Tajemná zkratka GDPR nebo otcovská. 10 právních novinek roku 2018, které musíte znát

HalfPageAd-1

Info.cz

01. 01. 2018 • 07:30

Zvýšení minimální mzdy, zavedení otcovské nebo zápis svěřenských fondů do nové evidence. Jaké budou další významné právní změny, které přinese nový rok firmám a podnikatelům? Zeptali jsme se advokátek společnosti KPMG Legal Ivy Baranové a Lindy Kolaříkové. 

Mobile-rectangle-3

Ochrana osobních údajů

Příští rok bude v Evropské unii a v České republice co do ochrany osobních dat revoluční. Na jaře totiž vstoupí v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR), které se stane přímo účinným 25. května 2018. Tato právní úprava bude konkrétně znamenat mnohem větší ochranu osobních dat obyvatel EU vůči společnostem, které tato data zpracovávají. V případě porušení zpřísněných pravidel zavádí nařízení astronomické sankce. Zároveň se na české úrovni plánuje přijetí nového zákona, který nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ten by však měl obsahovat pouhý zlomek současné úpravy, většina bude vyplývat přímo z GDPR.

Zvýšení minimální mzdy

S účinností od 1. ledna 2018 se zvyšuje minimální mzda na 12 200 korun, bude tedy o 1200 korun vyšší než v roce 2017. Přepočteno na hodinu práce je minimální mzda nově na úrovni 73,20 korun, oproti 66 korunám za hodinu z roku 2016 a 58,70 korunám z roku 2015. Minimální mzda se bude zvyšuje již čtvrtý leden v řadě. Zároveň dochází ke zvýšení osmi skupin úrovní zaručené mzdy, která garantuje nejnižší možný příjem, který musí zaměstnanci určitých profesí za svou práci dostat.

Zápis svěřenských fondů do nové evidence

Svěřenské fondy - tedy soubory majetku bez právní subjektivity, které jsou vyčleněny ke zvláštnímu účelu - se od 1. ledna 2018 musí kvůli novele občanského zákoníku povinně zapsat do veřejného rejstříku. Veřejně přístupné mají být základní údaje o fondu včetně jeho správce. Další údaje a identifikace, např. obmyšlených osob, tedy těch osob, v jejichž prospěch svěřenský fond funguje, ale veřejné nejsou. Nově zakládané fondy vzniknou až okamžikem zápisu do evidence, starší stávající se musí nechat zaregistrovat do 1. července 2018, jinak dojde k jejich zániku.

Evidence skutečných majitelů

Od 1. ledna 2018 vstoupí v účinnost novela zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, která by měla přinést větší transparentnost ohledně podnikatelských struktur. Zavádí totiž další část tzv. čtvrté AML směrnice, přináší povinnost zapsat skutečné majitele právnických osob a svěřenských fondů do nové evidence vedené rejstříkovými soudy. Nejde však o veřejný rejstřík a výpis z této evidence bude dostupný pouze zákonem vyjmenovaným osobám.

Nový zákon o platebním styku

Od 13. ledna 2018 bude účinný nový zákon o platebním styku. Implementuje především pravidla obsažená v evropské směrnici o platebním styku (PSD2), která je mnohými vnímána jako skutečná liberalizace ve finančním sektoru. Tato legislativa zasáhne především poskytování online služeb, mimo jiné autorizaci plateb, platby kartou nebo informování o platebním účtu či změně bankovních smluv. Odborníci očekávají, že tato implementace evropské směrnice by měla vést i ke snížení různých poplatků, například u bank.

Návrat předkupního práva spoluvlastníků

V rámci novely občanského zákoníku se s účinností od 1. ledna 2018 vrací předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu na nemovitosti, s výjimkou převodů na osobu blízkou. V případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně, mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. „Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů,“ bude nově znít patřičná pasáž zákoníku. 

Otcovská dovolená

Novopečení otcové od příštího roku budou moci narození svých potomků řádně oslavit bez obav, že by další den museli do práce. Nově totiž budou mít v období šestinedělí partnerky nárok na placené týdenní volno, bude jim příslušet dávka z nemocenského pojištění. Ta je obdobná peněžité pomoci v mateřství vyplácené matkám. Čerpat ji je navíc možné již v případě dítěte narozeného od 21. prosince 2017.

Čerpání rodičovského příspěvku

Novela zákona o státní sociální podpoře zrušila od 1. ledna 2018 maximální horní hranici pro měsíční volbu čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč. Nově jde výši dávky volit dle vyměřovacího základu rodiče. Tato novela bude podle odborníků vyhovovat zejména lidem, kteří spadají do vyšší příjmové kategorie, kteří tak nyní budou moci příspěvek vyčerpat rychleji. 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Méně papírování a snazší zapojení lidí se zdravotním postižením do pracovního procesu. To by měla přinést novela zákona o zaměstnanosti, která vstupuje v platnost od 1. ledna 2018 a nově upravuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením včetně poskytování příspěvků zaměstnavatelům. Mělo by dojít především ke snížení administrativní zátěže všech dotčených subjektů.

Neprodejné potraviny charitám

Více jídla pro chudé lidi. Velké obchodní řetězce musí od 1. ledna nabízet potraviny, které by jinak likvidovaly, charitám. Jde například o špatně označené či zabalené, nikoliv prošlé potraviny. Jídlo pro chudé tak bude naprosto bezpečné ke konzumaci. Neziskové organizace se tak připravují až na pětinásobný nárůst potravinových darů, což by znamenalo rozdání až 10 tisíc tun jídla potřebným. 

SDÍLET

Billboard-bottom-1