Nový pohled na Pohraniční stráž: Počet dezercí šel do stovek

Historici vůbec poprvé zmapovali, kolik vojáků a za jakých okolností za socialismu zběhlo od Pohraniční stráže. Studie ale podle nich především nabourává některá klišé o Pohraniční stráži jako o jednolitém sboru přesvědčených komunistů, připravených kdykoliv zastřelit každého „narušitele“ hranic socialistického Československa.

Pohraniční stráž komunisté zřídili v roce 1951 a jejím hlavním úkolem byla ostraha železné opony mezi socialistickým Východem a kapitalistickým Západem. Za dobu její existence zemřelo na hranicích zhruba 300 lidí, kteří se pokoušeli dostat na Západ. Většina z nich byla zastřelena, někteří zemřeli na následky zranění, která utrpěli při pokusu o přechod. Naproti tomu zemřelo na hranicích podle statistiky Ústavu pro studium totalitních režimů celkem 653 pohraničníků, z toho 10 při ozbrojeném střetu s emigranty. Většina vojáků podlehla následkům nehod, případně spáchala sebevraždu.

Historik Libor Svoboda z ÚSTR však v publikaci „Život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945 až 1989“ vůbec poprvé zmapoval, kolik příslušníků PS od svých útvarů dezertovalo a pokusilo se překročit hranice jako ti, které měli sami zastavit. Nejsou to nijak malá čísla. „Od založení Pohraniční stráže do sametové revoluce zběhlo od svých útvarů celkem 384 pohraničníků,“ řekl INFO.CZ Svoboda.

ČERNÁ HISTORIE

sinfin.digital