Zákaz prodeje o svátcích se možná zruší. Byl by to krok správným směrem

KOMENTÁŘ MARTINA MAŇÁKA | V Česku se možná opět schyluje k zásadní změně v tak „fatální“ oblasti, jakou je nakupování o státních svátcích. Veřejnost by mohla znovu nabýt ztracenou svobodu chodit do supermarketů i o těch svátcích, ve kterých až dosud obchodní domy musely mít povinně zavřeno, neboť jim to stát zákonem nařídil. Je jasné, že tato případně získaná svoboda nakupovat – a z pohledu firem i svoboda podnikat – v dosud zapovězených svátečních dnech s sebou nese také negativa pro část zaměstnanců, jimž hrozí, že budou muset opět pracovat i ve dnech svátečního klidu. Principiálně jde však o návrat správným směrem.

Připomeňme, že obchody s plochou nad 200 metrů čtverečních musejí mít v Česku povinně zavřeno na Nový rok, na Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a 25. i 26. prosince, přičemž na Štědrý den smějí mít obchody otevřeno „jen“ do 12 hodin. 

Nemá snad smysl dodávat, že ani za poměrně dlouhou dobu, kdy je tato úprava v platnosti – zákon platí už osm let – si mnoho lidí stále nedokázalo spolehlivě zapamatovat, kterých svátečních dnů se zákaz týká a kterých nikoliv, což je však pouhá kosmetická „vada na zakázané kráse“.

Na stole je už nějakou dobu návrh poslanců ODS Pavla Staňka a Jana Bureše, kteří chtějí úplně zrušit zákon, jenž omezuje otevírací dobu ve vybrané státní svátky. Rozdělení svátečních dnů je podle nich nahodilé, zmatečné a trestá prý jak obchodníky, kteří chtějí prodávat, tak zaměstnance, kteří si chtějí přivydělat. 

Je zajímavé a současně nepřekvapivé, že Fialova vláda se na svém zatím posledním zasedání k poslaneckému návrhu na zrušení „zákazového zákona“ vyjádřila neutrálně. Tedy, nezaujala jasné stanovisko, zda zrušení zákazu podporuje, či nikoliv. 

Nekompromisním zastáncem zavřených obchodů o státních svátcích jsou totiž koaliční lidovci. Poslanecký návrh na zrušení zákazů prodeje o svátcích tak směřuje do Poslanecké sněmovny, kde o něm proběhne hlasování, jehož výsledek dnes nelze spolehlivě předpovědět. 

Každopádně, i vzhledem k neutrálnímu stanovisku vlády, nelze vyloučit, že zrušení zákazu projde a že obchody budou moci mít otevřeno prakticky kdykoliv. Tedy, že se obnoví stav, který u nás platil do října roku 2016. Takový návrat zpět k větší podnikatelské svobodě by byl relativně raritním politickým úkazem.

Kauza prodejních zákazů má dvě základní roviny. Jednak rovinu věcnou, praktickou či řekněme technickou. Ale také rovinu principiální, související se svobodou podnikání. 

Pokud jde o věcnou stránku věci, pro mnohé zaměstnance obchodů by samozřejmě nebylo příjemné, pokud by museli opět chodit do práce třeba o vánočních svátcích či na Nový rok. K tomu je však nutno dodat, že mnohé obchody či řetězce mívaly v těchto dnech zavřeno i v časech předzákazových, tj. v době, kdy stát otvírací dobu nereguloval. 

Zrušení zákonné povinnosti zavírat obchody o vybraných svátcích tak neznamená, že obchody o těchto svátcích musí mít otevřeno. Což je férové. Tak či onak, i bez státem nařízeného zákazu prodeje mají zaměstnanci možnost si na sváteční dny dojednat volno. 

Není od věci si přiznat, že některé historicko-politické státní svátky, konkrétně 28. září (pro mnohé i 28. říjen), nebere širší veřejnost příliš „vážně“ a nespojuje si tyto dny s emocionálně silnou tradicí. Přesněji řečeno, takový den je vnímán jen jako den pracovního volna, aniž by řada občanů tušila, proč vůbec toto volno bylo povýšeno do nejvyšší kategorie svátků.

sinfin.digital