Jak koronavirus prověřil půl století starou teorii ekonoma Friedmana a vzorné pražské taxikáře

Leoš Rousek

Z NEWSLETTERU LEOŠE ROUSKA | Od loňského března rozdala federální vláda ve Washingtonu většině Američanů již tři várky přímých finančních dotací. Cílem je povzbudit spotřebitelskou poptávku v době, kdy mnozí lidé kvůli ekonomické recesi vyvolané koronavirovou pandemií přišli o práci a musí vyžít jen z úspor, tradiční podpory v nezaměstnanosti či občasných příjmů z příležitostných brigád.

Březen let 2020 i 2021 se tak v USA dostává do povědomí jako hlavní měsíc, kdy jarní návrat tažných ptáků doprovází shazování peněz z helikoptér. Právě tak je někdy nazývána tato forma vládních subvencí zasílaných bez zbytečných formalit přímo na jejich bankovní účty. Vrtulníková finanční donáška, byť v menším balení než obě jarní, proběhla v USA také loni před vánočními svátky.

Přirovnání o penězích padajících z helikoptér, které létají lidem nad hlavami, použil poprvé ekonom a statistik Milton Friedman, a to v eseji The Optimum Quantity of Money. Je možné, že na jeho přemýšlení o problematice optimálního množství peněz v ekonomice mělo podprahový vliv zpravodajství o tehdy probíhající válce ve Vietnamu. Během ní americké jednotky využívaly vrtulníky hojně, byť nikoli ke shazování peněz. V eseji ale přirovnání Friedman použil, aby snadno pochopitelným způsobem popsal, jak pomocí účinně distribuovaných čerstvě vytištěných peněz dostat z potíží recesí podlomené hospodářství, které navíc trpí poklesem cenové hladiny. V době, kdy se Friedman tímto problémem zabýval, šlo spíše o akademické téma. V USA se díky poválečnému boomu pomalu rozjížděla inflační spirála. Nicméně i díky tomuto eseji slavný ekonom obdržel v 1976 Nobelovu cenu. 

Zdroj: Transaciton Publishers
sinfin.digital