Tři miliardy za měsíc. Klienti zakázané ERB Bank si přišli pro peníze

Info.cz

Peníze si na vybraných pobočkách České spořitelny vybrala téměř polovina klientů. Celkem se jednalo o částku 2,95 miliardy korun. Na zbylé tři tisíce zákazníků už zbývá jen zlomek –necelých 600 milionů.

Nárok na výplatu náhrady vkladu má přes 5 400 klientů ERB Bank, kteří mají celkem pojištěné vklady tři a půl miliardy korun.

Banka s ruským kapitálem se zaměřovala hlavně na financování českého exportu do Ruska, ale poskytovala i běžné bankovní služby. Do potíží se dostala zhruba před měsícem.

Česká národní banka 11. října oznámila, že ERB Bank není schopna dostát svým závazkům. 24. října bance odejmula licenci. Hlavními důvody byly nefunkční řídící a kontrolní systém banky a nákup dluhopisů v rozporu s právními předpisy. Průměrný vklad na klienta podle Garančního systému finančního trhu (GSFT) mírně přesahuje 650 tisíc korun. GSFT eviduje 86 takzvaně nadlimitních vkladů, které v den vydání oznámení ČNB přesáhly 100 tisíc eur (2,72 milionu Kč). V součtu jde o téměř 47 milionů korun. Tyto peníze přesahující limit pojištění vkladů budou představovat pohledávku klientů za bankou, protože nejsou pojištěné GSFT.

sinfin.digital