Rok 2023 bude pro evropskou energetiku zlomový. Reforma přinese více volného trhu, anebo další regulace

Evropskou energetiku letos čeká přelomový rok. Po loňském cenovém zemětřesení chce Evropská komise provést na společném energetickém trhu „rozsáhlé a hluboké změny“. Jaké změny to ovšem budou, na tom se jednotlivé státy budou shodovat jen velmi obtížně. Podle Reného Neděly, odborníka na energetiku z Ministerstva průmyslu a obchodu, se nyní v Evropě střetávají dva hlavní ideové proudy: jeden chce posunout současný stav směrem k větší regulaci, druhý chce naopak dát větší prostor aspektům volného trhu.

Současný problém evropské energetiky je v jádru (ano, jde o záměrnou slovní hříčku) jednoduchý – energie se málo vyrábí, ale hodně spotřebovává. Za vychýlením této základní rovnováhy dlouhodobě stojí vypínání stabilních, fosilních zdrojů a odklon od jádra, ostatně za poslední dekádu Evropa povypínala třetinu (!) svých stabilních zdrojů. Jejich nahrazování zdroji obnovitelnými přitom není bez komplikací.

Ty jsou totiž stále velmi přímočaré: kvůli limitům akumulace je pro solární elektrárny problém, když nesvítí, pro větrné elektrárny zase to, když nefouká. A byť se slunce s větrem často doplňují v tom, že vykrývají svá vzájemná sezónní minima, stále existují velmi reálné situace, kdy jak nefouká, tak nesvítí. Důsledky jsou pak pro současnou Evropu citelné – zvlášť když se k nim, podobně jako v závěru loňského roku, přidá drahý plyn a výpadek části francouzských jaderných elektráren. 

Právě tato téměř dokonalá bouře znamenala během loňska erupci cen energií na tehdy nepředstavitelné úrovně. Na německé velkoobchodní energetické burze v Lipsku padla pomyslná tisícieurová hranice a násobně se zvýšila i cena pro domácnosti a další maloobchodní odběratele. Kvůli turbulentnímu vývoji loni vláda s MPO vydali v souvislosti s regulacemi na energetickém trhu bezprecedentních jedenáct vládních nařízení a sedm novel energetického zákona: „To je zcela unikátní stav, k němuž v historii české energetiky nikdy nedošlo,“ glosuje Jiří Matoušek, člen představenstva obchodníka s energiemi Centropol. 

Nečekaná cenová mela nakonec donutila i instituce Evropské unie, aby připustily potřebu reformy tohoto trhu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v loňském projevu o stavu Unie zdůrazňovala nutnost „hluboké proměny“; během minulého týdne pak Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci, které se účastní jak jednotlivé státy, tak i další stakeholdeři – řeší, jak přesně by tato reforma mohla vypadat. Jenže, nápadů, co dělat s energetickým trhem, je celá řada – a schopnost sedmadvacítky sladit své energetické preference a dosáhnout konsenzu bude velmi obtížná. 

René Neděla, vlivný úředník na Ministerstvu průmyslu a obchodu, současné evropské pozice kategorizuje rozdělením na dva hlavní ideové proudy. „Jeden z nich hovoří o tom, že by energetický trh měl být v maximální možné míře likvidní, měl by být co nejvíc na tržní bázi a měl by obsahovat jen určité záchranné mechanismy pro případ, aby se trh ‚neutrhnul‘. Na straně druhé je tu tábor zemí, který by to všechno nejraději zreguloval a nastavil všude cenové stropy.“

I podle Neděly tak bude veškerá diskuse o posunu a nalezení kompromisu velmi složitá. „Švédové, kteří se po České republice ujali předsednictví, se budou snažit to posunout co nejvíc kupředu. Zrovna oni jsou hodně pro-tržní, my jsme tomu také spíše nakloněni, jsme přesvědčeni, že příliš velká regulace tomu trhu příliš nepomůže,“ doplňuje státní úředník. Jenže, jiné země jsou proti – a apelují spíše na zavádění regulací. 

sinfin.digital