C3%A1le%20budou%20platit%20sou%C4%8Dasn%C3%A1%20krit%C3%A9ria%20a%20nikdo%20nedostane%20%C5%A1ir%C5%A1%C3%AD%20pravomoci%20zbra%C5%88%20u%C5%BE%C3%ADt.%20Dovolte%20mi%20zakon%C4%8Dit%20v%C3%BDzvou%20k%20demokratick%C3%A9%20levici%2C%20pro%20kterou%20vyu%C5%BEiji%20slavn%C3%BD%20cit%C3%A1t%20velk%C3%A9ho%20socialisty%20George%20Orwella%20z%20%C4%8Dl%C3%A1nku%20v%20Evening%20Standard%20osm%C3%A9ho%20ledna%201941%3A%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%E2%80%9EPu%C5%A1ka%20vis%C3%ADc%C3%AD%20na%20zdi%20d%C4%9Bln%C3%ADkova%20p%C5%99%C3%ADbytku%20je%20symbolem%20demokracie.%20Je%20na%C5%A1%C3%AD%20povinnost%C3%AD%20zajistit%2C%20aby%20to%20tak%20i%20z%C5%AFstalo.%E2%80%9C%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.konzervativninoviny.cz%22%3E%3Cem%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cstrong%3EKonzervativn%C3%AD%20noviny%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fem%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E', perex: '

Příspěvek šéfredaktora Konzervativních novin a zástupce ředitele Občanského institutu Matyáše Zrna na veřejném slyšení Senátu k petici „Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní“ 17. 9. 2019: 

', image: 'https://img.cncenter.cz/img/12/normal1050/5013918-img-vrazda-smrt-krev-pistole-nuz-ilustracni-vrah-crop-v0.jpg?v=0', views: 520, title: 'Zrno: Ochraňme své právo držet zbraně. Žádný Divoký západ tu nenastane', imgCount: 1, type: 'wide image', url: 'https://www.info.cz/nazory/zrno-ochranme-sve-pravo-drzet-zbrane-zadny-divoky-zapad-tu-nenastane-42960.html' }, { id: 42935, date: '2019-09-17 06:30:00', body: '%3Cp%3EKanada%2C%20Austr%C3%A1lie%20nebo%20nap%C5%99%C3%ADklad%20It%C3%A1lie.%20To%20jsou%20t%C5%99i%20ze%20sedmi%20zem%C3%AD%2C%20kde%20soci%C3%A1ln%C3%AD%20s%C3%AD%C5%A5%20Instagram%20zavedla%20letos%20v%20l%C3%A9t%C4%9B%20nov%C3%A9%20a%20do%20zna%C4%8Dn%C3%A9%20m%C3%ADry%20revolu%C4%8Dn%C3%AD%20opat%C5%99en%C3%AD.%20Po%C4%8Det%20lajk%C5%AF%20u%20jednotliv%C3%BDch%20p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvk%C5%AF%20nyn%C3%AD%20u%C5%BEivatel%C3%A9%20vid%C3%AD%20pouze%20u%20vlastn%C3%ADch%20fotografi%C3%AD%2C%20u%20t%C4%9Bch%20ciz%C3%ADch%20se%20jejich%20celkov%C3%BD%20po%C4%8Det%20nezobrazuje.%20Zm%C4%9Bna%20m%C3%A1%20omezit%20negativn%C3%AD%20aspekty%20pou%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD%20soci%C3%A1ln%C3%ADch%20s%C3%ADt%C3%AD%20%E2%80%93%20nezdrav%C3%A9%20sout%C4%9B%C5%BEen%C3%AD%20a%20hon%20za%20lajky.%20%3Ca%20rel%3D%22noopener%22%20href%3D%22https%3A%2F%2Fqz.com%2F1701863%2Fhiding-likes-on-facebook-and-instagram-might-actually-make-them-a-bit-better%2F%22%20target%3D%22_blank%22%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cstrong%3EMagaz%C3%ADn%20Quartz%20tvrd%C3%AD%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%2C%20%C5%BEe%20podobn%C3%A9%20opat%C5%99en%C3%AD%20testuje%20tak%C3%A9%C2%A0Facebook.