Omluva Prof. JUDr. Heleně Válkové, CSc.

Společnost CMI News s.r.o., provozovatelka internetových stránek www.info.cz, se tímto omlouvá Prof. JUDr. Heleně Válkové, CSc. za případnou újmu, kterou jí způsobila v soukromém, pracovním i veřejném životě publikací tvrzení týkajících se její osoby v článku ze dne 9. ledna 2020 autora Michala Půra publikovaném na www.info.cz s názvem „Válková se v KSČ podílela na šikaně disidentů. S mužem, který poslal na smrt Horákovou“. Jedná se zejména o následující tvrzení na její adresu uvedená v článku: (i) „Válková se v KSČ podílela na šikaně disidentů. S mužem, který poslal na smrt Horákovou“, který představuje název článku; (ii) „hájila ve svých odborných pracích zákony namířené proti tehdejším disidentům a popisovala nutnost resocializace odpůrců režimu“, (iii) „musela v době publikace svých odborných prací o zneužívání ochranného dohledu proti politickým odpůrcům režimu vědět, neboť o těchto případech vznikla řada interních dokumentů v rámci komunistického bezpečnostního aparátu.“ Uvedená tvrzení jsou nepravdivá, případně se jedná o nepřípustné hodnotové soudy.

sinfin.digital