Voličský průkaz pro 2. kolo voleb 2018. Vzor žádosti zde | info.cz

Články odjinud

Víte, jak si vyřídit voličský průkaz pro druhé kolo voleb? Nejlepší je nečekat

Také při prezidentských volbách množství Čechů volilo na voličské průkazy. Velká část z nich si zřejmě nechala poslat průkaz na obě kola voleb. Ti, kteří ale průkaz nemají, o něj mohou požádat i mezi koly voleb. Nejlépe je ale s žádostí neotálet.

Voličský průkaz umožňuje obyvatelům České republiky hlasovat mimo místo svého trvalého bydliště. Požádat o něj je možné poštou, osobně i prostřednictvím datové schránky.

Kdy je možné žádat o voličský průkaz

Pokud chce volič zažádat o průkaz prostřednictvím pošty, musí žádost dorazit na obecní úřad v místě jeho trvalého bydliště nejpozději 7 dnů před prvním dnem volby, to znamená do 19. ledna 2018. Stejný den také musí žádost nejpozději dorazit prostřednictvím datové schránky. Pokud chcete tedy žádost zaslat poštou, je nejlepší to udělat už na začátku příštího týdne.

Zažádat o průkaz je možné také osobně. I v tomto případě musí volič dorazit na obecní úřad do místa svého trvalého bydliště, a to nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování, to znamená do 24. ledna do 16. hodiny.

Konečné výsledky po 1. kole
Vstup do speciálu
Sečteno: 100.00%
Účast: 61.92%

Jak žádat o voličský průkaz

Při osobní i písemné žádosti je nutné upřesnit, jak si volič průkaz vyzvedne. Buď si pro něj na úřad může přijít osobně, případně si jej může nechat zaslat na předem určenou adresu, nebo pověřit příbuzného či známého, aby průkaz vyzvedl. Pokud ale doklad vyzvedne někdo třetí, nestačí se na tom jen předem domluvit se zaměstnancem úřadu, ale je nutné, aby žádající volič sepsal plnou moc, na které bude jeho úředně ověřený podpis a kterou vybaví člověka, který mu doklad vyzvedává.

Žádost nemá unifikovanou podobu. Musí v ní všechny důležité identifikační údaje. Možná je například tato podoba: „Já, níže podepsaný/á, JMÉNO, narozený/á DATUM, trvalý pobyt ADRESA, žádám tímto o vydání voličského průkazu pro druhé kolo prezidentských voleb, které se uskuteční 26. a 27. ledna 2018.“

Pokud si nejste jistí, u kterého úřadu žádat o voličský průkaz, můžete to zjistit zadáním vašeho trvalého bydliště zde>>>

K písemné žádosti o průkaz je nutné připojit úředně ověřený podpis. Pokud zájemce žádá o ověření podpisu krajský úřad, obecní úřad, úřady městských částí nebo obvodů statutárních měst může dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sbírky požádat o osvobození od poplatků za ověření a nic tedy neplatí. Podpis mohou ověřit i držitelé poštovní licence, Hospodářská komora ČR nebo notáři. Ti ale mohou za úkon požadovat poplatek.

Jak volit v zahraničí

Češi se mohou voleb zúčastnit i v zahraničí. Pokud je žadatel za hranicemi krátkodobě a  má trvalé bydliště v České republice, postup je podobný. Musí o průkaz zažádat obecní úřad v místě svého trvalého bydliště, a to buď osobně do 24. ledna 2018, nebo písemně, případně skrze datovou schránku do 19. ledna. Žadatel si průkaz může vyzvednout osobně, pověřit třetí osobu, která bude mít jeho plnou moc s ověřeným podpisem, případně si jej nechá zaslat na předem uvedenou adresu, nebo přímo na zastupitelský úřad v zahraničí, kde bude volit.

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí musí čeští občané bez trvalého bydliště v ČR požádat zastupitelský úřad o zapsání do zvláštního seznamu voličů. Neobrací se tedy na úřady v Česku, ale na zastupitelský úřad v zahraničí dle místa jejich pobytu. Při žádosti o zápis musí předložit originál, případně ověřenou kopii dokladů, které potvrzují totožnost, státní občanství a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu v zahraničí. Tuto žádost musí zastupitelský úřad obdržet nejpozději 40 dnů před začátkem voleb, tedy do 3. prosince 2017.

Pokud se volič žijící trvale v zahraničí nebude v době konání voleb nacházet v místě svého zastupitelského úřadu, může požádat o voličský průkaz. O ten žádá opět přímo zastupitelský úřad (ne český obecní úřad). Lhůty platí stejné jako při žádostech v ČR. Do 24. ledna 2018 lze žádat osobně, do 19. ledna písemně. Nutné je ale už předtím vyřídit zápis do zvláštního seznamu voličů (pokud již člověk v zahraničí v tomto úřadu nevolil předtím, v tom případě by měl být ve zvláštním seznamu již automaticky).

Kde volit v zahraničí

V zahraničí se volby konají na zastupitelských úřadech, jejichž seznam najdete zde (volit lze pouze na velvyslanectvích nebo generálních konzulátech).

Vše o volbách prezidenta ČR 2018 čtěte zde

Videa a bohaté fotogalerie z prezidentských voleb sledujte na Blesk.cz

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Češi budou vybírat celkem 21 nových poslanců. Volí se poměrným systémem, to znamená, že strana musí získat minimálně 5 % hlasů, aby měla nárok na křeslo v parlamentu. I těchto voleb je možné se zúčastnit mimo místo trvalého bydliště na voličský průkaz, nelze ovšem odvolit v zahraničí.

Jak volit Kandidáti Seznam europoslanců Průzkumy Voličský průkaz Jak se stát členem volební komise Jak vypadá europarlament Historie voleb do EP

Články odjinud

Američtí generálové připouští válku s Čínou. Přijde náraz a bude nás to bolet, varuje Páral

„Máme se skvěle,“ oznámil na pondělní tiskové konferenci k prvnímu nástřelu státního rozpočtu premiér Andrej Babiš. Komentátor a ekonomický analytik týdeníku Euro Pavel Páral souhlasí. Otázkou ale zůstává: Na jak dlouho? Svět se totiž i kvůli obchodní válce mezi USA a Čínou začíná stávat dost nepředvídatelným místem. A aktuální politická garnitura dle Párala příliš nemyslí na horší časy. Náraz přitom přijde, otázkou je jen kdy, dodává Páral.

Link

Vlády, ve kterých Babiš figuroval, dle Párala založily svou strategii na utrácení. Politicky to host Pavla Štrunce chápe, může to ale mít neblahé dopady. Kvůli rozdávání totiž Česko údajně přišlo o stabilizační mechanismy. „Když přijdou další krize a ekonomika se propadne, tak nám svět zdraží úvěry a půjčky. Stát nebude mít na investice, ubude práce, lidé přestanou utrácet. A důchodcům se zase brutálně zmrazí penze,“ vysvětluje Páral.

Link

V jednom ohledu navíc stav veřejných financí připomíná Řecko těsně před krizí. „Brutálně tu narostly náklady na provoz státu, přesně to se dělo i v Řecku. Výdaje vyrostly za pět let ze 130 na 209 miliard. To je fakt hodně,“ míní novinář. 

Proč je zdanění bank podle Párala špatný nápad? Kdy lidé poprvé pocítí zhoršení ekonomické situace? A v čem je nebezpečná důchodová politika aktuální vlády? Podívejte se na rozhovor.

Link

', image: 'https://img.cncenter.cz/img/12/normal1050/5724383-img-anna-shavit-v0.jpg?v=0', views: 2297, title: 'Insider: SPD zahrozí. Její kampaň jen nevidíte, říká žena, která pomohla stvořit „knížete“', imgCount: 7, type: 'wide gallery', url: 'https://www.info.cz/podcasty/insider/insider-spd-zahrozi-jeji-kampan-jen-nevidite-rika-zena-ktera-pomohla-stvorit-knizete-41719.html' }, { id: 41725, date: '2019-05-22 20:00:00', body: '%3Cp%3EPodle%20n%C4%9Bj%20%C5%A1lo%20tehdy%20zejm%C3%A9na%20o%20iniciativu%20polsk%C3%A9%20velvyslankyn%C4%9B.%20%E2%80%9EN%C4%9Bkdo%20z%20produkce%20n%C3%A1s%20varoval%2C%20%C5%BEe%20to%20je%20kr%C3%A1va.%20No%2C%20a%20ono%20se%20uk%C3%A1zalo%2C%20%C5%BEe%20fakt%20je%2C%E2%80%9C%20tvrd%C3%AD%20v%20rozhovoru%20s%20Mirkem%20Topol%C3%A1nkem%20re%C5%BEis%C3%A9r%20reklamn%C3%ADch%20spot%C5%AF%20a%20herec.%20Odm%C3%ADt%C3%A1%20ale%2C%20%C5%BEe%20by%20mu%20politick%C3%A1%20korektnost%20n%C4%9Bjak%20br%C3%A1nila%20v%20tvorb%C4%9B.%20%E2%80%9EKdy%C5%BE%20se%20to%20klientovi%20vyplat%C3%AD%2C%20bude%20i%20reklama%20po%C5%99%C3%A1dn%C4%9B%20politicky%20nekorektn%C3%AD%2C%E2%80%9C%20tvrd%C3%AD.%20P%C5%99ipou%C5%A1t%C3%AD%20ale%2C%20%C5%BEe%20t%C5%99eba%20v%20Americe%20u%C5%BE%20je%20situace%20pon%C4%9Bkud%20jin%C3%A1.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_122815%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20122815%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EKoh%C3%A1k%20z%C3%A1rove%C5%88%20odm%C3%ADt%C3%A1%2C%20%C5%BEe%20by%20se%20n%C4%9Bjak%20anga%C5%BEoval%20v%20aktu%C3%A1ln%C3%ADch%20demonstrac%C3%ADch%20proti%20Marii%20Bene%C5%A1ov%C3%A9%20a%20Andreji%20Babi%C5%A1ovi.%20Situace%20dle%20jeho%20slov%20zat%C3%ADm%20nen%C3%AD%20tak%20v%C3%A1%C5%BEn%C3%A1.%20%E2%80%9EA%C5%BE%20p%C5%AFjde%20skute%C4%8Dn%C4%9B%20do%20tuh%C3%A9ho%2C%20n%C4%9Bco%20provedu%2C%E2%80%9C%20dod%C3%A1v%C3%A1.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_122816%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20122816%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EJak%20se%20Koh%C3%A1k%20v%C5%AFbec%20dostal%20k%20to%C4%8Den%C3%AD%20reklam%3F%20Je%20si%20jist%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD%20ve%20v%C3%A1%C5%BEn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADch%2C%20nebo%20sp%C3%AD%C5%A1%20komick%C3%BDch%20rol%C3%ADch%3F%20Pod%C3%ADvejte%20se%20na%20rozhovor%20v%20%C3%BAvodu%20%C4%8Dl%C3%A1nku.%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3E%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.info.cz%2Ftag%2Ftopolshow%2F1%22%20target%3D%22_blank%22%3EDal%C5%A1%C3%AD%20d%C3%ADly%20Topol%20Show%20naleznete%20ZDE%20%26gt%3B%26gt%3B%26gt%3B%3C%2Fa%3E%3C%2Fh2%3E', perex: '

Vzpomínáte na reklamu T-mobilu, ve které herec Ivan Trojan nakupoval různé výrobky od polského šmelináře? Před pěti lety způsobil tento spot slušný poprask, který vedl až k jeho stažení z vysílání. Režisér Jakub Kohák v novém dílu Topol show odhaluje zákulisí mediálního skandálu.

