Studie: Česko skutečně může mít třetinu energie z větru. Každý rok by ovšem muselo budovat tolik větrníků jako za posledních 15 let

S vizí, že v Česku může až třetina spotřebované energie pocházet z větru, to nebude zdaleka tak jednoduché. Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR vydal studii Aktualizace potenciálu větrné energie v ČR z perspektivy roku 2020, podle níž je skutečně možné „třetiny“ podílu dosáhnout. Vyžadovalo by to ale momentálně těžko představitelnou změnu v řízení energetiky i v plánování státu. V současnosti Česko produkuje z větru zhruba jedno procento energie.

Akademie věd uvádí, že do roku 2040 můžeme mít z větru skutečně téměř třetinu elektřiny. Ovšem pouze ve scénáři, který sami autoři označují za optimistický a který počítá s nárůstem instalovaného výkonu z dnešních 340 MW na těžko uvěřitelných 7044 MW, což představuje růst o 1972 procent.

Dle uvedených grafů by tato větrná revoluce vyžadovala každý rok průměrný přírůstek instalovaného výkonu odpovídající tomu, co se stihlo v ČR vybudovat za posledních 15 let! Přitom reálný nejvyšší roční přírůstek 62 MW z roku 2007 by vedl k celkové hodnotě pouze 1580 MW, což není ani čtvrtina požadovaného množství.  

sinfin.digital