Skončí povinné ručení s autopilotem?

Prezentace klienta

Povinné ručení je zákonem stanovené a je užitečné v případě nehody. Vzniká však otázka, jestli by jej měli vlastníci vozidel stále platit, pokud bude jejich auto řízené autopilotem.

Připravili jsme pro vás shrnutí současné situace ve světě autopilotů a způsobů, jakými ovlivňují současný právní rámec a povinnost platit povinné ručení.

Co je auto s autopilotem

Samořídící automobil, neboli vůz s autopilotem, samočinné auto či samopohyblivé auto je takové vozidlo, které ke svému provozu na dopravních komunikacích nepotřebuje řidiče. Tento nový typ automobilu je pomocí senzorů schopen monitorovat mnohem více faktorů než člověk a reagovat rychleji. Zjednodušeně řečeno funguje tak, že zadáte adresu a stroj vás tam dopraví. Vy se můžete během cesty třeba dívat na film, nebo spát.

Stále však existuje možnost, že tyto samořídící automobily způsobí nehodu. Ať to bude selháním senzoru, konstrukční vadou nebo třeba hackerským útokem. Pak vyvstává řada otázek. Například jak bude v budoucnu fungovat bodový systém a kdo zaplatí škodu? A je tak k zamyšlení, jestli budeme někdy moci přestat platit povinné ručení a další pojistky?

Právní aspekty provozu autonomního auta

Provoz samomyslícího stroje na dopravních komunikacích nemá žádný stát na světě zatím přesně právně podchycen. Mnohé státy ho umožňují, jiné omezují nebo jinak definují. Vzhledem k povaze provozu takového vozidla je však jasné, že bude muset být zaveden účinný nadnárodní rámec, kterým se budou řešit nehody způsobené samořídícími auty. 

Mezi nejvíce probírané otázky patří volby palubního počítače. Například při hypotetickém náhodném střetu se skupinou dětí ve vozovce a možností tomu zabránit, která by však znamenala náraz do domu zničením vozu a usmrcením posádky vozu. Co by vybral člověk, co by vybral počítač, co byste vybrali vy a kdo nese odpovědnost? Na tyto otázky bude muset právní systém teprve odpovědět.

Povinné ručení u samořídícího auta

Povinné ručené platíme proto, že ve chvíli, kdy způsobíme nehodu, je z něj zaplaceno odškodnění poškozené straně. Kdo by však měl platit za nehodu způsobenou autem, které není ani fyzicky možné řídit? Objevují se zatím dva hlavní názory. 

První názor říká, že povinné ručení u autonomního auta by měl stále platit vlastník takového stroje. Je to jeho provozovatel a je tedy odpovědný za škody, které napáchá. Druhý názor se přiklání k možnosti, že vzhledem k tomu, že samořídící auta budou muset dostávat aktualizace softwaru (a možná i hardwaru), mohlo by být možné, že část odpovědnosti přejde přímo na výrobce aut.

Skončí povinné ručení s autopilotem?

Podle dosavadního vývoje a diskuze, zatím přesně nelze určit, zda tedy povinné ručení u samočinných aut bude nutné stále platit. Jako nejvíce pravděpodobná předpověď se jeví, že povinné ručení bude muset majitel auta stále platit, ale jeho cena bude výrazně nižší, protože předpokládaná nehodovost samočinných aut je podstatně nižší. 

Jisté však je, že právní otázka samopohyblivých dopravních prostředků bude stále aktuálnější. Oprávněně se lze domnívat, že budoucnost leží v samočinných elektromobilech a můžeme jen doufat, že odborníci na dopravu a právníci dovedou udržet krok s dobou.

sinfin.digital