Opusťte starého dodavatele energií s grácií

Prezentace klienta

Dlouhá léta setrváváte u stejného dodavatele elektřiny. Platíte stále více a služby také nejsou kdo ví jaké. Proč lpět na jednom dodavateli, když máte na výběr z několika různých dodavatelů? Správnou změnou dodavatele elektřiny či dodavatele plynu můžete pouze získat. Nezapomeňte však, že i změna dodavatele energií má své podmínky a pravidla.

Základem je znát smluvní podmínky se stávajícím dodavatelem a především podmínky pro vypovězení smlouvy. Nechcete-li zbytečně platit vysoké sankční poplatky, doporučujeme vám zjistit si, kdy a za jakých podmínek můžete dodavatele s klidným svědomím opustit. Jiné podmínky jsou u smluv na dobu určitou a dobu neurčitou či v případě smluv uzavřených v prostorách obvyklých k podnikání či s podomním prodejcem.

Smlouva na dobu určitou versus dobu neurčitou

V případě smlouvy na dobu neurčitou je situace nejjednodušší. Výpověď v písemné podobě může nespokojený spotřebitel dodavateli zaslat okamžitě. Během výpovědní lhůty, která obvykle trvá dva až tři měsíce, získá dostatek času na vyhledání nového dodavatele. Nového dodavatele si také může najít předem například na stránkách Úspory.cz nabízející srovnání ceny plynuceny elektřiny. Veškerou administrativu nutnou pro bezproblémovou změnu v takovém případě může provést nově vybraný dodavatel.

Smlouvy na dobu určitou jsou stále oblíbenější ze strany dodavatelů. Nabízí daleko větší míru jistotu, že je klient neopustí, kdykoliv se mu zamane. Spotřebitelům za podpis smlouvy na dobu určitou nabízí nižší ceny, výhodnější podmínky a další bonusy. Pro spotřebitele to má jednu zásadní nevýhodu. Smlouvu může vypovědět pouze k datu podpisu smlouvy (není-li stanovenou jinak) a písemnou výpověď musí zaslat dostatečně včas - většinou nejpozději šest týdnů před tímto datem. Lhůta se však může lišit od dodavatele k dodavateli. V zájmu spotřebitele je tyto podmínky znát.

Podat výpověď mimo tuto dobu je sice možné, ale dodavatel spotřebiteli zcela určitě naúčtuje nemalý sankční poplatek.

Odstoupení od smlouvy

Zákon českému spotřebiteli umožňuje odstoupit od smlouvy bez hrozby sankcí. Učinit tak lze pouze za určitých podmínek. Odstoupit od smlouvy je možné například tehdy, pokud dodavatel plynu či dodavatel elektřiny zvýší ceny energií nebo změní smluvní podmínky. V takovém případě není rozhodující, zda se jedná o smlouvu na dobu určitou či neurčitou.

O změně ceny energií musí být spotřebitel písemně informován dodavatelem a to nejméně 30 dní před provedením změny. Odstoupit od smlouvy je možné do tří měsíců ode dne data změny.

Odstoupení od smlouvy v případě podomního prodeje

S podomními prodejci zákon dosud nezatočil, a tak se jim stále daří přesvědčit neznalé a důvěřivé spotřebitele k nevýhodným změnám dodavatelů. Člověk, který si svou chybu uvědomí pozdě až po podpisu smlouvy, má následující dvě možnosti:

  • odstoupení bez udání důvodu podle § 57 občanského zákoníku – do 30 dní ode dne podpisu smlouvy musí být odstoupení doručeno dodavateli v písemné podobě,
  • odstoupení podle § 11a odst. 2 energetického zákona – spotřebitel má právo odstoupit 5 dní před zahájením dodávky v případě, že k uzavření smlouvy došlo mimo prostory obvyklé k podnikání

Nevíte si rady? Nechte si poradit!

Pokud je pro vás změna dodavatele složitá nebo nemáte čas, nevadí. S výběrem a změnou dodavatele vám ochotně pomohou odborníci na Úspory.cz, které se mimo jiné zabývají srovnáním ceny energií a vyhledáním nejvýhodnějšího dodavatele plynu či dodavatele elektřiny.  Spotřebitel za tímto účelem použije kalkulačku plynu nebo kalkulačku elektřiny a vše ostatní za něj provedou Úspory.cz a nový dodavatel energií.

sinfin.digital