Nástup nových sítí: Na 6G už pracujeme, říká kyberbezpečnostní expert Huawei

Prezentace klienta

Podle studie poradenské společnosti KPMG budou v roce 2023 odvětví digitálních technologií a služeb, jako jsou propojená zdravotní péče, inteligentní doprava, monitoring životního prostředí nebo hraní her, generovat tržby ve výši 517 miliard dolarů. Růst o 156 miliard dolarů, což je přibližně třetina, bude generován pouze díky 5G a cloud computingu na okraji sítě. Jaká je budoucnost bezdrátových telekomunikačních sítí a jak k ní má nakročeno Evropa vysvětlil Rafał Jaczynski, regionální ředitel pro kybernetickou bezpečnost ve společnosti Huawei.

5G bude výhodné pro náročné aplikace převážně podnikového zaměření. Je jeho používání opravdu tak vzdálené běžným spotřebitelům?

Naopak. Zajímavé případy najdeme už i na spotřebitelském trhu. Za zmínku stojí například služby virtuální reality v Jižní Koreji. Virtuální realitu využívalo v sítích 4G pouze 5 % odběratelů. Po zprovoznění 5G se toto procento desetinásobně zvýšilo a průměrný výnos na odběratele se téměř zdvojnásobil. Proč tomu tak je? Díky vyšší přenosové rychlosti a menší latenci se služba konečně stala atraktivní. Stejně tak je tomu u cloudových her - nedávno jsem měl možnost hrát hru streamovanou z cloudu do mého telefonu propojeného s brýlemi pro virtuální realitu a musím říct, že díky nízké latenci 5G byla hra opravdu hratelná. Není divu, že se v analýze KPMG předpokládá, že 5G a edge computing vytvoří oslovitelný herní trh, který poroste o 30 %. V neposlední řadě stojí za zmínku přenos sportovních událostí. Ať už je to například přenos taneční soutěže v čínské televizi Hunan TV, kde 130 kamer rozmístěných na jevišti umožnilo v reálném čase 360° pozorování tance, čímž mohli diváci vidět ty nejpozoruhodnější taneční momenty a porotci mohli ze všech úhlů ověřit daný pohyb. Událost byla přenášena díky šířce pásma 5G přímo z kamer bez nutnosti satelitního připojení. Dalším příkladem je rozšířená realita na stadionech. Toto se děje už teď a ukazuje nám to, jakou hodnotu 5G pro spotřebitele opravdu má.

V současné době zavádíme 5G, ale vy už chystáte 6G. Co od něj můžeme očekávat?

V Huawei pracujeme paralelně na 5G i 6G a s 6G jsme tudíž začali už dávno. Huawei je nyní ve fázi zkoumání technologií a různých scénářů použití. V současné době naši výzkumníci shromažďují informace od ostatních v oboru například o tom, jaké jsou nedostatky sítí 5G, co mohou spotřebitelé dělat s 6G a jaké technologie 5G lze převzít pro účely výzkumu a vývoje 6G technologií. Vývoj 6G v Číně bude vypadat asi tak, že přibližně kolem roku 2023 budou představeny vize o 6G, do roku 2026 se ustanoví technologické standardy, do roku 2028 se nasadí příslušné technologie a předběžné komerční využití sítě by přišlo do roku 2030.

6G sítě by vytvořily dráhu kompletně umožňující komunikaci ve vzduchu, vesmíru, na zemi i moři – je to koneckonců přirozená lidská potřeba komunikovat co nejvěrněji, s cílem přiblížit komunikaci co nejvíce reálnému osobnímu setkání. Právě proto bude pásmo milimetrových vln 5G rozšířeno na pásmo terahertzových vln a očekává se, že rychlost přenosu dat dosáhne až stonásobku ve srovnání s 5G. 6G tak zřejmě umožní služby, jako je holografická přítomnost - což je mimo praktický dosah sítí 5G, protože nezpracovaný barevný hologram bez jakékoli komprese a s frekvencí 30 snímků za sekundu by vyžadoval přes 4 Tb/s šířky pásma a latence na úrovni pod milisekundu. Uvažujeme o širokém využití interaktivních digitálních dvojčat pro individuální i průmyslové modelování, zvýšeném přístupu k operacím na dálku díky lepší spolehlivosti sítě a menšímu zpoždění i o širším využívání služeb extrémně zatěžujících šířku pásma založených na rozšířené nebo virtuální realitě.

Jak byste porovnali situaci v 5G mezi Evropou a zbytkem světa? Jsme napřed nebo pozadu?

Obávám se, že evropské zavádění 5G mobilních komunikačních sítí není nejrychlejší. Přestože je Evropa domovem dvou předních světových telekomunikačních společností, zůstává daleko za ostatními regiony. V loňském roce využívalo sítě 4G zhruba 70 % evropských odběratelů mobilních služeb, ve srovnání s přibližně 90 % v USA, Číně a Jižní Koreji. Více než polovina z 27 členských zemí Evropské unie dosud nespustila komerční sítě 5G, zatímco v Jižní Koreji a USA byly první komerční služby nabízeny už v loňském roce. Ještě není pozdě na překlenutí propasti se Spojenými státy, Jižní Koreou a Čínou, ale je naléhavě nutné přijmout opatření k řešení této situace. Evropa má významnou průmyslovou sílu, která může podpořit zavádění 5G, ale myslím si, že musíme zabrat.

Jaké hlavní překážky stojí v cestě šíření širšího a rychlejšího 5G v Evropě?

Dostupnost spektra by mohla být jednou z oblastí, ve které si Evropa nevede v porovnání s mezinárodními konkurenty prokazatelně dobře. Dalším faktorem, který zpomaluje nasazení 5G, je to, že mnoho evropských zemí dostatečně nepodporovalo rychlé plánování a vydávání stavebních povolení v případě vysílačů. Některé ze zemí se navíc začaly účastnit debat o tom, zda jsou čínská zařízení s čínskou nálepkou méně bezpečná než například čínská zařízení se švédskou nálepkou… A zde se ti, kteří se rozhodli pro diskriminační opatření, potýkají se zvláště rozsáhlým zpožděním, a to i kvůli snížené konkurenci a dodávkám kvalitního vybavení, stejně tak jako kvůli právní bitvě, která se rýsuje na obzoru. Naštěstí se úředníci EU a mnozí evropští lídři vyslovili pro rychlé a rozsáhlé zavedení 5G infrastruktury, aby podpořili evropský průmysl, jakým je například vyspělá výroba. Takže doufám, že se tento model rychle rozšíří po celém kontinentu.

sinfin.digital