%3Cimg%20id%3D%22AO_132141%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20132141%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%E2%80%9ETyto%20soci%C3%A1ln%C3%AD%20s%C3%ADt%C4%9B%20proch%C3%A1zej%C3%AD%20velkou%20a%20pom%C4%9Brn%C4%9B%20z%C3%A1sadn%C3%AD%20prom%C4%9Bnou%2C%E2%80%9C%20vysv%C4%9Btluje%20v%20rozhovoru%20pro%20INFO.cz%20zm%C4%9Bny%20Andrea%20Hurychov%C3%A1%2C%20zakladatelka%20agentury%20WeDigital%20a%20odbornice%20na%20soci%C3%A1ln%C3%AD%20s%C3%ADt%C4%9B.%20%E2%80%9EFacebook%20i%20Instagram%20byly%20a%20jsou%20vybudovan%C3%A9%20na%20principu%20lajkov%C3%A1n%C3%AD%2C%20respektive%20interakc%C3%AD%20u%C5%BEivatel%C5%AF.%20Lid%C3%A9%20si%20na%20to%20pom%C4%9Brn%C4%9B%20rychle%20navykli%20a%20pro%20mnoh%C3%A9%20z%20nich%20se%20to%20stalo%20jednoduch%C3%BDm%20zp%C5%AFsobem%20vyplavov%C3%A1n%C3%AD%20hormon%C5%AF%20odm%C4%9Bny%20a%20%C5%A1t%C4%9Bst%C3%AD%20%E2%80%93%20dopaminu%20a%20endorfinu%2C%E2%80%9C%20dod%C3%A1v%C3%A1.%20Jen%C5%BEe%20pro%20n%C4%9Bkter%C3%A9%20se%20hon%20za%20lajky%20stal%20n%C4%9B%C4%8D%C3%ADm%20mnohem%20podstatn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADm.%20%E2%80%9EJe%20fakt%2C%20%C5%BEe%20st%C3%A1le%20v%C3%ADce%20lid%C3%AD%20se%20na%20tom%20st%C3%A1v%C3%A1%20z%C3%A1visl%C3%BDmi%20a%20na%20soci%C3%A1ln%C3%AD%20s%C3%ADt%C4%9B%20p%C5%99id%C3%A1vaj%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky%20jen%20proto%2C%20aby%20lajk%C5%AF%20a%20srd%C3%AD%C4%8Dek%20nasb%C3%ADrali%20co%20nejv%C3%ADce%2C%E2%80%9C%20%C5%99%C3%ADk%C3%A1%C2%A0Hurychov%C3%A1.%20Soci%C3%A1ln%C3%AD%20tlak%2C%20kter%C3%BD%20takov%C3%A9%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20vyvol%C3%A1v%C3%A1%2C%20m%C5%AF%C5%BEe%20m%C3%ADt%20siln%C4%9B%20negativn%C3%AD%20d%C5%AFsledky%20na%20chov%C3%A1n%C3%AD%20jednotlivce.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EP%C5%99ehnan%C3%BD%20hon%20za%20zdvi%C5%BEen%C3%BDmi%20palci%20toti%C5%BE%20m%C5%AF%C5%BEe%20skon%C4%8Dit%20a%C5%BE%20t%C3%ADm%2C%20%C5%BEe%20u%C5%BEivatel%C3%A9%20svou%20osobn%C3%AD%20hodnotu%20odvozuj%C3%AD%20nikoliv%20od%20re%C3%A1ln%C3%A9ho%20%C5%BEivota%2C%20ale%20od%20po%C4%8Dtu%20lajk%C5%AF%20a%20srd%C3%AD%C4%8Dek%20pod%20profilovou%20fotografi%C3%AD.%20%E2%80%9EJe%20trendem%2C%20%C5%BEe%20v%C4%9Bt%C5%A1ina%20lid%C3%AD%20zve%C5%99ej%C5%88uje%20na%20soci%C3%A1ln%C3%AD%20s%C3%ADti%20p%C5%99edev%C5%A1%C3%ADm%20pozitivn%C3%AD%20z%C3%A1%C5%BEitky.