', image: 'https://img.cncenter.cz/img/12/normal1050/5722238-img-topolanek-rozhovor-video-kohak-v2.jpg?v=2', views: 1454, title: 'Kohák: Chci hrát záporáka v bondovce a byl bych i dobrý prezident. „Bóbiku“ jsem odmítl', type: 'wide video', url: 'https://video.info.cz/topol-show/kohak-chci-hrat-zaporaka-v-bondovce-a-byl-bych-i-dobry-prezident-bobiku-jsem-odmitl-41725.html' }, { id: 41709, date: '2019-05-22 06:00:00', body: '%3Cp%3EDo%20zah%C3%A1jen%C3%AD%20evropsk%C3%BDch%20voleb%20zb%C3%BDvaj%C3%AD%20u%C5%BE%20jen%20des%C3%ADtky%20hodin%20a%20volebn%C3%AD%20kampa%C5%88%20ve%20Francii%20se%20vyost%C5%99uje.%20Zat%C3%ADmco%20opozice%20prezentuje%20hlasov%C3%A1n%C3%AD%20jako%20referendum%20o%20prezidentovi%C2%A0Emmanuelu%20Macronovi%2C%20macronovci%20varuj%C3%AD%20p%C5%99ed%20nacionalisty%20a%20spojenci%20Kremlu%2C%20kte%C5%99%C3%AD%20cht%C4%9Bj%C3%AD%20zni%C4%8Dit%20Evropu.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EPond%C4%9Bln%C3%ADm%20rozhovorem%20pro%20n%C4%9Bkolik%20region%C3%A1ln%C3%ADch%20den%C3%ADk%C5%AF%20se%20do%20kampan%C4%9B%20pln%C4%9B%20vlo%C5%BEil%20i%20samotn%C3%BD%20Macron.%20%E2%80%9ENem%C5%AF%C5%BEu%20b%C3%BDt%20div%C3%A1kem%2C%20ale%20akt%C3%A9rem%20t%C4%9Bchto%20evropsk%C3%BDch%20voleb%2C%20kter%C3%A9%20jsou%20nejd%C5%AFle%C5%BEit%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD%20od%20roku%201979%2C%20proto%C5%BEe%20unie%20%C4%8Del%C3%AD%20existen%C4%8Dn%C3%ADmu%20riziku%2C%E2%80%9C%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Finternational%2Farticle%2F2019%2F05%2F20%2Feuropeennes-emmanuel-macron-denonce-une-connivence-entre-les-nationalistes-et-des-interets-etrangers_5464727_3210.html%22%20target%3D%22_blank%22%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cstrong%3Eprohl%C3%A1sil%20s%20t%C3%ADm%2C%20%C5%BEe%20sice%20nen%C3%AD%20%C5%A1%C3%A9fem%20strany%2C%20nese%20ale%20%E2%80%9Ehistorickou%20zodpov%C4%9Bdnost%E2%80%9C.%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_122755%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20122755%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EP%C5%99%C3%ADm%C3%A9%20zapojen%C3%AD%20prezidenta%20do%20kampan%C4%9B%20%E2%80%93%20podle%20n%C4%9Bkter%C3%BDch%20kritik%C5%AF%20tak%20hlava%20st%C3%A1tu%20opou%C5%A1t%C3%AD%20svoji%20roli%20%E2%80%93%20ale%20Francie%20za%C5%BEila%20u%C5%BE%20v%20minulosti.%20V%20roce%202009%20se%20podobn%C4%9B%20hlasit%C4%9B%20anga%C5%BEoval%20i%20Nicolas%20Sarkozy.%20Krom%C4%9B%20samotn%C3%A9ho%20prezidenta%20vede%20v%20posledn%C3%ADch%20dnech%20kampa%C5%88%20i%2015%20ministr%C5%AF%20v%C4%8Detn%C4%9B%20premi%C3%A9ra%20%C3%89douarda%20Philippa.%20Volby%20do%20Evropsk%C3%A9ho%20parlamentu%2C%20kter%C3%A9%20v%20n%C4%9Bkter%C3%BDch%20zem%C3%ADch%20trp%C3%AD%20mizivou%20%C3%BA%C4%8Dast%C3%AD%2C%20slibuj%C3%AD%20ve%20Francii%20opakov%C3%A1n%C3%AD%20duelu%20z%20druh%C3%A9ho%20kola%20prezidentsk%C3%BDch%20voleb%20v%20kv%C4%9Btnu%202017.%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3E%E2%80%9EJe%20to%20na%20zvracen%C3%AD%E2%80%9C%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3EV%20posledn%C3%ADch%20pr%C5%AFzkumech%20se%20na%20prvn%C3%AD%20m%C3%ADsto%20vy%C5%A1vihlo%20nacionalistick%C3%A9%20N%C3%A1rodn%C3%AD%20sdru%C5%BEen%C3%AD%20Marine%20Le%20Penov%C3%A9%2C%20kter%C3%A9%20se%20b%C4%9Bhem%20posledn%C3%ADch%20m%C4%9Bs%C3%ADc%C5%AF%20pravideln%C4%9B%20st%C5%99%C3%ADd%C3%A1%20v%20%C4%8Dele%20s%20Macronov%C3%BDm%20hnut%C3%ADm%20Republika%20vp%C5%99ed!.%20Pr%C3%A1v%C4%9B%20na%20lepenovce%20proto%20Macron%20zam%C4%9B%C5%99il%20svoji%20kritiku.%20P%C5%99ipomn%C4%9Bl%2C%20%C5%BEe%20evropsk%C3%A9%20volby%20v%20roce%202017%20vyhr%C3%A1li%20pr%C3%A1v%C4%9B%20oni%2C%20tehdy%20je%C5%A1t%C4%9B%20pod%20n%C3%A1zvem%20N%C3%A1rodn%C3%AD%20fronta%3A%20%E2%80%9EUsp%C4%9Bli%20na%20evropsk%C3%A9%20%C3%BArovni%3F%20Hlasovali%20proti%20v%C5%A1emu%2C%20co%20je%20ve%20francouzsk%C3%A9m%20z%C3%A1jmu.%20Jejich%20projekt%20oslabuje%20Francii%20a%20rozd%C4%9Bluje%20Evropu%2C%E2%80%9C%20argumentoval.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EHlavn%C3%AD%20ud%C3%A1lost%C3%AD%20posledn%C3%ADch%2048%20hodin%20se%20ale%20stala%20p%C5%99%C3%ADtomnost%20Steva%20Bannona%20v%20Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEi.%20B%C3%BDval%C3%BD%20poradce%20americk%C3%A9ho%20prezidenta%20Donalda%20Trumpa%20a%20ideolog%20sna%C5%BE%C3%ADc%C3%AD%20se%20o%20spojen%C3%AD%20evropsk%C3%A9%20krajn%C3%AD%20pravice%20p%C5%99ed%20volbami%20p%C5%99ijel%20do%20Francie%20podpo%C5%99it%20lepenovce.%20%E2%80%9ETo%20je%20z%C3%A1sah%20do%20volebn%C3%AD%20suverenity%E2%80%A6na%20zvracen%C3%AD%2C%E2%80%9C%20napsal%20na%20Twitter%20St%C3%A9phane%20S%C3%A9journ%C3%A9%2C%20%C5%99editel%20kampan%C4%9B%20macronovc%C5%AF%20a%20tak%C3%A9%20jeden%20z%20p%C5%99edn%C3%ADch%20kandid%C3%A1t%C5%AF%20na%20europoslaneck%C3%A9%20k%C5%99eslo.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_122731%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_HTML%22%20title%3D%22HTML%20box%20122731%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22HTML%20box%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%C5%A0%C3%A9fka%20strany%20Le%20Penov%C3%A1%20nejd%C5%99%C3%ADve%20tvrdila%2C%20%C5%BEe%20se%20o%20Bannonov%C4%9B%20n%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bv%C4%9B%20dozv%C4%9Bd%C4%9Bla%20a%C5%BE%20z%20tisku%2C%20brzy%20se%20ale%20uk%C3%A1zalo%2C%20%C5%BEe%20populistick%C3%A9ho%20guru%20nav%C5%A1t%C3%ADvili%20v%20hotelu%20Bristol%2C%20kde%20s%C3%ADdl%C3%AD%2C%20dva%20vysoc%C3%AD%20p%C5%99edstavitel%C3%A9%20N%C3%A1rodn%C3%ADho%20sdru%C5%BEen%C3%AD.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EMacronovci%20toho%20vz%C3%A1p%C4%9Bt%C3%AD%20vyu%C5%BEili%20k%20%C3%BAtoku%20%E2%80%93%20volba%20N%C3%A1rodn%C3%ADho%20sdru%C5%BEen%C3%AD%20je%20jako%20d%C3%A1t%20hlas%20trojsk%C3%A9mu%20koni%20Kremlu%20a%20ciz%C3%ADm%20z%C3%A1jm%C5%AFm%2C%20jejich%C5%BE%20c%C3%ADlem%20je%20zni%C4%8Den%C3%AD%20Evropy.%20N%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bva%20lobbisty%20Bannona%20do%20tohoto%20obrazu%20p%C5%99esn%C4%9B%20zapad%C3%A1.%20S%C3%A1m%20Bannon%20v%20televizn%C3%ADm%20rozhovoru%20tvrdil%2C%20%C5%BEe%20p%C5%99ijel%20jen%20jako%20pozorovatel%20a%20%C5%BEe%20N%C3%A1rodn%C3%AD%20sdru%C5%BEen%C3%AD%20jeho%20pomoc%20nepot%C5%99ebuje.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ESm%C3%AD%C5%99liv%C4%9Bji%20se%20k%20n%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bv%C4%9B%20Bannona%20stav%C3%AD%20opozi%C4%8Dn%C3%AD%20Republik%C3%A1ni.%20P%C5%99ijet%20do%20Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEe%20a%20setk%C3%A1vat%20se%20s%20politiky%20z%20N%C3%A1rodn%C3%ADho%20sdru%C5%BEen%C3%AD%20pokl%C3%A1daj%C3%AD%20za%20jeho%20pr%C3%A1vo%2C%20n%C4%9Bco%20jin%C3%A9ho%20by%20ale%20bylo%2C%20kdyby%20sv%C3%BDm%20spojenc%C5%AFm%20nap%C5%99%C3%ADklad%20financoval%20kampa%C5%88.%20%E2%80%9ENemysl%C3%ADm%2C%20%C5%BEe%20je%20n%C4%9Bjak%C3%BDm%20tajemn%C3%BDm%20poradcem%20nebo%20guru%2C%20je%20ale%20zjevn%C3%A9%2C%20%C5%BEe%20je%20v%C3%ADc%20ne%C5%BE%20jen%20pozorovatelem%2C%E2%80%9C%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.bfmtv.com%2Fpolitique%2Fpolemique-autour-de-la-venue-de-steve-bannon-a-paris-on-se-trompe-de-combat-assure-la-droite-1695355.html%22%20target%3D%22_blank%22%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cstrong%3Espekulovala%20v%20televizi%20BFM%20poslankyn%C4%9B%20Constance%20Le%20Gripov%C3%A1%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E.%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3EL%C3%ADd%C5%99i%20se%20h%C3%A1dali%20o%20Orb%C3%A1na%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3EOstr%C3%A9%20v%C3%BDm%C4%9Bny%20n%C3%A1zor%C5%AF%20padaly%20i%20v%20pond%C4%9Bln%C3%AD%20televizn%C3%AD%20debat%C4%9B%2C%20kde%20se%20st%C5%99etli%20l%C3%ADd%C5%99i%20hlavn%C3%ADch%20kandiduj%C3%ADc%C3%ADch%20stran.%20Jedn%C3%ADm%20z%20hlavn%C3%ADch%20t%C3%A9mat%20nakonec%20nebyly%20Macronovy%20reformy%20Evropsk%C3%A9%20unie%2C%20ale%20sp%C3%AD%C5%A1e%20vztah%20Republik%C3%A1n%C5%AF%20k%20ma%C4%8Farsk%C3%A9mu%20premi%C3%A9rovi%20Viktoru%20Orb%C3%A1novi.%20Jedni%C4%8Dka%20vl%C3%A1dn%C3%AD%20kandid%C3%A1tky%20Nathalie%20Loiseauov%C3%A1%20prohl%C3%A1sila%2C%20%C5%BEe%20se%20nikdy%20nestane%20%C4%8Dlenkou%20stejn%C3%A9%20poslaneck%C3%A9%20frakce%2C%20pokud%20v%20n%C3%AD%20bude%20sed%C4%9Bt%20i%20ma%C4%8Farsk%C3%BD%20Fidesz.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_122756%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20122756%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EOrb%C3%A1na%20se%20ale%20zastal%20republik%C3%A1nsk%C3%BD%20l%C3%ADdr%20Francois-Xavier%20Bellamy%3A%20%E2%80%9ESnahou%20o%20vylou%C4%8Den%C3%AD%20Orb%C3%A1na%20ho%20tla%C4%8D%C3%ADte%20do%20rukou%20Salvinimu%20(italsk%C3%BD%20ministr%20vnitra%20a%20v%C5%AFdce%20krajn%C4%9B%20pravicov%C3%A9%20Ligy%2C%20pozn.%20red.)%2C%E2%80%9C%20kontroval.%20Ma%C4%8Farsk%C3%A9ho%20premi%C3%A9ra%20se%20%C4%8D%C3%A1ste%C4%8Dn%C4%9B%20zastal%20i%20v%20debat%C4%9B%20o%20plak%C3%A1tov%C3%A9%20kampani%20p%C5%99ed%20volbami.%20Fidesz%20v%20n%C3%AD%20nevyb%C3%ADrav%C4%9B%20%C3%BAto%C4%8Dil%20na%20%C5%A1%C3%A9fa%20Evropsk%C3%A9%20komise%20Jeana-Clauda%20Junckera%2C%20jen%C5%BE%20je%20%C4%8Dlenem%20stejn%C3%A9%20poslaneck%C3%A9%20skupiny%20jako%20Orb%C3%A1n.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%E2%80%9ENejsem%20si%20jist%C3%A1%2C%20jestli%20jste%20byl%20v%20Ma%C4%8Farsku%2C%20ale%20kampa%C5%88%20proti%20Georgi%20Sorosovi%20je%20nen%C3%A1vistn%C3%A1%20a%20mluv%C3%AD%20o%20n%C4%9Bm%20jako%20o%20%C5%BEidovsk%C3%A9m%20kosmopolitovi%2C%20kter%C3%BD%20by%20m%C4%9Bl%20b%C3%BDt%20zast%C5%99elen%2C%E2%80%9C%20prohl%C3%A1sila%20Loiseauov%C3%A1%2C%20podle%20n%C3%AD%C5%BE%20Orb%C3%A1n%20%E2%80%9Epo%C5%A1pi%C5%88uje%20a%20ni%C4%8D%C3%AD%20evropsk%C3%A9%20hodnoty%E2%80%9C.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EKrom%C4%9B%20Sorose%20a%20Orb%C3%A1na%20se%20ale%20v%20kampani%20objevilo%20kr%C3%A1tce%20i%20jm%C3%A9no%20Vincenta%20Lamberta%2C%20tetraplegika%20p%C5%99e%C5%BE%C3%ADvaj%C3%ADc%C3%ADho%20po%20nehod%C4%9B%20na%20motorce%20u%C5%BE%20p%C5%99es%20deset%20let%20ve%20vegetativn%C3%ADm%20stavu.%20Soud%20p%C5%99ed%20%C4%8Dasem%20rozhodl%20o%20tom%2C%20%C5%BEe%20ho%20maj%C3%AD%20l%C3%A9ka%C5%99i%20v%20pond%C4%9Bl%C3%AD%2020.%20kv%C4%9Btna%20odpojit%20od%20p%C5%99%C3%ADstroj%C5%AF%2C%20siln%C4%9B%20v%C4%9B%C5%99%C3%ADc%C3%AD%20rodi%C4%8De%20mu%C5%BEe%20s%20t%C3%ADm%20ale%20nesouhlas%C3%AD.%20Bellamy%20proto%20v%20pond%C4%9Bl%C3%AD%20vyzval%20Macrona%2C%20aby%20do%20p%C5%99%C3%ADpadu%20zas%C3%A1hl.%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3EVym%C4%9Bnit%20premi%C3%A9ra%20se%20Macron%20nechyst%C3%A1%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3E%E2%80%9EPrezident%20republiky%20se%20nebude%20stav%C4%9Bt%20proti%20rozhodnut%C3%ADm%20justice%2C%20m%C5%AF%C5%BEe%20jen%20d%C3%A1t%20milost%20odsouzen%C3%A9mu%2C%20co%C5%BE%20je%20velmi%20odli%C5%A1n%C3%A9%20od%20toho%2C%20co%20%C5%BE%C3%A1daj%C3%AD%20rodi%C4%8De%20Vincenta%20Lamberta%E2%80%A6%20nejsem%20ani%20soudce%2C%20ani%20l%C3%A9ka%C5%99%2C%20a%20nem%C3%A1m%20tedy%20co%20%C5%99%C3%ADct%20k%20t%C3%A9to%20af%C3%A9%C5%99e%2C%E2%80%9C%20odpov%C4%9Bd%C4%9Bla%20Bellamymu%20Loiseauov%C3%A1.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_122757%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20122757%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EVe%20Francii%20se%20u%C5%BE%20tak%C3%A9%20spekuluje%20o%20tom%2C%20co%20by%20v%C3%ADt%C4%9Bzstv%C3%AD%20nacionalist%C5%AF%20znamenalo%20pro%20Macrona.%20%C4%8Casto%20zmi%C5%88ovanou%20variantou%20je%20v%C3%BDm%C4%9Bna%20premi%C3%A9ra%20Philippa%2C%20to%20ale%20prezident%20v%20pond%C4%9Bln%C3%ADm%20rozhovoru%20odm%C3%ADtl%20s%20t%C3%ADm%2C%20%C5%BEe%20%C5%A1%C3%A9f%20vl%C3%A1dy%20m%C3%A1%20nad%C3%A1le%20jeho%20plnou%20d%C5%AFv%C4%9Bru.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20class%3D%22custom%20mGallery%22%20title%3D%22galleryObj%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%2241709%22%20width%3D%22435%22%20height%3D%22335%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E', perex: '

Strhnout vítězství v evropských volbách ve Francii pro krajní pravici se v Paříži pokouší bývalý Trumpův poradce Steve Bannon. Nacionalistický ideolog přijel podpořit svoji spojenkyni Marine Le Penovou, jejíž Národní sdružení figuruje v posledních průzkumech na prvním místě.

', image: 'https://img.cncenter.cz/img/12/normal1050/5722289-img-francie-evropske-volby-kampan-v0.jpg?v=0', views: 984, title: 'Macron v první linii a trojský kůň Kremlu: Divoký závěr předvolební kampaně ve Francii ', imgCount: 8, type: 'wide gallery', url: 'https://www.info.cz/volby/volby-do-evropskeho-parlamentu/macron-v-prvni-linii-a-trojsky-kun-kremlu-divoky-zaver-predvolebni-kampane-ve-francii-41709.html' }, { id: 41720, date: '2019-05-22 12:00:00', body: '%3Cp%3EKl%C3%AD%C4%8Dov%C3%BDm%20faktorem%20%E2%80%93%20a%20v%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.info.cz%2Fvolby%2Fvolby-do-evropskeho-parlamentu%2Fze-ano-v-eurovolbach-ziska-pres-30-procent-vsadil-bych-proti-tomu-hodne-piv-rika-prokop-41600.html%22%20target%3D%22_blank%22%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cstrong%3Erozhovoru%20pro%20INFO.CZ%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%20na%20to%20u%C5%BE%20upozor%C5%88oval%20sociolog%20Daniel%20Prokop%20%E2%80%93%20bude%20%C3%BA%C4%8Dast.%20Minule%20i%20p%C5%99edminule%20se%20pohybovala%20kolem%20osmn%C3%A1cti%20procent.%20Politolog%20Lubom%C3%ADr%20Kope%C4%8Dek%20odhaduje%2C%20%C5%BEe%20by%20letos%20mohla%20p%C5%99ece%20jen%20nastat%20drobn%C3%A1%20zm%C4%9Bna.%20%E2%80%9EEvropsk%C3%A9%20volby%20budou%20m%C3%ADt%20ur%C4%8Dit%C4%9B%20n%C3%ADzkou%20%C3%BA%C4%8Dast%2C%20i%20kdy%C5%BE%20bude%20asi%20vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD%2C%20ne%C5%BE%20t%C4%9Bch%20minul%C3%BDch%2018%20procent.%20V%C3%BDzkumy%20t%C5%99eba%20CVVM%20ukazuj%C3%AD%2C%20%C5%BEe%20v%C3%BDznam%20t%C4%9Bchto%20voleb%20v%20o%C4%8D%C3%ADch%20voli%C4%8D%C5%AF%20oproti%20roku%202014%20p%C5%99ece%20jen%20o%20n%C4%9Bco%20vzrostl%2C%E2%80%9C%20uva%C5%BEuje%20politolog%20v%20rozhovoru%20pro%20INFO.CZ.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EOt%C3%A1zka%20je%2C%20komu%20n%C3%ADzk%C3%A1%20%C3%BA%C4%8Dast%20m%C5%AF%C5%BEe%20pomoct%20a%20koho%20naopak%20po%C5%A1kod%C3%AD.%20%E2%80%9ERe%C3%A1ln%C4%9B%20n%C3%ADzk%C3%A1%20%C3%BA%C4%8Dast%20pom%C5%AF%C5%BEe%20stran%C3%A1m%2C%20kter%C3%A9%20maj%C3%AD%20motivovan%C3%A9%20voli%C4%8De%2C%20kte%C5%99%C3%AD%20je%20pova%C5%BEuj%C3%AD%20za%20d%C5%AFle%C5%BEit%C3%A9%2C%E2%80%9C%20%C5%99%C3%ADk%C3%A1%20Kope%C4%8Dek.%20Co%20to%20znamen%C3%A1%20prakticky%3F%20Podle%20n%C4%9Bj%20lze%20nap%C5%99%C3%ADklad%20%C4%8Dekat%2C%20%C5%BEe%20TOP%2009%20bude%20m%C3%ADt%20%E2%80%93%20by%C5%A5%20v%20koalici%20se%20Starosty%20%E2%80%93%20v%C3%BDrazn%C4%9B%20lep%C5%A1%C3%AD%20v%C3%BDsledek%2C%20ne%C5%BE%20j%C3%AD%20ukazuj%C3%AD%20pr%C5%AFzkumy%20pro%20parlamentn%C3%AD%20volby.%20%E2%80%9EA%20nebude%20to%20jen%20t%C3%ADm%2C%20%C5%BEe%20je%20sou%C4%8D%C3%A1st%C3%AD%20%C5%A1ir%C5%A1%C3%AD%20koalice.%20Podstatn%C3%A9%20je%2C%20%C5%BEe%20jde%20o%20stranu%20s%20voli%C4%8Di%20se%20siln%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD%20proevropskou%20orientac%C3%AD%2C%20co%C5%BE%20je%20bude%20motivovat%20j%C3%ADt%20k%20t%C4%9Bm%20volb%C3%A1m%2C%E2%80%9C%20vysv%C4%9Btluje%20politolog.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EPodobn%C4%9B%20na%20tom%20podle%20jeho%20m%C3%ADn%C4%9Bn%C3%AD%20m%C5%AF%C5%BEou%20b%C3%BDt%20ob%C4%8Dan%C5%A1t%C3%AD%20demokrat%C3%A9.%20%E2%80%9EBy%C5%A5%20ne%20tak%20podstatn%C4%9B%20jako%20TOP%2009%2C%20a%20tak%C3%A9%20motivace%20jejich%20voli%C4%8D%C5%AF%20jsou%20o%20dost%20pest%C5%99ej%C5%A1%C3%AD%20ne%C5%BE%20u%20TOP%2009.%E2%80%9C%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_122794%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20122794%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ET%C3%ADm%2C%20kdo%20na%20n%C3%ADzkou%20%C3%BA%C4%8Dast%20m%C5%AF%C5%BEe%20doplatit%2C%20by%20ale%20m%C4%9Blo%20b%C3%BDt%20p%C5%99edev%C5%A1%C3%ADm%20ANO.%20%E2%80%9EU%20hnut%C3%AD%20ANO%20se%20pravd%C4%9Bpodobn%C4%9B%20projev%C3%AD%20efekt%2C%20%C5%BEe%20pro%20mnoh%C3%A9%20jeho%20voli%C4%8De%20to%20nejsou%20podstatn%C3%A9%20volby.%20Nezd%C3%A1%20se%20tak%2C%20%C5%BEe%20by%20m%C4%9Blo%20hnut%C3%AD%20ANO%20stejn%C3%BD%20v%C3%BDsledek%2C%20jako%20v%20parlamentn%C3%ADch%20volb%C3%A1ch%202017%2C%E2%80%9C%20dod%C3%A1v%C3%A1%20Kope%C4%8Dek.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ES%20n%C3%ADzkou%20volebn%C3%AD%20%C3%BA%C4%8Dast%C3%AD%20souvis%C3%AD%20ji%C5%BE%20zm%C3%ADn%C4%9Bn%C3%A1%20ochota%20experimentovat%20%C4%8Di%20riskovat%20se%20sv%C3%BDm%20hlasem.%20%E2%80%9EN%C4%9Bkte%C5%99%C3%AD%20voli%C4%8Di%20si%20mysl%C3%AD%2C%20%C5%BEe%20o%20mnoho%20nejde%20a%20re%C3%A1ln%C4%9B%20tak%20vol%C3%AD%20m%C3%A9n%C4%9B%20racion%C3%A1ln%C4%9B%20a%20bez%20ohledu%20na%20to%2C%20zda%20m%C3%A1%20dan%C3%A1%20strana%20%C5%A1anci%20p%C5%99ej%C3%ADt%20p%C5%99es%20p%C4%9Bt%20procent%2C%E2%80%9C%20vysv%C4%9Btluje%20tento%20fenom%C3%A9n%20Kope%C4%8Dek.%20Podle%20n%C4%9Bj%20to%20m%C5%AF%C5%BEe%20mimo%20jin%C3%A9%20znamenat%20v%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD%20propad%20hlas%C5%AF%2C%20patrn%C4%9B%20v%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD%20ne%C5%BE%20u%20posledn%C3%ADch%20parlamentn%C3%ADch%20voleb.%20%E2%80%9ETento%20efekt%20je%C5%A1t%C4%9B%20zvy%C5%A1uje%20extr%C3%A9mn%C3%AD%20po%C4%8Det%20kandiduj%C3%ADc%C3%ADch%20stran.%20Tak%C3%A9%20nen%C3%AD%20%C3%BApln%C4%9B%20vylou%C4%8Deno%2C%20%C5%BEe%20pr%C3%A1v%C4%9B%20nadstandardn%C3%AD%20ochota%20riskovat%20posune%20n%C4%9Bjak%C3%A9ho%20takov%C3%A9ho%20outsidera%20p%C5%99es%20p%C4%9Bt%20procent%20a%20tedy%20k%20zisku%20mand%C3%A1tu%2C%E2%80%9C%20vysv%C4%9Btluje%20politolog.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_122795%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20122795%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EPokud%20bychom%20se%20vr%C3%A1tili%20k%20%C5%A1anc%C3%ADm%20jednotliv%C3%BDch%20stran%2C%20zastavujeme%20se%20je%C5%A1t%C4%9B%20u%20mo%C5%BEn%C3%A1%20pon%C4%9Bkud%20p%C5%99ekvapiv%C3%A9%20aliance%20slo%C5%BEen%C3%A9%20ze%20Starost%C5%AF%2C%20TOP%2009%20a%20Zelen%C3%BDch.%20Kope%C4%8Dek%20je%20p%C5%99esv%C4%9Bd%C4%8Den%C3%BD%2C%20%C5%BEe%20pr%C3%A1v%C4%9B%20u%20evropsk%C3%BDch%20voleb%20ale%20logiku%20p%C5%99ece%20jen%20podobn%C3%A1%20koalice%20smysl%20d%C3%A1v%C3%A1.%20%E2%80%9EZ%20pohledu%20STAN%20jde%20o%20rozumn%C3%BD%20tah.%20V%20p%C5%99%C3%ADpad%C4%9B%20evropsk%C3%BDch%20voleb%20TOP%2009%20p%C5%99edstavuje%20pro%20spole%C4%8Dnou%20koalici%20opravdu%20p%C5%99%C3%ADnos%2C%20zde%20to%20toti%C5%BE%20nen%C3%AD%20slab%C3%BD%20partner.%20Nav%C3%ADc%20tu%20nen%C3%AD%20vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD%20klauzule%20pro%20koalice%20jako%20u%20sn%C4%9Bmovn%C3%ADch%20voleb.%20Naopak%20u%20sn%C4%9Bmovn%C3%ADch%20voleb%2C%20kde%20ten%20efekt%20p%C5%99%C3%ADnosu%20TOP%2009%20je%20mnohem%20men%C5%A1%C3%AD%2C%20a%20je%20probl%C3%A9m%20s%20vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD%20klauzul%C3%AD%2C%20by%20d%C3%A1valo%20podobn%C3%A9%20spojenectv%C3%AD%20mnohem%20men%C5%A1%C3%AD%20smysl%2C%E2%80%9C%20%C5%99%C3%ADk%C3%A1.%20Koali%C4%8Dn%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADnos%20vid%C3%AD%20i%20u%20Zelen%C3%BDch.%20%E2%80%9ENa%20rozd%C3%ADl%20od%20TOP%2009%20nemaj%C3%AD%20nikoho%20na%20voliteln%C3%BDch%20m%C3%ADstech%2C%20tak%C5%BEe%20nen%C3%AD%20velk%C3%A1%20%C5%A1ance%2C%20%C5%BEe%20by%20sebrali%20STAN%20%C4%8Di%20TOP%2009%20n%C4%9Bjak%C3%BD%20mand%C3%A1t.%E2%80%9C%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EPokud%20jde%20o%20lidovce%2C%20kte%C5%99%C3%AD%20jdou%20do%20voleb%20s%20mal%C3%BDmi%20konzervativn%C3%ADmi%20formacemi%20v%20z%C3%A1dech%2C%20bude%20podle%20Kope%C4%8Dka%20o%20mnoho%20d%C5%AFle%C5%BEit%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD%20ne%C5%BE%20tito%20mikrospojenci%20pr%C3%A1v%C4%9B%20volebn%C3%AD%20%C3%BA%C4%8Dast.%20%E2%80%9EKDU-%C4%8CSL%20m%C3%A1%20voli%C4%8De%2C%20kte%C5%99%C3%AD%20jsou%20celkem%20disciplinovan%C3%AD.%20Ale%20%C4%8D%C3%ADm%20vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD%20%C3%BA%C4%8Dast%2C%20t%C3%ADm%20slab%C5%A1%C3%AD%20v%C3%BDsledek.%20%C5%A0ance%20na%20zopakov%C3%A1n%C3%AD%20minul%C3%A9ho%20v%C3%BDsledku%20podle%20m%C4%9B%20nen%C3%AD%20velk%C3%A1%2C%E2%80%9C%20odhaduje.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_122796%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20122796%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EMo%C5%BEn%C3%A1%20v%C5%AFbec%20nejkl%C3%AD%C4%8Dov%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD%2C%20pokud%20jde%20o%20budouc%C3%AD%20v%C3%BDvoj%20%C4%8Desk%C3%A9%20politiky%2C%20bude%20v%C3%BDsledek%20tradi%C4%8Dn%C3%AD%20levice.%20Pokud%20by%20t%C5%99eba%20%C4%8CSSD%20nep%C5%99elezla%20p%C4%9Bt%20procent%20a%20ve%20volb%C3%A1ch%20propadla%2C%20nelze%20vylou%C4%8Dit%2C%20%C5%BEe%20to%20slu%C5%A1n%C4%9B%20zam%C3%A1v%C3%A1%20se%20stabilitou%20men%C5%A1inov%C3%A9%20vl%C3%A1dy.%20%E2%80%9EU%20%C4%8CSSD%20by%20to%20mohlo%20vyvolat%20velkou%20nespokojenost%20%C4%8Dlensk%C3%A9%20z%C3%A1kladny%20i%20%C4%8D%C3%A1sti%20stranick%C3%A9%20elity.%20V%20z%C3%A1sad%C4%9B%20by%20se%20to%20mohlo%20podobat%20vln%C4%9B%20nespokojenosti%20po%20lo%C5%88sk%C3%BDch%20sen%C3%A1tn%C3%ADch%20a%20obecn%C3%ADch%20volb%C3%A1ch.%20P%C5%99%C3%ADli%C5%A1%20ale%20nev%C4%9B%C5%99%C3%ADm%20tomu%2C%20%C5%BEe%20by%20to%20vl%C3%A1du%20rozvr%C3%A1tilo%2C%E2%80%9C%20mysl%C3%AD%20si%20Kope%C4%8Dek.%20A%20dod%C3%A1v%C3%A1%2C%20%C5%BEe%20veden%C3%AD%20%C4%8CSSD%20m%C3%A1%20vl%C3%A1dn%C3%AD%20%C3%BA%C4%8Dast%20pom%C4%9Brn%C4%9B%20%C4%8Derstv%C4%9B%20potvrzenou%20nejen%20sjezdem%2C%20ale%20tak%C3%A9%20referendem.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ENav%C3%ADc%20podle%20Kope%C4%8Dka%20soci%C3%A1ln%C3%AD%20demokrat%C3%A9%20do%20vl%C3%A1dn%C3%AD%20%C3%BA%C4%8Dasti%20nainvestovali%20celkem%20hodn%C4%9B%20politick%C3%A9ho%20kapit%C3%A1lu%2C%20i%20proto%20nebude%20v%20jejich%20z%C3%A1jmu%20po%20p%C5%99%C3%ADpadn%C3%A9m%20volebn%C3%ADm%20propad%C3%A1ku%20cokoli%20m%C4%9Bnit.%20%E2%80%9ENav%C3%ADc%20tu%20jsou%20faktory%2C%20jako%20je%20pom%C4%9Brn%C4%9B%20dlouho%20se%20t%C3%A1hnouc%C3%AD%20kauza%20odch%C3%A1zej%C3%ADc%C3%ADho%20ministra%20kultury%20Sta%C5%88ka%2C%20u%20kter%C3%BDch%20se%20d%C3%A1%20pouk%C3%A1zat%20na%20to%2C%20%C5%BEe%20soci%C3%A1ln%C3%AD%20demokraty%20v%20eurovolb%C3%A1ch%20po%C5%A1kodily%2C%E2%80%9C%20mysl%C3%AD%20si%20Kope%C4%8Dek.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EA%20pokud%20jde%20o%20komunisty%2C%20kte%C5%99%C3%AD%20vznik%20men%C5%A1inov%C3%A9ho%20kabinetu%20hnut%C3%AD%20ANO%20a%20%C4%8CSSD%20umo%C5%BEnili%2C%20podle%20Kope%C4%8Dka%20to%20u%C5%BE%20po%20minul%C3%BDch%20prohr%C3%A1ch%20nevypadalo%20na%20n%C4%9Bjakou%20z%C3%A1sadn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD%20sebereflexi.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20class%3D%22custom%20mGallery%22%20title%3D%22galleryObj%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22-1%22%20width%3D%22435%22%20height%3D%22335%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E', perex: '

