Agrofert a jeho manažery nejspíše čeká trestní stíhání, policii může znovu zajímat i Babiš

Jan Januš

ANALÝZA JANA JANUŠE INFO.CZ v noci publikovalo první analýzu auditu Evropské unie, podle něhož nebyly v pořádku mnohé z dotací, které dostaly firmy ve svěřenském fondu premiéra Andreje Babiše (ANO). Situaci však může být ještě horší, než se teď zdá a nemusí jít jen o potenciální střet zájmů. Pokud se nyní zveřejněné evropské závěry potvrdí a zfinalizují, jednotlivé podniky a také jejich manažeři mohou mít i trestněprávní problémy. Zdá se totiž, že může jít o daleko závažnější prohřešky proti finančním zájmům EU a tím i proti českému trestnímu zákoníku a zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob než v dobře známé kauze Čapího hnízda.

Evropský audit zanalyzoval šéfredaktor INFO.CZ Michal Půr a dospěl k tomu, že firmy z koncernu Agrofert opakovaně získaly z Evropské unie peníze na inovace. Na nic takového je ale podle dostupných informací nepoužily. Vzhledem k tomu, že jde o miliony korun, může jít i o trestný čin.

Trestný čin poškození finančních zájmů Evropské unie popisuje trestní zákoník ve svém 260. paragrafu. „Kdo vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné nebo neúplné doklady nebo v takových dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje vztahující se k příjmům nebo výdajům souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem anebo takové doklady nebo údaje zatají, a tím umožní nesprávné použití nebo zadržování finančních prostředků z některého takového rozpočtu nebo zmenšení zdrojů některého takového rozpočtu, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci,“ zní jeho první odstavec.

Co ukázal Babišův audit? Daňový poplatník je jen dojnou krávou aneb dotační zvěrstva

sinfin.digital