Chcete utajit vaše dluhy? Snažíte se marně! Kde všude o vás mohou mít záznam?

Prezentace klienta

Bezvafinance

Mají vůči vám některé firmy a instituce pohledávky, které byste chtěli při žádosti o půjčku utajit? Nemusí se vám to podařit. Některým registrům stačí k evidenci jedna pozdní splátka účtu za telefon nebo zálohy za elektřinu.

V České republice funguje hned několik registrů, jež o vás mohou vést záznamy. Nemusí se ihned jednat o dluhy ohromných částek. Evidované údaje se liší registr od registru. Zatímco některé z nich evidují četnost půjček a vaši platební morálku, jiné si vás zapíšou v případě, když nezaplatíte včas či dlužíte některému ze členských podnikatelských subjektů. Může se jednat například o poskytovatele telekomunikačních služeb nebo energií.

Registry mohou sbírat informace celá léta

Existuje hned několik registrů, které si o vás mohou schovávat data po celá léta. Které z nich to například jsou?

Centrální registr exekucí

Tato evidence je veřejný seznam spravovaný exekutorskou komorou v souladu s exekučním řádem podle § 125 zákona č. 120/2001 Sb. V registru se nenachází záznamy související s řízeními vůči orgánům státní správy a pojišťovnám a neobsahuje ani údaje o výkonu rozhodnutí vedených soudy. Najdete zde informace o probíhajících exekučních řízeních, pověřeném exekutorovi, zjistíte, jaká povinnost je vymáhána a kdy byla exekuce zastavena či přerušena.

Údaje z centrálního registru exekucí se automaticky mažou po 15 dnech od doby, kdy exekuční řízení skončilo. Prohlížení registru je možné po zpoplatněné registraci. Vyhledávání konkrétního záznamu je ale taktéž zpoplatněno, stejně jako zobrazení detailů.

Solus

registru SOLUS najdete pozitivní i negativní informace o klientech různých institucí. To znamená, že se v něm nachází i informace týkající se řádného splácení dluhů a vyúčtování služeb. Tento registr zahrnuje nejen pohledávky nad 500 Kč vůči bankám, ale také vůči dodavatelům energií, telefonním operátorům a podobným poskytovatelům služeb.

Informace v registru SOLUS zůstávají až tři roky. Význam registru je právě v tom, aby bylo možné posoudit dlouhodobu bonitu osoby. Pokud byste si chtěli zažádat o výpis, bude vás to stát 250 Kč.

Registr klientských informací

Existují celkem dva: Bankovní registr klientských informací a Nebankovní registr klientských informací. Bankovní registr klientských informací je založen společností, jejíž hlavními investory jsou banky, které si tak předávají informace ohledně klientů. Nebankovní registr klientských informací spravují a kontrolují instituce nebankovního typu, leasingové a úvěrové společnosti. Oba dva tyto registry spadají pod globální společnost CRIF.

Výpisy z těchto registrů stojí 100 - 200 Kč v závislosti na jejich typu + provozní poplatky (např. poštovné). Informace o klientech uchovávají po dobu 4 let.

Zdravotní a sociální pojištění

Pokud dlužíte institucím, jako je zdravotní a sociální pojišťovna, dejte si pozor zejména na vysoké penále, které narůstají každým dnem prodlení. Pojišťovny naštěstí poskytují výpisy zdarma. O prominutí penále je také možné zažádat zdarma, nicméně dlužná částka se musí stále zaplatit.

Máte záznam? Sjednejte si půjčku bez registru

Některé nebankovní instituce nabízejí produkt, který se nazývá půjčka bez registru. Může jít jak o krátkodobý, tak i dlouhodobý úvěr, který se pohybuje v různých cenových hladinách. Pokud se obáváte zdlouhavého procesu schvalování půjčky a potřebujete urgentně získat prostředky, můžete peníze získat tímto způsobem.

Ovšem pozor! Nemyslete si, že se kontrole registrů zcela vyhnete. Nebankovní poskytovatelé mají zákonnou povinnost každého žadatele prověřit, aby nedošlo k půjčování problémovým klientům, a tak i prohlubování jejich tíživé situace.

Bezpečnostní stránka půjčky by měla být na prvním místě i pro vás. Proto byste si měli sami spočítat, zda se vám půjčku podaří bez problému splatit – jde pouze o vaši zodpovědnost, kterou za vás nikdo nevyřeší. Vaše propočty by měly zahrnout také procenta úroku a RPSN. V nebankovním sektoru se tyto hodnoty mohou podstatně lišit, bez řádného porovnání se tedy určitě neobejdete.

sinfin.digital