České dráhy už dávnou nejsou jen státním molochem, říká šéf ČD Pavel Krtek

HalfPageAd-1

Info.cz

27. 03. 2018 • 10:00

České dráhy patří mezi tuzemskými společnostmi jednoznačně k těm, které jsou pod největším drobnohledem. A není to jen kvůli tomu, že ročně přepraví téměř 175 milionů cestujících, ale hlavně proto, že v podstatě veškeré aktivity managementu a celé společnosti pečlivě sledují tuzemští i zahraniční analytici. České dráhy totiž vydaly několik emisí většinou veřejně obchodovatelných dluhopisů, které jsou kotovány na burzách v Lucemburku a v Praze. Veškeré podstatné činnosti ČD bedlivě analyzuje také renomovaná ratingová agentura Moody's, jejíž hodnocení má pro České dráhy a jejich financování včetně dluhopisového programu klíčový význam.

Mobile-rectangle-3

 „Ratingová agentura Moody's sleduje několik základních témat, ta ale v podstatě pokrývají veškeré činnosti Českých drah," vysvětluje Pavel Krtek, předseda představenstva a generální ředitel společnosti. „Bez nadsázky mohu říci, že České dráhy patří mezi nejpečlivěji sledované a analyzované české společnosti," dodává. Do dluhopisů ČD investovaly především penzijní a investiční fondy sídlící v Londýně, Frankfurtu nad Mohanem, Lucemburku, Vídni a v Praze.

České dráhy mají čisté vnitřní zadlužení ve výši 27 miliard korun a většinou jde právě o veřejně obchodovatelné dluhopisy. V souvislosti s nimi čeká České dráhy důležitý úkol. Ještě letos v létě musí splatit 4 miliardy korun, začátkem příštího roku pak dalších 8 miliard korun. Aby si mohla společnost vyjednat výhodné refinancování svého dluhu, musí být pro investory důvěryhodným partnerem. Mimořádně důležitý je proto nový obchodní model společnosti v osobní dopravě, který zajistí její plynulý přechod na liberalizovaný trh po roce 2019, stejně jako celkové řízení Českých drah z pohledu vize, strategie, obchodu a redukce fixních nákladů v segmentu osobní dopravy.

Úspěšné refinancování dluhu bude znamenat potvrzení důvěry věřitelů v České dráhy a spolu s obhajobou ratingu od agentury Moody's se bude jednat o výsledek úspěšné práce širšího managementu skupiny ČD zejména v oblastech vize, strategie, obchodu, řízení fixních nákladů provozu a investic. Za úspěchem však stojí i práce všech zaměstnanců Českých drah. K tomu Pavel Krtek dodává: „Jsme také významným zaměstnavatelem a máme závazky vůči téměř 15 tisícům zaměstnancům, což se každoročně promítá do kolektivní smlouvy a zajištění sociálního smíru."

Ratingové hodnocení agentury Moody´s je de facto zprávou o kondici Českých drah. V minulých letech se společnosti České dráhy podařilo díky výsledkům hospodaření a dalším klíčovým ukazatelům, které agentura Moody´s sleduje, dosáhnout ratingového hodnocení Baa2, které spadá do investičního pásma „se stabilním výhledem". V praxi to znamená jednoznačný signál pro věřitele a majitele společnosti, v jakém stavu v oblasti hospodaření se společnost nachází.

Pozitivní hodnocení může Českým drahám také napomoci získat výhodnější půjčky, protože pro věřitele je tím pádem spolehlivým dlužníkem. A to může národnímu dopravci pomoci třeba při nákupu nových vlaků v souvislosti s otevřením trhu osobní železniční dopravy.

„Oblastí, které Moody´s sleduje, je celá řada. V souvislosti s liberalizací trhu je to například stav a výsledky vyjednávání Českých drah s regiony, zajímají se o to, se kterými máme uzavřeny smlouvy po roce 2019 a kde teprve zvažují výběrová řízení. Agenturu zajímá pochopitelně i to, jaký dopad předpokládají České dráhy na hospodaření po roce 2019 a jaké plánují investice do modernizace a obnovy vozového parku včetně způsobu jejich financování. Důležitým bodem jsou i náklady a úsporná opatření, cenová politika, restrukturalizace nebo akvizice," popisuje  Krtek.

SDÍLET

Billboard-bottom-1