%20Probl%C3%A9m%20p%C5%99ich%C3%A1z%C3%AD%20ve%20chv%C3%ADli%2C%20kdy%20neust%C3%A1le%20%C4%8Dekaj%C3%AD%20na%20to%2C%20kolik%20lid%C3%AD%20jim%20to%20olajkuje%2C%20a%20od%20toho%20odvozuj%C3%AD%20vlastn%C3%AD%20hodnotu%2C%E2%80%9C%20upozor%C5%88uje%20odbornice%20na%20soci%C3%A1ln%C3%AD%20s%C3%ADt%C4%9B.%20Podle%C2%A0Hurychov%C3%A9%20i%20%C5%A1%C3%A9f%C5%AF%20Instagramu%20mohou%20m%C3%ADt%20takov%C3%A9to%20vzorce%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20vliv%20na%20psychick%C3%A9%20zdrav%C3%AD%20u%C5%BEivatel%C5%AF%2C%20co%C5%BE%20byl%20d%C5%AFvod%2C%20pro%C4%8D%20se%20%E2%80%9Eschovaly%E2%80%9C%20lajk%C5%AF.%C2%A0%E2%80%9ETy%20lidi%20to%20mohlo%20v%20re%C3%A1ln%C3%A9m%20%C5%BEivot%C4%9B%20ni%C4%8Dit%3A%20jednodu%C5%A1e%20si%20zvykli%20existovat%20v%C3%ADce%20na%20soci%C3%A1ln%C3%ADch%20s%C3%ADt%C3%ADch%20ne%C5%BE%20ve%20skute%C4%8Dn%C3%A9%20realit%C4%9B.%20Jsou%20i%20p%C5%99%C3%ADpady%2C%20kdy%20influencerka%20uznala%2C%20%C5%BEe%20na%20soci%C3%A1ln%C3%ADch%20s%C3%ADt%C3%ADch%20%C5%BEila%20%C3%BApln%C4%9B%20jin%C3%BD%20%C5%BEivot%2C%E2%80%9C%20%C5%99%C3%ADk%C3%A1%20%C5%A1%C3%A9fka%20agentury%20WeDigital%2C%20kter%C3%A1%20se%20zam%C4%9B%C5%99uje%20na%20influencer%20marketing.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EZ%20pohledu%20soci%C3%A1ln%C3%ADch%20s%C3%ADt%C3%AD%20mohou%20b%C3%BDt%20%E2%80%9Eneviditeln%C3%A9%E2%80%9C%20lajky%20dal%C5%A1%C3%ADm%20impulzem%20v%20jejich%20v%C3%BDvoji%2C%20dal%C5%A1%C3%AD%20etapou.%20Odborn%C3%ADci%20argumentuj%C3%AD%2C%20%C5%BEe%20takov%C3%A1%20zm%C4%9Bna%20by%20mohla%20napomoci%20autenti%C4%8Dt%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADmu%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20u%C5%BEivatel%C5%AF%2C%20kte%C5%99%C3%AD%20tak%20ji%C5%BE%20nebudou%20tolik%20sv%C3%A1z%C3%A1ni%20nutkav%C3%BDm%20pocitem%20zve%C5%99ej%C5%88ovat%20sv%C3%A9%20osobn%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADb%C4%9Bhy%20jen%20proto%2C%20aby%20nalovili%20lajky%20a%20srd%C3%AD%C4%8Dka.%20S%C3%ADt%C4%9B%20by%20se%20tak%20v%20jist%C3%A9m%20smyslu%20mohly%20navr%C3%A1tit%20ke%20sv%C3%A9mu%20p%C5%AFvodn%C3%ADmu%20%C3%A9tosu.%20%E2%80%9EJe%20pravda%2C%20%C5%BEe%20okolo%20sebe%20vid%C3%ADm%20st%C3%A1le%20v%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD%20inflaci%20lajk%C5%AF.%20Lid%C3%A9%20je%20d%C3%A1vaj%C3%AD%20%C4%8Dasto%20naprosto%20bezmy%C5%A1lenkovit%C4%9B%2C%20bez%20toho%2C%20ani%C5%BE%20by%20je%20dan%C3%BD%20p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek%20oslovil.%20%C4%8Casto%20ani%20po%20minut%C4%9B%20nev%C4%9Bd%C3%AD%2C%20co%20lajkovali%2C%E2%80%9C%20poukazuje%20na%20aktu%C3%A1ln%C3%AD%20trend%C2%A0Hurychov%C3%A1.