Nadcházející volby do Evropského parlamentu bývají obyčejně považované za typické volby druhého řádu, což se odráží na účasti. Mnohdy přinesou překvapení, protože část voličů bývá ochotná experimentovat se svým hlasem. Právě na to vše může doplatit favorit, tedy hnutí ANO Andreje Babiše. „Kampaň mělo tradičně dobrou, včetně toho, že přebírala některá atraktivní témata konkurence,“ říká politolog Lubomír Kopeček a dodává: „Kampaň je ale jen jeden faktor, nezměnila podle mne nastavení části voličů ANO.“ Ti tedy můžou u uren ve výsledku chybět.

', image: 'https://img.cncenter.cz/img/12/normal1050/5724038-img-andrej-babis-ano-kampan-eurovolby-cepice-v0.jpg?v=0', views: 879, title: 'Kopeček: Babišova kampaň? Dobrá, ale část voličů k volbám nedostane, což ANO poškodí', imgCount: 6, type: 'wide gallery', url: 'https://www.info.cz/volby/volby-do-evropskeho-parlamentu/kopecek-babisova-kampan-dobra-ale-cast-volicu-k-volbam-nedostane-coz-ano-poskodi-41720.html' }, { id: 41730, date: '2019-05-22 19:09:00', body: '%3Cp%3E%3Cspan%3ENa%20%3Cspan%3ETaleba%3C%2Fspan%3E%20jsem%20si%20vzpomn%C4%9Bl%20za%20posledn%C3%AD%20dobu%20hned%20dvakr%C3%A1t.%20Poprv%C3%A9%20to%20bylo%20minul%C3%BD%20t%C3%BDden%2C%20kdy%20od%20soudu%20triumf%C3%A1ln%C4%9B%20odch%C3%A1zel%20osvobozen%C3%BD%20Ivo%20%3Cspan%3ERittig%3C%2Fspan%3E.%20Tedy%20%C4%8Dlov%C4%9Bk%2C%20jen%C5%BE%20se%20stal%20%C3%BAst%C5%99edn%C3%ADm%20c%C3%ADlem%20%E2%80%9Eboje%20s%20Palermem%E2%80%9C%2C%20kter%C3%BD%20slavnostn%C4%9B%20zapo%C4%8Dala%20pam%C3%A1tn%C3%A1%20tiskov%C3%A1%20konference%20Ivo%20%3Cspan%3EI%C5%A1tvana%3C%2Fspan%3E%20a%20Roberta%20%C5%A0lachty%2C%20z%C3%A1sah%20na%20%C3%9A%C5%99adu%20vl%C3%A1dy%20a%20legend%C3%A1rn%C3%AD%20zabaven%C3%A9%20zlato.%20Ze%20v%C5%A1ech%20velkohub%C3%BDch%20obvin%C4%9Bn%C3%AD%20a%20%E2%80%9Enezvratn%C3%BDch%20d%C5%AFkaz%C5%AF%E2%80%9C%20je%20po%20letech%20naprost%C3%A9%20fiasko%2C%20respektive%20tah%C3%A1n%C3%AD%20o%20nezdan%C4%9Bn%C3%A9%20kabelky%20a%20n%C3%A1hrdeln%C3%ADky%20Jany%20Nagyov%C3%A9%2FNe%C4%8Dasov%C3%A9.%20Neprok%C3%A1zan%C3%A1%20z%C5%AFst%C3%A1v%C3%A1%20masivn%C3%AD%20chobotnice%2C%20kter%C3%A1%20ovl%C3%A1dala%20st%C3%A1t%20a%20premi%C3%A9ra%20stejn%C4%9B%20jako%20%3Cspan%3ERittigovy%3C%2Fspan%3E%20kauzy%20v%20pra%C5%BEsk%C3%A9m%20dopravn%C3%ADm%20podniku.%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cspan%3ESoudy%20postupn%C4%9B%20rozdrtily%20pr%C3%A1vn%C3%AD%20konstrukce%20Ivo%20%3Cspan%3EI%C5%A1tv%C3%A1na%3C%2Fspan%3E%20i%20Adama%20%3Cspan%3EBorguly%3C%2Fspan%3E%20a%20jejich%20ochr%C3%A1nc%C5%AF%20Lenky%20Brad%C3%A1%C4%8Dov%C3%A9%20a%20Pavla%20Zemana.%20P%C5%99esto%20se%20zd%C3%A1%2C%20%C5%BEe%20nikdo%20z%20nich%20s%20pov%C4%9Bstnou%20k%C5%AF%C5%BE%C3%AD%20na%20trh%20ne%C5%A1el%2C%20z%C5%AFst%C3%A1vaj%C3%AD%20ve%20sv%C3%BDch%20funkc%C3%ADch%20a%20na%20jejich%20obranu%20se%20po%C5%99%C3%A1daj%C3%AD%20ka%C5%BEdot%C3%BDdenn%C3%AD%20demonstrace.%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_122845%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20122845%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cspan%3EA%20pr%C3%A1v%C4%9B%20demonstrace%20jsou%20t%C3%ADm%20druh%C3%BDm%20momentem%20vzpom%C3%ADn%C3%A1n%C3%AD%20na%20%3Cspan%3ETalebovu%3C%2Fspan%3E%20knihu.%20Na%20n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%ADch%20m%C5%AF%C5%BEeme%20pozorovat%20verb%C3%A1ln%C3%AD%20oh%C5%88ostroje%2C%20v%20nich%C5%BE%20se%20politici%20p%C5%99edh%C3%A1n%C4%9Bj%C3%AD%20v%20obhajob%C4%9B%20nez%C3%A1vislosti%20st%C3%A1tn%C3%ADch%20z%C3%A1stupc%C5%AF.%20Na%20p%C3%B3diu%20se%20vyst%C5%99%C3%ADdali%20snad%20v%C5%A1ichni%20z%C3%A1stupci%20opozi%C4%8Dn%C3%ADch%20stran%20v%C4%8Detn%C4%9B%20Pir%C3%A1t%C5%AF%20a%20dokonce%20se%20jednou%20odv%C3%A1%C5%BEil%20i%20vl%C3%A1dn%C3%AD%20poslanec%20Petr%20%3Cspan%3EDol%C3%ADnek%3C%2Fspan%3E.%20TOP%2009%20a%20STAN%20dokonce%20na%20spole%C4%8Dn%C3%A9%20tiskov%C3%A9%20konferenci%20%C3%BAsty%20Ji%C5%99%C3%ADho%20Posp%C3%AD%C5%A1ila%20a%20Jana%20Farsk%C3%A9ho%20p%C5%99edstavily%20legislativn%C3%AD%20n%C3%A1vrhy%20na%20ochranu%20st%C3%A1tn%C3%ADch%20z%C3%A1stupc%C5%AF%20p%C5%99ed%20politick%C3%BDmi%20vlivy.%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EJak%20ale%20nejl%C3%A9pe%20pozn%C3%A1te%2C%20%C5%BEe%20politici%20mysl%C3%AD%20sv%C3%A1%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20o%20st%C3%A1tn%C3%ADch%20z%C3%A1stupc%C3%ADch%20v%C3%A1%C5%BEn%C4%9B%3F%20Kdy%C5%BE%20jdou%20s%20k%C5%AF%C5%BE%C3%AD%20na%20trh%20a%20na%20kvalitu%20st%C3%A1tn%C3%ADho%20zastupitelstv%C3%AD%20vsad%C3%AD%20pomysln%C3%BD%20krk.%20Prvn%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADle%C5%BEitost%20k%20tomu%20m%C4%9Bli%20politici%20pra%C5%BEsk%C3%A9%20koalice%20veden%C3%A9%20Zde%C5%88kem%20H%C5%99ibem%20a%20tvo%C5%99en%C3%A9%20tak%C3%A9%20TOP%2009%20a%20STAN%20hned%20tento%20t%C3%BDden%2C%20kdy%20projedn%C3%A1vali%20zah%C3%A1jen%C3%AD%20stavby%20trasy%20metra%20D.%20Jak%20to%20dopadlo%3F%20Vysloven%C3%ADm%20z%C3%A1sadn%C3%AD%20ned%C5%AFv%C4%9Bry%20ve%20st%C3%A1tn%C3%AD%20zastupitelstv%C3%AD.%20Apo%C5%A1tol%20transparentnosti%20a%20otev%C5%99enosti%20Zden%C4%9Bk%20H%C5%99ib%20toti%C5%BE%20s%20dal%C5%A1%C3%ADmi%20%C4%8Dleny%20rady%20hlasovali%20pro%20utajen%C3%AD%20volby.%20Z%20jak%C3%A9ho%20d%C5%AFvodu%3F%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.novinky.cz%2Fdomaci%2F505479-pokus-o-transparentnost-v-praze-ztroskotal-na-strachu-ze-stihani.html%22%20target%3D%22_blank%22%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cstrong%3E%3Cspan%3EDle%20zji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD%20serveru%20Novinky.%3Cspan%3Ecz%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%20kv%C5%AFli%20obav%C3%A1m%20z%20mo%C5%BEn%C3%A9ho%20st%C3%ADh%C3%A1n%C3%AD.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_122846%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20122846%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cspan%3ENaplno%20tak%20demonstruj%C3%AD%20paradox%2C%20kter%C3%A9mu%20%3Cspan%3ETaleb%3C%2Fspan%3E%20svou%20knihu%20zasv%C4%9Btil%20%E2%80%93%20dokud%20jde%20o%20sb%C3%ADr%C3%A1n%C3%AD%20politick%C3%BDch%20bod%C5%AF%20na%20demonstrac%C3%ADch%20a%20o%20nic%20nejde%2C%20m%C5%AF%C5%BEete%20st%C3%A1tn%C3%AD%20z%C3%A1stupce%20vyn%C3%A1%C5%A1et%20do%20nebes.%20Jakmile%20ale%20jdete%20s%20k%C5%AF%C5%BE%C3%AD%20na%20trh%20a%20m%C3%A1te%20se%20vystavit%20riziku%2C%20%C5%BEe%20okus%C3%ADte%20%E2%80%9Enez%C3%A1vislost%E2%80%9C%20t%C4%9Bch%20sam%C3%BDch%20st%C3%A1tn%C3%ADch%20z%C3%A1stupc%C5%AF%2C%20chov%C3%A1te%20se%20naprosto%20opa%C4%8Dn%C4%9B.%C2%A0%3C%2Fspan%3ESnad%20si%20na%20to%20n%C4%9Bkdo%20vzpomene%20u%20dal%C5%A1%C3%ADho%20plamenn%C3%A9ho%20projevu%20p%C5%99ed%20pln%C3%BDm%20n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%ADm.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20class%3D%22custom%20mGallery%22%20title%3D%22galleryObj%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22-1%22%20width%3D%22435%22%20height%3D%22335%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E', perex: '

KOMENTÁŘ TOMÁŠE JIRSY | Nassim Nicholas Taleb ve své zánovní knize Skin in the Game, která se snad brzy dočká českého překladu, obhajuje před čtenáři jednoduchou tezi – dávejme důvěru a veřejný prostor mnohem více těm, kteří za svá rozhodnutí nesou přímou odpovědnost, než mudrlantům, kteří za selhání svých úvah a predikcí neriskují žádné následky. 

