Ministryně spravedlnosti poslala ostrý dopis Bradáčové, vytýká jí únik informací z kauzy soudce Sováka

Petr Dimun

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová poslala na konci roku vedoucí státní zástupkyni Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Praze Lence Bradáčové na poměry české justice ostrý dopis, informoval dnes server Česká justice. Benešová v něm kritizuje úniky z vyšetřování, které provázejí případ bývalého soudce Vrchního soudu (VS) v Praze Zdeňka Sováka a žádá po Bradáčové, jejíž úřad vykonává ve věci dozor, nápravu. 

Ministryně Benešová se úvodem v dopisu pozastavuje nad tím, že v případu Zdeňka Sováka byly prakticky okamžitě vybranými médii zveřejňovány interní informace z trestního řízení, včetně odposlechů. „Vzhledem k rozsahu, míře detailu a vyznění předmětných informací se obávám, že jejich zveřejnění nelze, jako v některých jiných případech, připsat na vrub aktivitě obhájců obviněných,“ konstatuje se v dopisu. Podle Benešové je naopak pravděpodobnější, že informace unikly záměrně od orgánů činných v trestním řízení.

Ministryně Benešová v dopise Bradáčovou upozorňuje, že úniky z trestního řízení mohou negativně zasáhnout do práv nejen obviněných, ale také třetích osob, jichž se podezření z trestné činnosti nijak netýká. A především jsou takové řízené úniky podle ministryně Benešové „způsobilé podstatným způsobem narušit důvěru v řádné fungování samotných orgánů činných v trestním řízení a zpochybnit tak jejich postavení jak v řízení před soudem, tak v očích široké veřejnosti“.

V závěru dopisu, který byl na vědomí zaslán i nejvyššímu státnímu zástupci Pavlovi Zemanovi, požádala ministryně vedoucí Bradáčovou o „přijetí vhodných opatření“, aby k únikům nedocházelo, a rovněž o důsledné prověření úniků v případu Zdeňka Sováka.

Benešová zároveň konstatovala, že se v případě VSZ v Praze nejedná o ojedinělý jev, přičemž u VSZ v Olomouci k takové praxi podle ní nedochází, což má svědčit o „profesionální práci tamních státních zástupců“. Uvítala by proto, „kdyby praxe v rámci ČR byla v této problematice jednotná a plně profesionální“.

Článek vyšel původně na webu Česká justice.

sinfin.digital