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_132142%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20132142%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EPodle%20%C5%A1%C3%A9fky%20agentury%20WeDigital%20je%20to%20proto%2C%20%C5%BEe%20v%20sou%C4%8Dasn%C3%A9%20dob%C4%9B%20%C4%8Del%C3%ADme%20velk%C3%A9mu%20n%C3%A1r%C5%AFstu%20obsahu%20na%20internetu%20a%20na%20s%C3%ADt%C3%ADch.%20%E2%80%9EProto%20mi%20p%C5%99ijde%2C%20%C5%BEe%20nejsiln%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD%20forma%20interakce%20na%20Facebooku%20a%20Instagramu%20je%20dnes%20koment%C3%A1%C5%99%20%C4%8Di%20p%C5%99%C3%ADm%C3%A1%20zpr%C3%A1va%2C%20kde%20je%20mnohem%20z%C5%99ejm%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD%2C%20%C5%BEe%20u%C5%BEivatele%20dan%C3%BD%20p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek%20n%C4%9Bjak%20zaujal%2C%E2%80%9C%20podot%C3%BDk%C3%A1%C2%A0Hurychov%C3%A1%20s%20t%C3%ADm%2C%20%C5%BEe%20z%20jednotliv%C3%BDch%20metrik%20je%20pro%20ni%20podstatn%C3%A1%20i%20doba%20udr%C5%BEen%C3%AD%20u%C5%BEivatele%20u%20p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvku%20na%20soci%C3%A1ln%C3%AD%20s%C3%ADti.%20%E2%80%9EAlgoritmus%20s%C3%ADt%C4%9B%20pak%20u%C5%BEivateli%20nab%C3%ADz%C3%AD%20c%C3%ADlen%C3%BD%20obsah%2C%20na%20kter%C3%A9m%20pak%20doty%C4%8Dn%C3%BD%20str%C3%A1v%C3%AD%20v%C3%ADce%20%C4%8Dasu%2C%E2%80%9C%20dopl%C5%88uje.%C2%A0%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%C5%BDe%20by%20omezen%C3%AD%20viditelnosti%20lajk%C5%AF%20m%C4%9Blo%20z%C3%A1sadn%C3%AD%20dopad%20na%20%C4%8Desk%C3%A9%20influencery%C2%A0si%20Hurychov%C3%A1%20nemysl%C3%AD.%20%E2%80%9EJe%20ale%20pravda%2C%20%C5%BEe%20pro%20marketingov%C3%A9%20mana%C5%BEery%20m%C5%AF%C5%BEe%20j%C3%ADt%20o%20komplikaci.%20Ti%20jsou%20toti%C5%BE%20%C4%8Dasto%20zvykl%C3%AD%20klientovi%20reportovat%C2%A0engagement%2C%20tedy%20kolik%20m%C4%9Bl%20p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek%20o%20produktu%20lajk%C5%AF%2C%20a%20tato%20zm%C4%9Bna%20jim%20do%20zna%C4%8Dn%C3%A9%20m%C3%ADry%20sebere%20v%C3%ADtr%20z%20plachet%2C%E2%80%9C%20m%C3%ADn%C3%AD%20odbornice.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20class%3D%22custom%20mGallery%22%20title%3D%22galleryObj%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%2242935%22%20width%3D%22435%22%20height%3D%22335%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E', perex: '

Sociální sítě Facebook a Instagram se pozvolna, ale o to výrazněji, transformují. Mark Zuckerberg totiž rozhodl, že motor jejich dřívějšího růstu, vzájemné udílení „lajků“, začne postupně omezovat, aby se ze zveřejňování příspěvků nestal hon za srdíčky a zdviženými palci. Zatím na zkoušku, v několika vybraných zemích, postupně se však novinka může rozšířit. Šéfka agentury WeDigital Andrea Hurychová v rozhovoru pro INFO.cz vysvětluje, že jde sice o krok správným směrem, není ovšem bez rizik.