', image: 'https://img.cncenter.cz/img/12/normal1050/5725210-img-primator-magistrat-krnacova-zdenek-hrib-zastupistelstvo-zasedani-volba-v0.jpg?v=0', views: 768, title: 'Jirsa: Nasadí Piráti a spol. za státní zástupce „svou kůži“? Známe odpověď', imgCount: 7, type: 'wide gallery', url: 'https://www.info.cz/nazory/jirsa-nasadi-pirati-a-spol-za-statni-zastupce-svou-kuzi-zname-odpoved-41730.html' }, { id: 41727, date: '2019-05-22 18:03:00', body: '%3Cp%3EK%20z%C3%A1v%C4%9Bru%2C%20%C5%BEe%20se%20Andrej%20Babi%C5%A1%20nach%C3%A1z%C3%AD%20ve%20st%C5%99etu%20z%C3%A1jm%C5%AF%2C%20u%C5%BE%20koncem%20lo%C5%88sk%C3%A9ho%20roku%20dosp%C4%9Bli%20unijn%C3%AD%20pr%C3%A1vn%C3%ADci.%20%3Cspan%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cstrong%3E%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.info.cz%2Fcesko%2Fevropska-komise-vini-babise-ze-stretu-zajmu-cechum-hrozi-ze-budou-muset-platit-38456.html%22%20target%3D%22_blank%22%3ETehdej%C5%A1%C3%AD%20intern%C3%AD%20zpr%C3%A1va%20Pr%C3%A1vn%C3%AD%20slu%C5%BEby%20Evropsk%C3%A9%20komise%20obvinila%20%C4%8Desk%C3%A9ho%20premi%C3%A9ra%3C%2Fa%3E%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%20ze%20st%C5%99etu%20z%C3%A1jm%C5%AF%20a%20poru%C5%A1en%C3%AD%20unijn%C3%ADch%20pravidel%20kv%C5%AFli%20dotac%C3%ADm%20pro%20holding%20Agrofert.%20Za%C4%8D%C3%A1tkem%20roku%20pak%20na%20%C4%8Desk%C3%BDch%20%C3%BA%C5%99adech%20i%20v%C2%A0r%C3%A1mci%20Agrofertu%20prob%C4%9Bhl%20audit%2C%20kter%C3%BD%20se%20m%C3%A1%20st%C3%A1t%20z%C3%A1kladem%20pro%20z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%BD%20verdikt%20Evropsk%C3%A9%20komise.%20Term%C3%ADny%20pro%20jeho%20zve%C5%99ejn%C4%9Bn%C3%AD%20se%20ale%20neust%C3%A1le%20posouvaj%C3%AD.%20Kdy%20v%C3%BDsledky%20audit%C5%AF%20doraz%C3%AD%20do%20%C4%8Ceska%2C%20tak%20st%C3%A1le%20nen%C3%AD%20jasn%C3%A9.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_122820%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20122820%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EKv%C5%AFli%20v%C3%A1hav%C3%A9mu%20postupu%20a%20%E2%80%9Edlouhodob%C3%A9%20ne%C4%8Dinnosti%E2%80%9C%20Evropsk%C3%A9%20komise%20zve%C5%99ejnit%20verdikt%20ohledn%C4%9B%20Babi%C5%A1ova%20st%C5%99etu%20z%C3%A1jm%C5%AF%20proto%20%C4%8De%C5%A1t%C3%AD%20Pir%C3%A1ti%20pod%C3%A1vaj%C3%AD%20%C5%BEalobu%20k%C2%A0Evropsk%C3%A9mu%20soudn%C3%ADmu%20dvoru.%20%E2%80%9ENerad%20bych%20obvi%C5%88oval%20Evropskou%20komisi%20z%20jej%C3%AD%20neprofesionality%2C%20ale%20nem%C5%AF%C5%BEu%20se%20zbavit%20pocitu%2C%20%C5%BEe%20Komise%20hraje%20zbyte%C4%8Dnou%20zdr%C5%BEovac%C3%AD%20taktiku%20z%20d%C5%AFvodu%20bl%C3%AD%C5%BE%C3%ADc%C3%ADch%20se%20voleb%20do%20Evropsk%C3%A9ho%20parlamentu%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.piratskelisty.cz%2Fclanek-2383-pirati-vyzyvaji-vladu-neprodlene-zverejnete-vysledky-auditu-evropske-komise-ke-stretu-zajmu-andreje-babise%22%20target%3D%22_blank%22%3E%2C%3Cspan%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E2%80%9D%20st%C4%9B%C5%BEoval%20si%20minul%C3%BD%20t%C3%BDden%20p%C5%99edseda%20Pir%C3%A1t%C5%AF%20Ivan%20Barto%C5%A1%20podle%20Pir%C3%A1tsk%C3%BDch%20list%C5%AF%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E.%20Na%20podn%C4%9Bt%20Pir%C3%A1t%C5%AF%20se%20nav%C3%ADc%20do%20v%C4%9Bci%20%3Cspan%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cstrong%3E%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.ombudsman.europa.eu%2Fen%2Fopening-summary%2Fen%2F113628%22%20target%3D%22_blank%22%3Evlo%C5%BEila%20i%20evropsk%C3%A1%20ombudsmanka%20Emily%20O%E2%80%99Reillyov%C3%A1%3C%2Fa%3E%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%2C%20kter%C3%A1%20%E2%80%9Ekv%C5%AFli%20odm%C3%ADtnut%C3%AD%20Komise%20poskytnout%20%C3%BApln%C3%BD%20p%C5%99%C3%ADstup%20ve%C5%99ejnosti%20k%C2%A0dokument%C5%AFm%20t%C3%BDkaj%C3%ADc%C3%ADch%20se%20st%C5%99etu%20z%C3%A1jm%C5%AF%20v%C2%A0%C4%8CR%E2%80%9C%20nov%C4%9B%20zah%C3%A1jila%20%C5%A1et%C5%99en%C3%AD.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EPr%C3%A1v%C4%9B%20evropsk%C3%A9%20volby%20jsou%20(nebo%20sp%C3%AD%C5%A1%20byly)%20pro%20zve%C5%99ejn%C4%9Bn%C3%AD%20komisn%C3%AD%20zpr%C3%A1vy%20st%C4%9B%C5%BEejn%C3%ADm%20term%C3%ADnem%20%E2%80%93%20stanovisko%20Komise%20toti%C5%BE%20mohlo%20promluvit%20do%20jejich%20v%C3%BDsledk%C5%AF.%20Pir%C3%A1ti%2C%20kte%C5%99%C3%AD%20se%20s%C2%A0Babi%C5%A1ov%C3%BDm%20hnut%C3%ADm%20ANO%20podle%20pr%C5%AFzkum%C5%AF%20utkaj%C3%AD%20o%20prvn%C3%AD%20m%C3%ADsto%2C%20proto%20dlouhodob%C4%9B%20tla%C4%8Dili%20na%20to%2C%20aby%20byly%20z%C3%A1v%C4%9Bry%20Komise%20zve%C5%99ejn%C4%9Bny%20je%C5%A1t%C4%9B%20p%C5%99ed%20eurovolbami.%20Ty%20prob%C4%9Bhnou%20v%C2%A0druh%C3%A9%20polovin%C4%9B%20tohoto%20t%C3%BDdne%2C%20u%C5%BE%20dnes%20je%20ale%20jasn%C3%A9%2C%20%C5%BEe%20p%C5%99ed%20hlasov%C3%A1n%C3%ADm%20se%20%C4%8Desk%C3%A1%20ve%C5%99ejnost%20verdikt%20nedozv%C3%AD.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EPodle%20platebn%C3%AD%20agentury%20SZIF%2C%20p%C5%99es%20kterou%20jdou%20dotace%20pro%20%C4%8Desk%C3%A9%20zem%C4%9Bd%C4%9Blce%2C%20by%20v%C5%A1ak%20zpr%C3%A1va%20z%C2%A0audit%C5%AF%20m%C4%9Bla%20b%C3%BDt%20zve%C5%99ejn%C4%9Bna%20u%C5%BE%20brzy.%20%E2%80%9EPravd%C4%9Bpodobn%C4%9B%20by%20m%C4%9Bly%20p%C5%99ij%C3%ADt%20v%20pr%C5%AFb%C4%9Bhu%20druh%C3%A9%20poloviny%20kv%C4%9Btna%20nebo%20koncem%20kv%C4%9Btna%2C%E2%80%9C%20%3Cspan%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cstrong%3E%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fecho24.cz%2Fa%2FSY785%2Fevropska-komise-couva-dokoncit-audity-o-babisovi-do-pulky-kvetna-pry-neslibila%3Futm_source%3Dwww.seznam.cz%26amp%3Butm_medium%3Dz-boxiku%22%20target%3D%22_blank%22%3Eodpov%C4%9Bd%C4%9Bla%20na%20dotaz%20serveru%20Echo24%20Vladim%C3%ADra%20Nov%C3%A1kov%C3%A1%20z%C2%A0agentury%20SZIF%3C%2Fa%3E.%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EZve%C5%99ejn%C4%9Bn%C3%AD%20zpr%C3%A1vy%20tak%20m%C5%AF%C5%BEe%20hnut%C3%AD%20ANO%20zkomplikovat%20pozici%20p%C5%99i%20skl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD%20parlamentn%C3%ADch%20frakc%C3%AD.%C2%A0Sou%C4%8Dasnou%C2%A0europarlamentn%C3%AD%C2%A0skupinu%C2%A0ALDE%2C%C2%A0k%20n%C3%AD%C5%BE%20se%20dnes%20v%C2%A0Evropsk%C3%A9m%20parlamentu%20%C5%99ad%C3%AD%20i%20hnut%C3%AD%20ANO%2C%C2%A0by%20mohla%20po%20volb%C3%A1ch%20nahradit%20nov%C3%A1%20frakce%20s%C2%A0pracovn%C3%ADm%20n%C3%A1zvem%C2%A0Renaissance%C2%A0(Obroda)%20pod%20veden%C3%ADm%20Republika%20v%C2%A0pohybu%20(LREM)%20francouzsk%C3%A9ho%20prezidenta%C2%A0Emmanuela%C2%A0Macrona.%20Hnut%C3%AD%20ANO%20by%20do%20n%C3%AD%20v%C5%A1ak%20pozv%C3%A1nku%20kv%C5%AFli%20Babi%C5%A1ov%C4%9B%20st%C5%99etu%20z%C3%A1jm%C5%AF%20dostat%20nemuselo%2C%20jak%20nazna%C4%8Duje%20i%20nejnov%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD%20%C5%A1%C3%A9fa%20ALDE%C2%A0Guy%20Verhoftadta.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22obj_5402970%22%20class%3D%22custom%22%20title%3D%22IMAGE%22%20src%3D%22%2Fras-cz%2F12-article-5402970.jpg%3FINFO.CZ%5Esverensky%2520fond%2C%2520infografika%2520dne%2C%2520grafika%2C%2520Andrej%2520Babis%2C%2520Agrofert%2C%2520Synbiol%2C%2520stret%2520zajmu%22%20alt%3D%225402970%3Aarticle%3Afalse%3Afalse%3Afalse%22%20width%3D%22690%22%20height%3D%22388%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%E2%80%9EPokud%20Babi%C5%A1%20bude%20cht%C3%ADt%20b%C3%BDt%20v%C2%A0nov%C3%A9%20skupin%C4%9B%2C%20kterou%20formujeme%20s%C2%A0francouzsk%C3%BDm%20prezidentem%20Emmanuelem%20Macronem%2C%20bude%20se%20muset%20pln%C4%9B%20%C5%99%C3%ADdit%20hodnocen%C3%ADm%20Evropsk%C3%A9%20komise%2C%E2%80%9C%20%3Cspan%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cstrong%3E%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.mo.be%2Fen%2Fnews%2Feuropean-commission-delays-transparency-over-millions-fraud-czech-prime-minister-babi%22%20target%3D%22_blank%22%3E%C5%99ekl%20Verhofstadt%20pro%20belgick%C3%BD%20server%20Mondiaal%20Nieuws%3C%2Fa%3E%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E.%20To%20by%20ale%20v%C2%A0z%C3%A1sad%C4%9B%20znamenalo%2C%20%C5%BEe%20se%20Babi%C5%A1%20odst%C5%99ihne%20od%20Agrofertu%2C%20nebo%20holding%20p%C5%99estane%20pob%C3%ADrat%20dotace%2C%20co%C5%BE%20by%20m%C4%9Blo%20na%20Babi%C5%A1%C5%AFv%20byznys%20v%C3%A1%C5%BEn%C3%A9%20dopady%2C%20anebo%20Babi%C5%A1%20odstoup%C3%AD%20z%C2%A0ve%C5%99ejn%C3%A9%20funkce.%20V%C5%A1echny%20tyto%20mo%C5%BEnosti%20jsou%20ale%20pro%20%C4%8Desk%C3%A9ho%20premi%C3%A9ra%20jen%20t%C4%9B%C5%BEko%20p%C5%99edstaviteln%C3%A9.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%E2%80%9EUr%C4%8Dit%C4%9B%20se%20jedn%C3%A1%20o%20varov%C3%A1n%C3%AD%2C%20proto%C5%BEe%20situace%20je%20v%C3%A1%C5%BEn%C3%A1.%20Nev%C3%ADm%20sice%2C%20nakolik%20bude%20p%C5%99%C3%ADpadn%C3%BD%20verdikt%20o%20st%C5%99etu%20z%C3%A1jm%C5%AF%20Andreje%20Babi%C5%A1e%20rozhodovat%20o%20%C4%8Dlenstv%C3%AD%20ANO%20v%C2%A0nov%C3%A9%20frakci%2C%20ale%20z%C2%A0toho%2C%20co%20jsem%20zat%C3%ADm%20sly%C5%A1el%20a%20mohl%20pozorovat%2C%20m%C3%A1m%20pocit%2C%20%C5%BEe%20nov%C3%A1%20frakce%20nem%C3%A1%20%C3%BApln%C4%9B%20z%C3%A1jem%20o%20to%2C%20aby%20se%20ANO%20jej%C3%ADho%20zakl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD%20%C3%BA%C4%8Dastnilo%20%E2%80%93%20%C5%BEe%20by%20byli%20nejrad%C5%A1i%2C%20kdyby%20tam%20vstoupily%20jin%C3%A9%20strany%2C%20kter%C3%A9%20v%C3%ADce%20odpov%C3%ADdaj%C3%AD%20tomu%2C%20co%20m%C3%A1%20tato%20politick%C3%A1%20skupina%20na%20evropsk%C3%A9%20%C3%BArovni%20reprezentovat%2C%E2%80%9C%20%C5%99%C3%ADk%C3%A1%20k%20nastal%C3%A9%20situaci%20odborn%C3%ADk%20z%C2%A0Institutu%20pro%20Evropskou%20politiku%C2%A0%3Cspan%3EEUROPEUM%3C%2Fspan%3E%C2%A0V%C3%ADt%20Havelka.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_122821%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20122821%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EPodle%20experta%20Institutu%20EUROPEUM%20to%20je%20do%20zna%C4%8Dn%C3%A9%20m%C3%ADry%20d%C3%A1no%20t%C3%ADm%2C%20%C5%BEe%20evropsk%C3%A1%20a%20%C4%8Desk%C3%A1%20%C3%BArove%C5%88%20hnut%C3%AD%20ANO%20je%20od%20sebe%20v%C3%BDrazn%C4%9B%20odtr%C5%BEen%C3%A1%20a%20vyj%C3%A1d%C5%99en%C3%AD%20Andreje%20Babi%C5%A1e%20%C4%8Dasto%20neodpov%C3%ADdaj%C3%AD%20tomu%2C%20co%20d%C4%9Blaj%C3%AD%20z%C3%A1stupci%20jeho%20hnut%C3%AD%20v%C2%A0Evropsk%C3%A9m%20parlamentu.%20%E2%80%9EJsou%20to%20prost%C4%9B%20dv%C4%9B%20r%C5%AFzn%C3%A9%20dimenze%20%E2%80%93%20z%C3%A1stupci%20za%20hnut%C3%AD%20ANO%20d%C3%A1l%20pokra%C4%8Duj%C3%AD%20v%20liber%C3%A1ln%C3%ADm%20a%20proevropsk%C3%A9m%20t%C3%B3nu%20tak%2C%20jak%20to%20bylo%20nastaveno%20p%C5%99i%20zalo%C5%BEen%C3%AD%20hnut%C3%AD%20ANO%2C%20na%20%C4%8Desk%C3%A9%20%C3%BArovni%20ale%20ANO%20ud%C4%9Blalo%20obrovskou%20oto%C4%8Dku%2C%20kdy%20se%20zam%C4%9B%C5%99ili%20na%20%C3%BApln%C4%9B%20jin%C3%BD%20elektor%C3%A1t%2C%20ne%C5%BE%20p%C5%AFvodn%C4%9B%20oslovovali%2C%E2%80%9C%20vysv%C4%9Btluje%20odborn%C3%ADk%2C%20podle%20kter%C3%A9ho%20v%C2%A0%C4%8Cesku%20do%C5%A1lo%20k%C2%A0nacionalizaci%20politiky%20ANO.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%E2%80%9ETak%C5%BEe%20to%2C%20nad%20%C4%8D%C3%ADm%20dnes%20podle%20m%C4%9B%20p%C5%99em%C3%BD%C5%A1lej%C3%AD%20Verhofstadt%20nebo%20prezident%20Emmanuel%20Macron%2C%20je%2C%20jestli%20budou%20cht%C3%ADt%20v%C2%A0budouc%C3%AD%20frakci%20n%C4%9Bkoho%2C%20kdo%20m%C5%AF%C5%BEe%20p%C5%AFsobit%20jako%20Viktor%20Orb%C3%A1n%20v%C2%A0EPP%20(lidoveck%C3%A1%20frakce%20v%C2%A0Evropsk%C3%A9m%20parlamentu%2C%20kter%C3%A1%20Orb%C3%A1nov%C4%9B%20stran%C4%9B%20Fidesz%20pozastavila%20%C4%8Dlenstv%C3%AD%20%E2%80%93%20pozn.%20redakce).%20A%20bude%20hodn%C4%9B%20z%C3%A1le%C5%BEet%20na%20tom%2C%20kolik%20mand%C3%A1t%C5%AF%20ANO%20z%C3%ADsk%C3%A1%20v%C2%A0nadch%C3%A1zej%C3%ADc%C3%ADch%20volb%C3%A1ch%20a%20p%C5%99%C3%ADpadn%C4%9B%20jak%C3%A9%20dal%C5%A1%C3%AD%20strany%20se%20do%20Evropsk%C3%A9ho%20parlamentu%20dostanou%20a%20budou%20ochotny%20s%C2%A0%20ALDE%20spolupracovat%2C%E2%80%9C%20dod%C3%A1v%C3%A1%20Havelka.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EJak%20ale%20pro%20INFO.CZ%20%C5%99%C3%ADkaj%C3%AD%20n%C4%9Bkter%C3%A9%20unijn%C3%AD%20zdroje%2C%20o%20odst%C5%99ihnut%C3%AD%20ANO%20z%C2%A0frakce%20ALDE%20se%20dnes%20zat%C3%ADm%20nep%C5%99em%C3%BD%C5%A1l%C3%AD.%20Budouc%C3%AD%20frakce%20zformovan%C3%A1%20na%20p%C5%AFdorysu%20ALDE%20by%20t%C3%ADm%20nav%C3%ADc%20p%C5%99i%C5%A1la%20o%20siln%C3%A9ho%20partnera%2C%20Babi%C5%A1ovo%C2%A0hnut%C3%AD%20toti%C5%BE%20m%C5%AF%C5%BEe%20v%C2%A0Evropsk%C3%A9m%20parlamentu%20z%C3%ADskat%20p%C4%9Bt%20a%C5%BE%20osm%20k%C5%99esel%2C%20kter%C3%A9%20se%20budou%20p%C5%99i%20sestavov%C3%A1n%C3%AD%20nov%C3%A9%20frakce%20hodit.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_122822%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20122822%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EP%C5%99esto%20je%20nutn%C3%A9%20se%20pt%C3%A1t%2C%20jakou%20pozici%20by%20hnut%C3%AD%20ANO%20v%C2%A0europarlamentu%20m%C4%9Blo%2C%20pokud%20by%20nov%C3%A1%20frakce%20vznikl%C3%A1%20nam%C3%ADsto%20ALDE%20Babi%C5%A1e%20skute%C4%8Dn%C4%9B%20odm%C3%ADtla.%20Jedno%20je%20jasn%C3%A9%20%E2%80%93%20v%C2%A0takov%C3%A9m%20p%C5%99%C3%ADpad%C4%9B%20by%20to%20m%C4%9Blo%20ANO%20skute%C4%8Dn%C4%9B%20velmi%20t%C4%9B%C5%BEk%C3%A9.%20%E2%80%9EPokud%20budeme%20vych%C3%A1zet%20z%C2%A0toho%2C%20%C5%BEe%20se%20po%20volb%C3%A1ch%20budou%20nov%C3%A9%20frakce%20zakl%C3%A1dat%20na%20sou%C4%8Dasn%C3%BDch%20p%C5%AFdorysech%20v%C2%A0Evropsk%C3%A9m%20parlamentu%2C%20ANO%20nebude%20m%C3%ADt%20moc%20mo%C5%BEnost%C3%AD%2C%20kam%20by%20mohlo%20vstoupit%2C%E2%80%9C%20popisuje%20Havelka.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EVe%20skupin%C4%9B%C2%A0EPP%2C%20kde%20p%C5%AFsob%C3%AD%20opozi%C4%8Dn%C3%AD%20strany%20KDU-%C4%8CSL%2C%20TOP%2009%20a%20STAN%2C%20je%20podle%20n%C4%9Bj%20%C4%8Dlenstv%C3%AD%20ANO%20vylou%C4%8Deno%20a%20stejn%C4%9B%20tak%20u%20socialist%C5%AF%20nebo%20frakce%20ECR%2C%20jeho%C5%BE%20sou%C4%8D%C3%A1st%C3%AD%20je%20%C4%8Desk%C3%A1%20strana%20ODS.%20Vesm%C4%9Bs%20pak%20zb%C3%BDvaj%C3%AD%20jen%20komunist%C3%A9%2C%20zelen%C3%AD%20a%20nacionalistick%C3%A9%20uskupen%C3%AD%2C%20kter%C3%A9%20je%20ale%20pro%20hnut%C3%AD%20ANO%20p%C5%99%C3%ADli%C5%A1%20extr%C3%A9mn%C3%AD.%20Babi%C5%A1ovo%20hnut%C3%AD%20by%20se%20tak%20mohlo%20ocitnout%20v%C2%A0izolaci.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%E2%80%9EJe%20to%20naprosto%20z%C3%A1sadn%C3%AD%20ot%C3%A1zka%2C%20proto%C5%BEe%20europoslanci%20maj%C3%AD%20bez%20p%C5%99%C3%ADslu%C5%A1nosti%20k%C2%A0n%C4%9Bjak%C3%A9%20v%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD%20frakci%20nulov%C3%BD%20vliv%20a%20nemohou%20svou%20pr%C3%A1ci%20vykon%C3%A1vat%20dob%C5%99e%20a%20efektivn%C4%9B%2C%E2%80%9C%20uzav%C3%ADr%C3%A1%20Havelka.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20class%3D%22custom%20mGallery%22%20title%3D%22galleryObj%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22-1%22%20width%3D%22435%22%20height%3D%22335%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E', perex: '

