Mimořádný objev českých archeologů. Našli stopy obří katastrofy, která mohla měnit dějiny starověku

Zkáza Pompejí, záplavy na Blízkém východě, zemětřesení na Krétě. Tyto a další starověké přírodní katastrofy vešly do dějin a staly se i předmětem literárního zpracování. Teď se na tento seznam může dostat další podobná událost mimořádných rozměrů. To vše díky práci českých archeologů a geologů, kteří jsou na stopě zajímavému objevu.

Katastrofa se týká Ochridského jezera, jednoho z nejstarších evropských jezer, ležícího v Severní Makedonii na hranici s Albánií. Kvůli svému stáří, které se odhaduje až na pět milionů let, je Ochridské jezero už dlouho předmětem mezinárodního archeologického a geologického výzkumu světových týmů. Rozbor usazenin na dně nebo u břehů totiž může dát poměrně detailní a věrohodné informace nejen o geologickém a přírodním vývoji na celém Balkáně, ale i o jeho lidském osídlení. 

Svůj výzkum tu provádí i Ústav pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. S nimi je v terénu také geolog Jan Hošek z České geologické služby. Na rozdíl od většiny jiných týmů se Češi nesoustředí na samotné jezero, ale na oblast v jeho bezprostředním okolí.

Trpíme morem blahobytu. Byznys výrobců potravin má přednost před zdravím, říká Vyjídák

sinfin.digital