', image: 'https://img.cncenter.cz/img/12/normal1050/5904913-img-facebook-lajky-lajk-socialni-sit-v2.jpg?v=2', views: 404, title: 'Soumrak lajků. Jak a proč velké sociální sítě začínají schovávat palce a srdíčka', imgCount: 1, type: 'normal', url: 'https://www.info.cz/strategie/soumrak-lajku-jak-a-proc-velke-socialni-site-zacinaji-schovavat-palce-a-srdicka-42935.html' }, { id: 42967, date: '2019-09-17 15:14:00', body: '%3Cp%3EMetnar%20also%20spoke%20about%20orders%20for%20the%20modernisation%20of%20a%20mobile%20hydrometeorological%20station%20and%20the%20servicing%20and%20repair%20of%20man-portable%20air-defense%20systems%20(MANPADS)%2C%20Jakub%20Fajnor%2C%20from%20the%20Defence%20Ministry%20press%20department%2C%20said.%C2%A0%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EThe%20LOV-Pz%20with%20an%20Iveco%20chassis%20is%20manufactured%20by%20VTU.%20The%20vehicle%20is%20a%20part%20of%20an%20artillery%20guidance%20system.%20It%20is%20to%20ensure%20the%20artillery%20reconnaissance%20of%20the%20battlefield%20or%20the%20search%20for%20targets%20and%20their%20location.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EMetnar%20told%20the%20government%20about%20five%20public%20orders%20for%20the%20deliveries%20of%20various%20components%20needed%20to%20assemble%20seven%20LOV-Pz%20sets.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EThrough%20them%2C%20the%20VTU%20wants%20to%20buy%20the%20Iveco%20vehicles%2C%20the%20Harris%20radio%20stations%2C%20the%20Bren-Tronics%20power%20systems%20and%20a%20guiding%20device%20for%20the%20arms%20stations.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EFajnor%20said%20the%20necessity%20to%20acquire%20the%20LOV-PZs%20arose%20from%20the%20concept%20of%20the%20Czech%20military%20build-up%20until%202025.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%22Within%20the%20required%20state%20by%202025%2C%20it%20cites%20the%20ability%20of%20the%20artillery%20to%20provide%20direct%20and%20overall%20fire%20support%20to%20the%20military%2C%20with%20the%20possibility%20of%20accurate%20finding%20and%20evaluation%20of%20targets%2C%20for%20which%20the%20equipment%20is%20used%2C%22%20Fajnor%20said.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EMetnar%20also%20unveiled%20the%20modernisation%20of%20the%20mobile%20hydrometeorological%20station%20Oblak%20(Cloud).%20This%20is%20a%20mobile%20container%20equipped%20with%20specific%20technologies%20and%20devices.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EThe%20VTU%20will%20modernise%20the%20container%20for%2016.5%20million%20crowns%20without%20VAT.%20The%20military%20will%20also%20ensure%20the%20life%20cycle%20of%2016%20sets%20of%20RBS-70s.%20Their%20manufacturer%20and%20supplier%2C%20the%20Swedish%20Saab%20Dynamics%20AB%2C%20will%20be%20in%20charge%20of%20four%20regular%20inspections%2C%20routine%20repairs%20and%20acquisition%20of%20spare%20parts%20for%2020%20million%20crowns%20without%20VAT%20until%202022.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E(%241%20%3D%2023.461%20crowns)%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20class%3D%22custom%20mGallery%22%20title%3D%22galleryObj%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%2242967%22%20width%3D%22435%22%20height%3D%22335%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E', perex: '

The Czech military will obtain seven new Artillery Reconnaissance Vehicles (LOV-Pz), Defence Minister Lubomir Metnar (for ANO) has told the government. The Military Technical Institute (VTU), which will assemble the vehicles, will pay 195 million crowns without VAT for their components. On Monday, Metnar informed the government about five military orders.