Na verdikt Evropské komise, zda se český premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš nachází ve střetu zájmů, se čeká už několik měsíců, stále ale bez výsledku. Do evropských voleb se sice zveřejnění zprávy Komise zřejmě nestihne, mělo by k tomu ale dojít těsně po celoevropském hlasování. Případný verdikt o střetu zájmů Andreje Babiše by se tak mohl negativně podepsat na manévrovacím prostoru hnutí ANO při skládání parlamentních frakcí. 

', image: 'https://img.cncenter.cz/img/12/normal1050/5725168-img-babis-syrie-brusel-v0.jpg?v=0', views: 722, title: 'Babišův střet zájmů ohrožuje pozici ANO v Bruselu. Hnutí se může ocitnout v izolaci', imgCount: 9, type: 'wide gallery', url: 'https://www.info.cz/evropska-unie/babisuv-stret-zajmu-ohrozuje-pozici-ano-v-bruselu-hnuti-se-muze-ocitnout-v-izolaci-41727.html' }, { id: 41638, date: '2019-05-22 06:30:00', body: '%3Cp%3EPo%C4%8Det%20nov%C4%9B%20zahajovan%C3%BDch%20exekuc%C3%AD%20od%20roku%202014%20vytrvale%20kles%C3%A1%2C%20nezam%C4%9Bstnanost%20lid%C3%AD%2C%20kte%C5%99%C3%AD%20mohou%20a%20cht%C4%9Bj%C3%AD%20pracovat%2C%20se%20limitn%C4%9B%20bl%C3%AD%C5%BE%C3%AD%20nule%20a%20progn%C3%B3za%20dal%C5%A1%C3%ADho%20v%C3%BDvoje%20na%C5%A1%C3%AD%20ekonomiky%20se%20v%C2%A0t%C3%A9to%20chv%C3%ADli%20nejev%C3%AD%20jako%20katastrofick%C3%A1.%20Zd%C3%A1%20se%20proto%2C%20%C5%BEe%20nen%C3%AD%20na%20m%C3%ADst%C4%9B%20v%C3%A9st%20ani%20tak%20diskusi%20o%20odpou%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD%20dluh%C5%AF%2C%20ale%20o%20tom%2C%20jak%20dlu%C5%BEn%C3%ADky%20co%20nejv%C3%ADce%20motivovat%2C%20aby%20svou%20slo%C5%BEitou%20%C5%BEivotn%C3%AD%20situaci%20%C5%99e%C5%A1ili.%20Jen%20pro%20p%C5%99edstavu%2C%20p%C5%99ibli%C5%BEn%C4%9B%2070%20%25%20dlu%C5%BEn%C3%ADk%C5%AF%20o%20sv%C3%A9%20oddlu%C5%BEen%C3%AD%20po%C5%BE%C3%A1d%C3%A1%20o%20cel%C3%A9%20dva%20roky%20pozd%C4%9Bji%2C%20ne%C5%BE%20by%20v%C2%A0ide%C3%A1ln%C3%ADm%20p%C5%99%C3%ADpad%C4%9B%20m%C4%9Bli%E2%80%A6%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EDokud%20bude%20norm%C3%A1ln%C3%AD%20a%20mor%C3%A1ln%C3%AD%20dluhy%20platit%2C%20bude%20v%C5%A1e%20v%C2%A0po%C5%99%C3%A1dku.%20Realita%20je%20ov%C5%A1em%20takov%C3%A1%2C%20%C5%BEe%20v%C2%A0%C4%8CR%20se%20ve%20st%C3%A1diu%20exekuce%20nach%C3%A1z%C3%AD%20p%C5%99ibli%C5%BEn%C4%9B%20ka%C5%BEd%C3%BD%20dvan%C3%A1ct%C3%BD%20obyvatel.%20V%C2%A0celoevropsk%C3%A9m%20m%C4%9B%C5%99%C3%ADtku%20nejde%20o%20d%C4%9Bsiv%C3%A1%20%C4%8D%C3%ADsla.%20Na%20druhou%20stranu%2C%20by%C5%A5%20s%C2%A0jistou%20d%C3%A1vkou%20nads%C3%A1zky%2C%20m%C5%AF%C5%BEeme%20tvrdit%2C%20%C5%BEe%20se%20na%20dluhy%20ka%C5%BEd%C3%A9ho%20neplat%C3%ADc%C3%ADho%20dlu%C5%BEn%C3%ADka%20skl%C3%A1d%C3%A1%20jeden%C3%A1ct%20spoluob%C4%8Dan%C5%AF%2C%20kte%C5%99%C3%AD%20dluhy%20z%C2%A0n%C4%9Bjak%C3%A9ho%20d%C5%AFvodu%20nemaj%C3%AD%2C%20nebo%20je%20%C5%99%C3%A1dn%C4%9B%20spl%C3%A1c%C3%AD.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_122245%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20122245%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3EPostaven%C3%AD%20exekutor%C5%AF%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3EUdr%C5%BEet%20tr%C5%BEn%C3%AD%20ekonomiku%20v%C2%A0chodu%20vy%C5%BEaduje%20%C5%99adu%20pravidel%20(pr%C3%A1vn%C3%ADch%20norem)%20a%20p%C5%99edev%C5%A1%C3%ADm%20pak%20jejich%20dodr%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD.%20Pro%20p%C5%99%C3%ADpad%2C%20%C5%BEe%20nejsou%20tato%20pravidla%20respektov%C3%A1na%2C%20je%20nezbytn%C3%A9%20disponovat%20vhodn%C3%BDmi%20n%C3%A1stroji%20pro%20jejich%20efektivn%C3%AD%20vynucov%C3%A1n%C3%AD.%20V%C2%A0p%C5%99%C3%ADpad%C4%9B%20exekuc%C3%AD%20byla%20do%20roku%202001%20vymahatelnost%20pohled%C3%A1vek%20na%20%C3%BArovni%206%20%25.%20Po%20zaveden%C3%AD%20exekutorsk%C3%A9ho%20%C5%99%C3%A1du%20do%C5%A1lo%20ke%20skokov%C3%A9mu%20zv%C3%BD%C5%A1en%C3%AD%20a%C5%BE%20k%C2%A060%20%25.%20Je%20zjevn%C3%A9%2C%20%C5%BEe%20st%C3%A1vaj%C3%ADc%C3%AD%20mechanismus%20vym%C3%A1h%C3%A1n%C3%AD%20pohled%C3%A1vek%2C%20by%C5%A5%20m%C3%A1%20jist%C4%9B%20rezervy%2C%20se%20nejev%C3%AD%20jako%20%C5%A1l%C3%A1pnut%C3%AD%20vedle.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EUm%C4%9Ble%20vyvol%C3%A1van%C3%A9%20diskuse%20o%20pr%C3%A1vn%C3%ADm%20postaven%C3%AD%20soudn%C3%ADch%20exekutor%C5%AF%20jsou%20kontraproduktivn%C3%AD%20a%20p%C5%99inejmen%C5%A1%C3%ADm%20oslabuj%C3%AD%20pr%C3%A1vn%C3%AD%20jistotu%20ka%C5%BEd%C3%A9ho%20obyvatele%20%C4%8CR.%20Nav%C3%ADc%20tato%20ot%C3%A1zka%20byla%20v%C2%A0minulosti%20vy%C5%99e%C5%A1ena%20Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADm%20spr%C3%A1vn%C3%ADm%20soudem%20a%20odborn%C3%A1%20ve%C5%99ejnost%20m%C3%A1%20v%C2%A0tomto%20ohledu%20jasno.%20Sou%C4%8Dasn%C4%9B%20je%20zjevn%C3%A9%2C%20%C5%BEe%20%C4%8Dinnost%20soudn%C3%ADho%20exekutora%20napl%C5%88uje%20v%C5%A1echny%20znaky%20podnik%C3%A1n%C3%AD.%20Ob%C4%8Dansk%C3%BD%20z%C3%A1kon%C3%ADk%20podnik%C3%A1n%C3%AD%20popisuje%20jako%20%C4%8Dinnost%20samostatnou%2C%20soustavnou%2C%20vlastn%C3%ADm%20jm%C3%A9nem%2C%20na%20vlastn%C3%AD%20odpov%C4%9Bdnost%2C%20za%20%C3%BA%C4%8Delem%20dosa%C5%BEen%C3%AD%20zisku.%20Postaven%C3%AD%20soudn%C3%ADch%20exekutor%C5%AF%20d%C3%A1le%20upravuje%20exeku%C4%8Dn%C3%AD%20%C5%99%C3%A1d%20a%20souvisej%C3%ADc%C3%AD%20pr%C3%A1vn%C3%AD%20p%C5%99edpisy.%20T%C3%ADmto%20jsou%20soudn%C3%ADm%20exekutor%C5%AFm%20stanovena%20jasn%C3%A1%20pravidla%2C%20za%20kter%C3%BDch%20mohou%20svou%20%C4%8Dinnost%20vykon%C3%A1vat.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_122772%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20122772%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EInformac%C3%AD%20o%20%C3%BAsp%C4%9B%C5%A1nosti%20jednotliv%C3%BDch%20exekutor%C5%AF%20ve%20vym%C3%A1h%C3%A1n%C3%AD%20pohled%C3%A1vek%20je%20obecn%C4%9B%20velmi%20m%C3%A1lo%2C%20a%20to%20z%C2%A0mnoha%20d%C5%AFvod%C5%AF.%20Jedn%C3%ADm%20z%C2%A0hlavn%C3%ADch%20(a%20relevantn%C3%ADch)%20argument%C5%AF%20jsou%20obt%C3%AD%C5%BEe%20p%C5%99i%20porovn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20dvou%20exeku%C4%8Dn%C3%ADch%20titul%C5%AF.%20Tyto%20se%20mohou%20li%C5%A1it%20co%20do%20typu%20pohled%C3%A1vky%2C%20jej%C3%AD%20v%C3%BD%C5%A1e%20%C4%8Di%20regionu.%20Je%20prok%C3%A1z%C3%A1no%2C%20%C5%BEe%20%C3%BAsp%C4%9B%C5%A1nost%20vym%C3%A1h%C3%A1n%C3%AD%20%C3%BA%C4%8Dtu%20za%20nezaplacen%C3%BD%20telefon%20dlu%C5%BEn%C3%ADka%2C%20spot%C5%99ebitele%2C%20z%C2%A0%C3%9Asteck%C3%A9ho%20kraje%20je%20s%20velkou%20pravd%C4%9Bpodobnost%C3%AD%20diametr%C3%A1ln%C4%9B%20odli%C5%A1n%C3%A1%20od%20v%C3%BDsledk%C5%AF%20vym%C3%A1h%C3%A1n%C3%AD%20pohled%C3%A1vky%20%E2%80%93%20smluvn%C3%AD%20pokuty%20od%20dlu%C5%BEn%C3%ADka%2C%20%C5%99emesln%C3%ADka%2C%20z%20kraje%20St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%A9ho.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ENicm%C3%A9n%C4%9B%2C%20v%C2%A0r%C3%A1mci%20studie%20teritori%C3%A1ln%C3%ADch%20rozd%C3%ADl%C5%AF%20v%C2%A0%C4%8CR%20bylo%20zji%C5%A1t%C4%9Bno%2C%20%C5%BEe%20mezi%20jednotliv%C3%BDmi%20soudn%C3%ADmi%20exekutory%2C%20co%20do%20%C3%BAsp%C4%9B%C5%A1nosti%20vymo%C5%BEen%C3%AD%20pohled%C3%A1vek%2C%20existuj%C3%AD%20prokazateln%C3%A9%20rozd%C3%ADly%20%E2%80%93%20t%C4%9Bmito%20%C3%BAdaji%20ov%C5%A1em%20disponuj%C3%AD%20pouze%20syst%C3%A9mov%C3%AD%20v%C4%9B%C5%99itel%C3%A9%20(banky%2C%20telefonn%C3%AD%20oper%C3%A1to%C5%99i%2C%20poji%C5%A1%C5%A5ovny)%2C%20kte%C5%99%C3%AD%20d%C3%ADky%20velk%C3%A9mu%20mno%C5%BEstv%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADpad%C5%AF%20mohou%20vytv%C3%A1%C5%99et%20srovnateln%C3%A9%20%E2%80%9Ebal%C3%AD%C4%8Dky%E2%80%9C%20exeku%C4%8Dn%C3%ADch%20titul%C5%AF%20a%20n%C3%A1sledn%C4%9B%20porovn%C3%A1vat%20%C3%BAsp%C4%9B%C5%A1nost%20vym%C3%A1h%C3%A1n%C3%AD%20jednotliv%C3%BDch%20soudn%C3%ADch%20exekutor%C5%AF.%20Pravd%C4%9Bpodobn%C4%9B%20jedin%C3%BDm%20relevantn%C3%ADm%20ve%C5%99ejn%C3%BDm%20zdrojem%20informac%C3%AD%20o%20(ne)schopnosti%20soudn%C3%ADch%20exekutor%C5%AF%20by%20pak%20byly%20informace%20z%20ve%C5%99ejn%C3%BDch%20spole%C4%8Dnost%C3%AD%20%E2%80%93%20dopravn%C3%ADch%20podnik%C5%AF%2C%20zdravotnick%C3%BDch%20za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20%C4%8Di%20zdravotn%C3%ADch%20poji%C5%A1%C5%A5oven.%20Tyto%20pohled%C3%A1vky%20jsou%20co%20do%20povahy%2C%20m%C3%ADsta%20a%20obdob%C3%AD%20vzniku%20%C4%8Di%20velikosti%20velmi%20podobn%C3%A9.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_122248%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20122248%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EV%C2%A0ka%C5%BEd%C3%A9m%20p%C5%99%C3%ADpad%C4%9B%20plat%C3%AD%2C%20%C5%BEe%20sou%C4%8Dasn%C3%A1%20pr%C3%A1vn%C3%AD%20%C3%BAprava%20umo%C5%BE%C5%88uje%20v%C4%9B%C5%99itel%C5%AFm%20soudn%C3%ADho%20exekutora%20zm%C4%9Bnit%20v%C2%A0p%C5%99%C3%ADpad%C4%9B%2C%20%C5%BEe%20nen%C3%AD%20s%C2%A0v%C3%BDsledky%20jeho%20pr%C3%A1ce%20spokojen.%20Tento%20aspekt%20je%20zcela%20kl%C3%AD%C4%8Dov%C3%BD%2C%20nebo%C5%A5%20i%20pohled%C3%A1vka%20je%20majetek%20a%20o%20sv%C3%A9m%20majetku%20by%20ka%C5%BEd%C3%BD%20m%C4%9Bl%20rozhodovat%20dle%20sv%C3%A9ho%20uv%C3%A1%C5%BEen%C3%AD.%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3EVe%C5%99ejn%C3%A1%20kontrola%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3EOt%C3%A1zky%20ve%C5%99ejn%C3%A9%20kontroly%20soudn%C3%ADch%20exekutor%C5%AF%20lze%20p%C5%99irovnat%20sp%C3%AD%C5%A1e%20k%C2%A0nads%C3%A1zce%2C%20a%20to%20zejm%C3%A9na%20z%20d%C5%AFvodu%2C%20%C5%BEe%20podl%C3%A9haj%C3%AD%20zvl%C3%A1%C5%A1tn%C3%ADmu%20z%C3%A1konu.%20Soudn%C3%AD%20exekuto%C5%99i%20podl%C3%A9haj%C3%AD%20dohledu%20soud%C5%AF%2C%20Exekutorsk%C3%A9%20komory%20%C4%8CR%20a%20Ministerstva%20spravedlnosti%20%C4%8CR.%20Je%20zjevn%C3%A9%2C%20%C5%BEe%20jsou%20pod%20v%C4%9Bt%C5%A1%C3%ADm%20drobnohledem%20ne%C5%BE%20ostatn%C3%AD%20podnikaj%C3%ADc%C3%AD%20fyzick%C3%A9%20osoby%20a%20ve%C5%99ejn%C3%A1%20kontrola%20by%20zcela%20nelogicky%20suplovala%20povinnosti%20st%C3%A1tu.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ESou%C4%8Dasn%C4%9B%20se%20jedn%C3%A1%20o%20velmi%20diskutabiln%C3%AD%20problematiku.%20V%C2%A0p%C5%99%C3%ADpad%C4%9B%20vym%C3%A1h%C3%A1n%C3%AD%20exeku%C4%8Dn%C3%ADho%20titulu%20se%20toti%C5%BE%20exekutor%20%C4%8Dasto%20setk%C3%A1v%C3%A1%20s%C2%A0%C5%99adou%20d%C5%AFv%C4%9Brn%C3%BDch%20informac%C3%AD%20t%C3%BDkaj%C3%ADc%C3%ADch%20se%20nejen%20osoby%20dlu%C5%BEn%C3%ADka%20%C4%8Di%20v%C4%9B%C5%99itele%2C%20ale%20i%20povahy%20samotn%C3%A9%20pohled%C3%A1vky.%20Zjednodu%C5%A1en%C4%9B%20%C5%99e%C4%8Deno%2C%20ne%20ka%C5%BEd%C3%BD%20dlu%C5%BEn%C3%ADk%20m%C3%A1%20pot%C5%99eby%20sd%C3%ADlet%20fakt%2C%20%C5%BEe%20n%C4%9Bkomu%20nezaplatil%2C%20a%20ne%20ka%C5%BEd%C3%BD%20v%C4%9B%C5%99itel%20se%20chce%20pochlubit%20t%C3%ADm%2C%20%C5%BEe%20byl%20o%C5%A1izen%20a%20%C5%BEe%20od%20n%C4%9Bkoho%20nedostal%20zaplaceno.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ENav%C3%ADc%20jsou%20na%20m%C3%ADst%C4%9B%20opr%C3%A1vn%C4%9Bn%C3%A9%20obavy%2C%20%C5%BEe%20by%20p%C5%99%C3%ADli%C5%A1n%C3%A1%20otev%C5%99enost%20exeku%C4%8Dn%C3%ADho%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20ohrozila%20nez%C3%A1visl%C3%BD%2C%20nestrann%C3%BD%20a%20spravedliv%C3%BD%20v%C3%BDkon%20exeku%C4%8Dn%C3%AD%20%C4%8Dinnosti%20samotn%C3%A9%2C%20nebo%C5%A5%20by%20z%C3%ADskan%C3%A9%20informace%20mohly%20b%C3%BDt%20(a%20velmi%20pravd%C4%9Bpodobn%C4%9B%20by%20tak%C3%A9%20byly)%20zneu%C5%BEity%20t%C5%99et%C3%ADmi%20stranami%20(nap%C5%99%C3%ADklad%20p%C5%99i%20zpen%C4%9B%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD%20majetku).%20V%C2%A0d%C5%AFsledku%20by%20na%20to%20doplatil%20jak%20v%C4%9B%C5%99itel%2C%20tak%20dlu%C5%BEn%C3%ADk.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_122249%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20122249%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EProblematika%20vym%C3%A1h%C3%A1n%C3%AD%20pohled%C3%A1vek%20je%20velmi%20komplikovan%C3%A1%2C%20nebo%C5%A5%20se%20v%C5%BEdy%20t%C3%BDk%C3%A1%20konkr%C3%A9tn%C3%ADch%20osob.%20Pro%20zachov%C3%A1n%C3%AD%20z%C3%A1kladn%C3%ADch%20jistot%20v%C2%A0tr%C5%BEn%C3%AD%20ekonomice%20ale%20plat%C3%AD%2C%20%C5%BEe%20je%20t%C5%99eba%20udr%C5%BEet%20p%C5%99i%20%C5%BEivot%C4%9B%20funk%C4%8Dn%C3%AD%20mechanismy%20vym%C3%A1h%C3%A1n%C3%AD%20pohled%C3%A1vek.%20%C4%8C%C3%ADm%20efektivn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD%20takov%C3%BD%20mechanismus%20bude%2C%20t%C3%ADm%20m%C3%A9n%C4%9B%20zaplat%C3%ADme%20na%20transak%C4%8Dn%C3%ADch%20n%C3%A1kladech.%3C%2Fp%3E%0A%3Chr%20%2F%3E%0A%3Cp%3E%3Cem%3E%3Cstrong%3EIng.%20Jan%20Pla%C4%8Dek%2C%20Ph.D.%20se%20zab%C3%BDv%C3%A1%20se%20problematikou%20insolvenc%C3%AD%20a%20exekuc%C3%AD%2C%20p%C5%AFsob%C3%AD%20na%20Kated%C5%99e%20strategie%20Fakulty%20podnikohospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A9%20na%20Vysok%C3%A9%20%C5%A1kole%20ekonomick%C3%A9%20v%C2%A0Praze.%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fem%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cem%3E%3Cstrong%3E%3Cimg%20class%3D%22custom%20mGallery%22%20title%3D%22galleryObj%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%2241638%22%20width%3D%22435%22%20height%3D%22335%22%20%2F%3E%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fem%3E%3C%2Fp%3E', perex: '

