Dnes je poslední den na podání daňového přiznání. Kdy čekat pokutu, pokud nestíháte?

Lidé a firmy zatím do čtvrtka odevzdali 1,54 milionu daňovýchpřiznání za loňský rok. Z toho fyzické osoby podaly 1,36 milionu přiznání a firmy 179.000. Vyplývá to z údajů Finanční správy. Přiznání je třeba letos odevzdat do dneška, v případě využití služeb daňového poradce do 2. července.

Loni správa zaevidovala za rok 2016 dohromady v obou termínech zhruba 2,6 milionu daňových přiznání k daním z příjmů. Z toho 2,2 milionu od fyzických osob a 400.000 od firem.

V případě, že se podání daňového přiznání opozdí o pět pracovních dnů, sankce nehrozí. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně. Maximální postih je pět procent z daně či 300.000 korun. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 korun.

Uvnitř úřadu, který prověřuje uprchlíky: Jak funguje analýza řeči a v čem migranti často lžou

Češi mohou daňové přiznání podat více způsoby. Formulář lze na úřad zaslat poštou, donést nebo podat přes internet. Na internetových stránkách Finanční správy je možné formulář vyplnit včetně kontroly správnosti propočtu a zaslat ho finančnímu úřadu elektronicky buď prostřednictvím daňového portálu, nebo datové schránky.

Finanční správa upozornila, že pokud má daňový subjekt či jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky. A to buď prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu, nebo přes datovou schránku. Za nedodržení povinné elektronické formy hrozí pokuta 2000 korun.

Poplatníci, kteří si zvolí osobní odevzdání na finančním úřadě či územním pracovišti, mohou využít rozšířené úřední hodiny. Poslední den, 3. dubna, budou podatelny otevřeny od 08:00 do 18:00.

Pokuta za Zemanovu (ne)kampaň. Nakladatelství musí zaplatit 40 tisíc za propagaci prezidentovy knihy

SDÍLET
sinfin.digital