', image: 'https://img.cncenter.cz/img/12/normal1050/5926429-img-lubomir-metnar-vlada-v0.jpg?v=0', views: 47, title: 'Military to receive seven artillery reconnaissance vehicles', imgCount: 1, type: 'normal', url: 'https://www.info.cz/czech-news/military-to-receive-seven-artillery-reconnaissance-vehicles-42967.html' }, { id: 42971, date: '2019-09-17 20:00:00', body: '%3Cp%3EE.ON%20has%20the%20same%20time%20schedule%2C%20E.ON%20head%20Johannes%20Teyssen%20told%20journalists%20in%20Essen%20today.%20There%20have%20been%20several%20bidders%20but%20their%20names%20will%20not%20be%20disclosed%2C%20said%20Teyssen.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EE.ON%20sees%20the%20prepared%20sale%20of%20innogy\'s%20Czech%20assets%20as%20the%20greatest%20concession%20to%20the%20EC.%20If%20possible%2C%20it%20would%20keep%20them%2C%20said%20Teyseen.%20Nothing%20changes%20for%201.6%20million%20Czech%20clients%20who%20need%20not%20fear%20they%20will%20have%20to%20look%20for%20a%20new%20energy%20distributor%2C%20Chalupsky%20said.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EThe%20Commission%20said%20today%20E.ON%20energy%20company%20may%20take%20over%20part%20of%20innogy\'s%20assets%20but%20it%20has%20to%20sell%20gas%20and%20power%20assets%20of%20innogy%20on%20the%20Czech%20market%2C%20for%20example.%20The%20EC%20approved%20a%20proposal%20E.ON%20had%20submitted%20to%20it.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EE.ON%20proposed%20to%20sell%20Czech%20assets%20and%20some%20assets%20in%20Hungary%20and%20Germany.%20If%20E.ON%20does%20meet%20its%20commitment%20and%20sells%20the%20property%20the%20Commission%20will%20approve%20the%20merger%2C%20it%20said.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EThe%20EC%20decision%20was%20criticised%20by%20competitors%20and%20consumer%20protection%20associations%20that%20fear%20that%20E.ON%20will%20have%20a%20too%20strong%20position%20in%20some%20markets%2C%20with%20energy%20prices%20to%20go%20possibly%20up.%20E.ON%20will%20supply%20gas%20and%20electricity%20to%20some%2050%20million%20customers%20in%20Europe.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EGermany\'s%20innogy%20is%20the%20largest%20gas%20distributor%20in%20Czechia%2C%20employing%20some%204%2C100%20people%20on%20the%20market%20at%20the%20end%20of%20last%20year.%20It%20also%20distributes%20electricity%20and%20heat%20and%20provides%20other%20services.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%22The%20approved%20transaction%20between%20RWE%20and%20E.ON%20companies%20will%20have%20no%20impact%20on%20the%20existing%20relations%20with%20innogy%20customers%20in%20Czechia%2C%22%20innogy%20Energie%20CEO%20Tomas%20Varcop%20said.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%22I%20would%20like%20to%20emphasise%20that%20a%20new%20investor\'s%20entry%20into%20the%20Czech%20group%20innogy%20in%202020%20will%20be%20prepared%20under%20supervision%20and%20guarantees%20of%20the%20European%20Commission%2C%22%20said%20Varcop.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EEuro.cz%20reported%20this%20week%20that%2C%20according%20to%20available%20information%2C%20CEZ%20group%2C%20Energeticky%20a%20prumyslovy%20holding%20(EPH)%20of%20entrepreneur%20Daniel%20Kretinsky%2C%20KKCG%20of%20entrepreneur%20Karel%20Komarek%20and%20Slovak%20firm%20SPP%20are%20prospective%20buyers%20of%20the%20part%20of%20innogy%20CR.