KOMENTÁŘ JANA PLAČKA | Problematika dluhů patří z pochopitelných důvodů mezi nejvíce sledované. V poslední době je tomu tak zejména v kontextu diskuse, zda dluhy odpouštět, případně v jakém rozsahu. Přitom v červnu vstoupí v účinnost novela insolvenčního zákona, která v některých ohledech zpřísní, ale také zpřístupní institut oddlužení širšímu spektru dlužníků – jestli se tím ale pomůže těm, kteří to skutečně potřebují, zatím nikdo neví.

', image: 'https://img.cncenter.cz/img/12/normal1050/3511695-img-obrnice-dluh-exekuce-reportaz-gif-v0.jpg?v=0', views: 538, title: 'Plaček: Nediskutujme o odpouštění dluhů, ale o tom, jak dlužníky motivovat k jejich splácení', imgCount: 1, type: 'wide gif', url: 'https://www.info.cz/pravo/placek-nediskutujme-o-odpousteni-dluhu-ale-o-tom-jak-dluzniky-motivovat-k-jejich-splaceni-41638.html' }, { id: 41714, date: '2019-05-22 10:40:00', body: '%3Cp%20class%3D%22Standard%22%3ES%20t%C3%ADmto%20tvrzen%C3%ADm%20p%C5%99i%C5%A1el%20mimo%20jin%C3%A9%20zmocn%C4%9Bnec%20pro%20ochranu%20osobn%C3%ADch%20dat%20n%C4%9Bmeck%C3%A9%20spolkov%C3%A9%20zem%C4%9B%20B%C3%A1densko-W%C3%BCrttembersko%20Stefan%20Brink.%20Na%20sv%C3%A9m%20twitteru%20kritizoval%20n%C4%9Bmeck%C3%A9%20noviny%2C%20kter%C3%A9%20tajn%C4%9B%20po%C5%99%C3%ADzen%C3%A9%20video%20zve%C5%99ejnily.%20Dosavadn%C3%AD%20rakousk%C3%BD%20vicekancl%C3%A9%C5%99%20Heinz%20Christian%20Strache%20na%20n%C4%9Bm%20nab%C3%ADz%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADstup%20ke%20st%C3%A1tn%C3%ADm%20zak%C3%A1zk%C3%A1m%20v%20Rakousku%20v%C3%BDm%C4%9Bnou%20za%20pen%C3%ADze%20do%20stranick%C3%A9%20poklady%20a%20podporu%20ve%20volb%C3%A1ch.%20Z%C5%99ejm%C4%9B%20pod%20vlivem%20alkoholu%20a%20v%20p%C5%99%C3%ADtomnosti%20stejn%C4%9B%20dob%C5%99e%20nalad%C4%9Bn%C3%A9ho%20stranick%C3%A9ho%20p%C5%99%C3%ADtele%20Gudenuse%20o%20tom%20diskutuje%20s%20fale%C5%A1nou%20ruskou%20miliard%C3%A1%C5%99kou.%C2%A0%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%20class%3D%22Standard%22%3EBrink%20nezpochyb%C5%88uje%2C%20%C5%BEe%20se%20ze%20strany%20obou%20politik%C5%AF%20jednalo%20o%20neuv%C4%9B%C5%99iteln%C3%BD%20exces%20a%20z%C5%99ejm%C4%9B%20i%20poru%C5%A1en%C3%AD%20z%C3%A1kona.%20Polemizuje%20ale%2C%20zda%20nato%C4%8Den%C3%AD%20a%20zve%C5%99ejn%C4%9Bn%C3%AD%20videa%20z%20ryze%20soukrom%C3%A9ho%20prost%C5%99ed%C3%AD%20nepo%C5%A1kozuje%20demokracii%20nakonec%20v%C3%ADc%20ne%C5%BE%20to%2C%20co%20se%20na%20videu%20d%C4%9Bje.%20%E2%80%9EKdy%C5%BE%20budeme%20klamat%20na%C5%A1e%20politick%C3%A9%20soupe%C5%99e%2C%20nabour%C3%A1vat%20jejich%20soukrom%C3%AD%2C%20a%20dokonce%20se%20p%C5%99itom%20dopust%C3%ADme%20trestn%C3%A9ho%20%C4%8Dinu%2C%20po%C5%A1kozujeme%20t%C3%ADm%20nejen%20na%C5%A1i%20politickou%20kulturu%2C%20ale%20i%20sami%20sebe%2C%E2%80%9C%20napsal%20Brink.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%20class%3D%22Standard%22%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_122788%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20122788%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%20class%3D%22Standard%22%3EPolitici%20podle%20n%C4%9Bj%20nemohou%20d%C4%9Blat%20svou%20pr%C3%A1ci%2C%20kdy%C5%BE%20se%20i%20p%C5%99i%20neofici%C3%A1ln%C3%ADch%20debat%C3%A1ch%20v%20soukrom%C3%A9m%20prost%C5%99ed%C3%AD%20vystavuj%C3%AD%20riziku%2C%20%C5%BEe%20jejich%20hovory%20budou%20tajn%C4%9B%20zaznamen%C3%A1ny%20a%20pot%C3%A9%20zve%C5%99ejn%C4%9Bny.%20Video%2C%20jak%20tvrd%C3%AD%20Brink%2C%20bylo%20po%C5%99%C3%ADzeno%20ileg%C3%A1ln%C3%AD%20cestou%20a%20jeho%20zve%C5%99ejn%C4%9Bn%C3%AD%20zav%C3%A1n%C3%AD%20trestn%C3%BDm%20%C4%8Dinem.%C2%A0%E2%80%9ETisk%20samoz%C5%99ejm%C4%9B%20s%C3%A1m%20rozhoduje%2C%20co%20vyd%C3%A1%20%C4%8Di%20nevyd%C3%A1.%20Mus%C3%AD%20ale%20z%C3%A1rove%C5%88%20dodr%C5%BEovat%20i%20n%C4%9Bkdy%20protich%C5%AFdn%C3%A1%20z%C3%A1kladn%C3%AD%20pr%C3%A1va%2C%20v%C4%8Detn%C4%9B%20pr%C3%A1va%20na%20ochranu%20osobnosti%20a%20soukrom%C3%AD%2C%E2%80%9C%20napsal%20n%C4%9Bmeck%C3%BD%20ochr%C3%A1nce%20dat.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%20class%3D%22Standard%22%3ESv%C3%BDm%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20vyvolal%20zejm%C3%A9na%20v%20Rakousku%20a%20N%C4%9Bmecku%20%C5%A1irokou%20diskusi%2C%20jeho%20slova%20se%20setkala%20s%20pochopen%C3%AD%20i%20odsouzen%C3%ADm.%20%C4%8C%C3%A1st%20odborn%C3%ADk%C5%AF%20na%20z%C3%A1klad%C4%9B%20Stracheho%20skand%C3%A1lu%20varuje%20p%C5%99ed%20t%C3%ADm%2C%20%C5%BEe%20kdy%C5%BE%20byl%20takto%20tajn%C4%9B%20nato%C4%8Den%20Strache%2C%20m%C5%AF%C5%BEe%20b%C3%BDt%20p%C5%99%C3%AD%C5%A1t%C4%9B%20na%20%C5%99ad%C4%9B%20kdokoliv%20jin%C3%BD.%20Dal%C5%A1%C3%AD%20odborn%C3%ADci%20ale%20argumentuj%C3%AD%20n%C4%9Bmeck%C3%BDmi%20z%C3%A1kony%2C%20kter%C3%A9%20sice%20chr%C3%A1n%C3%AD%20pr%C3%A1vo%20na%20soukrom%C3%AD%2C%20ale%20z%C3%A1rove%C5%88%20v%20ur%C4%8Dit%C3%BDch%20p%C5%99%C3%ADpadech%20p%C5%99izn%C3%A1vaj%C3%AD%20i%20pr%C3%A1vo%20na%20jeho%20prolomen%C3%AD.%20A%20to%20pr%C3%A1v%C4%9B%20v%20t%C4%9Bch%20p%C5%99%C3%ADpadech%2C%20kdy%20zve%C5%99ejn%C4%9Bn%C3%AD%20neofici%C3%A1ln%C3%ADch%20rozhovor%C5%AF%20politik%C5%AF%20m%C5%AF%C5%BEe%20b%C3%BDt%20zd%C5%AFvodn%C4%9Bno%20%E2%80%9Emimo%C5%99%C3%A1dn%C3%BDm%20ve%C5%99ejn%C3%BDm%20z%C3%A1jmem%E2%80%9C.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%20class%3D%22Standard%22%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_122789%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20122789%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%20class%3D%22Standard%22%3EPodobn%C3%BD%20n%C3%A1zor%20zast%C3%A1v%C3%A1%20nap%C5%99%C3%ADklad%20i%20%C4%8Desk%C3%BD%20politolog%20Jan%20Bure%C5%A1.%20Politici%20si%20podle%20n%C4%9Bj%20musej%C3%AD%20zvyknout%2C%20%C5%BEe%20modern%C3%AD%20technika%20m%C5%AF%C5%BEe%20odhalit%20jejich%20praktiky%20i%20p%C5%99i%20neform%C3%A1ln%C3%ADch%20rozhovorech.%20Dokonce%20by%20se%20m%C4%9Bli%20na%20takovou%20mo%C5%BEnost%20p%C5%99ipravit.%20%E2%80%9EJestli%C5%BEe%20se%20politik%20jako%20Strache%20nech%C3%A1v%C3%A1%20zcela%20otev%C5%99en%C4%9B%20korumpovat%2C%20nen%C3%AD%20mo%C5%BEn%C3%A9%20takov%C3%A9%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20obhajovat%20t%C3%ADm%2C%20%C5%BEe%20se%20jednalo%20o%20neform%C3%A1ln%C3%AD%2C%20soukrom%C3%BD%20rozhovor%2C%E2%80%9C%20%C5%99ekl%20INFO.CZ%20Bure%C5%A1.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%20class%3D%22Standard%22%3EPolitici%20by%20naopak%20m%C4%9Bli%20na%20z%C3%A1klad%C4%9B%20tohoto%20p%C5%99%C3%ADpadu%20uv%C4%9Bdomit%2C%20%C5%BEe%20korupce%20a%20dal%C5%A1%C3%ADch%20nekal%C3%BDch%20praktik%20se%20nemohou%20beztrestn%C4%9B%20dopou%C5%A1t%C4%9Bt%20v%C5%AFbec%20nikdy%20a%20nikde.%20A%20je%20%C3%BApln%C4%9B%20jedno%2C%20zda%20jsou%20pr%C3%A1v%C4%9B%20doma%2C%20na%20dovolen%C3%A9%20nebo%20v%20restauraci%20s%20man%C5%BEelkou.%20Ani%20alkohol%20podle%20Bure%C5%A1e%20nep%C5%99edstavuje%20%C5%BE%C3%A1dnou%20poleh%C4%8Duj%C3%ADc%C3%AD%20okolnost%20pro%20podobn%C3%A9%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20politika.%20%E2%80%9EPokud%20je%20opil%C3%BD%2C%20nem%C3%A1%20se%20sch%C3%A1zet%20s%20domn%C4%9Blou%20nete%C5%99%C3%AD%20rusk%C3%A9ho%20oligarchy%20a%20slibovat%20j%C3%AD%20st%C3%A1tn%C3%AD%20zak%C3%A1zky.%20To%20si%20nem%C5%AF%C5%BEe%20politik%20dovolit%20za%20%C5%BE%C3%A1dn%C3%BDch%20okolnost%C3%AD%2C%E2%80%9C%20%C5%99ekl%20Bure%C5%A1.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%20class%3D%22Standard%22%3E%3Cimg%20class%3D%22custom%20mGallery%22%20title%3D%22galleryObj%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%2241714%22%20width%3D%22435%22%20height%3D%22335%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E', perex: '

Celá Evropa už několikátý den v řadě sleduje hlubokou krizi rakouské politiky. Pád tamní vlády způsobilo video, které tajně pořídil a před volbami zveřejnil neznámý člověk nebo skupina. Kromě klíčové politické linky je tu ještě jedna. Ozývají se hlasy, že takové narušení soukromí politiků je nejen trestné, ale rovnou poškozuje základní principy demokracie.

