Česko může koupit americké vrtulníky. ÚOHS upřednostnil bezpečnostní zájmy státu

Info.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dal zelenou ministerstvu obrany, aby pokračovalo v nákupu vrtulníků od americké firmy Bell, přestože při vyřizování námitek k této zakázce chybovalo. ÚOHS se rozhodl upřednostnit bezpečnostní zájmy státu, dnes o tom informoval v tiskové zprávě.  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím nevyhověl návrhu italské společnosti Leonardo na uložení zákazu plnění smlouvy na dodávku víceúčelových vrtulníků, kterou uzavřelo české ministerstvo obrany s vládou Spojených států amerických. Rozhodnutí není pravomocné a může být proti němu podán rozklad, jak dnes informoval ÚOHS v tiskové zprávě. 

Úřad v rámci správního řízení zjistil, že ministerstvo obrany při uzavírání smlouvy postupovalo v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, když smlouvu uzavřelo, aniž by předtím vyřídilo námitky společnosti Leonardo. „Zadavatel obdržel uvedené námitky 20. 11. 2019 a hned následující den uzavřel smlouvu, přičemž o námitkách rozhodl až 5. 12. 2019. Zákon v tomto případě předpokládá uložení zákazu plnění smlouvy, jestliže je podán příslušný návrh,“ uvádí ÚOHS.

sinfin.digital