%20CEZ%20spokesman%20Ladislav%20Kriz%20told%20CTK%20the%20firm%20would%20make%20a%20decision%20based%20on%20the%20sale\'s%20conditions.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EInterest%20in%20innogy%20was%20also%20expressed%20by%20Macquarie%20Infrastructure%20and%20Real%20Assets%20(MIRA)%2C%20a%20division%20of%20Australian%20financial%20group%20Macquarie.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20class%3D%22custom%20mGallery%22%20title%3D%22galleryObj%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%2242971%22%20width%3D%22435%22%20height%3D%22335%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EIn%20line%20with%20the%20EC%20decision%2C%20a%20group%20of%20investors%20led%20by%20MIRA%20is%20due%20to%20become%20a%20sole%20shareholder%20of%20innogy%20Grid%20Holding%20(iGH)%20which%20controls%20a%20major%20part%20of%20gas%20distribution%20in%20Czechia.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EMIRA%20currently%20owns%2049.96%20percent%20of%20iGH.%20It%20said%20at%20the%20end%20of%20April%20it%20exercised%20the%20pre-emptive%20right%20to%20the%20remaining%2050.04%20percent%20of%20the%20stock%20held%20by%20RWE.%20RWE%20said%20MIRA%20had%20paid%20some%20EUR1.8bn%20(Kc46.2bn)%20for%20the%20remainder%20of%20iGH%2C%20Reuters%20agency%20reported%20earlier.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EAustralin%20bank%20Macquarie\'s%20fund%20has%20a%2031%20percent%20stake%20in%20EP%20Infrastructure%20(EPIF)%2C%20a%20major%20part%20of%20EPH.%20Innogy%20also%20runs%20six%20gas%20storage%20tanks%20in%20Czechia.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EE.ON%20is%20buying%20innogy\'s%20assets%20under%20a%20property%20swap%20agreement%20with%20Germany\'s%20RWE.%20After%20completing%20the%20deal%20E.ON%20will%20focus%20on%20distribution%20and%20retail%20sale%20of%20electricity%20and%20gas%20and%20RWE%20on%20wholesale%20electricity%20production.%20RWE%20will%20also%20become%20a%20key%20player%20on%20the%20renewable%20market.%3C%2Fp%3E', perex: '

A new investor of a Czech part of energy group innogy will be known next year, innogy Czech Republic spokesman Martin Chalupsky told CTK today in reaction to an EC decision under which E.ON can take over some of innogy's assets if it meets certain conditions.

', image: 'https://img.cncenter.cz/img/12/normal1050/5926792-img-innogy-v0.jpg?v=0', views: 47, title: 'New investor of Czech part of innogy to be known next year', imgCount: 1, type: 'normal', url: 'https://www.info.cz/czech-news/new-investor-of-czech-part-of-innogy-to-be-known-next-year-42971.html' }, ]; // Spust controller $('.main-article.next-article').nextArticleController({ articles: articles, mainArticleId: mainArticleId, nextArticleRenderer: { element: '.main-article.next-article', options: { renderCallbacks: [function(selectedArticle) { if (selectedArticle.type.indexOf('normal') < 0) $('.four-col.left.second').css({marginTop: 776}); }] } }, nextArticleLoader: { element: loaderSelector, options: { duration: 10 } }, scrollTarget: { element: loaderSelector, options: { tolerance: 200 } } }); }); })(jQuery);