', image: 'https://img.cncenter.cz/img/12/normal1050/5721451-img-heinz-christian-strache-v0.jpg?v=0', views: 279, title: 'Jak zacházet s tajnými nahrávkami? Rakouský vládní skandál oživil mediální dilema', imgCount: 3, type: 'wide gallery', url: 'https://www.info.cz/svet/jak-zachazet-s-tajnymi-nahravkami-rakousky-vladni-skandal-ozivil-medialni-dilema-41714.html' }, { id: 41726, date: '2019-05-22 20:30:00', body: '%3Cp%3E%E2%80%9ENa%C5%A1e%20t%C4%9Blo%2C%20na%C5%A1e%20volba.%E2%80%9C%20%E2%80%9EZachovejte%20potraty%20bezpe%C4%8Dn%C3%A9%20a%20leg%C3%A1ln%C3%AD.%E2%80%9C%20Tis%C3%ADce%20lid%C3%AD%20v%20americk%C3%BDch%20m%C4%9Bstech%20dr%C5%BEely%20v%20%C3%BAter%C3%BD%20transparenty%20s%20podobn%C3%BDmi%20slogany.%20P%C5%99ev%C3%A1%C5%BEn%C4%9B%20%C5%BEeny%20vy%C5%A1ly%20do%20ulic%20pot%C3%A9%2C%20co%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.info.cz%2Fsvet%2Fkonzervativci-v-usa-vraci-uder-chteji-si-vysoudit-zakaz-potratu-41649.html%22%20target%3D%22_blank%22%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cstrong%3En%C4%9Bkter%C3%A9%20americk%C3%A9%20st%C3%A1ty%20omezily%20mo%C5%BEnost%20interrupce%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E.%20Alabama%20%C3%BApln%C4%9B%20vyjma%20p%C5%99%C3%ADpad%C5%AF%2C%20kdy%20t%C4%9Bhotenstv%C3%AD%20ohro%C5%BEuje%20%C5%BEivot%20matky%2C%20dal%C5%A1%C3%AD%20sn%C3%AD%C5%BEily%20hranici%20pro%20leg%C3%A1ln%C3%AD%20potrat%20z%2012.%20na%206.%20t%C3%BDden%20t%C4%9Bhotenstv%C3%AD.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EDemonstrace%20ale%20nejsou%20jedinou%20formou%20odporu.%20P%C5%99%C3%ADsn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD%20republik%C3%A1ny%20prosazen%C3%A9%20z%C3%A1kony%20nejsp%C3%AD%C5%A1e%20poputuj%C3%AD%20k%20soud%C5%AFm.%20Ot%C3%A1zka%20je%2C%20zda%20a%C5%BE%20k%20Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADmu%20soudu%2C%20kter%C3%BD%20by%20n%C3%A1sledn%C4%9B%20rozhodoval%2C%20zda%20zachov%C3%A1%20precedent%20z%20p%C5%99%C3%ADpadu%20Roeov%C3%A1%20vs.%20Wade.%20Pr%C3%A1v%C4%9B%20ten%20v%2070.%20letech%20zaru%C4%8Dil%20pr%C3%A1vo%20na%20potrat%20do%2012.%20t%C3%BDdne%20t%C4%9Bhotenstv%C3%AD%20na%20cel%C3%A9m%20%C3%BAzem%C3%AD%20USA.%20Do%20t%C3%A9%20doby%20bylo%20rozhodnut%C3%AD%20na%20jednotliv%C3%BDch%20st%C3%A1tech.%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3EOd%20symbol%C5%AF%20k%20%C4%8Din%C5%AFm%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3EDemokrat%C3%A9%20nav%C3%ADc%20vym%C3%BD%C5%A1lej%C3%AD%20strategii%2C%20kter%C3%A1%20by%20m%C4%9Bla%20zajistit%20mo%C5%BEnost%20potrat%C5%AF%20i%20v%20p%C5%99%C3%ADpad%C4%9B%2C%20%C5%BEe%20konzervativn%C3%AD%20v%C4%9Bt%C5%A1ina%20u%20nyn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADho%20Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADho%20soudu%20rozhodne%20o%20zru%C5%A1en%C3%AD%20precedentu.%20N%C4%9Bkter%C3%A9%20st%C3%A1ty%2C%20v%20nich%C5%BE%20maj%C3%AD%20liber%C3%A1lov%C3%A9%20v%C4%9Bt%C5%A1inu%2C%20u%C5%BE%20dokonce%20p%C5%99i%C5%A1ly%20s%20vlastn%C3%ADmi%20n%C3%A1vrhy%2C%20kter%C3%A9%20potratovou%20legislativu%20upravuj%C3%AD.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_122817%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20122817%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EOsciluj%C3%AD%20od%20symbolick%C3%BDch%20deklarac%C3%AD%20po%20konkr%C3%A9tn%C3%AD%20legislativn%C3%AD%20%C3%BApravy.%20Guvern%C3%A9r%20Michiganu%20Gretchen%20Whitmer%20sl%C3%ADbil%2C%20%C5%BEe%20bude%20vetovat%20n%C3%A1vrhy%2C%20kter%C3%A9%20mu%20po%C5%A1le%20republik%C3%A1ny%20ovl%C3%A1dan%C3%BD%20st%C3%A1tn%C3%AD%20sen%C3%A1t%2C%20a%20budou%20omezovat%20pr%C3%A1vo%20na%20potraty%20ve%20druh%C3%A9m%20trimestru.%20Veto%20protipotratov%C3%BDch%20snah%20sl%C3%ADbil%20i%20dal%C5%A1%C3%AD%20demokratick%C3%BD%20guvern%C3%A9r%20Tony%20Evers%20z%20Wisconsinu.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%E2%80%9ENem%C4%9Bli%20bychom%20omezovat%20pr%C3%A1va%20%C5%BEen%20d%C4%9Blat%20rozhodnut%C3%AD%20t%C3%BDkaj%C3%ADc%C3%AD%20se%20p%C3%A9%C4%8De%20o%20jejich%20zdrav%C3%AD%2C%E2%80%9C%20napsal%20Evers%20na%20Twitteru%20a%20p%C5%99idal%20hashtag%20%23StopTheBans%2C%20%C4%8D%C3%ADm%C5%BE%20se%20virtu%C3%A1ln%C4%9B%20p%C5%99idal%20k%20protestuj%C3%ADc%C3%ADm%2C%20kte%C5%99%C3%AD%20v%20%C3%BAter%C3%BD%20vy%C5%A1li%20do%20ulic.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ELegislativn%C3%AD%20zm%C4%9Bny%20p%C5%99ijala%20t%C5%99eba%20Nevada%2C%20kter%C3%A1%20z%20informac%C3%AD%2C%20je%C5%BE%20mus%C3%AD%20l%C3%A9ka%C5%99%20p%C5%99ed%20interrupc%C3%AD%20s%20%C5%BEenou%20probrat%2C%20vy%C5%99adila%20emocion%C3%A1ln%C3%AD%20d%C5%AFsledky%20procedury.%20Asi%20nejd%C3%A1le%20ale%20za%C5%A1el%20Vermont%2C%20kde%20demokratick%C3%A1%20v%C4%9Bt%C5%A1ina%20z%C3%A1konod%C3%A1rc%C5%AF%20poslala%20republik%C3%A1nsk%C3%A9mu%20guvern%C3%A9rovi%20na%20st%C5%AFl%20n%C3%A1vrh%2C%20kter%C3%BD%20m%C3%ADstn%C3%AD%20vl%C3%A1d%C4%9B%20zakazuje%2C%20aby%20v%20p%C5%99%C3%ADpad%C4%9B%20zru%C5%A1en%C3%AD%20precedentu%20Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADho%20soudu%20p%C5%99istoupila%20k%20regulaci%20potrat%C5%AF.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%E2%80%9EKv%C5%AFli%20tomu%2C%20s%20%C4%8D%C3%ADm%20se%20nyn%C3%AD%20mus%C3%ADme%20v%20t%C3%A9to%20zemi%20vypo%C5%99%C3%A1d%C3%A1vat%2C%20kdy%C5%BE%20p%C5%99ijde%20na%20pr%C3%A1vo%20na%20potrat%2C%20pot%C5%99ebujeme%20kr%C3%A1tkodob%C3%BD%20i%20dlouhodob%C3%BD%20pl%C3%A1n%2C%20kter%C3%BD%20pom%C5%AF%C5%BEe%20a%20podpo%C5%99%C3%AD%20obyvatele%20Vermontu%2C%E2%80%9C%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2019%2F05%2F21%2Fus%2Fvermont-abortion-bill-h57.html%22%20target%3D%22_blank%22%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cstrong%3Eprohl%C3%A1sila%20%C5%A1%C3%A9fka%20st%C3%A1tn%C3%AD%20sn%C4%9Bmovn%C3%AD%20v%C4%9Bt%C5%A1iny%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%20Jill%20Krowinskiov%C3%A1.%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3E%C3%9Astavn%C3%AD%20pr%C3%A1vo%20na%20potrat%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3EVermont%20je%20v%20tomto%20ohledu%20specifick%C3%BDm%20st%C3%A1tem.%20V%20soci%C3%A1ln%C3%ADch%20ot%C3%A1zk%C3%A1ch%20z%C5%AFst%C3%A1v%C3%A1%20liber%C3%A1ln%C3%AD%2C%20p%C5%99esto%C5%BEe%20se%20v%20jeho%20%C4%8Dele%20st%C5%99%C3%ADdaj%C3%AD%20demokrati%C4%8Dt%C3%AD%20i%20republik%C3%A1n%C5%A1t%C3%AD%20guvern%C3%A9%C5%99i.%20I%20ten%20sou%C4%8Dasn%C3%BD%2C%20republik%C3%A1n%20Phil%20Scott%2C%20b%C4%9Bhem%20sv%C3%A9ho%20prvn%C3%ADho%20funk%C4%8Dn%C3%ADho%20obdob%C3%AD%20spolupracoval%20s%20demokraty%20nap%C5%99%C3%ADklad%20na%20zp%C5%99%C3%ADsn%C4%9Bn%C3%AD%20legislativy%20t%C3%BDkaj%C3%ADc%C3%AD%20se%20dr%C5%BEen%C3%AD%20zbran%C3%AD%2C%20tedy%20v%C4%9Bci%2C%20kter%C3%A1%20je%20v%C4%9Bt%C5%A1in%C4%9B%20jeho%20spolustran%C3%ADk%C5%AF%20proti%20srsti.%20Scott%20tak%C3%A9%20h%C3%A1j%C3%AD%20pr%C3%A1vo%20na%20potrat.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_122818%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20122818%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EP%C5%99esto%20se%20ve%20Vermontu%20najdou%20lid%C3%A9%2C%20kte%C5%99%C3%AD%20n%C3%A1vrh%20kritizuj%C3%AD.%20%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%BD%20biskup%20Christopher%20Coyne%20tvrd%C3%AD%2C%20%C5%BEe%20n%C3%A1vrh%20je%20hor%C5%A1%C3%AD%20ne%C5%BE%20precedent%20Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADho%20soudu%2C%20proto%C5%BEe%20zaru%C4%8Duje%20pr%C3%A1vo%20na%20potrat%20v%20jak%C3%A9koli%20f%C3%A1zi%20t%C4%9Bhotenstv%C3%AD.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ESnaha%20Vermontu%20ale%20nemus%C3%AD%20znamenat%20definitivn%C3%AD%20jistotu%2C%20%C5%BEe%20potraty%20ve%20st%C3%A1t%C4%9B%20z%C5%AFstanou%20leg%C3%A1ln%C3%AD.%20Pokud%20by%20padl%20precedent%2C%20z%C3%A1kon%20by%20mohl%20b%C3%BDt%20kdykoli%20zm%C4%9Bn%C4%9Bn%20novou%20v%C4%9Bt%C5%A1inou%20z%C3%A1konod%C3%A1rc%C5%AF.%20I%20proto%20demokrat%C3%A9%20tou%C5%BE%C3%AD%20po%20stabiln%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADm%20%C5%99e%C5%A1en%C3%AD.%20Leg%C3%A1ln%C3%AD%20p%C5%99eru%C5%A1en%C3%AD%20t%C4%9Bhotenstv%C3%AD%20cht%C4%9Bj%C3%AD%20dostat%20t%C3%A9%C5%BE%20do%20st%C3%A1tn%C3%AD%20%C3%BAstavy.%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3EPotraty%20%C5%99e%C5%A1%C3%AD%20i%20prezidentsk%C3%A9%20nad%C4%9Bje%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3EDemokrat%C3%A9%20nav%C3%ADc%20cht%C4%9Bj%C3%AD%2C%20aby%20potraty%20do%20budoucna%20neumo%C5%BE%C5%88oval%20rozsudek%20Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADho%20soudu%2C%20ale%20feder%C3%A1ln%C3%AD%20z%C3%A1kon.%20N%C3%A1pad%20rezonuje%20i%20mezi%20prezidentsk%C3%BDmi%20kandid%C3%A1ty.%20Podpo%C5%99ily%20jej%20nap%C5%99%C3%ADklad%20sen%C3%A1torky%20Elizabeth%20Warrenov%C3%A1%20nebo%20Kamala%20Harrisov%C3%A1%2C%20sen%C3%A1tor%20Bernie%20Sanders%20a%20tak%C3%A9%20favorit%20prim%C3%A1rek%20a%20n%C4%9Bkdej%C5%A1%C3%AD%20viceprezident%20Joe%20Biden.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EU%20Bidena%20p%C5%99itom%20podpora%20nebyla%20samoz%C5%99ejm%C3%A1.%20S%C3%A1m%20se%20netaj%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADslu%C5%A1nost%C3%AD%20v%20%C5%99%C3%ADmskokatolick%C3%A9%20c%C3%ADrkvi%20a%20jako%20sen%C3%A1tor%20tvrdil%2C%20%C5%BEe%20Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%AD%20soud%20za%C5%A1el%20v%20p%C5%99%C3%ADpadu%20Roeov%C3%A1%20vs.%20Wade%20p%C5%99%C3%ADli%C5%A1%20daleko.%20Postupn%C4%9B%20se%20ale%20za%C5%99adil%20do%20demokratick%C3%A9ho%20mainstreamu%20a%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.apnews.com%2F37bcf15a80a54014bd37fa4298d5d5c1%22%20target%3D%22_blank%22%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cstrong%3Enyn%C3%AD%20prohl%C3%A1sil%2C%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%20%C5%BEe%20%E2%80%9Epokud%20by%20to%20bylo%20nezbytn%C3%A9%2C%20m%C4%9Bl%20by%20potraty%20povolit%20feder%C3%A1ln%C3%AD%20z%C3%A1kon%E2%80%9C.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_122819%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20122819%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ES%20nejambici%C3%B3zn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADm%20pl%C3%A1nem%20mezi%20demokratick%C3%BDmi%20prezidentsk%C3%BDmi%20nad%C4%9Bjemi%20p%C5%99i%C5%A1el%20Beto%20O%C2%B4Rourke.%20Podle%20mlad%C3%A9ho%20texask%C3%A9ho%20politika%2C%20jen%C5%BE%20se%20na%20podzim%20ne%C3%BAsp%C4%9B%C5%A1n%C4%9B%20uch%C3%A1zel%20o%20sen%C3%A1torsk%C3%A9%20k%C5%99eslo%2C%20by%20se%20do%20boje%20za%20pr%C3%A1va%20%C5%BEen%20na%20potrat%20m%C4%9Bly%20zapojit%20v%C5%A1echny%20slo%C5%BEky%20st%C3%A1tn%C3%AD%20moci.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fedition.cnn.com%2F2019%2F05%2F22%2Fpolitics%2Fbeto-orourke-town-hall-takeaways%2Findex.html%22%20target%3D%22_blank%22%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cstrong%3EV%20rozhovoru%20pro%20CNN%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%20%C5%99ekl%2C%20%C5%BEe%20jako%20prezident%20by%20na%20post%20soudc%C5%AF%20Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADho%20soudu%20nominoval%20jen%20lidi%2C%20kte%C5%99%C3%AD%20by%20sou%C4%8Dasn%C3%BD%20precedent%20necht%C4%9Bli%20m%C4%9Bnit%2C%20v%20Kongresu%20chce%20vyjednat%20z%C3%A1kony%20br%C3%A1n%C3%ADc%C3%AD%20st%C3%A1t%C5%AFm%20omezit%20mo%C5%BEnost%20podstoupit%20interrupci%20a%20syst%C3%A9m%20v%C5%A1eobecn%C3%A9ho%20zdravotn%C3%ADho%20poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD%20by%20m%C4%9Bl%20lidem%20propl%C3%A1cet%20nejen%20potraty%2C%20ale%20i%20antikoncepci.%20O%C2%B4Rourke%20by%20si%20tak%C3%A9%20vybral%20ministra%20spravedlnosti%2C%20kter%C3%BD%20by%20potraty%20h%C3%A1jil.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EO%C2%B4Rourke%20by%20ale%20na%20%C4%8D%C3%A1st%20sv%C3%BDch%20pl%C3%A1n%C5%AF%20pot%C5%99eboval%20krom%C4%9B%20zm%C4%9Bny%20v%20B%C3%ADl%C3%A9m%20dom%C4%9B%20i%20jin%C3%A9%20obsazen%C3%AD%20obou%20komor%20Kongresu.%20P%C5%99i%20sou%C4%8Dasn%C3%A9%20republik%C3%A1nsk%C3%A9%20v%C4%9Bt%C5%A1in%C4%9B%20v%20Sen%C3%A1tu%20by%20jeho%20n%C3%A1vrhy%20nem%C4%9Bly%20%C5%A1anci%20proj%C3%ADt.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20class%3D%22custom%20mGallery%22%20title%3D%22galleryObj%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%2241726%22%20width%3D%22435%22%20height%3D%22335%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E', perex: '

Tisíce lidí napříč USA v úterý demonstrovaly proti zákonům, které v několika amerických státech omezují ženám možnost jít na potrat. Demokraté už dokonce vymýšlí plán, jak právo na potrat ochránit v případě, že by Nejvyšší soud přehodnotil svůj dřívější verdikt, jímž jej zaručil. Zásadní téma je to i pro prezidentské kandidáty.

', image: 'https://img.cncenter.cz/img/12/normal1050/5725086-img-potraty-usa-protest-demonstrace-v0.jpg?v=0', views: 207, title: '„Naše tělo, naše volba.“ Potraty dělí Ameriku. Demokraté už spřádají plány, jak obejít restrikce ', imgCount: 10, type: 'wide gallery', url: 'https://www.info.cz/svet/nase-telo-nase-volba-potraty-deli-ameriku-demokrate-uz-spradaji-plany-jak-obejit-restrikce-41726.html' }, { id: 41722, date: '2019-05-22 15:30:00', body: '%3Cp%3EPrioritou%20Berl%C3%ADna%20je%20zajistit%2C%20aby%20se%20stal%20Manfred%20Weber%20%C5%A1%C3%A9fem%20evropsk%C3%A9%20exekutivy%20%E2%80%93%20bavorsk%C3%A9ho%20politika%20konzervativn%C3%AD%20CSU%20podporuje%20i%20kancl%C3%A9%C5%99ka%20Merkelov%C3%A1.%20Weberovi%20ale%20jeho%20odp%C5%AFrci%20vy%C4%8D%C3%ADtaj%C3%AD%20nedostatek%20vl%C3%A1dn%C3%ADch%20zku%C5%A1enost%C3%AD%20a%20proti%20jeho%20nominaci%20m%C5%AF%C5%BEe%20hr%C3%A1t%20i%20v%C3%BDsledek%20lidovc%C5%AF%20ve%20volb%C3%A1ch%20%E2%80%93%20stejn%C4%9B%20jako%20socialist%C3%A9%20o%C4%8Dek%C3%A1vaj%C3%AD%20i%20oni%20t%C4%9B%C5%BEk%C3%A9%20ztr%C3%A1ty%20a%20m%C5%AF%C5%BEe%20b%C3%BDt%20slo%C5%BEit%C3%A9%20z%C3%ADskat%20pro%20jeho%20nominaci%20v%C4%9Bt%C5%A1inu%20hlas%C5%AF.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_122803%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20122803%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EDal%C5%A1%C3%ADm%20probl%C3%A9mem%20je%20pro%20Webera%20postoj%20francouzsk%C3%A9ho%20prezidenta%20Emmanuela%20Macrona%2C%20jen%C5%BE%20opakovan%C4%9B%20odm%C3%ADtl%20syst%C3%A9m%20takzvan%C3%BDch%20spitzenkandid%C3%A1t%C5%AF%20%E2%80%93%20tedy%20v%C3%BDb%C4%9Br%20%C5%A1%C3%A9fa%20Komise%20dan%C3%BD%20v%C3%BDsledkem%20voleb%2C%20podle%20n%C4%9Bho%C5%BE%20dostane%20automaticky%20p%C5%99ednost%20l%C3%ADdr%20v%C3%ADt%C4%9Bzn%C3%A9%20europoslaneck%C3%A9%20frakce.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EN%C4%9Bmci%20proto%20s%C3%A1zej%C3%AD%20i%20na%20variantu%20B%2C%20tedy%20obsazen%C3%AD%20postu%20%C5%A1%C3%A9fa%20ECB.%20%E2%80%9EPokud%20bude%20jasn%C3%A9%2C%20%C5%BEe%20blok%C3%A1da%20Webera%20nep%C5%AFjde%20p%C5%99ekonat%2C%20m%C5%AF%C5%BEe%20b%C3%BDt%20ECB%20alternativou%2C%20to%20d%C3%A1v%C3%A1%20smysl%2C%E2%80%9C%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcontent%2F971433e0-7bbb-11e9-81d2-f785092ab560%22%20target%3D%22_blank%22%3E%3Cstrong%3E%20%C5%99ekl%20listu%20Financial%20Times%20nejmenovan%C3%BD%20p%C5%99edstavitel%20n%C4%9Bmeck%C3%A9ho%20bloku%20CDU%2FCSU.%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ET%C3%ADm%2C%20kdo%20by%20mohl%20nahradit%20Draghiho%2C%20je%20respektovan%C3%BD%20%C5%A1%C3%A9f%20Bundesbank%20Jens%20Weidmann%2C%20kter%C3%BD%20ale%20nem%C3%A1%20podporu%20ji%C5%BEn%C3%ADho%20k%C5%99%C3%ADdla%20Evropsk%C3%A9%20unie%20a%20Francie%20kv%C5%AFli%20tomu%2C%20%C5%BEe%20se%20ost%C5%99e%20stav%C4%9Bl%20proti%20radik%C3%A1ln%C3%AD%20m%C4%9Bnov%C3%A9%20politice%20sou%C4%8Dasn%C3%A9ho%20%C5%A1%C3%A9fa%20ECB%20Maria%20Draghiho.%20Weidmann%20v%20minulosti%20ost%C5%99e%20kritizoval%20ultra%20n%C3%ADzk%C3%A9%20%C3%BArokov%C3%A9%20sazby%20i%20Draghiho%20slib%20zachr%C3%A1nit%20euroz%C3%B3nu%20%E2%80%9Eza%20ka%C5%BEdou%20cenu%E2%80%9C.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_122804%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20122804%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ES%C3%A1m%20Weidmann%20si%20to%20podle%20v%C5%A1eho%20uv%C4%9Bdomuje%2C%20v%20posledn%C3%AD%20dob%C4%9B%20dal%20proto%20rozhovory%20n%C4%9Bkolika%20jihoevropsk%C3%BDm%20m%C3%A9di%C3%ADm%20a%20minul%C3%BD%20t%C3%BDden%20vystoupil%20s%20n%C4%9Bmeck%C3%A9m%20Hamburku%20s%20projevem%2C%20v%20n%C4%9Bm%C5%BE%20h%C3%A1jil%20expanzivn%C3%AD%20m%C4%9Bnovou%20politiku%20ECB.%20Bez%20n%C3%AD%20by%20byl%20ekonomick%C3%BD%20r%C5%AFst%20slab%C5%A1%C3%AD%2C%20prohl%C3%A1sil.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EWeidmannovi%20kritici%20ale%20upozor%C5%88uj%C3%AD%20na%20fakt%2C%20%C5%BEe%20N%C4%9Bmecko%20m%C3%A1%20sv%C3%A9%20z%C3%A1stupce%20i%20v%20dal%C5%A1%C3%ADch%20unijn%C3%ADch%20instituc%C3%ADch%2C%20jako%20je%20Evropsk%C3%A1%20investi%C4%8Dn%C3%AD%20banka%2C%20Evropsk%C3%BD%20stabiliza%C4%8Dn%C3%AD%20mechanismus%20nebo%20v%20agentu%C5%99e%20rozhoduj%C3%ADc%C3%AD%20o%20uzav%C5%99en%C3%AD%20probl%C3%A9mov%C3%BDch%20bank.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EPokud%20by%20se%20nicm%C3%A9n%C4%9B%20skute%C4%8Dn%C4%9B%20stal%20Weidmann%20%C5%A1%C3%A9fem%20ECB%2C%20byl%20by%20to%20podle%20t%C3%BDden%C3%ADku%20Der%20Spiegel%20spln%C4%9Bn%C3%BD%20sen%20mnoha%20n%C4%9Bmeck%C3%BDch%20st%C5%99adatel%C5%AF.%20Ti%20doufaj%C3%AD%2C%20%C5%BEe%20by%20skon%C4%8Dil%20politiku%20n%C3%ADzk%C3%BDch%20%C3%BArok%C5%AF%20a%20m%C4%9Bnovou%20politiku%2C%20kter%C3%A9%20devalvovaly%20jejich%20vklady%20a%20%C5%BEivotn%C3%AD%20poji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD.%20N%C4%9Bkte%C5%99%C3%AD%20odborn%C3%ADci%20se%20tak%C3%A9%20domn%C3%ADvaj%C3%AD%2C%20%C5%BEe%20by%20Weidmann%20Evropskou%20centr%C3%A1ln%C3%AD%20banku%20pomohl%20%E2%80%9Eodpolitizovat%E2%80%9C.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_122805%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_LINK%22%20title%3D%22Link%20122805%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22Link%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EWeidmann%20bude%20m%C3%ADt%20ale%20celou%20%C5%99adu%20konkurent%C5%AF%20%E2%80%93%20Francie%20by%20na%20tomto%20postu%20r%C3%A1da%20vid%C4%9Bla%20bu%C4%8F%20%C4%8Dlena%20bankovn%C3%AD%20rady%20ECB%20Benoita%20Cour%C3%A9ho%2C%20nebo%C2%A0%3Cspan%3EFran%C3%A7oise%20Villeroy%20de%20Galhaua%2C%20nyn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADho%20%C5%A1%C3%A9fa%20Banque%20de%20France.%20Krom%C4%9B%20nich%20se%20mluv%C3%AD%20i%20o%20Finech%C2%A0%3Cspan%3EErkki%20Liikanenovi%20a%20Olli%20Rehnovi%20a%20Nizozemci%20Klaasi%20Knotovi%2C%20%C5%A1%C3%A9fovi%20nizozemsk%C3%A9%20centr%C3%A1ln%C3%AD%20banky.%C2%A0%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cspan%3E%3Cspan%3E%3Cimg%20class%3D%22custom%20mGallery%22%20title%3D%22galleryObj%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%2241722%22%20width%3D%22435%22%20height%3D%22335%22%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E', perex: '

Německo usiluje o to, aby získalo post šéfa Evropské centrální banky (ECB). Zda se stane německý kandidát Evropské lidové strany Manfred Weber šéfem Evropské komise, totiž není vůbec jisté. Němec v čele ECB by ale Weberův případný neúspěch mohl alespoň částečně nahradit.

', image: 'https://img.cncenter.cz/img/12/normal1050/5724287-img-evropska-centralni-banka-weidmann-v0.jpg?v=0', views: 150, title: 'Německý plán B: Berlín si brousí zuby na post šéfa ECB. Francie a jižní křídlo EU jsou ale proti', imgCount: 5, type: 'wide gallery', url: 'https://www.info.cz/evropska-unie/nemecky-plan-b-berlin-si-brousi-zuby-na-post-sefa-ecb-francie-a-jizni-kridlo-eu-jsou-ale-proti-41722.html' }, { id: 41717, date: '2019-05-22 00:00:00', body: '%3Cp%3EDo%20za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20putuj%C3%AD%20kovov%C3%A9%20obaly%20z%C2%A0%C5%A1ed%C3%BDch%20kontejner%C5%AF%20um%C3%ADst%C4%9Bn%C3%BDch%20v%C2%A0Praze%20a%20od%20v%C5%A1ech%20svozov%C3%BDch%20spole%C4%8Dnost%C3%AD%20zaji%C5%A1%C5%A5uj%C3%ADc%C3%ADch%20svoz%20komun%C3%A1ln%C3%ADho%20odpadu%20na%20%C3%BAzem%C3%AD%20metropole.%20T%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3%AD%20kovov%C3%BDch%20obal%C5%AF%20si%20Pra%C5%BEan%C3%A9%20obl%C3%ADbili.%20Zat%C3%ADmco%20v%C2%A0roce%202017%20obyvatel%C3%A9%20metropole%20vyt%C5%99%C3%ADdili%20144%20tun%20kovov%C3%BDch%20obal%C5%AF%2C%20loni%20to%20bylo%20bezm%C3%A1la%20262%20tun.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ET%C5%99%C3%ADd%C3%ADc%C3%AD%20linka%20umo%C5%BE%C5%88uje%20dokonalej%C5%A1%C3%AD%20a%20efektivn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD%20dot%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3%AD%20kovov%C3%BDch%20obal%C5%AF.%20Technologie%20se%20skl%C3%A1d%C3%A1%20ze%20dvou%20hlavn%C3%ADch%20%C4%8D%C3%A1st%C3%AD%20%E2%80%93%20linky%20na%20t%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3%AD%20kovov%C3%BDch%20odpad%C5%AF%20a%20line%C3%A1rn%C3%ADho%20lisu.%20Plechovky%2C%20konzervy%2C%20tuby%2C%20v%C3%AD%C4%8Dka%20a%20dal%C5%A1%C3%AD%20kovov%C3%A9%20obaly%20jsou%20shroma%C5%BE%C4%8Fov%C3%A1ny%20v%C2%A0n%C3%A1sypce%2C%20kter%C3%A1%20je%20um%C3%ADst%C4%9Bna%20vn%C4%9B%20linky.%C2%A0Dopravn%C3%ADkov%C3%BD%20p%C3%A1s%20um%C3%ADst%C4%9Bn%C3%BD%20na%20dn%C4%9B%20n%C3%A1sypky%20transportuje%20odpad%20do%20haly%2C%20kde%20dva%20pracovn%C3%ADci%20odstra%C5%88uj%C3%AD%20ne%C5%BE%C3%A1douc%C3%AD%20materi%C3%A1l%20(nap%C5%99.%20kovov%C3%A9%20obaly%20pod%20tlakem)%20do%20p%C5%99ipraven%C3%BDch%20n%C3%A1dob.%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3E%3Cstrong%3EMagnetick%C3%BD%20separ%C3%A1tor%20a%20v%C3%AD%C5%99iv%C3%A9%20proudy%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3ESou%C4%8D%C3%A1st%C3%AD%20linky%20jsou%20dva%20separ%C3%A1tory%2C%20kter%C3%A9%20se%20staraj%C3%AD%20o%20odd%C4%9Blen%C3%AD%20%C5%BEelezn%C3%BDch%20kov%C5%AF%20od%20t%C4%9Bch%20ne%C5%BEelezn%C3%BDch.%20T%C3%ADm%20prvn%C3%ADm%20je%20permanentn%C3%AD%20magnet%2C%20kter%C3%BD%20je%20um%C3%ADst%C4%9Bn%20nad%20dopravn%C3%ADkem.%20Pry%C5%BEov%C3%A9%20un%C3%A1%C5%A1e%C4%8De%20rotuj%C3%ADc%C3%ADho%20p%C3%A1su%20magnetick%C3%A9%20desky%20umo%C5%BE%C5%88uj%C3%AD%2C%20%C5%BEe%20vyseparovan%C3%A9%20magnetick%C3%A9%20obaly%20jsou%20automaticky%20odhazov%C3%A1ny%20mimo%20dopravn%C3%AD%20p%C3%A1s%20bo%C4%8Dn%C4%9B%20do%20p%C5%99ipraven%C3%A9%20n%C3%A1doby.%20Ne%C5%BEelezn%C3%BD%20odpad%20putuje%20d%C3%A1le%20po%20p%C3%A1su%20k%20druh%C3%A9%20f%C3%A1zi%20t%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3%AD.%20V%C2%A0t%C3%A9%20je%20pomoc%C3%AD%20separ%C3%A1toru%20pracuj%C3%ADc%C3%ADho%20na%20b%C3%A1zi%20v%C3%AD%C5%99iv%C3%BDch%20proud%C5%AF%20odd%C4%9Blen%20hlin%C3%ADkov%C3%BD%20odpad%2C%20kter%C3%BD%20sm%C4%9B%C5%99uje%20do%20n%C3%A1sypky%20lisu%20navazuj%C3%ADc%C3%ADho%20na%20linku.%20Zbytkov%C3%A9%20ne%C4%8Distoty%20automaticky%20padaj%C3%AD%20do%20n%C3%A1doby%2C%20kter%C3%A1%20je%20um%C3%ADst%C4%9Bna%20pod%20separ%C3%A1torem.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EVyt%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3%A9%20kovy%20se%20n%C3%A1sledn%C4%9B%20slisuj%C3%AD%20do%20po%C5%BEadovan%C3%BDch%20bal%C3%ADk%C5%AF.%C2%A0%3Cem%3E%E2%80%9ENa%20cel%C3%BD%20proces%20dohl%C3%AD%C5%BE%C3%AD%20%C4%8Dty%C5%99%C4%8Dlenn%C3%A1%20obsluha.%20Z%C3%A1vozn%C3%ADk%20pravideln%C4%9B%20dopl%C5%88uje%20n%C3%A1sypku%20s%C2%A0kovov%C3%BDm%20odpadem.%20%C4%8C%C3%A1st%20zam%C4%9Bstnanc%C5%AF%20ru%C4%8Dn%C4%9B%20odeb%C3%ADr%C3%A1%20prvotn%C3%AD%20ne%C4%8Distoty%20a%20nevhodn%C3%BD%20odpad.%20V%C2%A0posledn%C3%AD%20f%C3%A1zi%20person%C3%A1l%20zaji%C5%A1%C5%A5uje%20lisov%C3%A1n%C3%AD%20vyt%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3%A9ho%20%C5%BEelezn%C3%A9ho%20a%20ne%C5%BEelezn%C3%A9ho%20materi%C3%A1l%C5%AF.%20Slisovan%C3%A9%20bal%C3%ADky%20pak%20%C4%8Dekaj%C3%AD%20na%20sv%C3%A9%20odb%C4%9Bratele%2C%E2%80%9C%C2%A0%3C%2Fem%3E%3Cstrong%3Evysv%C4%9Btluje%20vedouc%C3%AD%20provozovny%20Michal%20%C5%A0imlinger.%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3E%3Cstrong%3E%C5%A0ed%C3%A9%20kontejnery%20si%20Pra%C5%BEan%C3%A9%20obl%C3%ADbili%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3EAktu%C3%A1ln%C4%9B%20se%20v%20ulic%C3%ADch%20hlavn%C3%ADho%20m%C4%9Bsta%20nach%C3%A1z%C3%AD%20velk%C3%BDch%201009%20n%C3%A1dob%20o%20kapacit%C4%9B%201100%20litr%C5%AF%2C%2029%20men%C5%A1%C3%ADch%20240litrov%C3%BDch%20popelnic%20a%2022%20podzemn%C3%ADch%20kontejner%C5%AF%20s%C2%A0kapacitou%201500.%20Oproti%20b%C5%99eznu%202017%20jich%20je%20p%C5%99ibli%C5%BEn%C4%9B%20t%C5%99ikr%C3%A1t%20tolik.%C2%A0%3Cem%3E%E2%80%9EKontejner%20je%20ur%C4%8Den%20zejm%C3%A9na%20pro%20sb%C4%9Br%20pr%C3%A1zdn%C3%BDch%20n%C3%A1pojov%C3%BDch%20plechovek%2C%20ale%20je%20mo%C5%BEn%C3%A9%20do%20n%C4%9Bj%20odlo%C5%BEit%20i%20pr%C3%A1zdn%C3%A9%20konzervy%2C%20tuby%2C%20kovov%C3%A9%20uz%C3%A1v%C4%9Bry%20nebo%20v%C3%AD%C4%8Dka.%20Do%20separa%C4%8Dn%C3%ADch%20n%C3%A1dob%20naopak%20nepat%C5%99%C3%AD%20tlakov%C3%A9%20obaly%20od%20kosmetiky%2C%20sprej%C5%AF%20nebo%20p%C5%99enosn%C3%BDch%20cestovn%C3%ADch%20va%C5%99i%C4%8D%C5%AF%2C%20nebo%C5%A5%20hroz%C3%AD%20jejich%20vzn%C3%ADcen%C3%AD.%20Z%C3%A1kaz%20plat%C3%AD%20i%20pro%20n%C3%A1doby%20a%20obaly%20od%20motorov%C3%BDch%20olej%C5%AF%2C%20benzinu%2C%20barev%20a%20dal%C5%A1%C3%ADch%20chemick%C3%BDch%20nebo%20nebezpe%C4%8Dn%C3%BDch%20l%C3%A1tek%2C%E2%80%9C%C2%A0%3C%2Fem%3E%3Cstrong%3Evaruje%20mluv%C4%8D%C3%AD%20Pra%C5%BEsk%C3%BDch%20slu%C5%BEeb%20Radim%20Mana.%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E%3Cimg%20class%3D%22custom%20mGallery%22%20title%3D%22galleryObj%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%2241717%22%20width%3D%22435%22%20height%3D%22335%22%20%2F%3E%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cstrong%3E%3Cimg%20id%3D%22AO_122785%22%20class%3D%22artobjrimage%20artobjrimage_HTML%22%20title%3D%22HTML%20box%20122785%22%20src%3D%22%2Fimages%2Fspacer.gif%22%20alt%3D%22HTML%20box%22%20width%3D%22445%22%20height%3D%2235%22%20%2F%3E%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fp%3E', perex: '

V areálu Pražských služeb ve Vysočanech byla zprovozněna moderní linka na třídění kovových obalů. Poloautomatická linka je vybavena technologií, která odděluje železné a neželezné kovy. Mezi ty například patří hliník, měď nebo zinek.

', image: 'https://img.cncenter.cz/img/12/normal1050/5723738-img-prazske-sluzby-v0.jpg?v=0', views: 24, title: 'Pražské služby mají třídící linku na kovy', imgCount: 4, type: 'normal', url: 'https://www.info.cz/praha/prazske-sluzby-maji-tridici-linku-na-kovy-41717.html' }, ]; // Spust controller $('.main-article.next-article').nextArticleController({ articles: articles, mainArticleId: mainArticleId, nextArticleRenderer: { element: '.main-article.next-article', options: { renderCallbacks: [function(selectedArticle) { if (selectedArticle.type.indexOf('normal') < 0) $('.four-col.left.second').css({marginTop: 776}); }] } }, nextArticleLoader: { element: loaderSelector, options: { duration: 10 } }, scrollTarget: { element: loaderSelector, options: { tolerance: 200 } } }); }); })(jQuery);